ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΕΛΑΤΗ Όνομα χρήστη:  Κωδικός: 
Ξεχάσατε τον κωδικό σας? ΝέοςXρήστης

Δείτε λεπτομέρειες:

  Ανάπλαση του άξονα Ν.Πλαστήρα-Θ. Σοφούλη - Οργάνωση βιώσιμης κινητικότητας και στάθμευσης ΣΑΤΑ 2011 και 2010  
Ημερομηνία δημοσίευσης:07.12.2011
Είδος σύμβασης:Σύμβαση υπηρεσίας
Προθεσμία:01.02.2012
Δεδομένα Εγγράφου:-
Τοποθεσία παράδοσης:ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Γεωγραφική περιοχή:GR: Κεντρική Μακεδονία / Kentriki Makedonia
I.D.:8480859
Είδος εγγράφου:Προκήρυξη διαγωνισμού
Περίληψη: Ανάπλαση του άξονα Ν.Πλαστήρα-Θ. Σοφούλη - Οργάνωση βιώσιμης κινητικότητας και στάθμευσης ΣΑΤΑ 2011 και 2010 €582.935,07 (με Φ.Π.Α.)
Εξωτερικός κωδικός:
CPV:71300000
Επισυναπτόμενα Αρχεία:
http://www.kalamaria.gr/components/com_file_requests/upload/1504_anaplasi_pastira.pdf

   Τί θέλετε να κάνετε?
αποθήκευση ως PDF αρχείο αποθήκευση ως PDF αρχείο αποθήκευση ως τοπικό κωδικό HTML αποθήκευση ως τοπικό κωδικό HTML εμφάνιση έντυπης έκδοσης εμφάνιση έντυπης έκδοσης
 

Πλήρες κείμενο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΕΡΓΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
Ανάπλαση του άξονα Ν.
Πλαστήρα-Θ. Σοφούλη -
Οργάνωση βιώσιμης
κινητικότητας και
στάθμευσης
ΣΑΤΑ 2011 και 2010
Προεκτιμώμενη
αμοιβή :
€582.935,07 (με Φ.Π.Α.)
ΜΕΛΕΤΗ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ-Θ.
ΣΟΦΟΥΛΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
4. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
5. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, Ιούλιος 2011
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΕΡΓΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
Ανάπλαση του άξονα Ν.
Πλαστήρα-Θ. Σοφούλη -
Οργάνωση βιώσιμης
κινητικότητας και
στάθμευσης
ΣΑΤΑ 2011 και 2010
Προεκτιμώμενη
αμοιβή:
€582.935,07 (με Φ.Π.Α.)
ΜΕΛΕΤΗ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ-Θ.
ΣΟΦΟΥΛΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
Περιεχόμενα του Φακέλου του Έργου
1. Τεχνικά δεδομένα ................................................................................. 2
2. Τεκμηρίωση της Σκοπιμότητας του έργου ................................................. 4
3. Τεχνικά Χαρακτηριστικά του έργου .......................................................... 5
4. Απαιτούμενες Μελέτες και Υπηρεσίες ....................................................... 7
5. Εκτίμηση απαιτούμενης δαπάνης Μελέτης ................................................ 7
6. Απαιτούμενα μελετητικά πτυχία .............................................................. 10
7. Διαδικασία εκπόνησης της Μελέτης - Χρονοδιάγραμμα ............................. 10
8. Παράρτημα Ι: Ισχύον πολεοδομικό καθεστώς στην παραλιακή ζώνη των οδών
Θ. Σοφούλη και Ν. Πλαστήρα ?????????????????????????.?? 13
9. Τοπογραφική αποτύπωση του υπό μελέτη οδικού άξονα - Περιοχή μελέτης
10. Προσχέδια διαμόρφωσης και κυκλοφοριακής οργάνωσης από την
Κυκλοφοριακή Μελέτη του Δήμου
1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
1.1 Γενικά στοιχεία
Ο οδικός άξονας Θ. Σοφούλη - Ν. Πλαστήρα διατρέχει την περιοχή του δήμου Καλαμαριάς κατά μήκος του παραλιακού μετώπου και ανήκει στο βασικό οδικό δίκτυο του ν. Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 62555/5072/10.10.1990 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Φ.Ε.Κ. 561 Δ).
Η οδός Θ. Σοφούλη αρχίζει από το όριο του δήμου Καλαμαριάς με τον δήμο Θεσσαλονίκης, στη διασταύρωση με την οδό Καθ. Ρωσσίδου. Το τμήμα της Θ. Σοφούλη μεταξύ των οδών Καθ. Ρωσσίδου και Αργοναυτών αποτελεί όριο μεταξύ των δύο δήμων. Η περιμετρική οδός του στρατοπέδου Κόδρα συνδέει μεταξύ τους τις οδούς Θ. Σοφούλη και Ν. Πλαστήρα. Η οδός Ν. Πλαστήρα αρχίζει από την οδό Χηλής και φθάνει μέχρι την οδό Κανάρη, όπου διακόπτεται με αδιάνοικτο τμήμα.
Η οδός Θ. Σοφούλη είναι χαρακτηρισμένη από το ισχύον Γ.Π.Σ. του δήμου Καλαμαριάς (Υ.Α. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με αριθμό 12122/2761/13.5.1999, Φ.Ε.Κ. 419 Δ/14.6.1999) ως «Δευτερεύων άξονας (συλλεκτήρια)» και από την εγκεκριμένη Κυκλοφοριακή Μελέτη του δήμου ως «Αστική αρτηρία» μεταξύ Καθ. Ρωσσίδου και Κερασούντος και ως «Κύρια συλλεκτήρια» μεταξύ Κερασούντος και περιμετρικής Κόδρα.
Κατά μήκος της, εκτός από την κατοικία, συγκεντρώνονται κυρίως χρήσεις αναψυχής (εστιατόρια, μπαρ, ο Ναυτικός Όμιλος Θεσσαλονίκης) και ορισμένα εμπορικά καταστήματα. Το τμήμα της μεταξύ των οδών Καθ. Ρωσσίδου και Κερασούντος λειτουργεί ως μονόδρομος, με κατεύθυνση προς την οδό Κερασούντος. Μετά την οδό Κερασούντος και μέχρι το στρατόπεδο Κόδρα, η οδός λειτουργεί ως αμφίδρομος, σε συνέχεια της περιμετρικής οδού του στρατοπέδου Κόδρα και της οδού Ν. Πλαστήρα. Η μονοδρόμηση της οδού Θ. Σοφούλη υλοποιήθηκε το 1995, μετά από πρόταση της πρώτης κυκλοφοριακής μελέτης του δήμου Καλαμαριάς, με στόχο την αύξηση της κυκλοφοριακής της ικανότητας. Η υλοποίηση αυτής της ρύθμισης δεν πέτυχε πλήρως τον στόχο της, αφού η οδός λειτουργεί μόνο με μία λωρίδα κυκλοφορίας (εξαιτίας της μεγάλης συσσώρευσης στάθμευσης και στις δύο πλευρές της) και η βελτίωση προέκυψε μόνο από τη μείωση του αριθμού των κινήσεων στους κόμβους και την τροποποίηση των προγραμμάτων ρύθμισης των φωτεινών σηματοδοτών.
Ο κυκλοφοριακός φόρτος της οδού Θ. Σοφούλη παρουσιάζει αιχμή κατά τις μεσημβρινές (14:00-15:00) και βραδινές ώρες (21:00-22:00). Ο φόρτος αιχμής κυμαίνεται στις διάφορες θέσεις της οδού από 400 Μ.Ε.Α./ώρα ως 940 Μ.Ε.Α./ώρα. Οι υψηλότερες τιμές κυκλοφοριακού φόρτου εμφανίζονται στο τμήμα μεταξύ των οδών Καθ. Ρωσσίδου και Καπ. Γκόνη.
Η περιμετρική οδός του στρατοπέδου Κόδρα είναι χαρακτηρισμένη από το ισχύον Γ.Π.Σ. του δήμου Καλαμαριάς ως «Δευτερεύων άξονας (συλλεκτήρια)» και από την εγκεκριμένη Κυκλοφοριακή Μελέτη του δήμου Καλαμαριάς ως «Κύρια συλλεκτήρια». Κατά μήκος της υπάρχουν μόνο ειδικές χρήσεις γης (Ναυτική Διοίκηση Βορείου Ελλάδος, σχολικό συγκρότημα, οι εγκαταστάσεις του στρατοπέδου Κόδρα, χώροι πρασίνου, το παλιό ανάκτορο, ο Ναυτικός Όμιλος Καλαμαριάς και συγκρότημα πολυκατοικιών. Η οδός λειτουργεί ως αμφίδρομος σε όλο της το μήκος. Ο
κυκλοφοριακός φόρτος της οδού παρουσιάζει αιχμή κατά τις μεσημβρινές (14:00-15:00) και βραδινές ώρες (21:00-22:00), με τιμή περίπου 570 Μ.Ε.Α./ώρα.
Η οδός Ν. Πλαστήρα είναι χαρακτηρισμένη από το ισχύον Γ.Π.Σ. του δήμου Καλαμαριάς ως «Δευτερεύων άξονας (συλλεκτήρια)» και από την εγκεκριμένη Κυκλοφοριακή Μελέτη του δήμου Καλαμαριάς ως «Κύρια συλλεκτήρια». Κατά μήκος της, εκτός από τις κατοικίες, συγκεντρώνονται αποκλειστικά χρήσεις αναψυχής (εστιατόρια, μπαρ, ο Ναυτικός Όμιλος Καλαμαριάς). Είναι αμφίδρομος και κατά μήκος της επιτρέπεται η στάθμευση οχημάτων και στις δύο πλευρές. Εξαιτίας των χρήσεων που συγκεντρώνονται κατά μήκος της οδού, παρατηρείται συχνά στάθμευση σε διπλή σειρά, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στην κίνηση των πεζών, των οχημάτων και ιδιαίτερα των λεωφορείων και των ασθενοφόρων (που κατευθύνονται προς το νοσοκομείο ΠΑΝΑΓΙΑ, που βρίσκεται επί της οδού Ν. Πλαστήρα). Επιπλέον, η άναρχη στάθμευση υποβαθμίζει αισθητικά την περιοχή.
Ο κυκλοφοριακός φόρτος της οδού Ν. Πλαστήρα παρουσιάζει αιχμή κατά τις μεσημβρινές (14:00-15:00) και βραδινές ώρες (21:00-22:00). Ο φόρτος αιχμής κυμαίνεται στις διάφορες θέσεις της οδού από 640 Μ.Ε.Α./ώρα ως 1.150 Μ.Ε.Α./ώρα.
Το σύνολο του υπό μελέτη οδικού άξονα (Θ. Σοφούλη, περιμετρική οδός Στρατοπέδου Κόδρα και Ν. Πλαστήρα) είναι χαρακτηρισμένο ως «Κύριο τοπικό οδικό δίκτυο» από το υπό έγκριση αναθεωρημένο Γ.Π.Σ. του Δήμου Καλαμαριάς, πλην του τμήματος της οδού Ν. Πλαστήρα μεταξύ Ατλαντίδος και Κανάρη, που δεν έχει κανένα χαρακτηρισμό.
Με την παρούσα Προκήρυξη πρόκειται να ανατεθούν:
α. Η μελέτη του έργου ανάπλασης του άξονα Ν. Πλαστήρα - Θ. Σοφούλη (προμελέτη και μελέτη εφαρμογής), που θα έχει ως βασικούς στόχους: (i) την οργάνωση βιώσιμης κινητικότητας και της στάθμευσης κατά μήκος τους, όπως προτείνει η επικαιροποιημένη Κυκλοφοριακή Μελέτη του δήμου και (ii) τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και επισκεπτών της υπό μελέτη περιοχής,
β. Η χωροθέτηση, η αρχιτεκτονική Προμελέτη και η μελέτη κυκλοφοριακής σύνδεσης υπόγειου(ων) σταθμού(ών) αυτοκινήτων, κάτω από τμήμα της οδού Ν. Πλαστήρα,
γ. Η χωροθέτηση και η μελέτη κυκλοφοριακής σύνδεσης υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων στην περιοχή της οδού Θ. Σοφούλη, και
δ. Περιβαλλοντική έκθεση για το έργο της ανάπλασης των υπό μελέτη οδικών αξόνων, προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων των υπόγειων σταθμών αυτοκινήτων των οδών Ν. Πλαστήρα και Θ. Σοφούλη, καθώς και η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του(ων) υπόγειου(ων) σταθμού(ών) αυτοκινήτων της οδού Ν. Πλαστήρα.
1.2 Κανονιστικό πλαίσιο της μελέτης
Η ανάθεση της μελέτης θα γίνει σύμφωνα με τον ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α/22.02.2005) και ειδικότερα με τη διαδικασία του άρθρου 6, σε συνδυασμό με το άρθρο 5 παρ. 1, 3 και 4.
Η συνολική αμοιβή για την εκπόνηση της Μελέτης προεκτιμάται στο ποσό των €473.930,95 χωρίς τον Φ.Π.Α. και €582.935,07 με τον Φ.Π.Α. (23%). Η προεκτίμηση της αμοιβής αναλύεται στην Ενότητα 5 του Φακέλου του Έργου.
Η Μελέτη θα χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό έτους 2011 του δήμου Καλαμαριάς (ΣΑΤΑ 2011 και ΣΑΤΑ 2010).
Η επίβλεψη της μελέτης θα γίνει από μηχανικούς της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου Καλαμαριάς.
1.3 Διαθέσιμα στοιχεία - Προηγούμενες Μελέτες - Νομοθεσία
Κατά την εκπόνηση της Μελέτης θα ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:
? Το θεσμοθετημένο Γ.Π.Σ. δήμου Καλαμαριάς (Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 12122/2961/13.5.1999, Φ.Ε.Κ. 419 Δ/14.6.1999), που αποτελεί αναθεώρηση του αρχικού Γ.Π.Σ. (1989). Επίσης, θα ληφθούν υπόψη οι προβλέψεις της υπό έγκριση Μελέτης Αναθεώρησης του Γ.Π.Σ. του δήμου Καλαμαριάς.
? Τα ισχύοντα Διατάγματα Ρυμοτομίας της περιοχής του έργου, τα οποία παρατίθενται στο Παράρτημα Ι του παρόντος τεύχους.
? Οι προτάσεις της εγκεκριμένης Κυκλοφοριακής Μελέτης του δήμου Καλαμαριάς (2009).
? Οι Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (Ο.Μ.Ο.Ε.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Γ.Γ.Δ.Ε.-Δ.Μ.Ε.Ο.), Τεύχος 4: Κύριες Αστικές Οδοί, Αθήνα 2001.
? Η ΚΥΑ 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678 Β), η ΚΥΑ Η.Π. 15393/2332/1992 (ΦΕΚ 1022 Β) «Κατάταξη Δημοσίων Έργων και Δραστηριοτήτων σε κατηγορίες», οι «Οδηγίες για την εφαρμογή διατάξεων της ΚΥΑ 69269/5387/90 (ΦΕΚ 678 Β)» της Διεύθυνσης Χωροταξίας του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (εγκύκλιος 17/1994, 21.4.94 και εγκύκλιος 9/1996, 30.1.96) και οι σχετικές Κοινοτικές Οδηγίες.
Ο δήμος Καλαμαριάς θα διαθέσει στους μελετητές Τοπογραφική Αποτύπωση των υπό μελέτη οδών, καθώς και τα προκαταρκτικά σχέδια διαμόρφωσης των οδών, που περιλαμβάνονται στην επικαιροποιημένη Κυκλοφοριακή Μελέτη του δήμου. Τα σχέδια της Κυκλοφοριακής μελέτης είναι ενδεικτικά και δεν είναι υποχρεωτική η εφαρμογή τους. Οι μελετητές θα μπορούν να προτείνουν ελεύθερα οποιαδήποτε λύση.
2. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η βελτίωση της κυκλοφοριακής λειτουργίας των οδικών αξόνων Ν. Πλαστήρα και Θ. Σοφούλη, η αύξηση της οδικής ασφάλειας και της άνεσης στις μετακινήσεις των πεζών, η προώθηση των μετακινήσεων με ήπια μέσα, η αισθητική αναβάθμιση του περιβάλλοντα χώρου και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών των οδών αυτών αποτελούν βασικούς στόχους της διοίκησης του δήμου Καλαμαριάς.
Τα λειτουργικά προβλήματα που εντοπίζονται στις υπό μελέτη οδούς οφείλονται, κατά κύριο λόγο, στη συγκέντρωση χρήσεων αναψυχής, οι οποίες προσελκύουν μεγάλο αριθμό μετακινήσεων πεζών και οχημάτων. Η παράνομη στάθμευση οχημάτων (σε διπλή σειρά) αποτελεί συνηθισμένο φαινόμενο, κυρίως κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στην κυκλοφορία και τους ελιγμούς των οχημάτων, ιδιαίτερα των αστικών λεωφορείων. Επιπλέον, ο όγκος των
οχημάτων παρεμβάλλεται στη θέα προς τη θάλασσα, δημιουργώντας όχι μόνο οπτική ρύπανση, αλλά και μεταβολές του μικροκλίματος με την αντανάκλαση της ηλιακής ακτινοβολίας στα μεταλλικά μέρη των οχημάτων. Ένα πρόσθετο πρόβλημα στα ισόγεια των οικοδομών είναι οι εκτεταμένες παρεμβάσεις, μόνιμες ή κινητές, των καταστημάτων αναψυχής, που καταλαμβάνουν, εκτός από τα προκήπια και λωρίδα των πεζοδρομίων.
Με βάση τις αρχές σχεδιασμού της Κυκλοφοριακής Μελέτης, που περιλαμβάνουν την προώθηση μέσων ήπιας μετακίνησης και την αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθμιση του δήμου, η μελέτη αυτή θα προτείνει επεμβάσεις κατά μήκος των αξόνων N. Πλαστήρα και Θ. Σοφούλη, με στόχο τη δημιουργία επαρκούς πλάτους πεζοδρομίων και αξόνων κίνησης ποδηλάτων, τη διαμόρφωση χώρων πρασίνου, στάσης και ξεκούρασης και την οργάνωση της στάθμευσης.
Κατά μήκος των υπό μελέτη οδών θα επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων και θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση οχημάτων και στις δύο πλευρές τους. Για την εξυπηρέτηση της στάθμευσης των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής θα κατασκευαστούν υπόγειοι σταθμοί αυτοκινήτων. Συγκεκριμένα, για την οδό Ν. Πλαστήρα, η πρόταση θα περιλαμβάνει και τη διερεύνηση της εφικτότητας κατασκευής υπόγειου(ων) χώρου(ων) στάθμευσης, ελάχιστης χωρητικότητας 400 θέσεων και μέγιστης χωρητικότητας 500 θέσεων, κάτω από την οδό αυτή, καθώς και την αρχιτεκτονική προμελέτη και τη μελέτη κυκλοφοριακής σύνδεσης του(ων) υπόγειου(ων) σταθμού(ών). Στην οδό Θ. Σοφούλη θα χωροθετηθεί χώρος στάθμευσης περίπου 350 θέσεων (±10%), είτε στο Ο.Τ. 3111Β, είτε στο Ο.Τ. 3111Ε. Συγκεκριμένα, στην πρόταση θα περιλαμβάνεται η χωροθέτηση του σταθμού σε μία από τις παραπάνω θέσεις, η χωροθέτηση της εισόδου και της εξόδου του σταθμού, καθώς και η μελέτη κυκλοφοριακής σύνδεσης αυτού με το οδικό δίκτυο.
Με την παρούσα, εκτός από τη μελέτη ανάπλασης του οδικού άξονα, ανατίθενται και: (α) η προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την έγκριση της προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης-αξιολόγησης των υπόγειων σταθμών αυτοκινήτων, και (β) η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του(των) υπόγειου(ων) σταθμού(ών) αυτοκινήτων της οδού Ν. Πλαστήρα, για τον(τους) οποίο(ους) θα εκπονηθεί αρχιτεκτονική προμελέτη.
Για το έργο της ανάπλασης των οδών θα συνταχθεί περιβαλλοντική έκθεση για την έκδοση απαλλακτικού εγγράφου, δεδομένου ότι δεν απαιτείται έγκριση περιβαλλοντικών όρων, επειδή τα έργα αναπλάσεων εντός αστικού ιστού δεν περιλαμβάνονται στις κατηγορίες έργων της Κ.Υ.Α. Η.Π. 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022 Δ/5.8.2002).
3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
3.1 Γεωμετρικά χαρακτηριστικά των υπό μελέτη οδών
Η υπό μελέτη περιοχή περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα:
α. Θ. Σοφούλη, από Καθ. Ρωσσίδου ως Παπάγου,
β. Περιμετρική Στρατοπέδου Κόδρα, από Παπάγου ως Χηλής, και
γ. Ν. Πλαστήρα, από Χηλής ως Κανάρη.
To συνολικό εμβαδόν της υπό μελέτη περιοχής (πεζοδρόμια, νησίδες κ.λ.π.), ισούται με περίπου 37.500,00 τ.μ.
3.2 Περιγραφή του έργου ανάπλασης
Η τεχνική προσφορά των διαγωνιζομένων θα περιλαμβάνει κυκλοφοριακές και αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις κατά μήκος των οδών Θ. Σοφούλη και Ν. Πλαστήρα.
Οι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις θα αφορούν διαπλατύνσεις πεζοδρομίων και διασφάλιση ελεύθερων διαδρομών για τους πεζούς, κατασκευή νησίδων, εφαρμογή μέτρων μείωσης της ταχύτητας των οχημάτων, κατασκευή ποδηλατολωρίδων, διαμόρφωση θέσεων στάθμευσης και κάθε άλλη απαιτούμενη επέμβαση για την οργάνωση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης και την αύξηση της οδικής ασφάλειας και της άνεσης των μετακινήσεων των πεζών και των ποδηλατών. Όπως προαναφέρθηκε, στην οδό Ν. Πλαστήρα δεν θα επιτρέπεται η στάθμευση οχημάτων. Ωστόσο, θα πρέπει να προβλεφθούν θέσεις για τη στάθμευση των οχημάτων τροφοδοσίας των καταστημάτων, θέσεις στάθμευσης ποδηλάτων, καθώς και θέσεις στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α.
Όλες οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις θα ακολουθούν τις ισχύουσες ελληνικές προδιαγραφές και, σε περίπτωση μη ύπαρξης τέτοιων, τις ισχύουσες σχετικές ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
Η προμελέτη αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων θα περιλαμβάνει ενδεικτική πρόταση υλικών επίστρωσης των πεζοδρομίων, των λωρίδων ποδηλάτου και των λοιπών ανοικτών χώρων, πρόταση διαμόρφωσης των ελεύθερων χώρων του έργου, καθώς και πρόταση εξοπλισμού των πεζοδρομίων και ελεύθερων χώρων. Οι προτεινόμενες επεμβάσεις θα διαμορφώνουν ενιαία χαρακτηριστική φυσιογνωμία για την περιοχή, με έμφαση στην αύξηση του πρασίνου και στη χρήση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον. Στο πλαίσιο της αισθητικής αναβάθμισης της περιοχής θα εκτιμηθεί πρόταση γενικών αρχών και περιορισμών διαμόρφωσης των προκηπίων, των όψεων και εν γένει των εξωτερικών παρεμβάσεων στα τμήματα των κτιρίων, που φιλοξενούν χρήσεις αναψυχής.
Οι προτάσεις των διαγωνιζόμενων, που θα υποβάλουν τεχνικές λύσεις, θα είναι σε επίπεδο αρχιτεκτονικής Προμελέτης. Ο διαγωνιζόμενος που θα υποβάλει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά θα εκπονήσει τη μελέτη εφαρμογής της διαμόρφωσης των οδικών αξόνων. Στο Τεύχος Τεχνικής Προδιαγραφής περιλαμβάνονται τα παραδοτέα σχέδια και τεύχη της μελέτης.
3.3 Περιγραφή σταθμού(ών) αυτοκινήτων
Για τη διασφάλιση των θέσεων στάθμευσης που θα απομακρυνθούν από την οδό Ν. Πλαστήρα, το έργο θα περιλαμβάνει πρόταση κατασκευής υπόγειου(ων) σταθμού(ών) αυτοκινήτων κάτω από την οδό αυτή. Η συνολική χωρητικότητα του(ων) σταθμού(ών) θα είναι μεταξύ 400 και 500 θέσεων στάθμευσης. Η επιλογή της θέσης και του μεγέθους του σταθμού πρέπει να τεκμηριώνεται επαρκώς.
Η τεχνική προσφορά των διαγωνιζομένων θα περιλαμβάνει: α) πρόταση χωροθέτησης του(ων) σταθμού(ών) αυτοκινήτων, των εισόδων & εξόδων του(ς), των απαιτούμενων κλιμακοστασίων και των λοιπών συνοδευτικών εγκαταστάσεων του(ων) σταθμού(ών), που επηρεάζουν τον σχεδιασμό της οδού Ν. Πλαστήρα, β) αρχιτεκτονική προμελέτη του σταθμού αυτοκινήτων, και γ) μελέτη κυκλοφοριακών επιπτώσεων από τη λειτουργία του υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων.
Επίσης, η πρόταση θα περιλαμβάνει χωροθέτηση σταθμού αυτοκινήτων, χωρητικότητας περίπου 350 θέσεων στάθμευσης (±10%), εναλλακτικά είτε στο Ο.Τ. 3111Β είτε στο 3111Ε της οδού Θ. Σοφούλη, χωροθέτηση της εισόδου και της εξόδου αυτού, των απαιτούμενων κλιμακοστασίων και των λοιπών συνοδευτικών εγκαταστάσεων αυτού, που επηρεάζουν τον σχεδιασμό της οδού Θ. Σοφούλη και μελέτη κυκλοφοριακών επιπτώσεων από τη λειτουργία του.
Στο πλαίσιο των παραπάνω μελετών θα εξεταστούν ζητήματα, όπως η αντιμετώπιση των υπογείων δικτύων υποδομής (αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων, μεταφοράς φυσικού αερίου, οπτική ίνα κ.λ.π.), που υπάρχουν κατά μήκος των οδών Ν. Πλαστήρα και Θ. Σοφούλη, σε συνδυασμό με τους υπόγειους σταθμούς αυτοκινήτων.
Ο διαγωνιζόμενος που θα υποβάλει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά θα εκπονήσει περιβαλλοντική έκθεση (για την απαλλαγή από την έκδοση περιβαλλοντικών όρων του έργου της ανάπλασης), προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων των υπόγειων σταθμών αυτοκινήτων, καθώς και μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του(ων) υπόγειου(ων) σταθμού(ών) της οδού Ν. Πλαστήρα.
4. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Για την εκπόνηση της υπό ανάθεση σύμβασης απαιτούνται οι ακόλουθες Κατηγορίες Μελετών του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. 3316/2005:
? Κατηγορία 6: Αρχιτεκτονικές Μελέτες
? Κατηγορία 7: Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες
? Κατηγορία 10: Κυκλοφοριακές Μελέτες
? Κατηγορία 27: Περιβαλλοντικές Μελέτες.
Επιπλέον, η Ομάδα Μελέτης πρέπει να διαθέτει:
? Πολιτικό ή Αγρονόμο-Τοπογράφο Μηχανικό, με ειδίκευση και εμπειρία σε δίκτυα υποδομών (αποχετεύσεις-υδρεύσεις), καθώς και
? Πολιτικό Μηχανικό, με ειδίκευση σε γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες.
Η αμοιβή των παραπάνω συνεργατών της Ομάδας Μελέτης θα βαρύνει τους αναδόχους της μελέτης.
5. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Η ανάθεση της Μελέτης θα γίνει με ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3316/2005, σε συνδυασμό με το άρθρο 5 παρ. 1, 3 και 4 του ιδίου νόμου. Συγκεκριμένα, με τον παρόντα διαγωνισμό θα ανατεθεί η εκπόνηση της προμελέτης του έργου ανάπλασης των οδών Ν. Πλαστήρα και Θ. Σοφούλη, καθώς και η αρχιτεκτονική προμελέτη υπόγειου(ων) σταθμού (ών) αυτοκινήτων στην οδό Ν. Πλαστήρα.
Ο διαγωνιζόμενος, που θα υποβάλει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά θα εκπονήσει, σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 5 του ν. 3316/2005 τη μελέτη εφαρμογής του έργου ανάπλασης των οδών Ν. Πλαστήρα και Θ. Σοφούλη. Επίσης, ο ίδιος θα εκπονήσει τις περιβαλλοντικές μελέτες (περιβαλλοντική έκθεση του έργου ανάπλασης των οδών, προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων των σταθμών αυτοκινήτων και μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του(ων) υπόγειου(ων) σταθμού(ών) αυτοκινήτων της οδού Ν. Πλαστήρα).
Η προεκτίμηση της αμοιβής της Μελέτης γίνεται με την Υ.Α. Δ.Μ.Ε.Ο./α/ο/1257/ 9.8.2005, όπως ισχύει σήμερα.
Λαμβάνεται συντελεστής τιμαριθμικής αναπροσαρμογής τκ = 1,219 (Εγκύκλιος 3/2011, αριθ. πρωτ. Δ17γ/10/19/ΦΝ 439/2.2.2011).
5.1 Προεκτίμηση Αμοιβής Αρχιτεκτονικής Μελέτης (Κατηγορία 6)
Η Προεκτίμηση αμοιβής της Αρχιτεκτονικής Μελέτης του(ων) υπόγειου(ων) σταθμού(ών) αυτοκινήτων της οδού Ν. Πλαστήρα γίνεται για τον προσδιορισμό της απαιτούμενης τάξης Πτυχίου για την εκπόνηση της Μελέτης.
Άρθρο ΟΙΚ.1Α, παρ. 1.1
Για τον υπολογισμό της αμοιβής της Αρχιτεκτονικής Μελέτης λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:
Εμβαδόν κτιρίου: Ε = 10.000,00 τ.μ.
Κατηγορία κτιρίου: III (Υπόγειο κτίριο στάθμευσης αυτοκινήτων)
Συντελεστές:
κ = 2,10 μ = 50,00 ΤΑο = 9,75 €/τ.μ. ΣΒν = 0,71 ΣΑ = 1,0
Η αμοιβή της πλήρους Μελέτης προκύπτει ίση με:
Α1 = €328.934,98.
Άρθρο ΟΙΚ.1Α, παρ. 1.2
Για τον υπολογισμό αμοιβής της Μελέτης Παθητικής Πυροπροστασίας λαμβάνονται οι ακόλουθοι συντελεστές:
κ = 2,10 μ = 50,00 ΤΑο = 0,02 x 9,75 €/τ.μ. = 0,195 €/τ.μ.
ΣΒν = 0,71 ΣΑ = 1,0
Η αμοιβή της πλήρους Μελέτης προκύπτει ίση με:
Α2 = €10.855,03.
Από τα παραπάνω προκύπτει η αμοιβή της πλήρους Αρχιτεκτονικής Μελέτης:
Ααρχ = Α1 + Α2 = €339.790,01.
Συνεπώς, η προεκτιμώμενη αμοιβή της Προμελέτης (άρθρο ΟΙΚ.5) ισούται με €118.926,50 (35% της αμοιβής της πλήρους μελέτης), και η αμοιβή καθενός από τους επιλεγέντες αναδόχους για την εκπόνηση της προμελέτης ισούται με το 30% της προεκτιμώμενης αμοιβής του σταδίου της προμελέτης (Εγκύκλιος 38/2005 του ΥΠΕΧΩΔΕ), δηλαδή:
Ααρχ = 30% x €118.926,50 = €35.677,95.
5.2 Προεκτίμηση Αμοιβής Ειδικής Αρχιτεκτονικής Μελέτης (Κατηγορία 7)
Άρθρο ΟΙΚ.1Α
Για τον υπολογισμό της αμοιβής της Ειδικής Αρχιτεκτονικής Μελέτης λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:
Επιφάνεια έργου: Ε = 37.500,00 τ.μ.
Κατηγορία έργου: V
Συντελεστές:
κ = 2,90 μ = 63,00 ΤΑο = 9,75 €/τ.μ. ΣΒν = 0,14 ΣΑ = 1,0
Συνεπώς, η αμοιβή της πλήρους Ειδικής Αρχιτεκτονικής Μελέτης προκύπτει ίση με €337.181,10, η αμοιβή της προμελέτης (άρθρο ΟΙΚ.5) ισούται με €118.013,38 (35% αμοιβής πλήρους μελέτης), η αμοιβή της οριστικής μελέτης ισούται με €84.295,27 (25% αμοιβής πλήρους μελέτης) και η αμοιβή της μελέτης εφαρμογής (χωρίς τα τεύχη δημοπράτησης) ισούται με €134.872,44 (40% αμοιβής πλήρους μελέτης). Τέλος, η αμοιβή καθενός από τους επιλεγέντες αναδόχους για την εκπόνηση της προμελέτης ισούται με το 30% της προεκτιμώμενης αμοιβής του σταδίου της προμελέτης (Εγκύκλιος 38/2005 του ΥΠΕΧΩΔΕ), δηλαδή:
Αειδ-αρχ = 30% x €118.013,38 = €35.404,02.
5.3 Προεκτίμηση Αμοιβής Κυκλοφοριακής Μελέτης (Κατηγορία 10)
Οι κείμενες περί αμοιβών μελετητών διατάξεις δεν περιλαμβάνουν τρόπο υπολογισμού αμοιβής για την υπό ανάθεση μελέτη, η προεκτίμηση της αμοιβής της Μελέτης γίνεται σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ.4Β του Κανονισμού (ΥΑ ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9.8.2005, όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ ΔΜΕΟ/α/ο/2229/4.7.2006), ως εξής:
Κατηγορία επιστήμονα με βάση την εμπειρία
Μονά-δα
Ποσό-τητα
Τιμή Μονάδας σε €
Δαπάνη
Εμπειρία έως 10 έτη
ημέρες
45
300 x τκ x Αριθμό ημερών
€16.456,50
5.4 Προεκτίμηση αμοιβής Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Κατηγορία 27)
Στο Κεφάλαιο ΣΤ' (Περιβαλλοντικές Μελέτες) του Κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών δεν περιλαμβάνεται η κατηγορία των σταθμών αυτοκινήτων. Για τον λόγο αυτό, η εκτίμηση της αμοιβής των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (περιβαλλοντική έκθεση του έργου ανάπλασης των οδών, προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων των σταθμών αυτοκινήτων και μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του(ων) υπόγειου(ων) σταθμού(ών) αυτοκινήτων της οδού Ν. Πλαστήρα), γίνεται σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ.4Β της ΥΑ ΔΜΕΟ/α/ο/2229/4.7.2006, όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ ΔΜΕΟ/α/ο/2229/4.7.2006, δηλαδή ανάλογα με τον χρόνο απασχόλησης, ως εξής:
Κατηγορία επιστήμονα με βάση την εμπειρία
Μονά-δα
Ποσό-τητα
Τιμή Μονάδας σε €
Δαπάνη
Εμπειρία έως 10 έτη
ημέρες
45
300 x τκ x Αριθμό ημερών
€16.456,50
5.5 Συνολική Αμοιβή Μελέτης
Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η προεκτιμώμενη αμοιβή της σύμβασης, κατά κατηγορία μελέτης, καθώς και η απαιτούμενη δαπάνη (με τον Φ.Π.Α.), λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μελέτες για τις κατηγορίες 6, 7 και 10 θα πληρωθούν σε καθένα από τους επιλεγέντες αναδόχους για την εκπόνηση των προμελετών.
Κατηγορία Μελέτης
Αμοιβή (€)
Δαπάνη (€)
Προμελέτη
Λοιπά στάδια
(1)
(2)
6: Αρχιτεκτονική
35.677,95
0,00
124.872,83
7: Ειδική Αρχιτεκτονική
35.404,02
177.020,08
283.232,12
10: Κυκλοφοριακή
16.456,50
0,00
49.369,50
27: Περιβαλλοντική
16.456,50
16.456,50
Αμοιβή μελέτης
473.930,95
Προστίθεται Φ.Π.Α. (23%)
109.004,12
Συνολική δαπάνη
582.935,07
6. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΑ ΠΤΥΧΙΑ
Οι τάξεις των μελετητικών πτυχίων, που απαιτούνται για την εκπόνηση της μελέτης, επιλέγονται με βάση τις προεκτιμηθείσες αμοιβές της πλήρους μελέτης κάθε κατηγορίας. Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι απαιτούμενες τάξεις μελετητικών πτυχίων, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Δ15/οικ/6655/22.3.2011.
α/α
Κατηγορία Μελέτης
Προεκτιμώμενη αμοιβή (€)
Απαιτούμενη Τάξη Μελετητικού Πτυχίου
1
Αρχιτεκτονική Μελέτη - 6
339.790,01
Δ' ή Ε'
2
Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη - 7
337.181,10
Ε'
3
Κυκλοφοριακή Μελέτη - 10
16.456,50
Α'
4
Μ.Π.Ε. - 27
16.456,50
Α' ή Β'
7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Ο χρόνος ολοκλήρωσης των μελετών ορίζεται ως ακολούθως:
α. Προμελέτες (ειδική αρχιτεκτονική ανάπλασης οδικών αξόνων και αρχιτεκτονική σταθμού αυτοκινήτων) και Κυκλοφοριακή μελέτη: εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες
β. Μελέτη εφαρμογής (ειδική αρχιτεκτονική ανάπλασης οδικών αξόνων): εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες
γ. Περιβαλλοντική έκθεση και Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων: εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες (από την εντολή έναρξης της μελέτης αυτής).
δ. Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων: εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες (από την εντολή έναρξης της μελέτης αυτής).
Το περιεχόμενο των επιμέρους μελετών ακολουθεί την Εγκύκλιο 38 του ΥΠΕΧΩΔΕ (αριθ. πρωτ. 3434/15.11.2005, Ορθή Επανάληψη 23.11.2005) και έχει ως ακολούθως:
1.1 Αρχιτεκτονική Προμελέτη και Ειδική Αρχιτεκτονική Προμελέτη. Περιλαμβάνει:
- Έκθεση με την ανάλυση του προγράμματος του έργου, με τα τοπογραφικά και εδαφολογικά δεδομένα και με όλες τις τυχόν δεσμεύσεις τις οποίες επιβάλλει.
- Προσχέδια αρχιτεκτονικής λύσης
- Γενική Τεχνική περιγραφή και έκθεση αιτιολόγησης της λύσης
- Προσεγγιστικό προϋπολογισμό
- Πρόπλασμα απλών όγκων (σημειακά, σε κλίμακα επιλογής της ομάδας μελέτης, προκειμένου να είναι κατανοητές επιμέρους προτάσεις)
Κλίμακες σχεδίων: Γενική Οριζοντιογραφία 1:1.000, Ενδεικτικές λεπτομέρειες 1:200, Κατόψεις & τομές σταθμού αυτοκινήτων 1:500.
1.2 Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη Εφαρμογής. Περιλαμβάνει:
- Πλήρη σχέδια εκτέλεσης των εργασιών της μελέτης, σε κλίμακα 1:100.
- Κατασκευαστικά σχέδια (κατόψεις χάραξης, στα οποία φαίνονται οι διαστάσεις, οι σχετικές στάθμες, τομές, κ.λ.π.), σε κλίμακα 1:50.
- Σχέδια λεπτομερειών των πλακοστρώσεων, του εξοπλισμού των πεζοδρομίων κ.λ.π., όπου απαιτούνται, σε κλίμακα 1:10 ή 1:20.
- Τεχνική περιγραφή, που θα περιλαμβάνει την πλήρη εικόνα των εκτελουμένων εργασιών και θα συμπληρώνει τα σχέδια της μελέτης, θα περιγράφει λεπτομερώς τα υλικά κατασκευής (είδος, χρώμα, τρόπο τοποθέτησης κ.λ.π.), καθώς και στοιχεία χρονικού προγραμματισμού της κατασκευής.
- Προμέτρηση υλικών και εργασιών και προϋπολογισμό του έργου.
1.3 Κυκλοφοριακή Μελέτη. Περιλαμβάνει:
- Σταθμοί αυτοκινήτων: Έκθεση με την οποία θα γίνεται αναφορά στην αναγκαιότητα των προτεινόμενων υπόγειων σταθμών αυτοκινήτων (σύμφωνα με την προτεινόμενη χωρητικότητα και τα δεδομένα της Κυκλοφοριακής μελέτης του δήμου), και θα εξετάζονται οι κυκλοφοριακές επιπτώσεις της χωροθέτησης των εισόδων και εξόδων των σταθμών στο οδικό δίκτυο της περιοχής.
- Διαμόρφωση οδικού άξονα: Κυκλοφοριακή τεκμηρίωση των επιλογών της προτεινόμενης διαμόρφωσης (επεμβάσεις ήπιας κυκλοφορίας, λωρίδες ποδηλάτου, εξυπηρέτηση στάθμευσης, αστικές συγκοινωνίες κ.λ.π.), εξέταση πιθανών κυκλοφοριακών επιπτώσεων.
1.4 Περιβαλλοντικές μελέτες. Η περιβαλλοντική έκθεση του έργου ανάπλασης των οδών, η προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων των σταθμών αυτοκινήτων και η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του(ων) υπόγειου(ων) σταθμού(ών) αυτοκινήτων της οδού Ν. Πλαστήρα, θα εκπονηθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές (ΚΥΑ 69269/5387/1990, ΚΥΑ Η.Π. 15393/2332/1992 (ΦΕΚ 1022 Β) «Κατάταξη Δημοσίων Έργων και Δραστηριοτήτων σε κατηγορίες».
Όλες οι τεχνικές μελέτες (τεύχη και σχέδια) θα παραδοθούν και σε ηλεκτρονική μορφή.
Ο Δήμος Καλαμαριάς διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει, κατά την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού, μεταγενέστερο χρόνο έναρξης των προθεσμιών της Σύμβασης (άρθρο 23 παρ. 3 Ν. 3316/2005).
Καλαμαριά, 4 Ιουλίου 2011
Η συντάξασα
Η Προϊσταμένη
Τμήματος Μελετών-Έργων
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών
Μαρία Γρηγοριάδου
ΠΜ.-Συγκοινωνιολόγος
Ευδοξία Δένη
Αρχιτέκτων Μηχανικός με Β. Α'
Χρήστος Σαρηγιάννης
Αγρ.- Τοπ. Μηχ. με Β. Α'
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΙΣΧΥΟΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Θ. ΣΟΦΟΥΛΗ
Για τμήματα ή και το σύνολο της παραλιακής ζώνης της οδού Θ. Σοφούλη έχουν εκδοθεί τα ακόλουθα ρυμοτομικά διατάγματα:
1. Το Π.Δ. της 29.5.1926 (ΦΕΚ 178 Α/2.6.1926), σύμφωνα με το οποίο καθορίζονται οικοδομικά τετράγωνα και το πλάτος της οδού Θ. Σοφούλη σε 20,0 μ.
2. Το Π.Δ. της 26.10.1932 (ΦΕΚ 384 Α/29.1932), με το οποίο προστέθηκαν προκήπια σε ορισμένα Ο.Τ. της περιοχής.
3. Το Π.Δ. της 16.3.1934 (ΦΕΚ 114 Α/23.3.1934), το οποίο δεν τροποποιεί την εν λόγω περιοχή.
4. Το Β.Δ. της 14.5.1965 (ΦΕΚ 95 Δ/15.6.1965), με το οποίο εγκρίνεται χαρακτηρισμός χώρου και όρων δόμησης για τις εγκαταστάσεις της Ναυτικής Διοίκησης Βορείου Αιγαίου δίπλα στον χώρο του Ν.Ο.Θ., εκεί όπου εκ των υστέρων ανεγέρθηκαν σχολικές εγκαταστάσεις.
5. Το Β.Δ. της 28.4.1966 (ΦΕΚ 72 Δ/9.5.1966), με το οποίο εγκρίθηκε η ρυμοτομία και της παραλιακής οδού (προέκταση Σοφούλη) και καθορίστηκε το πλάτος της σε 20,0 μ.
6. Το Π.Δ. της 7.3.1975 (ΦΕΚ 63 Δ/19.3.1975) καθορίστηκαν οι όροι δόμησης των εγκαταστάσεων της Ναυτικής Διοίκησης Βορείου Αιγαίου στη σημερινή τους θέση.
7. Το Π.Δ. της 31.8.1978 (ΦΕΚ 557 Δ/26.10.1978), με το οποίο τμήμα της περιοχής μεταξύ της Ν.Δ.Β.Ε. και του σημερινού χώρου του Β' Λυκείου ορίστηκε ως Εκτός Σχεδίου Πόλεως περιοχή.
8. Η Υ.Α. της 15.7.1982 (ΦΕΚ 405 Δ/24.8.1982), με την οποία εγκρίθηκε ο χαρακτηρισμός χώρου σχολείου (Β' Λύκειο Καλαμαριάς).
9. Η Απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης με αριθμό ΔΠ/ΠΜ/39955/10.9.1985 (ΦΕΚ 594 Δ/7.11.1985), με την οποία εγκρίθηκε ο χαρακτηρισμός συμπληρωματικού χώρου ανέγερσης του Β' Λυκείου Καλαμαριάς.
10. Το αρχικό Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Καλαμαριάς (Υ.Α. 49787/2419/1987, ΦΕΚ 1019 Δ/14.10.1987), χαρακτηρίζει την περιοχή ως «ζώνη ειδικών χρήσεων και περιοχή ποιοτικής αναβάθμισης».
11. Με την Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ34/13400/421/17.5.1989 (ΦΕΚ 384 Β/24.5.1989) κηρύχθηκε ως «αρχαιολογικός χώρος» η θαλάσσια περιοχή του κόλπου Θεσσαλονίκης, πέραν της γραμμής παραλίας.
12. Με την Απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης ΔΠ/ΠΜ οικ.4842/228/22.1.1988 (ΦΕΚ 212 Δ/11.3.1988), χαρακτηρίσθηκαν τρία Ο.Τ. κατά μήκος της οδού Παπάγου, μεταξύ των οποίων και το Ο.Τ. 3112, που περικλείεται από τις οδούς Θ. Σοφούλη -Ανώνυμη - Τάκη Οικονομίδη - Παπάγου, ως χώρος πρασίνου.
13. Με την Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/35723/2084/2.8.1995 (ΦΕΚ 727 Β/24.8.1995) περί «κήρυξης αρχαιολογικού χώρου», το μεγαλύτερο τμήμα του στρατοπέδου Κόδρα και τμήμα της επέκτασης της οδού Θ. Σοφούλη κηρύχθηκαν ως «αρχαιολογικός χώρος».
14. Με την Υ.Α. 12122/2761/13.5.1999 (ΦΕΚ 419 Δ/14.6.1999), όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 650 Δ/1.9.1999, τροποποιήθηκε το Γ.Π.Σ. Δήμου Καλαμαριάς και καθορίστηκε ως «περιοχή ζώνης ανάπλασης» με την υπαγωγή στο άρθρο 8 του Ν. 2508/1997(ΦΕΚ 124 Α), τμήμα της παραλιακής ζώνης της Θ. Σοφούλη (Π.Ε. 2).
15. Με την Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/43539/1141/28.6.2005 (ΦΕΚ 986 Β/2005) σχεδόν ολόκληρη η έκταση του πρώην στρατόπεδου Κόδρα χαρακτηρίσθηκε ως «Ιστορικός Τόπος», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3028/2002.
16. Με την Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/113869/3187/11.1.2007 (ΦΕΚ 99 Β/30.1.2007), τα κτίρια του Ναυτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης με τις εγκαταστάσεις του Λιμενίσκου χαρακτηρίστηκαν ως «μνημείο».
17. Με την Υ.Α. 12048/27.11.2008 του Υπουργού Μακεδονίας - Θράκης χαρακτηρίστηκε ως διατηρητέο το κτίριο στη γωνία των οδών Θ. Σοφούλη και Ναυαρίνου στο Ο.Τ. 3111γ (ΦΕΚ 569 ΑΑΠ/18.12.2008).
18. Η από 18.3.1981 (ΦΕΚ 290 Δ/27.5.1981) επικύρωση εκθέσεως και διάγραμμα της επιτροπής καθορισμού των ορίων του αιγιαλού και της παραλίας στη θέση ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΑΚΙ Θεσσαλονίκης, όπως διορθώθηκε με τα ΦΕΚ 664 Δ/18.11.1981 και 740 Δ/20.12.1989 και όπως ισχύει σήμερα με την από 14.11.2000 Απόφαση Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 860 Δ/13.12.2000), με την οποία έγινε επανακαθορισμός των ορίων αιγιαλού - παραλίας και παλαιού αιγιαλού.
ΙΣΧΥΟΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Για τμήματα της περιοχής της οδού Ν. Πλαστήρα έχουν εκδοθεί τα ακόλουθα ρυμοτομικά διατάγματα:
1. Το Β.Δ. της 28.4.1966 (ΦΕΚ 72 Δ/9.5.1966) «περί τροποποιήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου και καθορισμού ζωνών δομήσεως αυτών εις περιοχήν Μικρού Εμβόλου του ρυμοτομικού σχεδίου Καλαμαριάς», με το οποίο εγκρίθηκε η ρυμοτομία της παραλιακής οδού (πλάτος 20,0 μ.) από τη Ναυτική Διοίκηση Β.Ε (προέκταση Σοφούλη) μέχρι την οδό Ι. Πασσαλίδη.
2. Το διάγραμμα της Πρόνοιας με αρ. 4866 (Απόφ. Απαλ/σεως Γ. Δ/ντού Μακεδονίας 9696/8.4.1926), με το οποίο καθορίστηκε το πλάτος της οδού Ν. Πλαστήρα, από την οδό Ι. Πασσαλίδη μέχρι την οδό Μιαούλη σε 20,0 μ.
3. Το Β.Δ. της 17.5.1979 (ΦΕΚ 402 Δ/25.7.1979) «περί επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Καλαμαριάς ??», το οποίο καθορίζει το πλάτος για το τμήμα της οδού Ν. Πλαστήρα από ανώνυμη οδό μέχρι την οδό Βρυούλων (Ο.Τ. 1073Γ), σε 22,00 μ.
4. Το Π.Δ. της 17.7.1959 (ΦΕΚ 104 Α/1.6.1959) «περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Καλαμαριάς ??», το οποίο καθορίζει το πλάτος για το τμήμα της οδού Ν. Πλαστήρα, από την οδό Μιαούλη μέχρι την οδό Ατλαντίδος σε 22,0 μ.
5. Το από 31.1.1990 Π.Δ. (ΦΕΚ 86 Δ/16.2.1990) «Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων 7 και 8 του δήμου Καλαμαριάς (Ν. Θεσ/νίκης) και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του ιδίου δήμου σε συνεχόμενη περιοχή», που αφορά στην περιοχή μεταξύ των οδών Ατλαντίδος- Ανωνύμου και Κανάρη - Αιολίας από την οδό Κουντουριώτου μέχρι τη θάλασσα, και καθορίζει το πλάτος της προέκτασης της οδού Πλαστήρα σε 14,0 μ. Το διάταγμα αυτό έχει ακυρωθεί με την υπ' αριθ. 2164/1994 απόφαση του Ε' τμήματος του Σ.τ.Ε. Έτσι, για την προέκταση της οδού Ν. Πλαστήρα δε υπάρχει καθορισμένο πλάτος με ρυμοτομικό διάταγμα (περιοχή εκτός σχεδίου πόλεως).
6. Η Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με αρ. 12122/2761/13.5.1999 (ΦΕΚ 419 Δ/14.6.1999), όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 650 Δ/1.9.1999, με την οποία τροποποιείται το Γ.Π.Σ. Καλαμαριάς, και καθορίζονται χρήσεις γης περιαστικού πρασίνου από την οδό Ν. Πλαστήρα προς τη θάλασσα, εκτός του Ο.Τ. 1090 και της Κλινικής «Παναγία».
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΕΡΓΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
Μελέτη ανάπλασης του άξονα Ν. Πλαστήρα-Θ. Σοφούλη - Οργάνωση βιώσιμης κινητικότητας και στάθμευσης
ΣΑΤΑ 2011 και ΣΑΤΑ 2010
Προεκτιμώμενη αμοιβή :
€582.935,07 (με Φ.Π.Α.)
ΜΕΛΕΤΗ : ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ-Θ. ΣΟΦΟΥΛΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Περιεχόμενα
1. Εισαγωγή ............................................................................................ 2
2. Αναλυτική περιγραφή των σταδίων της Μελέτης ....................................... 3
3. Παραδοτέα στοιχεία .............................................................................. 9
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Ο οδικός άξονας Θ. Σοφούλη - Ν. Πλαστήρα διατρέχει την περιοχή του δήμου Καλαμαριάς κατά μήκος του παραλιακού μετώπου και ανήκει στο βασικό οδικό δίκτυο του ν. Θεσσαλονίκης. Η οδός Θ. Σοφούλη αρχίζει από το όριο του δήμου Καλαμαριάς με τον δήμο Θεσσαλονίκης, στη διασταύρωση με την οδό Καθ. Ρωσσίδου. Το τμήμα της Θ. Σοφούλη μεταξύ των οδών Καθ. Ρωσσίδου και Αργοναυτών αποτελεί όριο μεταξύ των δύο δήμων. Η περιμετρική οδός του στρατοπέδου Κόδρα συνδέει μεταξύ τους τις οδούς Θ. Σοφούλη και Ν. Πλαστήρα. Η οδός Ν. Πλαστήρα αρχίζει από την οδό Χηλής και φθάνει μέχρι την οδό Κανάρη, όπου διακόπτεται με αδιάνοικτο τμήμα.
Με την παρούσα Προκήρυξη πρόκειται να ανατεθούν:
α. Η μελέτη του έργου ανάπλασης του άξονα Ν. Πλαστήρα - Θ. Σοφούλη (προμελέτη και μελέτη εφαρμογής), που θα έχει ως βασικούς στόχους: (i) την οργάνωση βιώσιμης κινητικότητας και της στάθμευσης κατά μήκος τους, όπως προτείνει η επικαιροποιημένη Κυκλοφοριακή Μελέτη του δήμου και (ii) τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και επισκεπτών της υπό μελέτη περιοχής,
β. Η χωροθέτηση, η αρχιτεκτονική Προμελέτη και η μελέτη κυκλοφοριακής σύνδεσης υπόγειου(ων) σταθμού(ών) αυτοκινήτων, κάτω από τμήμα της οδού Ν. Πλαστήρα,
γ. Η χωροθέτηση και η μελέτη κυκλοφοριακής σύνδεσης υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων στην περιοχή της οδού Θ. Σοφούλη, και
δ. Περιβαλλοντική έκθεση για το έργο της ανάπλασης των υπό μελέτη οδικών αξόνων, προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων των υπόγειων σταθμών αυτοκινήτων των οδών Ν. Πλαστήρα και Θ. Σοφούλη, καθώς και η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του(ων) υπόγειου(ων) σταθμού(ών) αυτοκινήτων της οδού Ν. Πλαστήρα.
2. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Κατά την εκπόνηση της Μελέτης θα ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:
? Το θεσμοθετημένο Γ.Π.Σ. δήμου Καλαμαριάς (Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 12122/2961/13.5.1999, Φ.Ε.Κ. 419 Δ/14.6.1999), που αποτελεί αναθεώρηση του αρχικού Γ.Π.Σ. (1989). Επίσης, θα ληφθούν υπόψη οι προβλέψεις της υπό έγκριση Μελέτης Αναθεώρησης του Γ.Π.Σ. του δήμου Καλαμαριάς.
? Τα ισχύοντα Διατάγματα Ρυμοτομίας της περιοχής του έργου, τα οποία παρατίθενται στο Παράρτημα Ι του φακέλου του έργου.
? Οι προτάσεις της εγκεκριμένης Κυκλοφοριακής Μελέτης του δήμου Καλαμαριάς (2009).
? Οι Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (Ο.Μ.Ο.Ε.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Γ.Γ.Δ.Ε.-Δ.Μ.Ε.Ο.), Τεύχος 4: Κύριες Αστικές Οδοί, Αθήνα 2001.
? Η ΚΥΑ 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678 Β), η ΚΥΑ Η.Π. 15393/2332/1992 (ΦΕΚ 1022 Β) «Κατάταξη Δημοσίων Έργων και Δραστηριοτήτων σε κατηγορίες», οι «Οδηγίες για την εφαρμογή διατάξεων της ΚΥΑ 69269/5387/90 (ΦΕΚ 678 Β)» της Διεύθυνσης Χωροταξίας του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (εγκύκλιος 17/1994, 21.4.94 και εγκύκλιος 9/1996, 30.1.96) και οι σχετικές Κοινοτικές Οδηγίες.
Ο χρόνος ολοκλήρωσης των μελετών ορίζεται ως ακολούθως:
α. Προμελέτες (ειδική αρχιτεκτονική ανάπλασης οδικών αξόνων και αρχιτεκτονική σταθμού αυτοκινήτων) και Κυκλοφοριακή μελέτη: εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες
β. Μελέτη εφαρμογής (ειδική αρχιτεκτονική ανάπλασης οδικών αξόνων): εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες
γ. Περιβαλλοντική έκθεση και Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων: εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες (από την εντολή έναρξης της μελέτης αυτής).
δ. Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων: εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες (από την εντολή έναρξης της μελέτης αυτής).
Το περιεχόμενο των επιμέρους μελετών ακολουθεί την Εγκύκλιο 38 του ΥΠΕΧΩΔΕ (αριθ. πρωτ. 3434/15.11.2005, Ορθή Επανάληψη 23.11.2005) και έχει ως ακολούθως:
1.1 Αρχιτεκτονική Προμελέτη και Ειδική Αρχιτεκτονική Προμελέτη.
Περιλαμβάνει:
- Έκθεση με την ανάλυση του προγράμματος του έργου, με τα τοπογραφικά και εδαφολογικά δεδομένα και με όλες τις τυχόν δεσμεύσεις τις οποίες επιβάλλει.
- Προσχέδια αρχιτεκτονικής λύσης
- Γενική Τεχνική περιγραφή και έκθεση αιτιολόγησης της λύσης
- Προσεγγιστικό προϋπολογισμό
- Πρόπλασμα απλών όγκων (σημειακά, σε κλίμακα επιλογής της ομάδας μελέτης, προκειμένου να είναι κατανοητές επιμέρους προτάσεις)
Κλίμακες σχεδίων: Γενική Οριζοντιογραφία 1:1.000, Ενδεικτικές λεπτομέρειες 1:200, Κατόψεις & τομές σταθμού αυτοκινήτων 1:500.
1.2 Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη Εφαρμογής.
Περιλαμβάνει:
- Πλήρη σχέδια εκτέλεσης των εργασιών της μελέτης, σε κλίμακα 1:100.
- Κατασκευαστικά σχέδια (κατόψεις χάραξης, στα οποία φαίνονται οι διαστάσεις, οι σχετικές στάθμες, τομές, κ.λ.π.), σε κλίμακα 1:50.
- Σχέδια λεπτομερειών των πλακοστρώσεων, του εξοπλισμού των πεζοδρομίων κ.λ.π., όπου απαιτούνται, σε κλίμακα 1:10 ή 1:20.
- Τεχνική περιγραφή, που θα περιλαμβάνει την πλήρη εικόνα των εκτελουμένων εργασιών και θα συμπληρώνει τα σχέδια της μελέτης, θα περιγράφει λεπτομερώς τα υλικά κατασκευής (είδος, χρώμα, τρόπο τοποθέτησης κ.λ.π.), καθώς και στοιχεία χρονικού προγραμματισμού της κατασκευής.
- Προμέτρηση υλικών και εργασιών και προϋπολογισμό του έργου.
1.3 Κυκλοφοριακές μελέτες.
Περιλαμβάνουν:
- Σταθμοί αυτοκινήτων: Έκθεση με την οποία θα γίνεται αναφορά στην αναγκαιότητα των προτεινόμενων υπόγειων σταθμών αυτοκινήτων (σύμφωνα με την προτεινόμενη χωρητικότητα και τα δεδομένα της Κυκλοφοριακής
μελέτης του δήμου), και θα εξετάζονται οι κυκλοφοριακές επιπτώσεις της χωροθέτησης των εισόδων και εξόδων των σταθμών στο οδικό δίκτυο της περιοχής.
- Διαμόρφωση οδικού άξονα: Κυκλοφοριακή τεκμηρίωση των επιλογών της προτεινόμενης διαμόρφωσης (επεμβάσεις ήπιας κυκλοφορίας, λωρίδες ποδηλάτου, εξυπηρέτηση στάθμευσης, αστικές συγκοινωνίες κ.λ.π.), εξέταση πιθανών κυκλοφοριακών επιπτώσεων.
1.4 Περιβαλλοντικές μελέτες.
Η περιβαλλοντική έκθεση του έργου ανάπλασης των οδών, η προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων των σταθμών αυτοκινήτων και η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του(ων) υπόγειου(ων) σταθμού(ών) αυτοκινήτων της οδού Ν. Πλαστήρα, θα εκπονηθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές (ΚΥΑ 69269/5387/1990, ΚΥΑ Η.Π. 15393/2332/1992 (ΦΕΚ 1022 Β) «Κατάταξη Δημοσίων Έργων και Δραστηριοτήτων σε κατηγορίες».
Όλες οι τεχνικές μελέτες (τεύχη και σχέδια) θα παραδοθούν και σε ηλεκτρονική μορφή.
Καλαμαριά, 4 Ιουλίου 2011
Η συντάξασα
Η Προϊσταμένη
Τμήματος Μελετών-Έργων
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών
Μαρία Γρηγοριάδου
ΠΜ.-Συγκοινωνιολόγος
Ευδοξία Δένη
Αρχιτέκτων Μηχανικός με Β. Α'
Χρήστος Σαρηγιάννης
Αγρ.- Τοπ. Μηχ. με Β. Α'
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΕΡΓΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
Ανάπλαση του άξονα Ν. Πλαστήρα-Θ. Σοφούλη - Οργάνωση βιώσιμης κινητικότητας και στάθμευσης
ΣΑΤΑ 2011 και 2010
Προεκτιμώμενη αμοιβή :
€582.935,07 (με Φ.Π.Α.)
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΤΟΥ Ν. 3316/2005
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
Ιούλιος 2011
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν. 3316/2005
Πίνακας Περιεχομένων Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΣΥ)
Άρθρο 1 : Εισαγωγή
Άρθρο 2 : Εκτέλεση της Σύμβασης
Άρθρο 3 : Προσωπικό του Συμβούλου
Άρθρο 4 : Αμοιβή - Κρατήσεις
Άρθρο 5 : Εγγυήσεις
Άρθρο 6 : Ποινικές ρήτρες
Άρθρο 7 : Ευθύνη
Άρθρο 8 : Γενικά καθήκοντα, Ευθύνες και Υποχρεώσεις του Συμβούλου
Άρθρο 9 : Υποχρεώσεις του Εργοδότη
Άρθρο 10 : Διαφορές - Διαφωνίες - Ανωτέρα βία
Άρθρο 11 : Λύση - Αναστολή - Λήξη Σύμβασης
Άρθρο 12 : Δικαστική Επίλυση Διαφορών
Άρθρο 13 : Ισχύουσα Νομοθεσία και Γλώσσα Επικοινωνίας
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ( Σ.Υ.)
Άρθρο 1: Εισαγωγή
1.1 Ορισμοί, Συντομογραφίες και Αρχικά (όπως εμφανίζονται στις παρενθέσεις)
Αναθέτουσα Αρχή της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Καλαμαριάς.
Κύριος του έργου (ΚτΕ) είναι ο Δήμος Καλαμαριάς.
Εργοδότης είναι ο Δήμος Καλαμαριάς.
Ανάδοχος: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία ή σύμπραξη, που συνάπτει με τον εργοδότη Σύμβαση των παραγράφων 1 έως 4 του άρθρου 1 του Ν. 3316/2005.
Προϊσταμένη Αρχή (Π.Α.): Το αρμόδιο Όργανο του Δήμου Καλαμαριάς.
Διευθύνουσα Υπηρεσία (Δ.Υ.): Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμαριάς.
Οικονομικό Αντικείμενο της Σύμβασης ή αξία της Σύμβασης: Η προβλεπόμενη από τη σύμβαση αμοιβή των αναδόχων εκπόνησης της προμελέτης και του αναδόχου της επιλεγείσας τεχνικής λύσης, που θα εκπονήσει τις υποστηρικτικές μελέτες.
Σύμβαση: Το σύνολο των όρων που προσδιορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αντισυμβαλλομένων, δηλαδή του εργοδότη και των αναδόχων, και περιλαμβάνονται στα τεύχη του διαγωνισμού, στην απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος και τα σχετικά ιδιωτικά συμφωνητικά, που θα υπογραφούν μεταξύ των συμβαλλομένων μερών (άρθρο 23 παρ. 1 ν. 3316/2005).
Συμβατικά Τεύχη: Το ιδιωτικό συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου μαζί με τα τεύχη τα οποία το συνοδεύουν και το συμπληρώνουν, όπως αναγράφονται στην παράγραφο 1.3 της Σ.Υ.
Τεύχη Διαδικασίας: Κάθε τεύχος που εκδίδεται από τον εργοδότη και αποστέλλεται στους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας:
1. Προκήρυξη μαζί με τα Προσαρτήματα της
2. Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.)
3. Τεχνικό Αντικείμενο μαζί με τα Παραρτήματά του.
Τεύχη Προσφορών: Τα τεύχη που παραλαμβάνει ο εργοδότης συμπληρωμένα από τους Διαγωνιζόμενους κατά τον Διαγωνισμό :
1. Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Επαγγελματικής Επάρκειας
2. Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς
3. Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς
Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.: Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων-Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων Έργων
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.: Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
1.2 Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.)
Η παρούσα Σ.Υ. προσδιορίζει το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου. Τα ειδικά θέματα που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης περιλαμβάνονται στο τεύχος «Προκήρυξη», ενώ το αντικείμενο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της σύμβασης στο τεύχος «Τεχνικό Αντικείμενο».
1.3 Σειρά ισχύος Συμβατικών Τευχών
Τα παρακάτω τεύχη, μαζί με όλα τα τεύχη και έγγραφα που προσαρτώνται σ' αυτά ή τα συμπληρώνουν, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης, που θα καταρτιστεί και ταξινομούνται κατά σειρά ισχύος ως εξής :
1. Ιδιωτικό συμφωνητικό
2. Προκήρυξη
3. Τεχνική Προσφορά (Τ.Π.)
4. Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.)
5. Τεχνικό Αντικείμενο (Τ.Α.)
6. Φάκελος έργου
7. Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης.
Άρθρο 2 : Εκτέλεση της σύμβασης
2.1 Τόπος και χρόνος
2.1.1 Τόπος εργασίας του αναδόχου είναι είτε το γραφείο του, είτε και η περιοχή του έργου εφόσον τούτο απαιτείται.
Ο ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση των Υπηρεσιών του εργοδότη (Προϊσταμένης Αρχής, Δ.Υ. και επιβλεπόντων) να συμμετέχει σε συσκέψεις, να παρέχει γραπτές ή προφορικές πληροφορίες ή συμβουλές στις υπηρεσίες αυτές, να συμμετέχει σε επισκέψεις στην περιοχή μελέτης και γενικά να παρέχει κάθε σχετική υποστήριξη, που κρίνει χρήσιμη ο Εργοδότης.
2.1.2 Μαζί με την κοινοποίηση της απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής για την έγκριση της ανάθεσης προς τον ανάδοχο, καλείται αυτός να υπογράψει το ιδιωτικό συμφωνητικό μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες. Το ιδιωτικό συμφωνητικό θα υπογράψει για λογαριασμό του εργοδότη ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καλαμαριάς.
2.1.3 Συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της Σύμβασης είναι η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της Σύμβασης, όπως αυτός προσδιορίζεται στην Προκήρυξη του Διαγωνισμού. Η έναρξη της συνολικής και των τμηματικών προθεσμιών συμπίπτει, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο ιδιωτικό συμφωνητικό, με την επόμενη ημέρα της υπογραφής του.
2.1.4 Στο τεύχος «Τεχνικό Αντικείμενο» παρέχεται ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εκπόνησης των μελετών, από το οποίο προκύπτει ο καθαρός χρόνος εκπόνησης του συνόλου του μελετητικού έργου και ο επιπρόσθετος χρόνος που περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις, για τις οποίες δεν ευθύνεται ο ανάδοχος.
2.1.5 Σε προθεσμία ενός μήνα από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού, αν δεν ορίζεται διαφορετικά σ' αυτό, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει νέο χρονοδιάγραμμα, ανάλογα με τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών. Στο νέο χρονοδιάγραμμα αναγράφονται οι καθαροί χρόνοι σύνταξης της μελέτης και τα ακριβή σημεία έναρξης κάθε μελετητικής δράσης, έτσι ώστε να τηρηθεί η συνολική προθεσμία.
2.1.6 Αν μετατίθεται το χρονικό σημείο έναρξης της μελετητικής δράσης, χωρίς ευθύνη του αναδόχου, δικαιούται αντίστοιχη παράταση προθεσμίας. Ως προς τις προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών της σύμβασης ισχύουν κατά τα λοιπά οι ρυθμίσεις του άρθρου 27 του Ν. 3316/2005.
2.2 Εκπρόσωποι του Αναδόχου
2.2.1 Το ιδιωτικό συμφωνητικό θα υπογραφεί, από πλευράς Αναδόχου, από τον ήδη εξουσιοδοτημένο κατά το στάδιο της ανάθεσης εκπρόσωπο του διαγωνιζομένου (άρθρο 20 παρ. 1 του νόμου), ο οποίος μονογράφει, επίσης, και κάθε φύλλο των Συμβατικών Τευχών.
2.2.2 Επιπλέον, κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος πρέπει να ορίσει και αναπληρωτή εκπρόσωπο με τις ίδιες αρμοδιότητες. Για την αντικατάσταση των ως άνω εκπροσώπων του αναδόχου γνωστοποιείται σχετικό έγγραφο του αναδόχου στον εργοδότη, στο οποίο επισυνάπτεται η σχετική απόφαση των καταστατικών οργάνων του αναδόχου ή των μελών του σε περίπτωση αναδόχου σύμπραξης ή κοινοπραξίας. Η αντικατάσταση του εκπροσώπου του αναδόχου υπόκειται στην έγκριση του Προϊσταμένου της Δ.Υ. Οποιαδήποτε αλλαγή στη διεύθυνση κατοικίας των εκπροσώπων γνωστοποιείται ομοίως στον εργοδότη. Κοινοποιήσεις εγγράφων της Σύμβασης στον παλιό εκπρόσωπο ή στην παλιά διεύθυνση θεωρούνται ισχυρές, εφόσον γίνονται πριν τη γνωστοποίηση των μεταβολών.
2.2.3 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάσει τον εκπρόσωπό του και τον αναπληρωτή εκπρόσωπό του με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, σύμφωνα με το οποίο τα
πρόσωπα αυτά εξουσιοδοτούνται να ενεργούν κατ' εντολή του και να τον εκπροσωπούν σε όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη σύμβαση και να διευθετούν για λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη σύμβαση και να συμμετέχουν, κατόπιν προσκλήσεως οργάνων του εργοδότη, σε συναντήσεις με όργανα ελέγχου / παρακολούθησης της σύμβασης.
2.3 Επίβλεψη της σύμβασης
Ο εργοδότης θα ορίσει και θα γνωστοποιήσει σχετικά στον ανάδοχο τα πρόσωπα που θα επιβλέψουν την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης. Οι αρμοδιότητες και ευθύνες των επιβλεπόντων ορίζονται κατά το άρθρο 25 του νόμου.
2.4 Υποβολή Εκθέσεων από τον ανάδοχο
Οι υποχρεώσεις του αναδόχου για την υποβολή εργασιών και εκθέσεων αναγράφονται αναλυτικά στο τεύχος «Τεχνική Προδιαγραφή».
Άρθρο 3 : Προσωπικό του αναδόχου
3.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση των υπηρεσιών που του ανατίθενται, σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε με την υποβολή της Προσφοράς του. Η εμπειρία και εν γένει τα προσόντα του προσωπικού αυτού τελούν υπό τη ρητή ή και σιωπηρή έγκριση του εργοδότη. Τεκμαίρεται ότι η Δ.Υ. αποδέχεται τα πρόσωπα αυτά, εφόσον δεν αντιλέγει γραπτά.
3.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της σύμβασης την Ομάδα που δήλωσε κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού και να δηλώσει άμεσα την αποχώρηση οποιουδήποτε μέλους της ομάδας. Η Δ.Υ. ερευνά τους λόγους αποχώρησης και μπορεί να εγκρίνει την αναπλήρωσή του με αντίστοιχο στέλεχος ίσης τουλάχιστον εμπειρίας. Αν η αποχώρηση έγινε με ευθύνη του αναδόχου και δεν κριθεί δικαιολογημένη, επισύρει την ποινή της εκπτώσεως (άρθρο 31 παρ.3 του νόμου).
Άρθρο 4 : Αμοιβή - Κρατήσεις
4.1 Αμοιβή του αναδόχου
Συμβατική αμοιβή καθενός από τους τρεις αναδόχους της προμελέτης είναι το ποσό της προεκτιμώμενης αμοιβής αυτής, και του διαγωνιζομένου της επιλεγείσας λύσης για τις υποστηρικτικές μελέτες είναι το ποσό της προεκτιμώμενης αμοιβής αυτών. Η αμοιβή αυτή δεν αυξομειώνεται.
4.2 Στοιχεία της αμοιβής του αναδόχου
4.2.1 Οι ανάδοχοι των προμελετών αμείβονται σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 2 του ν. 3316/2005, σε συνδυασμό με το άρθρο 6 παρ. 14 του ιδίου νόμου, ήτοι μετά την υποβολή της μελέτης και την παραλαβή της. Ο ανάδοχος της μελέτης εφαρμογής αμείβεται σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 2 του ν. 3316/2005.
Για την πληρωμή του ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει Λογαριασμούς Πληρωμής, που συντάσσονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις παραγράφους 3-6 του άρθρου 30 του νόμου. Ειδικότερα, αναγράφονται:
I. Το είδος των εργασιών
II. Οι συγκεκριμένες εργασίες που ολοκληρώθηκαν
III. Πίνακας αμοιβής με τα αιτούμενα προς πληρωμή ποσά για τις εργασίες που ολοκληρώθηκαν, τη μέγιστη συνολική αμοιβή και το άθροισμα των προηγουμένων αμοιβών. Σε περίπτωση σύμπραξης συνυποβάλλεται ο σε ισχύ πίνακας επιμερισμού της αμοιβής στα μέλη της, ενώ σε περίπτωση Αναδόχου κοινοπραξίας, την αμοιβή εισπράττει ο εκπρόσωπός της και την επιμερίζει στα μέλη της με ευθύνη του.
IV. Οι τυχόν εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και της 1ης τμηματικής πληρωμής, που ισχύουν κατά την υποβολή του λογαριασμού.
V. Το πληρωτέο ποσό
VI. Ο αναλογών Φ.Π.Α.
Μετά την έγκριση του λογαριασμού, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά για την είσπραξή του :
I. Τιμολόγιο θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
II. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας
III. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας που αφορά τον ίδιο, αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, ή τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς τους απασχολούμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (Ι.Κ.Α., Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. κ.λ.π.), όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Οι συμπράξεις και κοινοπραξίες αποδεικνύουν την ασφαλιστική ενημερότητα όλων των μελών τους.
IV. Διπλότυπα γραμμάτια καταβολής κρατήσεων (Τ.Ε.Ε. 2%, ΤΣΜΕΔΕ 2%, Ε.Μ.Π. 1% με το χαρτόσημό τους και Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου, χαρτόσημο 2 τοις χιλίοις ≥ 3 ευρώ και Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου).
Ο ανάδοχος υποχρεούται ακόμα να προσκομίσει κατ' αίτηση του Εργοδότη και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται από την ελληνική νομοθεσία για την πληρωμή της απαίτησης.
Διευκρινίζεται ότι :
(α) Ο ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις εισφορές, οφειλές, τέλη και άλλες πληρωμές στα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειονομικής Περίθαλψης και Συντάξεων, Επαγγελματικών, Δημόσιων ή άλλων φορέων, όπως τα ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΕΕ κ.λ.π.
(β) Η συμβατική αμοιβή δεν περιλαμβάνει Φ.Π.Α. Ο φόρος αυτός θα καταβάλλεται επιπλέον στον ανάδοχο, με την πληρωμή κάθε λογαριασμού.
Οι πληρωμές ολοκληρώνονται μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση (ρητή ή σιωπηρή) του λογαριασμού, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν υποβληθεί έγκαιρα τα ως άνω δικαιολογητικά. Αν η πληρωμή καθυστερήσει, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου πέραν του μηνός, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 30 παρ. 6 του νόμου.
4.2.2 Η συμβατική αμοιβή του αναδόχου περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες (όπως έξοδα μετακινήσεων, ειδικά και γενικά έξοδα κ.λ.π.) και το επιχειρηματικό του κέρδος μέχρι την ολοκλήρωση και παράδοση των εργασιών.
4.2.3 Ο εργοδότης μπορεί να μειώσει το συμβατικό αντικείμενο, χωρίς αποζημίωση του αναδόχου, με διάλυση της Σύμβασης για τα απομένοντα στάδια μελέτης, κατά το άρθρο 34 παρ. 1 του νόμου. Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού απευθύνει γραπτή εντολή προς τον ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, οι επιπτώσεις της διάλυσης αντιμετωπίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 34-36 του νόμου. Επίσης, μπορεί ο εργοδότης να διαλύσει τη σύμβαση και κατά την εκπόνηση σταδίου μελέτης, ευθυνόμενος σε πληρωμή αποζημίωσης, η οποία υπολογίζεται κατά την παρ. 2 του άρθρου 36 του νόμου.
4.2.4 Ο εργοδότης μπορεί, επίσης, να αυξήσει το συμβατικό αντικείμενο, εφόσον: α) το κρίνει αναγκαίο και β) συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 29 παρ. 1 του νόμου. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού θα γίνει με σύνταξη Συγκριτικού Πίνακα (Σ.Π.) και κατάρτιση συμπληρωματικής σύμβασης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 του Νόμου. Για την έγκριση Σ.Π. και την υπογραφή της συμπληρωματικής σύμβασης, που αφορούν συμπληρωματικές εργασίες, ο ανάδοχος υποβάλλει αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα της σύμβασης. Ως προς τη σύνταξη και έγκριση του Σ.Π. και την υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου.
Μετά την έγκριση του Σ.Π., ο ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει χωρίς αντίρρηση συμπληρωματική σύμβαση και να εκτελέσει τις επιπλέον εργασίες που του
ανατίθενται. Σε περίπτωση άρνησής του, η Προϊσταμένη Αρχή, με αιτιολογημένη απόφασή της, μπορεί να διαλύσει, αζημίως για τον Κ.τ.Ε., τη Σύμβαση, με τις προϋποθέσεις της παρ. 8 του άρθρου 29 του νόμου.
Η αύξηση του συμβατικού αντικειμένου κατά τα ανωτέρω με Σ.Σ., συνεπάγεται την καταβολή πρόσθετης εγγύησης καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με το 5% της Σ.Σ. (άρθρο 24 παρ. 3 του Νόμου).
4.3 Νόμισμα αμοιβής αναδόχου
Τα τιμολόγια του αναδόχου για την αμοιβή του, καθώς και οι πληρωμές που θα διεκπεραιώνονται από τον εργοδότη θα είναι εκπεφρασμένα σε ΕΥΡΩ και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Άρθρο 5: Εγγυήσεις
5.1 Εγγυήσεις συμμετοχής
5.1.1 Για την υπογραφή της σύμβασης της προμελέτης, καθένας από τους τρεις αναδόχους υποβάλει εγγύηση συμμετοχής, που εκδίδεται κατά το άρθρο 6 παρ. 7, σε συνδυασμό με το άρθρο 24 (παρ. 2 και 4) του ν. 3146/2005.
5.1.2 Σχέδιο της επιστολής αυτής (στα ελληνικά) περιέχεται στο Προσάρτημα ΙV του τεύχους της διακήρυξης.
5.1.3 Εάν η εγγυητική Επιστολή εκδοθεί από ξένη Τράπεζα, τότε μπορεί να είναι συντεταγμένη σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά.
5.1.4 Η εγγύηση συμμετοχής θα επιστραφεί πρέπει να υπερκαλύπτει τουλάχιστον κατά έξι (6) μήνες την προθεσμία παράδοσης της προμελέτης, καταπίπτει, δε, υπέρ του κυρίου του έργου αν δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα η προμελέτη. Εφόσον υπάρξει νόμιμη αιτία για την κατάπτωσή της, εκδίδεται σχετικά αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Υ.
5.1.5 Εγγύηση κατατίθεται από τον ανάδοχο των υποστηρικτικών μελετών (οικονομική και περιβαλλοντικών επιπτώσεων) και για τυχόν τμηματικές πληρωμές κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 30 παρ. 2 του νόμου. Εξ αυτών, οι μεν εγγυήσεις των παραγράφων 2β και 2γ του άρθρου 30 θα επιστρέφονται με την πλήρη υποβολή του σταδίου της μελέτης για το οποίο εκδόθηκαν, η δε εγγύηση της παραγράφου 2στ θα επιστρέφεται μετά την τελική παραλαβή της μελέτης.
5.2 Γενικοί Όροι Εγγυήσεων
Η εγγυήσεις της παραγράφου 5.1 της παρούσας καλύπτουν στο σύνολό τους, χωρίς καμιά διάκριση, την πιστή εφαρμογή από τον ανάδοχο όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση του εργοδότη κατά του αναδόχου, που προκύπτει από την εκπλήρωση των υπηρεσιών του.
Εφόσον προκύψει ανάγκη, αποφασίζεται η κατάπτωση του συνόλου, ή ανάλογου προς την απαίτηση μέρους, των εγγυήσεων. Μετά την έκδοση της απόφασης ο εργοδότης εισπράττει την εγγύηση με έγγραφη δήλωσή του προς τον εγγυητή.
Η κατάπτωση του συνόλου των εγγυήσεων δεν εξαντλεί την ευθύνη του αναδόχου για αποζημίωση του εργοδότη, σε περίπτωση που αυτός υποστεί ζημία μεγαλύτερη του ποσού των εγγυήσεων.
Άρθρο 6: Ποινικές Ρήτρες
6.1 Αν ο ανάδοχος της επιλεγείσας λύσης, με υπαιτιότητά του, δεν τηρεί τις συμβατικές προθεσμίες περαίωσης των εργασιών της σύμβασης σχετικά με τις υποστηρικτικές μελέτες, βαρύνεται με ποινικές ρήτρες κατά το άρθρο 28 του νόμου, ως ακολούθως:
I. Για υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας μέχρι του 20% αυτής ή τμηματικής προθεσμίας μέχρι του 40% αυτής, ποινική ρήτρα ανά ημέρα καθυστέρησης ίση με 10% της μέσης ημερήσιας αμοιβής, η οποία προκύπτει με διαίρεση της
συμβατικής αμοιβής με τον καθαρό χρόνο, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 27 του νόμου, υπολογιζόμενο σε ημερολογιακές ημέρες.
II. Για υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας πέραν του 20% και μέχρι του 30% αυτής ή τμηματικής προθεσμίας πέραν του 40% και μέχρι του 50% αυτής, ποινική ρήτρα ανά ημέρα υπέρβασης ίση με 20% της μέσης ημερήσιας αμοιβής υπολογιζόμενης ως ανωτέρω.
III. Για υπέρβαση μεγαλύτερη του 1/3 της συνολικής προθεσμίας, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, κατά τους όρους και τη διαδικασία του άρθρου 33 του νόμου. Επίσης, έκπτωτος κηρύσσεται ο ανάδοχος και αν υπερβεί πέραν του ½ τμηματική προθεσμία που αφορά την υποβολή σταδίου μελέτης.
6.2 Το σύνολο των ποινικών ρητρών για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί σε 2% του ποσού της σύμβασης. Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες αυτών που επιβάλλονται για υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας και επιστρέφονται με αιτιολογημένη απόφαση της Δ.Υ. αν η σύμβαση περατωθεί μέσα στον οριζόμενο καθαρό χρόνο της σύμβασης και τις εγκεκριμένες παρατάσεις του.
6.3 Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται με απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και κοινοποιούνται στον ανάδοχο. Εισπράττονται μέσω της Πιστοποίησης που εκδίδεται αμέσως μετά την επιβολή τους, ή σε περίπτωση υποβολής ένστασης, μέσω της Πιστοποίησης που εκδίδεται αμέσως μετά την απόρριψη της ένστασης από την Προϊσταμένη Αρχή.
Άρθρο 7 : Ευθύνη του αναδόχου
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για λάθη ή ελλείψεις κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Οι αξιώσεις του εργοδότη κατά του αναδόχου, λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του κατά την εκτέλεση της σύμβασης, παραγράφονται μετά την πάροδο εξαετίας από την παραλαβή του αντικειμένου ή την καθ' οιονδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης.
Άρθρο 8 : Γενικά καθήκοντα, ευθύνες, υποχρεώσεις του αναδόχου
8.1 Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του αναδόχου
8.1.1 Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές προσδιορίζονται στα τεύχη «Τεχνικό Αντικείμενο» και «Τεχνική Προδιαγραφή», που συνοδεύουν την προκήρυξη και τις ευθύνες που απορρέουν από τη σύμβαση, με επιδεξιότητα, επιμέλεια και επαγγελματική κρίση.
8.1.2 Αν ο ανάδοχος κληθεί από τον εργοδότη να παρέμβει σε υπόθεση μεταξύ αυτού (του εργοδότη) και τρίτου, υποχρεώνεται να ενεργήσει σύμφωνα με τη σύμβαση. Εάν από τη σύμβαση δεν συνάγεται ο τρόπος δράσης του, απευθύνεται στον εργοδότη ζητώντας σχετικές οδηγίες.
8.1.3 Με τη λήξη της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεώνεται να επιστρέψει στον εργοδότη όλα τα έγγραφα ή στοιχεία, που έλαβε για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, καθώς και ό,τι άλλο ανήκει σ' αυτόν.
8.1.4 Ο ανάδοχος υποχρεούται να προειδοποιεί εγγράφως τον εργοδότη για περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και δεν επιτρέπεται να εργάζεται παράλληλα σε εργασίες με τις οποίες προκύπτει τέτοια σύγκρουση.
8.2 Ανάληψη ευθύνης από τον ανάδοχο
Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να αναλαμβάνει τις νόμιμες ευθύνες του, απαλλάσσοντας αντίστοιχα τον εργοδότη και τους υπαλλήλους του και να τον προφυλάσσει από παντοειδείς ζημιές, εξαιτίας ατυχημάτων που συμβαίνουν στο προσωπικό του, εκτός αν προκύπτει σοβαρή παράλειψη ή εσκεμμένη ενέργεια του εργοδότη.
8.3 Εκχώρηση δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων
Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει σε τρίτους μέρος ή το σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη Σύμβαση, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 26 του νόμου. Η υποκατάσταση στις περιπτώσεις αυτές γίνεται κατόπιν Απόφασης της Π.Α., μετά από γνώμη του αρμοδίου Τεχνικού Συμβουλίου.
8.4 Εμπιστευτικότητα
Καθόλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο ανάδοχος (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του εργοδότη, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους.
8.5 Κυριότητα σχεδίων και εγγράφων
8.6.1 Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.λ.π.), που θα συνταχθούν από τον ανάδοχο (και τους προστηθέντες του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης, θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Εργοδότη, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον εργοδότη στον χρόνο που προβλέπεται στον νόμο και στη σύμβαση ή αλλιώς κατά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της σύμβασης.
8.6.2 Αν είναι υποχρέωση του αναδόχου να παραδώσει αρχεία με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, υποχρεούται να τα συνοδεύσει με έγγραφη τεκμηρίωσή τους και με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους.
8.7 Τεκμηρίωση στοιχείων από ηλεκτρονικό υπολογιστή
Οι κάθε είδους υπολογισμοί ή τα οποιαδήποτε στοιχεία, που θα προκύπτουν από επεξεργασία σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, από τον ανάδοχο (ή τους προστηθέντες του) ή από τις υπηρεσίες του εργοδότη με τη βοήθεια/καθοδήγηση του αναδόχου, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από αναλυτικό υπόμνημα, που θα περιλαμβάνει:
? τον τύπο του ηλεκτρονικού υπολογιστή που χρησιμοποιήθηκε,
? την ονομασία του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε και τα στοιχεία του συντάκτη και του ιδιοκτήτη του, και
? σε περίπτωση υπολογισμών, την περιγραφή των μεθόδων, των παραδοχών υπολογισμού, του τρόπου συμπλήρωσης των δεδομένων, έτσι ώστε οι αντίστοιχοι υπολογισμοί να μπορούν να ελεγχθούν με άλλες κλασσικές μεθόδους ή με άλλα προγράμματα.
8.8 Κυριότητα και Χρήση λογισμικού του αναδόχου
8.8.1 Τα προγράμματα ηλεκτρονικού υπολογιστή (λογισμικό), τα οποία θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, υποχρεούται να θέσει στη διάθεση του εργοδότη όποτε του ζητηθεί.
8.8.2 Η κυριότητα των προγραμμάτων αυτών παραμένει στον ανάδοχο, έχει όμως ο εργοδότης το δικαίωμα να τα χρησιμοποιεί, χωρίς οικονομική επιβάρυνση και χωρίς περιορισμούς για θέματα που σχετίζονται με το Τεχνικό Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης.
8.9 Φορολογικές υποχρεώσεις του αναδόχου
8.9.1 Ο ανάδοχος (και σε περίπτωση σύμπραξης όλα τα μέλη της) υποχρεούται να εκπληρώνει τις κατά τις κείμενες διατάξεις φορολογικές του υποχρεώσεις και ενδεικτικά:
? την υποχρέωση εγγραφής στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) και υποβολής των αναγκαίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α. κ.λ.π.,
? την τήρηση βιβλίων σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία,
? την πληρωμή φόρου εισοδήματος ή άλλων φόρων ή τελών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του για την καταβολή των εργοδοτικών εισφορών των εργαζομένων του.
8.9.2 Προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή φορολογία του εισοδήματος τυχόν αλλοδαπών επιχειρήσεων του αναδόχου, αυτός αναλαμβάνει να προσκομίσει στον Εργοδότη όλα τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα, που απαιτούνται από τις αρμόδιες ελληνικές Δημόσιες Υπηρεσίες.
8.10 Ασφαλιστικές υποχρεώσεις του αναδόχου για το προσωπικό του
Ο ανάδοχος (και τα μέλη του σε περίπτωση σύμπραξης) υποχρεούται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την κείμενη για την κοινωνική ασφάλιση νομοθεσία (σε Ι.Κ.Α., Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. κ.λ.π.), για το προσωπικό του, που θα απασχολήσει για την εκτέλεση της Σύμβασης.
8.11 Δημοσιοποίηση - Ανακοινώσεις στον Τύπο
Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να προβαίνει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του εργοδότη, άμεσα ή έμμεσα, σε δημόσιες ή δια του Τύπου ανακοινώσεις σχετικά με τη σύμβαση ή τον εργοδότη.
8.12 Αλληλογραφία του αναδόχου με τον εργοδότη
Τα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται μεταξύ του αναδόχου και του εργοδότη θα πρέπει να αποστέλλονται καταρχήν με telefax, τα δε πρωτότυπα αυτών να αποστέλλονται με συστημένο ταχυδρομείο ή με courier και να είναι συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα.
Άρθρο 9 : Υποχρεώσεις του εργοδότη
9.1 Παροχή υφισταμένων στοιχείων
Ο εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στον ανάδοχο, χωρίς επιβάρυνση, όλες τις πληροφορίες που αφορούν τη σύμβαση, εφόσον είναι διαθέσιμες και δεν έχει κώλυμα να τις παραδώσει.
9.2 Έγκαιρη πληρωμή του αναδόχου
Ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα το εργολαβικό αντάλλαγμα στον ανάδοχο, κατά τους όρους του νόμου και της παρούσας, όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρ. 4.2.
Άρθρο 10 : Διαφορές - Διαφωνίες - Ανωτέρα βία
10.1 Καλόπιστη εφαρμογή της σύμβασης
Ο εργοδότης και ο ανάδοχος υποχρεούνται να αντιμετωπίζουν καλόπιστα τις αμοιβαίες υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους και να προσπαθούν για την επίλυση των διαφωνιών τους με πνεύμα συνεργασίας και αλληλεγγύης. Η λύση οποιασδήποτε διαφωνίας επιλύεται κατά τα λοιπά, κατά τον νόμο (ιδίως άρθρο 41) και την παρούσα (άρθρο 12).
10.2 Λάθη/ασυμφωνίες στα συμβατικά τεύχη ή στην προσφορά του αναδόχου
10.2.1 Τα συμβατικά τεύχη αλληλοσυμπληρώνονται. Σε περίπτωση που υπάρξουν αντικρουόμενες διατάξεις ή όροι στα συμβατικά τεύχη, υπερισχύουν τα αναγραφόμενα στο ισχυρότερο κάθε φορά, όπως ορίζεται στην προκήρυξη.
10.2.2 Λάθη ή παραλείψεις των συμβατικών τευχών μπορεί να διορθώνονται πριν την υπογραφή της σύμβασης, αν τούτο δεν αντιβαίνει στη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των διαγωνιζομένων και στην υποχρέωση της αναθέτουσας Αρχής να μη μεταβάλει μονομερώς τους όρους της, που έλαβαν υπόψη τους οι διαγωνιζόμενοι για τη διαμόρφωση της προσφοράς τους.
10.3 Ανωτέρα βία
10.3.1 Αν κατά την εκτέλεση της σύμβασης επισυμβούν γεγονότα ή περιστατικά «ανωτέρας βίας», τα οποία σαφώς και αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης των συμβαλλομένων, καθένα εκ των μερών δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εφόσον αυτά τα γεγονότα ή περιστατικά παρεμποδίζουν την εκπλήρωσή τους. Το παραπάνω δικαίωμα υφίσταται μόνο στις περιπτώσεις που οι συνέπειες των περιστατικών αυτών δεν ρυθμίζονται από τον νόμο, ή τη σύμβαση.
10.3.2 Η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της αναστολής, δεν δημιουργεί δικαίωμα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των συμβαλλομένων. Δεν αναστέλλεται η εκπλήρωση υποχρεώσεων ή η καταβολή αμοιβών, που κατέστησαν απαιτητές πριν από την επέλευση των άνω γεγονότων ή περιστατικών.
10.4 Εκτέλεση της σύμβασης παρά την ύπαρξη διαφωνίας
Διαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης δεν δικαιολογούν την εκ μέρους του Αναδόχου άρνηση παροχής των υπηρεσιών και εκτέλεσης των καθηκόντων του, όπως αυτά προβλέπονται στη σύμβαση, εκτός αν τούτο ρητώς προβλέπεται από τον νόμο ή τη σύμβαση. Αν παρότι δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωμα, ο ανάδοχος αρνηθεί την εκτέλεση της σύμβασης, ο εργοδότης μπορεί να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο, κατά τις σχετικές διατάξεις του νόμου.
Άρθρο 11 : Έκπτωση αναδόχου - Διάλυση σύμβασης
11.1 Έκπτωση αναδόχου
Εφόσον ο ανάδοχος παραβιάζει τις εκ της συμβάσεως υποχρεώσεις του, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Π.Α., όπως λεπτομερώς ορίζεται στο άρθρο 33 του νόμου.
Εφόσον συντρέχουν οι περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου αυτού, η διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά.
Μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης εκκαθαρίζεται η σύμβαση και καταπίπτει υπέρ του εργοδότη η εγγύηση καλής εκτέλεσης. Ποινικές ρήτρες, που τυχόν επιβλήθηκαν για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, οφείλονται αθροιστικά και επιπλέον επιβάλλεται ποινική ρήτρα για υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας.
11.2 Διάλυση της Σύμβασης
11.2.1 Ο εργοδότης δικαιούται να διαλύσει τη σύμβαση, μετά την ολοκλήρωση κάποιου σταδίου της μελέτης, χωρίς αποζημίωση του αναδόχου.
11.2.2 Ο εργοδότης δικαιούται να διακόψει την εκτέλεση της σύμβασης κατά την διάρκεια εκπόνησης κάποιου σταδίου της μελέτης και να προβεί στη διάλυσή της, με καταβολή αποζημίωσης στον ανάδοχο που ισούται με το 30% της υπολειπόμενης αμοιβής του υπό εκπόνηση σταδίου.
11.2.3 Ο εργοδότης διατηρεί υπέρ αυτού το δικαίωμα να αναστείλει την εκπόνηση της μελέτης για διάστημα μέχρι και τρεις (3) μήνες, με έγγραφη γνωστοποίηση προς τον ανάδοχο, στην οποία θα προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία τη διακοπή, η ημερομηνία έναρξης της διακοπής και η πιθανολογούμενη διάρκεια αυτής. Ο ανάδοχος έχει δικαίωμα να απαιτήσει αποζημίωση για θετικές ζημιές, κατά το άρθρο 32 του νόμου.
11.2.4 Από την ημερομηνία έναρξης της διακοπής ο ανάδοχος απαλλάσσεται της υποχρέωσης εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων, που αφορά η αναστολή, και οφείλει να λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για τον περιορισμό των δαπανών αυτού και του εργοδότη. Αμέσως μετά την άρση των λόγων που επέβαλαν την διακοπή, ο εργοδότης υποχρεούται να ειδοποιήσει τον ανάδοχο εγγράφως.
11.2.5 Αν η διακοπή διαρκέσει πάνω από 3 μήνες, ο ανάδοχος δικαιούται να κινήσει τη διαδικασία διάλυσης της σύμβασης κατά το άρθρο 34 του νόμου. Διάλυση της σύμβασης μπορεί να ζητήσει ο ανάδοχος και στις λοιπές περιπτώσεις της παρ. 2
του άρθρου 34 του νόμου. Σε όλες τις περιπτώσεις ακολουθείται η οριζόμενη στο άρθρο αυτό διαδικασία.
11.2.6 Αν η αίτηση διάλυσης απορριφθεί από την Π.Α., ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει την εκτέλεση της σύμβασης, και παράλληλα να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του. Στην περίπτωση αυτή δικαιούται παράταση των συμβατικών προθεσμιών.
11.2.7 Ο ανάδοχος με την Ειδική Δήλωση διακοπής των εργασιών, που απευθύνει στον εργοδότη, προσδιορίζει τη ζητούμενη αποζημίωσή του. Μπορεί, επίσης, να προσδιορίσει την αποζημίωση έναντι της οποίας συναινεί στη συνέχιση των εργασιών και τη ματαίωση της διάλυσης. Εφόσον ο ανάδοχος συναινεί στη ματαίωση της διάλυσης, η σύμβαση συνεχίζεται ανεξάρτητα των οικονομικών του απαιτήσεων, με ανάλογη παράταση των συμβατικών προθεσμιών. Για τη ματαίωση της διάλυσης και τον καθορισμό της αποζημίωσης ακολουθείται η οριζόμενη στο άρθρο 35 του νόμου διαδικασία.
11.2.8 Επισημαίνεται ότι αν δεν ολοκληρωθεί το αντικείμενο της σύμβασης, ή δεν λυθεί αυτή πρόωρα για κάποιον από τους νόμιμους λόγους, η σύμβαση εξακολουθεί να λειτουργεί και παρά την ενδεχόμενη λήξη των συμβατικών (και των μετά από παράταση) προθεσμιών αυτής, όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 34 του νόμου.
11.3 Λύση της Σύμβασης για οικονομικούς λόγους
Ο εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει μονομερώς και αζημίως γι' αυτόν τη σύμβαση, εάν δεν εγκρίνει την υποκατάσταση του αναδόχου κατά το άρθρο 26 του νόμου, ή αν αυτός τεθεί υπό εκκαθάριση, ή υπό αναγκαστική διαχείριση. Πτώχευση του αναδόχου, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης, ενώ πτώχευση μέλους σύμπραξης ή κοινοπραξίας συνεπάγεται τη δυνατότητα υποκατάστασης του πτωχεύσαντος, μετά από έγκριση της Π.Α.
11.4 Λήξη της σύμβασης - Παραλαβή του αντικειμένου της
Η λήξη της σύμβασης, εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι πρόωρης λύσης (έκπτωση του αναδόχου ή διάλυση της σύμβασης), πιστοποιείται με την παραλαβή των εργασιών του αναδόχου και την έκδοση σχετικής απόφασης από την Π.Α. Η παραλαβή γίνεται εντός τριών (3) μηνών από την έγκριση όλων των σταδίων της μελέτης και την έκδοση βεβαίωσης περαίωσης των εργασιών, όπου βεβαιώνεται εγγράφως από τον εργοδότη η υποβολή όλων των παραδοτέων από τον ανάδοχο και εφόσον αυτός έχει εκτελέσει όλες τις συμβατικές του υποχρεώσεις εντός του χρόνου ισχύος της σύμβασης. Για την έγκριση της μελέτης και την παραλαβή της σύμβασης ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 37 του νόμου.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στον ανάδοχο σύμφωνα με το Άρθρο 5.1 της παρούσας Σ.Υ., μετά την έκδοση από τον εργοδότη (Δ.Υ.) βεβαίωσης περαίωσης των υπηρεσιών του αναδόχου.
Μπορεί να γίνει τμηματική παραλαβή σταδίου μελέτης, μετά από αίτηση του αναδόχου.
Μπορεί επίσης να γίνεται σταδιακή αποδέσμευση των εγγυήσεων, μετά από αίτηση του αναδόχου και με τους όρους του άρθρου 24 παρ. 5 του νόμου.
Άρθρο 12 : Διοικητική και δικαστική επίλυση διαφορών
Οι διαφορές μεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου επιλύονται κατά τα λεπτομερώς αναφερόμενα στο άρθρο 41 του νόμου. Η διοικητική και η δικαστική διαδικασία δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της σύμβασης, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στον νόμο.
Άρθρο 13 : Ισχύουσα νομοθεσία και γλώσσα επικοινωνίας
13.1 Νομοθεσία
Η σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο, όπως αναλυτικά προσδιορίζεται στην προκήρυξη και το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων.
13.2 Γλώσσα επικοινωνίας
13.2.1 Η σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
13.2.2 Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) μεταξύ του αναδόχου και του εργοδότη ή άλλων ελληνικών αρχών ή φορέων θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης απαιτηθεί ερμηνεία ή μετάφραση από ή / και προς τα ελληνικά, αυτές θα εξασφαλίζονται από τον ανάδοχο και με κόστος που θα βαρύνει τον ίδιο.
13.2.3 Σε κάθε περίπτωση αμφισβητήσεων ή διαφορών, το ελληνικό κείμενο κατισχύει των εγγράφων σε αλλοδαπή γλώσσα.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΕΡΓΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
Μελέτη ανάπλασης του
Άξονα Ν. Πλαστήρα-Θ.
Σοφούλη - Οργάνωση
βιώσιμης κινητικότητας
και στάθμευσης
ΣΑΤΑ 2011 και ΣΑΤΑ 2010
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ:
€582.935,07 (με Φ.Π.Α.)
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με τις υπ' αριθ. 446/2011 και 559/2011 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καλαμαριάς
Ονοματεπώνυμο Υπαλλήλου
που θα χορηγεί τα τεύχη:
Δέσποινα Σπυρίδου
Αρχιτέκτων Μηχανικός
Αύξων Αριθμός Χορήγησης Τευχών
Α/Α :
Η συντάξασα
Η Προϊσταμένη Τμήματος Μελετών-Έργων
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών Δήμου Καλαμαριάς
ΜΑΡΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ
Πολιτικός Μηχανικός-Συγκοινωνιολόγος
ΕΥΔΟΞΙΑ ΔΕΝΝΗ
Αρχιτέκτων Μηχανικός
με Α' Βαθμό
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ
Αγρον.-Τοπογρ. Μηχαν. με Α' Βαθμό
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (σε ευρώ)
(ΤΟΠΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΕΡΓΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
Μελέτη ανάπλασης του άξονα
Ν. Πλαστήρα-Θ. Σοφούλη - Οργάνωση βιώσιμης κινητικότητας και στάθμευσης
A/A: Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ Προσφερόμενο ΠΟΣΟΣΤΟ Έκπτωσης επί τοις εκατό (Ολογράφως) Προσφερόμενο ΠΟΣΟΣΤΟ Έκπτωσης % (Αριθμητικώς) ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Α.
Ειδική Αρχιτεκτονική (7)
177.020,08
Β.
Περιβαλλοντική (27)
16.456,50
ΣΥΝΟΛΟ (προ Φ.Π.Α.)
193.476,58
Μέση τεκμαρτή έκπτωση επί του συνόλου της προεκτιμώμενης αμοιβής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΕΡΓΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
Ανάπλαση του άξονα Ν. Πλαστήρα-Θ. Σοφούλη - Οργάνωση βιώσιμης κινητικότητας και στάθμευσης
ΣΑΤΑ 2011 και ΣΑΤΑ 2010
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ:
€582.935,07 (με Φ.Π.Α.)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
(Τύπος Β)1
Για μελέτες που ανατίθενται
κατά το άρθρο 6 του ν. 3316/2005 1α
Καλαμαριά Σεπτέμβριος 2011
ΟΛΑ ΜΑΖΙ.doc 37
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΕΡΓΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
Μελέτη ανάπλασης του
άξονα Ν. Πλαστήρα-Θ. Σοφούλη - Οργάνωση βιώσιμης κινητικότητας και στάθμευσης
ΣΑΤΑ 2011 και ΣΑΤΑ 2010
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ:
€582.935,07 (με Φ.Π.Α.)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
Προκηρύσσει
ανοικτή δημοπρασία με αντικείμενο: α) την επιλογή τριών (3)2 αναδόχων για την εκπόνηση προμελετών3 και β) την επιλογή αναδόχου μελέτης εφαρμογής4 με τίτλο:
Ανάπλαση του άξονα Ν. Πλαστήρα-Θ. Σοφούλη - Οργάνωση βιώσιμης κινητικότητας και στάθμευσης
συνολικής αμοιβής (κατ' αποκοπή αμοιβών προμελετών και προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης εφαρμογής) €473.930,955 (τετρακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών), πλέον Φ.Π.Α. 23%,
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον ν. 3316/2005 και τα εκτελεστικά του διατάγματα και αποφάσεις, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής της περιληπτικής Προκήρυξης για δημοσίευση στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων6 και με τους όρους του παρόντος τεύχους και
καλεί
κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.
ΟΛΑ ΜΑΖΙ.doc 38
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Άρθρο 1: Κύριος του Έργου - Αναθέτουσα αρχή
Άρθρο 2: Παραλαβή τευχών - Παροχή διευκρινίσεων
Άρθρο 3: Προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής - τρόπος υποβολής φακέλου συμμετοχής
Άρθρο 4: Διαδικασία παραλαβής, ελέγχου καταλληλότητας και ανάθεσης των προμελετών
Άρθρο 5: Διεξαγωγή διαδικασίας ανάθεσης της μελέτης εφαρμογής
Άρθρο 6: Ολοκλήρωση - Ακύρωση - Μερική επανάληψη - Ανάθεση
Άρθρο 7: Σύναψη και υπογραφή σύμβασης
Άρθρο 8: Τεύχη Διαγωνισμού - Συμβατικά τεύχη
Άρθρο 9: Γλώσσα Διαδικασίας
Άρθρο 10: Εφαρμοστέα νομοθεσία
Άρθρο 11: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Άρθρο 12: Αντικείμενο, κατ' αποκοπή και προεκτιμώμενες αμοιβές - Χρηματοδότηση - Συμβατική προθεσμία
Άρθρο 13: Διαδικασία επιλογής αναδόχου εκπόνησης μελέτης - Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης
Άρθρο 14: Προσφορές - Χρόνος ισχύος προσφορών
Άρθρο 15: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των φακέλων συμμετοχής
Άρθρο 16: Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης
Άρθρο 17: Αμοιβή Αναδόχου - Τρόπος πληρωμής
Άρθρο 18: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
Άρθρο 19: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό
Άρθρο 20: Προσωπική κατάσταση των διαγωνιζομένων Άρθρο 21: Ειδική Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα(47)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
Άρθρο 22: Περιεχόμενο φακέλου συμμετοχής στη διαδικασία ανάθεσης των προμελετών
Άρθρο 23: Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών - επιλογή αναδόχων προμελετών
Άρθρο 24: Περιεχόμενο φακέλου συμμετοχής στη διαδικασία ανάθεσης της μελέτης εφαρμογής
Άρθρο 25: Κριτήρια ανάθεσης της μελέτης εφαρμογής
Άρθρο 26: Έλεγχος νομιμοποίησης και προσωπικής κατάστασης των επιλεγέντων αναδόχων προμελέτης
Άρθρο 27: Διάφορα
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΟΛΑ ΜΑΖΙ.doc 39
Άρθρο 1: Κύριος του Έργου - Αναθέτουσα αρχή
1.1 Κύριος του Έργου είναι ο Δήμος Καλαμαριάς7
Εργοδότης - Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Καλαμαριάς8
Προϊσταμένη Αρχή (Π.Α.) είναι η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Καλαμαριάς, που έχει έδρα: Κομνηνών 58, 551.32 Καλαμαριά
Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμαριάς.
Όργανο που αποφαίνεται στις αιτήσεις θεραπείας είναι: Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης μετά από γνώμη του περιφερειακού συμβουλίου δημοσίων έργων ή το αρμόδιο Όργανο από την κείμενη νομοθεσία.
Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο: Το περιφερειακό συμβούλιο δημοσίων έργων ή το αρμόδιο Τεχνικό συμβούλιο από την ισχύουσα νομοθεσία.
1.2 Υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισμό είναι η9 Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμαριάς ,στην οποία θα κατατεθούν οι προσφορές.
Οδός: Μεταμορφώσεως 7-9 Ταχ. Κωδ.: 55132 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
Τηλ. 2313-314300 FAX: 2310-480580
email: kikloforia@kalamaria.gr.
Η μεταβολή των παραπάνω αρχών, οργάνων ή Υπηρεσιών, κατ' εφαρμογή των κειμένων διατάξεων, ή η μεταστέγασή τους σε άλλη διεύθυνση δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της παρούσας διακήρυξης ή της σύμβασης που θα υπογραφεί συνεπεία αυτής. Η αναθέτουσα αρχή ή ο εργοδότης αντίστοιχα υπέχει υποχρέωση να ενημερώσει σχετικά τους ενδιαφερομένους.
Παράλειψη ενημέρωσης των ενδιαφερομένων επιφέρει ακύρωση της διαδικασίας και επαναπροκήρυξης του Διαγωνισμού, μόνο εφόσον έχει αποδεδειγμένα ως αποτέλεσμα την παρακώλυση ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στον διαγωνισμό.
1.3 Για τις ανάγκες κατανόησης των διατάξεων της παρούσας διακήρυξης, οι παρακάτω όροι έχουν την αντίστοιχη σημασία:
α. Ενδιαφερόμενος: Κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ένωση προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα (σύμπραξη ή κοινοπραξία), που προτίθεται να λάβει μέρος στη παρούσα διαδικασία.
β. Διαγωνιζόμενος: Ο ενδιαφερόμενος που έχει υποβάλει φάκελο συμμετοχής, είτε πρόκειται για μεμονωμένη επιχείρηση (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), είτε για σύμπραξη ή κοινοπραξία φυσικών ή νομικών προσώπων.
γ. Τεύχη διαγωνισμού: Τα περιγραφόμενα στο άρθρο 8 της παρούσας τεύχη, που μετά την υπογραφή της σύμβασης καθίστανται συμβατικά.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΟΛΑ ΜΑΖΙ.doc 40
δ. Επιτροπή: Η Επιτροπή Διαγωνισμού, που συγκροτείται και λειτουργεί κατά το άρθρο 21 του ν. 3316/2005.
Άρθρο 2: Παραλαβή τευχών - Παροχή διευκρινίσεων
2.1 Η παρούσα Προκήρυξη και τα τεύχη που τη συνοδεύουν διατίθενται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμαριάς, οδός Μεταμορφώσεως 7-9, 55132 Καλαμαριά, πληροφορίες Δ. Σπυρίδου, τηλ. 2313-314318, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα παραπάνω τεύχη, μέχρι και οκτώ (8) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, δηλαδή συγκεκριμένα μέχρι την Τρίτη 24.1.2012, ώρα 14:0010, από τα γραφεία της Υπηρεσίας που διεξάγει τον διαγωνισμό με την καταβολή του ποσού των €15,0011.
Η Υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισμό υποχρεούται να παραδώσει τα τεύχη εντός έξι (6) το πολύ ημερών από την παραλαβή σχετικής αίτησης.
2.2 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και ταχυδρομικώς τα στοιχεία του διαγωνισμού, που διατίθενται, κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία σχετικά με τον τρόπο καταβολής της δαπάνης αναπαραγωγής και αποστολής.12 Η Υπηρεσία παραδίδει τα τεύχη διαγωνισμού της παραγράφου 2.1 στα γραφεία της, στην ταχυδρομική υπηρεσία της επιλογής του ενδιαφερόμενου, χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους.
2.3 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τον «φάκελο του έργου», που βρίσκεται στα γραφεία της Υπηρεσίας και να λαμβάνουν φωτοαντίγραφα των περιεχομένων του, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι και οκτώ (8) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών, δηλαδή συγκεκριμένα μέχρι την 24.1.2012.
Μέχρι την ημέρα αυτή μπορούν, επίσης, να ζητούν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις, σχετικά με τα τεύχη του διαγωνισμού, υποβάλλοντας γραπτώς ερωτήσεις στην υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισμό, ή να την επισκέπτονται για να εξετάσουν οποιαδήποτε από τα τεύχη σε σχέση με το προς ανάθεση αντικείμενο, ύστερα από συνεννόηση.
Αν υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους εμπρόθεσμα ερωτήσεις που αφορούν, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, ζητήματα γενικού ενδιαφέροντος (αφορούν δηλαδή και άλλους ενδιαφερόμενους), οι γραπτές απαντήσεις της Υπηρεσίας θα κοινοποιούνται μέσω13 τηλεομοιοτυπίας σε όλους τους ενδιαφερομένους που παρέλαβαν τεύχη του διαγωνισμού μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών, δηλαδή μέχρι την 26.1.2012. Οι διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται να επικαλούνται προφορικές απαντήσεις ή διευκρινίσεις της Υπηρεσίας που διεξάγει τον διαγωνισμό.
2.4 Ενστάσεις κατά της Προκήρυξης (κατά την παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 3316/2005) μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και 7 μέρες πριν τον διαγωνισμό, ήτοι μέχρι 25.1.2012. Αν η Π.Α. δεν αποφανθεί επί της ενστάσεως μέχρι και 2 ημέρες προ της υποβολής των προσφορών, θεωρείται ότι απέρριψε σιωπηρώς την ένσταση.
2.5 Πίνακας περιεχομένων του φακέλου του έργου.
Ο φάκελος του έργου περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3316/2005:
ΟΛΑ ΜΑΖΙ.doc 41
1. Τεχνικά δεδομένα (γενικά στοιχεία, τεκμηρίωση σκοπιμότητας εκτέλεσης του έργου, τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου, απαιτούμενες μελέτες και υπηρεσίες, εκτίμηση απαιτούμενης δαπάνης-προεκτίμηση αμοιβής, απαιτούμενα μελετητικά πτυχία, διαδικασία εκπόνησης της μελέτης, χρονοδιάγραμμα)14
2. Τοπογραφική αποτύπωση της περιοχής μελέτης
3. Ενδεικτικά προσχέδια διαμόρφωσης και κυκλοφοριακής οργάνωσης (της κυκλοφοριακής μελέτης του Δήμου).
Άρθρο 3: Προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής - τρόπος υποβολής φακέλου συμμετοχής
3.1 Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν φάκελο συμμετοχής κατά τρόπο σύμφωνο με τις κείμενες διατάξεις και τις απαιτήσεις της παρούσας, μέσα στην προθεσμία του άρθρου 15 της παρούσας Προκήρυξης. Οι περιπτώσεις αποκλεισμού από τη διαδικασία επισημαίνονται ρητώς στην παρούσα Προκήρυξη.
Αποκλείονται, επίσης, εφόσον τούτο προβλέπεται ρητώς από διατάξεις νόμου ακόμα και αν δεν περιλαμβάνεται ρητώς αναφορά στην παρούσα. Σε κάθε άλλη περίπτωση μη συμμόρφωσης με ρήτρες και όρους της προκήρυξης οι διαγωνιζόμενοι δεν αποκλείονται και η Υπηρεσία ζητά τη συμπλήρωση ή διευκρίνιση των στοιχείων, σύμφωνα με το άρθρο 4.6 της παρούσας.
Ο φάκελος συμμετοχής κάθε διαγωνιζόμενου θα περιλαμβάνει τους εξής δύο επιμέρους κλειστούς φακέλους:
α. Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής
β. Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς.
Το περιεχόμενο καθενός από τους φακέλους συμμετοχής περιγράφεται στο άρθρο 22 της παρούσας.
Επί των επιμέρους φακέλων αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία:
α. Το περιεχόμενο (τίτλος) του φακέλου
β. Η επωνυμία (ή οι επωνυμίες σε περίπτωση σύμπραξης ή κοινοπραξίας) του διαγωνιζόμενου, ταχυδρομική διεύθυνση - τηλέφωνο - fax και σε περίπτωση σύμπραξης ή κοινοπραξίας, τα στοιχεία όλων των μελών της και,
γ. Ο τίτλος της υπό ανάθεση μελέτης.
Αν σε κάποιους φακέλους δεν αναγράφονται τα στοιχεία αυτά, σημειώνονται κατά το άνοιγμα του φακέλου από την επιτροπή.
Οι φάκελοι αρκεί να είναι απλώς κλειστοί, δηλαδή το περιεχόμενό τους να μην είναι σε κοινή θέα, χωρίς να αποκλείονται κατά την κρίση των ενδιαφερομένων, πρόσθετα μέτρα διασφάλισης του απόρρητου του περιεχομένου τους.
3.2 Οι φάκελοι συμμετοχής υποβάλλονται με οποιανδήποτε τρόπο αρκεί να περιέλθουν στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα (προθεσμία) που αναφέρεται στο άρθρο 15. Η Υπηρεσία δεν φέρει ευθύνη για την ασφάλεια του περιεχομένου των φακέλων μέχρι την παραλαβή τους, ούτε για οποιαδήποτε καθυστέρηση αφίξεως αυτών και οι διαγωνιζόμενοι φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη της έγκυρης υποβολής των προσφορών τους. Ρητώς αποκλείεται η παραλαβή φακέλων με ευθύνη
ΟΛΑ ΜΑΖΙ.doc 42
της Υπηρεσίας και λοιπών εγγράφων από τα κατά τόπους καταστήματα ταχυδρομικών εταιρειών.
Εκπρόθεσμη άφιξη και πρωτοκόλληση φακέλου συμμετοχής έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου, ακόμη και αν συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας για την καθυστέρηση. Αν η συνεδρίαση της Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την ημέρα του διαγωνισμού για λόγους ανώτερης βίας (όπως απεργία των υπαλλήλων) αναβάλλεται για την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και αν η ημέρα αυτή είναι αργία την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα. Στην περίπτωση αυτή η Υπηρεσία ενημερώνει με fax ή email όλους τους διαγωνιζόμενους για την αναβολή και την ημέρα και ώρα της νέας συνεδρίασης.
Φάκελοι συμμετοχής, που τυχόν θα περιέλθουν στο πρωτόκολλο μετά την ώρα και ημερομηνία που έχουν ορισθεί στο άρθρο 15, θεωρούνται άκυροι και οι διαγωνιζόμενοι αποκλείονται με σχετική αναφορά και μνεία του λόγου αποκλεισμού στο Πρακτικό Ι.
Σε περίπτωση που το κώλυμα υφίσταται και κατά την νέα ημέρα και ώρα η ως άνω διαδικασία επαναλαμβάνεται.
Άρθρο 4: Διαδικασία παραλαβής, ελέγχου καταλληλότητας και ανάθεσης των προμελετών
4.1 Η έναρξη της δημόσιας συνεδρίασης κηρύσσεται, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, την ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών του άρθρου 15 της παρούσας, οπότε η Επιτροπή παραλαμβάνει τους φακέλους συμμετοχής που υποβλήθηκαν ή απεστάλησαν στο Πρωτόκολλο. Σε περίπτωση αθρόας προσέλευσης διαγωνιζομένων στο Πρωτόκολλο κατά την ώρα λήξης της προθεσμίας, με ευθύνη της Επιτροπής θα πρωτοκολλούνται και θα παραλαμβάνονται οι φάκελοι συμμετοχής όλων των ενδιαφερομένων, που προσήλθαν στο Πρωτόκολλο εγκαίρως, δηλαδή πριν την ώρα λήξης της προθεσμίας.
4.2 Η Επιτροπή σε δημόσια συνεδρίαση, ελέγχει καταρχήν το εμπρόθεσμο της κατάθεσης του φακέλου συμμετοχής, αριθμεί και μονογραφεί όλους τους φακέλους συμμετοχής, καθώς και τους περιεχόμενους σε αυτούς φακέλους. Κατόπιν ανοίγει τους φακέλους των Δικαιολογητικών Συμμετοχής όλων των διαγωνιζόμενων, μονογράφει τα στοιχεία τους και ελέγχει για κάθε έναν την έγκυρη συμμετοχή του, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, δηλαδή:
α. Την πληρότητα του φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής κατά το άρθρο 22.
β. Το δικαίωμα συμμετοχής του στη διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 19.
γ. Την εκπλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής του άρθρου 20.
δ. Την ύπαρξη της τυχόν επιπλέον ζητούμενης ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας κατά το άρθρο 21.15
Σε περίπτωση διακοπής της δημόσιας συνεδρίασης, η διαδικασία ελέγχου συνεχίζεται τις αμέσως επόμενες ημέρες. Σχετικώς εκδίδεται και τοιχοκολλείται γραπτή ανακοίνωση του Προέδρου για την ημερομηνία και ώρα της επόμενης δημόσιας συνεδρίασης. Για τη διακοπή της συνεδρίασης και την έκδοση της ανακοίνωσης γίνεται μνεία στο Πρακτικό Ι της Επιτροπής.
ΟΛΑ ΜΑΖΙ.doc 43
4.3 Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής όλων των διαγωνιζόμενων, η Επιτροπή συντάσσει πίνακα με:
α. τους διαγωνιζόμενους που η συμμετοχή τους κρίθηκε παραδεκτή και επιπλέον κρίθηκαν κατάλληλοι για τη συμμετοχή στο στάδιο της ανάθεσης της σύμβασης και
β. αυτούς που αποκλείσθηκαν, με συνοπτική αναφορά στον λόγο του αποκλεισμού τους. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει στη συνέχεια τον Πίνακα, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 4.4 της παρούσας. Κατά του Πίνακα δεν προβλέπεται από νόμο και δεν επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων, οι οποίες υποβάλλονται στο τέλος της διαδικασίας ανάθεσης, κατά του πρακτικού της Επιτροπής.
Οι φάκελοι της Τεχνικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων που αποκλείσθηκαν (για οποιονδήποτε λόγο) κατά τα ανωτέρω παραμένουν σφραγισμένοι και φυλάσσονται με μέριμνα της Επιτροπής, έως ότου παρέλθει η σχετική προθεσμία ή ενδεχομένως οι αποκλεισθέντες δηλώσουν εγγράφως ότι παραιτούνται του δικαιώματος υποβολής ενστάσεων. Εφόσον τρέχουν προθεσμίες προσβολής ή ασκηθούν προσφυγές σε διοικητικά ή δικαστικά όργανα, οι εν λόγω φάκελοι κρατούνται φυλασσόμενοι επί όσο χρόνο απαιτείται για τις ανάγκες της αποδεικτικής διαδικασίας.
4.4 Μετά την ανακοίνωση του Πίνακα, σε δημόσια συνεδρίαση, που ανακοινώνεται σε όλους τους διαγωνιζόμενους (και αυτούς που αποκλείσθηκαν) πριν από 5 τουλάχιστον ημέρες (στις οποίες δεν προσμετρείται η ημέρα της συνεδρίασης), αποσφραγίζονται οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων που δεν αποκλείστηκαν κατά την παράγραφο 4.3. Η Επιτροπή μονογράφει το περιεχόμενο (όλα τα στοιχεία) κάθε φακέλου, το καταγράφει στο Πρακτικό και ελέγχει την καταρχήν νομιμότητά τους.
Εν συνεχεία σε κλειστές συνεδριάσεις της η Επιτροπή ελέγχει περαιτέρω, κρίνει και αξιολογεί τις Τεχνικές Προσφορές και τις βαθμολογεί με τα κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 23.1 της παρούσας και κατατάσσει τους διαγωνιζόμενους σε πίνακα, κατά τη σειρά της βαθμολογίας τους. Η διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής, το οποίο μετά την ολοκλήρωση και υπογραφή του από τα μέλη της Επιτροπής ανακοινώνεται κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 5.5 της παρούσας. Το Πρακτικό Ι συνοδεύεται από πίνακες με τις βαθμολογίες των διαγωνιζομένων επί του καθενός κριτηρίου και αναγράφει την τελική βαθμολογία κάθε Τεχνικής Προσφοράς, με αιτιολόγηση της βαθμολογίας, η οποία στηρίζεται στο περιεχόμενο των φακέλων της τεχνικής προσφοράς των διαγωνιζομένων.
Αντίγραφο του Πρακτικού χορηγείται αυθημερόν στα γραφεία της Υπηρεσίας χωρίς αίτηση και έλεγχο πληρεξουσιότητας του απεσταλμένου.16
4.5 Κατά του πρακτικού μπορούν να ασκηθούν ενστάσεις μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες από την ανακοίνωσή του. Οι ενστάσεις αφορούν, τόσο τη φάση της επιλογής, όσο και τη φάση της ανάθεσης. Εφόσον οι αποκλεισθέντες στη φάση της επιλογής ασκήσουν ένσταση κατά του αποκλεισμού τους, μπορούν να συμπεριλάβουν σε αυτή και λόγους που αφορούν τη βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των λοιπών
ΟΛΑ ΜΑΖΙ.doc 44
διαγωνιζομένων. Στην περίπτωση αυτή οι λόγοι που αφορούν τη βαθμολόγηση εξετάζονται μόνο αν γίνουν δεκτές οι αιτιάσεις κατά του αποκλεισμού τους.
Οι ενστάσεις κατατίθενται στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας που διεξάγει τον διαγωνισμό, υπόψη του Πρόεδρου της Επιτροπής και απευθύνονται στην Π.Α. Η Επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της επί των λόγων της ένστασης και την υποβάλλει, μαζί με το Πρακτικό Ι στην Π.Α., η οποία αποφασίζει σχετικά. Εφόσον:
α. ασκηθεί ένσταση κατά διαγωνιζομένου που έγινε δεκτός στη φάση του ελέγχου των τυπικών δικαιολογητικών και κριθεί αυτός αποκλειστέος, η Π.Α. αναμορφώνει ανάλογα τον Πίνακα κατάταξης και εγκρίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού,
β. ασκηθεί και γίνει δεκτή ένσταση από αποκλεισθέντα στη φάση των τυπικών δικαιολογητικών, η Π.Α. με την απόφασή της αναπέμπει το Πρακτικό στην Επιτροπή, προκειμένου να αποσφραγίσει και να βαθμολογήσει την τεχνική του προσφορά και να τον κατατάξει ανάλογα στη σειρά των διαγωνιζομένων,
γ. ασκηθεί και γίνει δέκτη ένσταση κατά της αξιολόγησης και βαθμολόγησης, η Π.Α. αναπέμπει το Πρακτικό για συμπλήρωση και διόρθωση του στην Επιτροπή, με αναλυτικές και τεκμηριωμένες παρατηρήσεις, σχετικά με τα σφάλματα ή τις ελλείψεις της διαδικασίας αξιολόγησης και βαθμολόγησης. Η Επιτροπή επαναξιολογεί και επαναβαθμολογεί κατά την απόφαση της Π.Α. και επανυποβάλλει το πρακτικό για έγκριση.
Σε περίπτωση νέας διαφωνίας, η Π.Α. επαναβαθμολογεί με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της και εγκρίνει την ανάθεση.17
Η Π.Α. δεν κωλύεται να αποφασίσει την ανάθεση, ακόμα και αν οι διαγωνιζόμενοι που υπέβαλαν παραδεκτές τεχνικές προσφορές είναι λιγότεροι από τον καθορισμένο με την παρούσα αριθμό των αναδόχων της προμελέτης.
4.6 Διευκρινίσεις υποβληθέντων εγγράφων
Πριν αποφασίσει τον αποκλεισμό διαγωνιζομένου για λόγους που αφορούν την πληρότητα του φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής και νομιμότητα των σχετικών δικαιολογητικών, η Επιτροπή υποχρεούται, τηρώντας την αρχή της ίσης μεταχείρισης, να καλέσει με κάθε πρόσφορο μέσο τους διαγωνιζόμενους να αποσαφηνίσουν ή να συμπληρώσουν τα υποβληθέντα στοιχεία του φακέλου, μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία. Τα μόνα στοιχεία, τα οποία δεν επιδέχονται συμπλήρωση είναι εκείνα για τα οποία υπάρχει σαφής αναφορά στη παρούσα προκήρυξη ότι αποτελούν αιτία αποκλεισμού.
Ως «αποσαφήνιση» νοείται η χορήγηση διευκρινήσεων για το περιεχόμενο εγγράφων που ήδη υποβλήθηκαν. Ως «συμπλήρωση» των υποβληθέντων στοιχείων νοείται και η προσκόμιση νέων στοιχείων, εφόσον αποδεικνύουν, σε συνδυασμό με ήδη υποβληθέντα στοιχεία του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής, τη συνδρομή κάποιας από τις προϋποθέσεις της παρούσας.
Η Επιτροπή δικαιούται να ζητήσει απευθείας πληροφορίες από τους αναφερόμενους στους σχετικούς Πίνακες εργοδότες των διαγωνιζομένων, προκειμένου να συνεκτιμήσει και επαληθεύσει, κατά τον έλεγχο της
ΟΛΑ ΜΑΖΙ.doc 45
καταλληλότητας των διαγωνιζομένων, τα στοιχεία του άρθρου 20 της παρούσας.
Συμπληρώσεις ή διευκρινίσεις των στοιχείων και εγγράφων του φακέλου της Τεχνικής Προσφοράς δεν επιτρέπονται. Οι ασάφειες και ελλείψεις των στοιχείων αυτών εκτιμώνται για τη βαθμολόγησή της. Η Επιτροπή πάντως δικαιούται να ζητήσει πληροφορίες από τους εργοδότες των διαγωνιζομένων, που δηλώνονται με την τεχνική προσφορά τους, προκειμένου να επαληθεύσει τα δηλούμενα στοιχεία, τηρώντας την αρχή ίσης μεταχείρισης έναντι αυτών.
4.7 Σύναψη των συμβάσεων εκπόνησης των προμελετών Η φάση αποσκοπεί στη σύναψη τριών(2) συμβάσεων εκπόνησης προμελέτης με κατ' αποκοπή αμοιβή ίση προς την καθορισθείσα από την Υπηρεσία.
Αντικείμενο της συμβατικής υποχρέωσης κάθε αναδόχου προμελέτης είναι, αφενός να εκπονήσει και υποβάλει εμπρόθεσμα την προμελέτη και, αφετέρου να συμμετάσχει στη διαδικασία ανάθεσης της μελέτης εφαρμογής, υποβάλλοντας φακέλους με τεχνική και με οικονομική προσφορά κατά τα οριζόμενα κατωτέρω στο άρθρο 5 της παρούσας.
Κάθε σύμβαση συνάπτεται με την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης στον επιλεγέντα Ανάδοχο με αποδεικτικό, εφόσον υποβληθούν έγκαιρα από τον υποψήφιο ανάδοχο τα στοιχεία του άρθρου 26 της παρούσας, ελεγχθούν και γίνουν δεκτά από την Υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισμό και εκδοθεί θετικό πόρισμα ελέγχου της νομιμότητας της διαδικασίας επιλογής Αναδόχου από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.18, 19
Εφόσον κάποιος ή κάποιοι από τους επιλεγέντες αναδόχους αποκλειστεί του διαγωνισμού κατά τους παραπάνω ελέγχους, αναπληρώνεται από τους επιλαχόντες της απόφασης έγκρισης του διαγωνισμού κατά τη σειρά κατάταξής τους, οι οποίοι υποβάλλονται στους ίδιους ελέγχους.
4.8 Με την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης, η οποία σημειωτέον γίνεται την ίδια ημέρα και στους τρεις(2) αναδόχους της προμελέτης, καλούνται να προσέλθουν για την υπογραφή, σε συγκεκριμένη ημερομηνία ίδια για όλους. Για την υπογραφή της σύμβασης καταθέτουν εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία ανάθεσης της μελέτης εφαρμογής, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16 της παρούσας. Σε περίπτωση που διαγωνιζόμενος δεν προσέλθει έγκαιρα, ή δεν προσκομίσει την εγγύηση συμμετοχής, αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας.
4.9 Προθεσμία υποβολής της προμελέτης Η προθεσμία για την υποβολή της προμελέτης(3) ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες.20 Στο συμφωνητικό ορίζεται συγκεκριμένη ημέρα και ώρα διεξαγωγής της παρακάτω διαδικασίας. Την τελευταία ημέρα της προθεσμίας και εφόσον αυτή δεν είναι εργάσιμη, την αμέσως επόμενη εργάσιμη και ώρα 10:00, θα συνέλθει η Επιτροπή Διαγωνισμού για τη συνέχιση της διαδικασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5.
Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της προθεσμίας, για λόγους που δεν ανάγονται σε υπαιτιότητα των αναδόχων (ή κάποιων αναδόχων), αυτή χορηγείται σε όλους τους ανάδοχους και μετατίθεται αντίστοιχα η ημέρα
ΟΛΑ ΜΑΖΙ.doc 46
υποβολής των τεχνικών και οικονομικών προσφορών στη διαδικασία ανάθεσης της μελέτης εφαρμογής(4).
Άρθρο 5: Διεξαγωγή διαδικασίας ανάθεσης της μελέτης εφαρμογής
5.1 Υποβολή φακέλου συμμετοχής στη φάση ανάθεσης της μελέτης εφαρμογής
Η φάση αυτή αποσκοπεί στη σύναψη μιας σύμβασης για την εκπόνηση μελέτης εφαρμογής.(4) Στη διαδικασία επιλογής του αναδόχου έχουν δικαίωμα και υποχρέωση συμμετοχής μόνο οι ανάδοχοι των προμελετών της παρ. 4.7 της παρούσας. Για τη διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης της μελέτης εφαρμογής, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν, εντός της ταχθείσας προθεσμίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις απαιτήσεις της παρούσας, φάκελο συμμετοχής, στον οποίο αναγράφονται:
α. Ο τίτλος της Αναθέτουσας αρχής προς την οποία υποβάλλεται,
β. Η επωνυμία (ή οι επωνυμίες σε περίπτωση σύμπραξης ή κοινοπραξίας) του διαγωνιζόμενου με τα στοιχεία της ταχυδρομικής διεύθυνσης,
γ. Ο τίτλος της μελέτης, όπως ορίζεται στη σελίδα 2 της παρούσας
δ. Η αναγραφή «Φάκελος συμμετοχής».
Εντός του υπόψη φακέλου συμμετοχής περιέχονται οι δύο επιμέρους φάκελοι: (1) Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς και (2) Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς.
Το περιεχόμενο καθενός από τους φακέλους προσφοράς περιγράφεται στο άρθρο 24 της παρούσας.
Επί των φακέλων αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία:
α. ο τίτλος του φακέλου,
β. ο τίτλος της μελέτης,
γ. η επωνυμία του διαγωνιζόμενου και, σε περίπτωση σύμπραξης ή κοινοπραξίας, τα στοιχεία όλων των μελών της.
Εφόσον λείπει η αναγραφή κάποιων στοιχείων, συμπληρώνεται κατά το άνοιγμα από την Επιτροπή.
Ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς πρέπει να είναι καλά σφραγισμένος. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση αυτοκόλλητου φακέλου, που είναι δυνατόν να αποσφραγισθεί και να επανασφραγισθεί χωρίς να αφήσει ίχνη. Αν ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς δεν είναι σφραγισμένος κατά τα ανωτέρω, ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται.
5.2 Οι φάκελοι συμμετοχής στη διαδικασία ανάθεσης της μελέτης εφαρμογής υποβάλλονται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 4 της παρούσας στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας που διεξάγει τον διαγωνισμό. Κατά την ημέρα και ώρα του διαγωνισμού συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση η Επιτροπή και ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της διαδικασίας. Οι διαγωνιζόμενοι που δεν θα υποβάλουν φάκελο συμμετοχής στην ανωτέρω διαδικασία αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία, η οποία διεξάγεται μεταξύ των διαγωνιζομένων που υπέβαλαν φάκελο συμμετοχής.
Η εγγύηση συμμετοχής των διαγωνιζομένων που δεν υπέβαλαν φάκελο συμμετοχής καταπίπτει με απόφαση της Π.Α., υπέρ της αναθέτουσας Αρχής, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως του Προέδρου της Επιτροπής. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η παραλαβή των φακέλων
ΟΛΑ ΜΑΖΙ.doc 47
συμμετοχής, για λόγους που δεν αφορούν τους διαγωνιζόμενους (π.χ. απεργία), ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει παρουσία των διαγωνιζομένων τη νέα ημέρα και ώρα υποβολής των φακέλων, αλλιώς αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση με τηλεομοιοτυπία(12) σε όλους τους διαγωνιζόμενους.
5.3 Αμέσως μετά την παραλαβή των φακέλων, την ίδια ημέρα και σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής ανοίγονται οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών, μονογράφονται τα στοιχεία τους από όλα τα μέλη της Επιτροπής και καταγράφεται το περιεχόμενό τους στο Πρακτικό ΙΙ του διαγωνισμού. Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών φυλάσσονται με ευθύνη του Προέδρου της Επιτροπής σε χώρο που ορίζεται με ευθύνη της αναθέτουσας Αρχής και με τρόπο που αποκλείει την πρόσβαση των διαγωνιζομένων και των υπαλλήλων της Υπηρεσίας, που διεξάγει τον διαγωνισμό, πλην του Προέδρου της Επιτροπής, σύμφωνα με την Υ.Α. Δ17γ/04/157/Φ.Ν.Υ39.3/ 18.3.2006 (ΦΕΚ 1561 Β).
Εν συνεχεία, σε κλειστές συνεδριάσεις της η Επιτροπή ελέγχει, κρίνει και αξιολογεί τις Τεχνικές Προσφορές και τις βαθμολογεί με τα κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 25 της παρούσας. Οι Τεχνικές Προσφορές των διαγωνιζομένων απορρίπτονται ως απαράδεκτες αν η συνολική βαθμολογία τους δεν υπερβεί τις εξήντα (60) μονάδες της εκατονταβάθμιας κλίμακας βαθμολογίας και επιπλέον όλες οι επιμέρους βαθμολογίες των κριτηρίων ανάθεσης δεν υπερβαίνουν τα όρια που τίθενται στο άρθρο 25.1 της παρούσας.
Στο Πρακτικό ΙΙ καταγράφονται οι ενέργειες της Επιτροπής, αναγράφεται η τελική βαθμολογία κάθε Τεχνικής Προσφοράς, με αιτιολόγηση της βαθμολογίας, η οποία στηρίζεται στο περιεχόμενο του φακέλου της Τεχνικής Προσφοράς και στα κριτήρια που τίθενται στο άρθρο 25 και υπογράφεται από τα μέλη της, ενώ συνοδεύεται από Πίνακα με τις βαθμολογίες των διαγωνιζομένων επί του καθενός κριτηρίου.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει το Πρακτικό ΙΙ με:
(α) τοιχοκόλλησή του στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας, που διεξάγει τον διαγωνισμό, και
(β) αποστολή σχετικής γραπτής ανακοίνωσης προς τους διαγωνιζόμενους. Στην ανακοίνωση καθορίζεται η μέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων και το όργανο ή η Υπηρεσία που υποβάλλονται. Αντίγραφο του Πρακτικού χορηγείται αυθημερόν στους διαγωνιζόμενους, στα γραφεία της Υπηρεσίας.
Οι ενστάσεις κατατίθενται στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας που διεξάγει τον διαγωνισμό, υπόψη του Προέδρου της Επιτροπής και απευθύνονται στην Π.Α. Η Επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της επί των λόγων της ένστασης και την υποβάλλει, μαζί με το Πρακτικό της, στην Π.Α., η οποία αποφασίζει σχετικά.
Εφόσον (α) ασκηθεί και γίνει δεκτή ένσταση κατά του νομοτύπου της Τεχνικής Προσφοράς διαγωνιζόμενου, η Π.Α. διαμορφώνει ανάλογα το Πρακτικό και εγκρίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, (β) ασκηθεί και γίνει δεκτή ένσταση κατά της αξιολόγησης και βαθμολόγησης, η Π.Α. αναπέμπει το Πρακτικό για συμπλήρωση και διόρθωσή του στην Επιτροπή, με αναλυτικές και τεκμηριωμένες παρατηρήσεις, σχετικά με τα σφάλματα ή τις ελλείψεις της διαδικασίας αξιολόγησης και βαθμολόγησης. Η Επιτροπή επαναξιολογεί και επαναβαθμολογεί κατά τις παρατηρήσεις της Π.Α. και επανυποβάλλει το Πρακτικό για έγκριση.
ΟΛΑ ΜΑΖΙ.doc 48
Σε περίπτωση νέας διαφωνίας, η Π.Α. επαναβαθμολογεί με ειδικά αιτιολογημένη Απόφασή της και οριστικοποιεί τη βαθμολογία των Τεχνικών Προσφορών.
5.4 Μετά την οριστικοποίηση της βαθμολογίας των Τεχνικών Προσφορών, η Επιτροπή καλεί εγγράφως σε δημόσια συνεδρίαση τους διαγωνιζόμενους, που οι Τεχνικές του Προσφορές κρίθηκαν παραδεκτές. Η διεξαγωγή της δημόσιας συνεδρίασης ορίζεται τουλάχιστον πέντε ημέρες μετά την έγγραφη πρόσκληση. Η προθεσμία αρχίζει από την επόμενη της κοινοποίησης. Κατά την ημέρα και ώρα της συνεδρίασης, η Επιτροπή αποσφραγίζει τις Οικονομικές Προσφορές, τις μονογράφει και καταχωρεί το περιεχόμενό τους στο Πρακτικό ΙΙΙ.
Οι οικονομικές Προσφορές βαθμολογούνται, εφόσον κριθούν παραδεκτές, δηλαδή: (α) οι τιμολογούμενες ποσότητες του φυσικού αντικειμένου ανταποκρίνονται στο τεχνικό αντικείμενο, όπως αυτό προσδιορίζεται στην τεχνική λύση, που προτείνει ο ανάδοχος, και (β) είναι συνταγμένες όπως ορίζει η παρ. 25.3 της παρούσας.
Ύστερα από τη βαθμολόγηση των παραδεκτών Οικονομικών Προσφορών και στάθμιση της βαθμολογίας της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς κάθε διαγωνιζόμενου, η Επιτροπή προσδιορίζει την πλέον συμφέρουσα προσφορά και καταγράφει στο Πρακτικό ΙΙΙ τις ενέργειές της και την εισήγηση της για την ανάθεση. Σε περίπτωση που περισσότεροι διαγωνιζόμενοι έλαβαν την ίδια σταθμισμένη βαθμολογία, προκρίνεται ο υποψήφιος με τη μεγαλύτερη βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς.
Μετά την ολοκλήρωσή του, το Πρακτικό ΙΙΙ τοιχοκολλείται, με μέριμνα του Προέδρου της Επιτροπής, στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας που διεξάγει τον διαγωνισμό. Σχετική ανακοίνωση, με την οποία ενημερώνονται οι διαγωνιζόμενοι και για την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων και το αρμόδιο όργανο ή Υπηρεσία για την υποβολή τους αποστέλλεται στους διαγωνιζόμενους, που δεν αποκλείσθηκαν σε προηγούμενα στάδια. Αντίγραφο του Πρακτικού χορηγείται αυθημερόν στους διαγωνιζόμενος, στα γραφεία της Υπηρεσίας.
Οι ενστάσεις κατατίθενται στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας, που διεξάγει τον διαγωνισμό, υπόψη του Προέδρου της Επιτροπής και απευθύνονται στην Π.Α. Η Επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της επί των λόγων της ένστασης και την υποβάλλει, μαζί με το Πρακτικό της, στην Π.Α. η οποία αποφασίζει σχετικά.
Εφόσον:
(α) ασκηθεί και γίνει δεκτή ένσταση κατά του νομοτύπου της Οικονομικής Προσφοράς διαγωνιζομένου, η Π.Α. αναμορφώνει ανάλογα τον πίνακα κατάταξης και εγκρίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.
(β) ασκηθεί και γίνει δεκτή ένσταση κατά της βαθμολόγησης της Οικονομικής Προσφοράς, η Π.Α. αναπέμπει το Πρακτικό για συμπλήρωση και διόρθωση του στην Επιτροπή, με αναλυτικές και τεκμηριωμένες παρατηρήσεις, σχετικά με τα σφάλματα ή τις ελλείψεις της διαδικασία αξιολόγησης και βαθμολόγησης. Η Επιτροπή επαναξιολογεί και επαναβαθμολογεί κατά την απόφαση της Π.Α. και επανυποβάλλει το Πρακτικό για έγκριση.
Σε περίπτωση νέας διαφωνίας, η Π.Α. επαναβαθμολογεί με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της και εγκρίνει την ανάθεση.
ΟΛΑ ΜΑΖΙ.doc 49
5.5 Οι κοινοποιήσεις των εγγράφων της Υπηρεσίας που αφορούν όλες τις φάσεις του διαγωνισμού, όπως ιδίως οι ανακοινώσεις για την τοιχοκόλληση των πρακτικών και για τη διεξαγωγή των δημοσίων συνεδριάσεων και οι αποφάσεις της Π.Α. επί των ενστάσεων και της έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού, γίνονται με τηλεομοιοτυπία.21 Αντίγραφα των εγγράφων αυτών, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών εισηγήσεων, γνωμοδοτήσεων κ.λ.π., που μνημονεύονται στο σώμα τους, χορηγούνται στους διαγωνιζόμενους, στα γραφεία της Υπηρεσίας, εφόσον ζητηθούν.
5.5 Ενστάσεις
Δικαίωμα υποβολής ενστάσεων κατά των Πρακτικών της Επιτροπής έχουν μόνο οι διαγωνιζόμενοι που συμμετέχουν στο αντίστοιχο στάδιο του διαγωνισμού ή οι αποκλεισθέντες απ' αυτό. Οι ενστάσεις απευθύνονται στον Πρόεδρο της Επιτροπής και ασκούνται με κατάθεση τους στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας που διεξάγει τον διαγωνισμό. Οι προθεσμίες υποβολής ενστάσεων αρχίζουν από την επόμενη της ημερομηνίας ανακοίνωσης της γνωστοποίησης τοιχοκόλλησης των πρακτικών και είναι οι ακόλουθες:
? Κατά του Πρακτικού Ι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες
? Κατά του Πρακτικού ΙΙ δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες
? Κατά του Πρακτικού ΙΙΙ, πέντε (5) εργάσιμες ημέρες.
Επί των ενστάσεων αποφασίζει η Π.Α., μετά από σχετική γνώμη της Επιτροπής. Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων κοινοποιούνται με επιμέλεια του Πρόεδρου της Επιτροπής σε όλους τους διαγωνιζομένους που συμμετέχουν στο αντίστοιχο στάδιο ή αποκλείστηκαν από αυτό.
Άρθρο 6: Ολοκλήρωση - Ακύρωση - Μερική επανάληψη - Ανάθεση
6.1 Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται με την έκδοση της σχετικής απόφασης της Π.Α. περί ανάθεσης της μελέτης, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού. Η απόφαση κοινοποιείται με τηλεομοιοτυπία προς όλους τους διαγωνιζόμενους, εκτός από τον επιλεγέντα ανάδοχο, ως προς τον οποίο τηρείται η διαδικασία της παρ. 6.2.
6.2 Κατά τα λοιπά ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 7.2 της παρούσας.
6.3 Οι προμελέτες που κρίθηκαν παραδεκτές περιέρχονται στην κυριότητα της αναθέτουσας Αρχής, και καταβάλλεται η ορισθείσα κατ' αποκοπήν αμοιβή.
6.4 Η Π.Α. δικαιούται, με αιτιολογημένη απόφασή της, να ανακαλέσει την Προκήρυξη ή να ακυρώσει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 6 του ν. 3316/2005.
Άρθρο 7: Σύναψη και υπογραφή σύμβασης
7.1 Η σύμβαση συνάπτεται με την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης στον επιλεγέντα ανάδοχο με αποδεικτικό, εφόσον εκδοθεί θετικό πόρισμα ελέγχου της νομιμότητας της διαδικασίας επιλογής αναδόχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Η σύναψη της σύμβασης μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών, εφόσον ο ανάδοχος δεν εκφράζει γραπτά αντίρρηση.
7.2 Με την απόφαση της Π.Α. για την ανάθεση της μελέτης εφαρμογής, εγκρίνεται ταυτόχρονα και η προμελέτη, με τις υποστηρικτικές μελέτες, που τυχόν τη συνοδεύουν, μετά από γνώμη του αρμόδιου τεχνικού
ΟΛΑ ΜΑΖΙ.doc 50
συμβουλίου, όταν αυτή προβλέπεται. Μετά τη σύναψη της σύμβασης, ο ανάδοχος υποβάλλει την Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.) για την εξασφάλιση θετικής γνωμοδότησης για την Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και αξιολόγηση (Π.Π.Ε.Α.), αν απαιτείται. Αν για την έγκριση της Π.Π.Ε. ή και την προώθηση της μελέτης εφαρμογής, ανεξαρτήτως έγκρισης της Π.Π.Ε., προκύψουν από τις γνωμοδοτήσεις των αρμοδίων φορέων αναγκαίες μη ουσιώδεις τροποποιήσεις ή βελτιώσεις στην ανατεθείσας μελέτη εφαρμογής ή τροποποιήσεις που οφείλονται στις εκτελούμενες στη φάση αυτή υποστηρικτικές εργασίες, ο ανάδοχος καλείται να τις υλοποιήσει στο πλαίσιο της σύμβασης, χωρίς ιδιαίτερο αντάλλαγμα. Αν οι αναγκαίες μεταβολές κρίνονται σημαντικές, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 του νόμου, υπό την προϋπόθεση ότι οι αλλαγές δεν ανατρέπουν ουσιωδώς την αρχική πρόσκληση και δεν αντιτίθενται στην αρχή της ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων.
Αν δεν υπάρξει συμφωνία, η σύμβαση διαλύεται αζημίως για τον κύριο του έργου και η μελέτη εφαρμογής προκηρύσσεται εκ νέου με τις τυχόν ενδεικνυόμενες αλλαγές, σύμφωνα με τη διαδικασία το άρθρου 7 του ν. 3316/2005.22
7.3 Οι προμελέτες που κρίθηκαν παραδεκτές, παραλαμβάνονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, μετά το άνοιγμα και τη βαθμολόγησή τους, ανεξαρτήτως αν ανατεθεί η μελέτη εφαρμογής, περιέρχονται στην κυριότητα της αναθέτουσας Αρχής και καταβάλλεται η ορισθείσα αμοιβή.
7.4 Για την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού, ο ανάδοχος πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, καθώς και τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και να δηλώσει την έδρα του και τον αντίκλητό του, κάτοικο Θεσσαλονίκης, όπου εδρεύει η Διευθύνουσα Υπηρεσία της σύμβασης.
Άρθρο 8: Τεύχη Διαγωνισμού - Συμβατικά τεύχη
Τα τεύχη της διαδικασίας, που μετά την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού θα αποτελούν τα συμβατικά τεύχη, είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα:
1. Το ιδιωτικό συμφωνητικό
2. Η παρούσα Προκήρυξη με τα Προσαρτήματα της
3. Η Οικονομική Προσφορά του αναδόχου
4. (α) Η Τεχνική Προσφορά του αναδόχου της προμελέτης, όσον αφορά την εκπόνησή της, η οποία εξακολουθεί να δεσμεύει τον ανάδοχο της μελέτης εφαρμογής, όσον αφορά τη σύνθεση της ομάδας μελέτης, (β) η Τεχνική Προσφορά του αναδόχου της μελέτης εφαρμογής, όσον αφορά την εκπόνησή της.
5. Το τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) με τα Παραρτήματα του
6. Το τεύχος του φακέλου του έργου.
Άρθρο 9: Γλώσσα Διαδικασίας
9.1 Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και κάθε έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής είναι συντεταγμένο στη Ελληνική γλώσσα.
9.2 Όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπές Επιχειρήσεις και που θα κατατεθούν από τους διαγωνιζόμενους στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, είτε από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας της διαγωνιζόμενης, είτε με την επίθεση της σφραγίδας «Apostile», σύμφωνα
ΟΛΑ ΜΑΖΙ.doc 51
με τη συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961 (που κυρώθηκε με το Ν.1479/1984), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού, που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση, με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας της διαγωνιζόμενης, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα «Apostile», σύμφωνα με τη συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο, κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.
9.3 Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα.
9.4 Οι εγγραφές και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ Υπηρεσιών (σε όλες τις βαθμίδες της) και του αναδόχου θα γίνονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την υπηρεσία, με τον ορισμό και την παρουσία διερμηνέων.
Άρθρο 10: Εφαρμοστέα νομοθεσία
Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης έχουν εφαρμογή, ιδίως οι κατωτέρω διατάξεις, όπως ισχύουν κατά τον χρόνο δημοσίευσης της παρούσας:
1. Ο ν. 3316/2005 «Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον ν. 3481/2006 (ΦΕΚ 162 Α), 3621/2007 (ΦΕΚ 279 Α), 3919/2011 (ΦΕΚ 32 Α) και όλες οι κανονιστικές πράξεις (Π.Δ. και Υ.Α.), που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και όλες οι εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία του.23
2. Ο ν. 2859/2000 για τον Φ.Π.Α. (ΦΕΚ 248 Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του ν. 3336/2005 (ΦΕΚ 96 Α) και τους ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α) και ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 96 Α).
3. Ο ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά το προσυμβατικό στάδιο (ΦΕΚ 173 Α). 24
4. ΚΕΝΟ25
5. Ο ν. 3852/2010 περί προληπτικού ελέγχου συμβάσεων.26
6. Το ν.δ. 2726/1953 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεων του άρθρου 59 του από 17.7/16.8.1923 ν.δ. «περί σχεδίων πόλεων, κωμών, και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών»
7. Το π.δ. 696/1974, όπως ισχύει, ως προς το μέρος Β' (προδιαγραφές) και ως συγκριτικό στοιχείο για την προεκτίμηση αμοιβών μελετών που δεν καλύπτονται από τον Κανονισμό αμοιβών.
8. Ο ν.716/1977 και τα εκτελεστικά του διατάγματα, κατά μέρος τους που διατηρήθηκαν σε ισχύ με την παρ. 4 του άρθρου 45 ν. 3316/2005
9. Ο ν. 3548/2007, για τις δημοσιεύσεις των προκηρύξεων στον νομαρχιακό και τοπικό τύπο
ΟΛΑ ΜΑΖΙ.doc 52
10. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες λοιπές (πλην αυτών που ήδη προαναφέρθηκαν) κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας σύμβασης και γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, π.δ., υπουργικής απόφασης κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω
11. Οι ισχύουσες προδιαγραφές για τις ανατιθέμενες κατηγορίες μελετών.
Άρθρο 11: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία
Η συμμετοχή στη διαδικασία του διαγωνισμού συνιστά τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος, αλλά και κάθε μέλος του (σε περίπτωση διαγωνιζόμενης σύμπραξης ή κοινοπραξίας), έχει λάβει πλήρη γνώση:
α. Της παρούσας προκήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν
β. Της νομοθεσίας «Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών» (ν. 3316/2005) και των λοιπών διατάξεων του προηγουμένου άρθρου
γ. Του Φακέλου του έργου.
Οι όροι της παρούσας προκήρυξης ερμηνεύονται με τρόπο ώστε να μην προκύπτει αντίθεσή τους με κανόνες δικαίου. Σε περίπτωση σύγκρουσης όρου της προκήρυξης (συμπεριλαμβανομένων των τευχών της) προς επιτακτικό κανόνα δημοσίου δικαίου ή προς κανόνα δημόσιας τάξης, υπερισχύει ο κανόνας δικαίου.
ΟΛΑ ΜΑΖΙ.doc 53
Άρθρο 12: Αντικείμενο, κατ' αποκοπή και προεκτιμώμενες αμοιβές - Χρηματοδότηση - Συμβατική προθεσμία
12.1 Η παρούσα Προκήρυξη αφορά στη σύναψη σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Ανάπλαση του άξονα Ν. Πλαστήρα-Θ. Σοφούλη - Οργάνωση βιώσιμης κινητικότητας και στάθμευσης», που περιλαμβάνει
(α) τη σύναψη τριών (3) χωριστών συμβάσεων με διαφορετικούς αναδόχους για την εκπόνηση αντίστοιχων προμελετών, και
(β) τη σύναψη μιας σύμβασης με έναν από τους άνω αναδόχους για την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής του άνω έργου.
Τα κύρια χαρακτηριστικά του συμβατικού αντικειμένου αναφέρονται στα τεύχη που μνημονεύονται στο άρθρο 8 της παρούσας Προκήρυξης και τη συνοδεύουν.
12.2 Η κατ' αποκοπή αμοιβή κάθε μιας από τις προμελέτες ανέρχεται σε €87.538,47 (χωρίς Φ.Π.Α.),27 περιλαμβάνει δε την αμοιβή για την εκπόνηση, τόσο της προμελέτης, όσο και των απαραίτητων στη φάση αυτή υποστηρικτικών μελετών. Η αμοιβή της προμελέτης αναλύεται κατά κατηγορία μελέτης ως ακολούθως:28
€35.677,95 για μελέτη κατηγορίας 6 (Αρχιτεκτονικές μελέτες)
€35.404,02 για μελέτη κατηγορίας 7 (Ειδικές Αρχιτεκτονικές μελέτες)
€16.456,50 για μελέτη κατηγορίας 10 (Κυκλοφοριακές μελέτες).
12.3 Η προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης εφαρμογής ανέρχεται σε €193.476,58 (χωρίς Φ.Π.Α.),29 και επιμερίζεται σε επιμέρους προεκτιμώμενες αμοιβές:
€177.020,08 για μελέτη κατηγορίας 7 (Ειδικές Αρχιτεκτονικές μελέτες) και
€16.456,50 για μελέτη κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντικές μελέτες).
Η επιπλέον αμοιβή 50% επί της κατ' αποκοπή αμοιβής της Αρχιτεκτονικής μελέτης, που θα δοθεί στον διαγωνιζόμενο, που θα υποβάλει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι:
€17.838,98 για μελέτη κατηγορίας 6 (Αρχιτεκτονικές μελέτες).
Βάσει των παραπάνω αμοιβών οριοθετείται στην παρ. 19.1 της παρούσας το δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό.
Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του δήμου Καλαμαριάς και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από ΣΑΤΑ 2011 και ΣΑΤΑ 2010.
12.4 Ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης των αναδόχων ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής του ιδιωτικού συμφωνητικού, η οποία θα είναι η ίδια για όλους τους ανάδοχους.
Η συνολική προθεσμία για την περαίωση της μελέτης εφαρμογής ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες.30 Ο καθαρός χρόνος για την εκπόνηση του
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΟΛΑ ΜΑΖΙ.doc 54
μελετητικού αντικειμένου της μελέτης εφαρμογής ορίζεται σε (120) ημερολογιακές ημέρες.
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει, κατά την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού, μεταγενέστερο χρόνο έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης (άρθρο 23 παρ. 3 ν. 3316/2005).
12.5 Ο κάθε Ανάδοχος θα εργαστεί στο γραφείο του ή και στην περιοχή του υπό μελέτη έργου, όταν αυτό απαιτείται.
Άρθρο 13: Διαδικασία επιλογής Αναδόχου εκπόνησης μελέτης - Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης
13.1 Η επιλογή των αναδόχων των προμελετών και της μελέτης εφαρμογής θα γίνει με ανοικτή διαδικασία, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 3316/2005.
13.2 Κριτήριο ανάθεσης των συμβάσεων των προμελετών και της μελέτης εφαρμογής είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς», σύμφωνα με τις παρ. 3 και 9 του άρθρου 6 του ν. 3316/2005.
13.3 Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα προκύψει, όσον αφορά την ανάθεση των προμελετών, μετά από αξιολόγηση και βαθμολόγηση μόνο των Τεχνικών Προσφορών των διαγωνιζομένων που δεν έχουν αποκλειστεί βάσει των άρθρων 19, 20 και 21 της παρούσας.
Για τη φάση της μελέτης εφαρμογής, η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα προκύψει από την αξιολόγηση κα βαθμολόγηση των Τεχνικών Προσφορών, τη βαθμολόγηση των Οικονομικών Προσφορών και τη στάθμιση της βαθμολογίας Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς εκάστου των διαγωνιζομένων. Η αξιολόγηση των Προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά στα κριτήρια αξιολόγησης της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 25 της παρούσας.
Άρθρο 14: Προσφορές - Χρόνος ισχύος προσφορών
14.1 Οι προσφορές θα συνταχθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας Προκήρυξης, στην οποία προσαρτώνται υποδείγματα εγγράφων για:
? την Υπεύθυνη Δήλωση (Προσάρτημα Ι),
? την Τεχνική Ικανότητα (Προσάρτημα ΙΙ),
? την Τεχνική Προσφορά για την ανάληψη της προμελέτης (Προσάρτημα ΙΙΙ),
? την Οικονομική Προσφορά για την ανάληψη της μελέτης εφαρμογής,
? τις Εγγυητικές Επιστολές συμμετοχής (Προσάρτημα V) για τους αναδόχους της προμελέτης και
? τις Εγγυητικές Επιστολές καλής εκτέλεσης (Προσάρτημα VI) για τον ανάδοχο της μελέτης εφαρμογής.
Η χρήση των υποδειγμάτων είναι υποχρεωτική.
14.2 Δεν31 θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
14.3 Οι προσφορές θα ισχύουν για οκτώ (8)32 μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής Προσφορών του επομένου άρθρου.
ΟΛΑ ΜΑΖΙ.doc 55
Άρθρο 15: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των φακέλων συμμετοχής
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής, στην αναθέτουσα Αρχή, των φακέλων συμμετοχής για τη διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης των προμελετών ορίζεται η Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 10:00'. Αιτήσεις και προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες κατά το άρθρο 3.
Η ημερομηνία και ώρα παραλαβής των φακέλων Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς για τη διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης της μελέτης εφαρμογής καθορίζεται στην παρ. 4.8 της παρούσας.
Άρθρο 16: Εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης
16.1 Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό
Για τη συμμετοχή στη διαδικασία ανάθεσης των προμελετών δεν απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής.
Για τη διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης της μελέτης εφαρμογής απαιτείται η εκ μέρους των αναδόχων των προμελετών κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, που υπολογίζεται σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 6 του νόμου, η οποία συνίσταται είτε (α) σε εγγυητικές επιστολές του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ ή τραπεζών, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ε.Ο.Χ ή του Π.Ο.Ε., είτε (β) σε σύσταση παρακαταθήκης αντίστοιχου ποσού ή χρεογράφων αντίστοιχης αξίας στο Τ.Π.Δ. (άρθρο 24 παρ. 2 του ν. 3316/2005).33
Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να συνταχθούν με βάση το συνημμένο στην παρούσα υπόδειγμα του Προσαρτήματος V της παρούσας και να έχουν, τόσο αυτές, όσο και η εγγύηση του Τ.Π.Δ. διάρκεια ισχύος τουλάχιστον δέκα (10) 34 μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών. Εάν η εγγυητική επιστολή εκδοθεί από μη Ελληνική Τράπεζα, τότε μπορεί να είναι συντεταγμένη σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από επίσημη επικυρωμένη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, η οποία υπερισχύει της ξενόγλωσσης διατύπωσης.
Οι εγγυήσεις συμμετοχής θα επιστραφούν στους διαγωνιζόμενους, που δεν θα αναδειχθούν ανάδοχοι της μελέτης εφαρμογής, μετά την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού. Η εγγυητική επιστολή του επιλεγέντος αναδόχου της μελέτης εφαρμογής θα επιστραφεί με την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού.
Οι εγγυητικές επιστολές θα επιστραφούν άμεσα σε όλους τους διαγωνιζόμενους σε περίπτωση ακύρωσης της διαδικασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα ασκηθούν προσφυγές ή αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων κατά της σχετικής απόφασης. Σε κάθε περίπτωση δεν έχει ισχύ και επιστρέφεται κάθε εγγυητική επιστολή της οποίας παρήλθε η διάρκεια ισχύος, εφόσον δεν παρατάθηκε ή ανανεώθηκε η ισχύς της από τον εγγυητή και τον διαγωνιζόμενο.
16.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Ο ανάδοχος, κατά την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού για την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής, οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Προσαρτήματος VI της παρούσας, η οποία θα πρέπει να ανταποκρίνεται στους όρους της Συγγραφής
ΟΛΑ ΜΑΖΙ.doc 56
Υποχρεώσεων. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα ανέρχεται σε ποσοστό 5% της προεκτιμώμενης αμοιβής.
Άρθρο 17: Αμοιβή Αναδόχου - Τρόπος πληρωμής
17.1 Αμοιβή κάθε αναδόχου εγκεκριμένης προμελέτης είναι το κατ' αποκοπή οριζόμενο ποσό του άρθρου 12.2. Τα εν λόγω ποσά προσαυξάνονται με τον αναλογούντα Φ.Π.Α. Για την πληρωμή της αμοιβής υποβάλλεται λογαριασμός σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 3316/2005, μετά από την παραλαβή των προμελετών, που κρίθηκαν παραδεκτές κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 25.2.
17.2 Η Οικονομική Προσφορά του αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής αποτελεί και τη συμβατική του αμοιβή, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και δεν αναθεωρείται παρά μόνον στις περιπτώσεις που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 3316/2005 και την απόφαση Δ17γ/05/157/Φ.Ν.439.3/18.11.2006 (ΦΕΚ 1591 Β).
17.3 Λεπτομέρειες σχετικά με την αμοιβή του αναδόχου, τις κρατήσεις και τις λοιπές οικονομικές επιβαρύνσεις της, τον τρόπο πληρωμής κ.λ.π., αναφέρονται στο τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων.
Άρθρο 18: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης
18.1 Περίληψη της Προκήρυξης αυτής, συνταγμένη κατά το οικείο υπόδειγμα της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ35, όπως έχει τροποποιηθεί με την οδηγία 2005/51/ΕΚ και τον Κανονισμό υπ' αριθ. 1564/2005 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής36 και κατά τα εκάστοτε ισχύοντα πρότυπα, θα σταλεί στην Υπηρεσία Επισήμων Δημοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Τράπεζα Δεδομένων TED στις 7.12.2011..37
18.2 Περίληψη της Προκήρυξης αυτής, σύμφωνα με τα υποδείγματα που συνοδεύουν την σχετική εγκύκλιο (Ε15/Δ17γ/01/85/ΦΝ 439/30.5.2007) θα δημοσιευθεί α) στο ενημερωτικό δελτίο και στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε. και β) στον ελληνικό τύπο, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (άρθρο 12 παρ. 1 ν. 3316/2005 και ν. 3584/2007).
18.3 Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της περιληπτικής προκήρυξης38 βαρύνουν ισομερώς τους τρεις (3) αναδόχους, δεν μπορεί να είναι ανώτερα των €3.000,0039 και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής της σύμβασης. Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγουμένων διαγωνισμών για την ίδια μελέτη, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων, βαρύνουν την αναθέτουσα Αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις της Υπηρεσίας για την ανατιθέμενη σύμβαση.
18.4 Η απόφαση ανάθεσης θα σταλεί για δημοσίευση στο ενημερωτικό δελτίο του Τ.Ε.Ε., σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 3316/2005.
Επίσης, γνωστοποίηση για εκάστη συναφθείσα σύμβαση, με τις πληροφορίες που προβλέπονται στο σχετικό Παράρτημα της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ40, όπως έχει τροποποιηθεί με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ και τον Κανονισμό υπ' αριθ.1564/2005 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα αποσταλεί κατά την ίδια, όπως και παραπάνω, διάταξη στην Επίσημη Εφημερίδα των Ε.Κ.41
ΟΛΑ ΜΑΖΙ.doc 57
Άρθρο 19: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό
19.1 Οι κατηγορίες πτυχίων σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 3316/2005, σε συνδυασμό με την παρ. 2γ του άρθρου 6 του ν. 3316/2005, που απαιτούνται42 για κάθε επιμέρους μελέτη της σύμβασης που θα συναφθεί και η αντιστοίχως καλούμενη τάξη κάθε πτυχίου, σύμφωνα με τις επιμέρους προεκτιμώμενες αμοιβές μελετών της παρ. 12.2 και 12.3 της παρούσας, είναι οι εξής:
1. στην κατηγορία μελέτης 6, πτυχία τάξεων Δ' ή Ε'
2. στην κατηγορία μελέτης 7, πτυχίο τάξης Ε'
3. στην κατηγορία μελέτης 10, πτυχίο τάξης Α'
4. στην κατηγορία μελέτης 27, πτυχίο τάξης Α' ή Β'
των ελληνικών Μητρώων μελετητών ή γραφείων εταιρειών μελετών, του άρθρου 39 του ν. 3316/2005 και του π.δ., που προβλέπεται σ' αυτό (ή μέχρι την έναρξη εφαρμογής αυτού του άρθρου, του ν. 716/1977 και των εκτελεστικών του διαταγμάτων).43
19.2 Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, εφόσον τα ίδια ή τα μέλη τους (επί συμπράξεων ή κοινοπραξιών):
19.2.1 είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Εταιρειών Μελετών και διαθέτουν πτυχία των κατηγοριών μελετών αντίστοιχες της ανωτέρω παραγράφου 19.1, ή
19.2.2 προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε., που τηρούν αντίστοιχα μητρώα, σύμφωνα με το άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ44 και είναι εγγεγραμμένα σε τάξεις και κατηγορίες μελετών αντίστοιχες με εκείνες της ανωτέρω παραγράφου 19.1, ή
19.2.3 προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν μητρώα των προηγούμενων παραγράφων ή κράτη, που έχουν κυρώσει την συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, είναι εγγεγραμμένα στα Επαγγελματικά/ Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος ΙΧ Γ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ45 ή στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών τους, και διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο μελετητών - εταιρειών/γραφείων μελετών, δηλαδή στελεχιακό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το άρθρο 39 του ν. 3316/2005, ως εξής:
1. Για την κατηγορία μελέτης 6, τουλάχιστον ένα (1) στέλεχος 12ετούς εμπειρίας και ένα (1) στέλεχος 8ετούς εμπειρίας και δύο (2) στελέχη 4ετούς εμπειρίας46
2. Για την κατηγορία μελέτης 7, τουλάχιστον δύο (2) στελέχη 12ετούς εμπειρίας και ένα (1) στέλεχος 8ετούς εμπειρίας και τέσσερα (4) στελέχη 4ετούς εμπειρίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΟΛΑ ΜΑΖΙ.doc 58
3. Για την κατηγορία μελέτης 10, τουλάχιστον ένα (1) στέλεχος 4ετούς εμπειρίας
4. Για την κατηγορία μελέτης 27, τουλάχιστον ένα (1) στέλεχος 4ετούς εμπειρίας.47
Στη περίπτωση διάθεσης περισσότερων μελετητών μεγαλύτερης εμπειρίας αντίστοιχα μειώνονται οι απαιτήσεις στις μικρότερες εμπειρίες. Το συνολικό προκύπτον ισοδύναμο δυναμικό πρέπει να αντιστοιχεί με τα οριζόμενα στις παρ. 4 και 6 του άρθρου 39 του ν. 3316/2005.
19.3 Οι συμμετέχουσες συμπράξεις ή κοινοπραξίες πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις της παρ. 19.1, δηλαδή να καλύπτουν συνολικά τις απαιτούμενες τάξεις ανά κατηγορία μελέτης, τα δε μέλη τους να εμπίπτουν τουλάχιστον σε μία από τις περιπτώσεις της παρ. 19.2, διαφορετικά η υποψήφια σύμπραξη ή κοινοπραξία στερείται του δικαιώματος συμμετοχής στο διαγωνισμό και αποκλείεται. Η ύπαρξη εγκύρου πτυχίου των διαγωνιζομένων ελέγχεται, τόσο κατά την υποβολή προσφοράς, όσο και κατά τη σύναψη της σύμβασης. Αν πάσχει έστω και ένα από τα πτυχία του διαγωνιζομένου, αποκλείεται.
Η σύμπραξη των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών. Σε περίπτωση σύμπραξης στην ίδια κατηγορία, ο μέγιστος αριθμός συμπραττόντων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τρεις (3), επί ποινή αποκλεισμού της διαγωνιζόμενης σύμπραξης.
Για να γίνουν δεκτοί στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι πρέπει η εγγραφή στα μητρώα και τους καταλόγους να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία λήξης της παραλαβής των φακέλων συμμετοχής στον διαγωνισμό.
Η διατήρηση σε ισχύ της εγγραφής με τις νόμιμες αναθεωρήσεις της αποτελεί, όσον αφορά τους εγγεγραμμένους στα Μητρώα μελετητών και γραφείων/εταιρειών της Δ/νσης του ΥΠΕΧΩΔΕ Δ15, αναγκαία προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή της προσφοράς όσο και κατά τη σύναψη της σύμβασης. Δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού από τον διαγωνισμό η αναθεώρηση του πτυχίου και η κατάταξη σε μεγαλύτερη τάξη πτυχίου από την καλούμενη, εφόσον ο υποψήφιος ανήκε στην καλούμενη τάξη κατά την υποβολή της προσφοράς στον διαγωνισμό. Αποτελεί λόγο αποκλεισμού ο υποβιβασμός του πτυχίου σε τάξη, που δεν καλείται στον διαγωνισμό και η διαγραφή από το Μητρώο μελετητών.
19.4 Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος σύμπραξης ή κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείονται από τη διαδικασία όλοι οι διαγωνιζόμενοι, στη σύνθεση των οποίων συμμετέχει το πρόσωπο.
19.5 Σημειώνεται ότι για την έγκυρη συμμετοχή των εταιρειών/γραφείων μελετών, πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού, εκτός από το εταιρικό πτυχίο και τα ατομικά πτυχία των μελετητών, που καλύπτουν τη βασική στελέχωση της εταιρείας, ή τουλάχιστον, αν κάποιο ή κάποια από τα ατομικά πτυχία ή και το εταιρικό έχουν λήξει, να έχει υποβληθεί προγενέστερα της ημέρας του διαγωνισμού και σε προθεσμία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αίτηση για την ανανέωση τους. Σε αντίθετη περίπτωση η διαγωνιζόμενη εταιρεία/γραφείο μελετών αποκλείεται.48
ΟΛΑ ΜΑΖΙ.doc 59
Μετά την εφαρμογή του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται στο άρθρο 39 του ν. 3316/2005, θα ισχύσουν σχετικά οι διατάξεις του.
Άρθρο 20: Προσωπική κατάσταση των διαγωνιζομένων
Κάθε διαγωνιζόμενος αποκλείεται από τη διαδικασία, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί σύμπραξης ή κοινοπραξίας) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων με αριθμούς 20.1 έως 20.6, 20.8 και 20.9:
[Ειδικώς στις περιπτώσεις 20.7 και 20.10 ο διαγωνιζόμενος μπορεί να αποκλεισθεί κατόπιν ειδικά αιτιολογημένης κρίσεως, αφού εξετασθούν τα πραγματικά περιστατικά και χαρακτηριστικά κάθε περίπτωσης και ληφθούν υπόψη τα στοιχεία και οι εξηγήσεις που έχει τυχόν υποβάλει ο διαγωνιζόμενος με τον φάκελο συμμετοχής του. Αν ασκήσει ένσταση κατά του αποκλεισμού του μπορεί ο διαγωνιζόμενος να υποβάλει πρόσθετα στοιχεία και εξηγήσεις].
20.1 Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
20.2 Δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (21) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.
20.3 Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
20.4 Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
20.5 Καταδίκη, με τελεσίδικη απόφαση, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης, για ένα από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας.
20.6 Πτώχευση, εκκαθάριση, ή αναγκαστική διαχείριση.
20.7 Αποδεδειγμένη διάπραξη σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος.
20.8 Μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του, σχετικά με την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας της αναθέτουσας Αρχής.
20.9 Μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του, σχετικά με την πληρωμή των φόρων και τελών, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκαταστημένος ή με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας της αναθέτουσας Αρχής.
20.10 Υποβολή ψευδούς δήλωσης κατά την παροχή των παραπάνω πληροφοριών ή μη παροχή των πληροφοριών αυτών.
Στις περιπτώσεις 20.1 έως 20.5, 20.7 και 20.10 αποκλεισμός του διαγωνιζομένου νομικού προσώπου ή και της σύμπραξης ή κοινοπραξίας, στην οποία αυτό συμμετέχει, επέρχεται αν στο αδίκημα ή παράπτωμα έχει υποπέσει μέλος της διοίκησής του, από τα οριζόμενα ειδικότερα στην παρ. 26.1.2α της παρούσας.
Άρθρο 21: Ειδική Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα49
21.1 Κάθε διαγωνιζόμενος που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 19 οφείλει να διαθέτει επιπλέον και ειδική τεχνική και επαγγελματική
ΟΛΑ ΜΑΖΙ.doc 60
ικανότητα κατά τα διαλαμβανόμενα στο παρόν άρθρο50. Η ειδική τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται:
α. ΚΕΝΟ51, 52, 53
β. από τη διάθεση του παρακάτω εξειδικευμένου προσωπικού, που θα περιληφθεί αντίστοιχα και στην «ομάδα μελέτης» του Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς:54
i. Έναν Πολιτικό Μηχανικό ή Αγρονόμο-Τοπογράφο Μηχανικό, με ειδίκευση σε δίκτυα υποδομών (αποχετεύσεις, υδρεύσεις), και
ii. Έναν Πολιτικό Μηχανικό με ειδίκευση σε γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες.
21.2 Επί συμπράξεων και κοινοπραξιών στην ίδια κατηγορία και με τη ρητή επιφύλαξη του άρθρου 19 και ιδίως της παρ. 19.3, η ειδική καταλληλότητα που απαιτείται κατά το άρθρο αυτό, κατά το μέτρο που υπερβαίνει τη γενική καταλληλότητα που προκύπτει κατά τις προβλέψεις του άρθρου 19 της παρούσας προκήρυξης μπορεί να προκύπτει είτε αθροιστικά55 είτε από ένα μόνο από τους συμπράττοντες στην ίδια κατηγορία μελέτης.
Κατά την παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 3316/200556 οι διαγωνιζόμενοι για να ενισχύσουν την τεχνική τους ικανότητα (την οποία είτε δεν έχουν καθόλου είτε έχουν αλλά όχι ολόκληρη - διαθέτουν μέρος της ζητούμενης εμπειρίας ή μέρος του αναγκαίου προσωπικού), μπορούν να στηρίζονται στις δυνατότητες άλλων εταιρειών ή φυσικών προσώπων, που δεν μετέχουν ήδη στο διαγωνισμό και θα τεθούν στη διάθεσή τους για την εκτέλεση της σύμβασης, χωρίς να χρειάζεται να διατηρούν με αυτούς δεσμούς συγκεκριμένης νομικής μορφής. Η δέσμευση αυτή αποδεικνύεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του τρίτου (προκειμένου για νομικό πρόσωπο) ή υπεύθυνη δήλωση, προκειμένου για φυσικό πρόσωπο.
ΟΛΑ ΜΑΖΙ.doc 61
Άρθρο 22: Περιεχόμενο φακέλου συμμετοχής στη διαδικασία ανάθεσης των προμελετών
Ο φάκελος συμμετοχής περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, δύο φακέλους, ήτοι:
α. κλειστό φάκελο Δικαιολογητικών συμμετοχής
β. κλειστό φάκελο Τεχνικής Προσφοράς.
Το ειδικότερο περιεχόμενο των φακέλων είναι το ακόλουθο:
Α. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να προσκομίσει τα παρακάτω στοιχεία, σε πρωτότυπο ή νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο:
22.1 Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - υποβολής προσφοράς στον διαγωνισμό σε δύο (2) πρωτότυπα, εκ των οποίων ένα υποβάλλεται εκτός του φακέλου Συμμετοχής (για διευκόλυνση της υπηρεσίας Πρωτοκόλλου), χωρίς τα συνοδευτικά στοιχεία και το δεύτερο εντός του φακέλου τυπικών δικαιολογητικών, με τα συνημμένα (πίνακας και υπεύθυνες δηλώσεις).
Η αίτηση αναγράφει τον διαγωνισμό, τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του διαγωνιζομένου (μεμονωμένου υποψηφίου, ή σύμπραξης ή κοινοπραξίας), δηλαδή επωνυμία (η ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, email) και συνοδεύεται από:
α. Πίνακα Περιεχομένων, σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα (Προσάρτημα VΙΙ) συμπληρωμένο με όλα τα απαιτούμενα από την Προκήρυξη δικαιολογητικά και με την ένδειξη ΝΑΙ / ΟΧΙ ανάλογα με την υποβολή ή μη του δικαιολογητικού.
β. Υπεύθυνες δηλώσεις των μελών της σύμπραξης περί ορισμού: (Ι) Κοινού Εκπροσώπου και (ΙΙ) Αναπληρωτή Κοινού Εκπροσώπου του Διαγωνιζομένου,
γ. Δήλωση περί αποδοχής του διορισμού του ορισθέντος κοινού εκπροσώπου και του αναπληρωτή του.
δ. Δήλωση του κοινού εκπροσώπου περί κατανομής της αμοιβής των συμπραττόντων γραφείων. Η δήλωση δεν απαιτείται σε περίπτωση σύστασης κοινοπραξίας.
Η αίτηση υπογράφεται (κατά περίπτωση) από:
? τον διαγωνιζόμενο φυσικό πρόσωπο- μελετητή, ή
? τον νόμιμο εκπρόσωπο του διαγωνιζομένου νομικού προσώπου, ή
? τους νόμιμους εκπρόσωπους όλων των κοινοπρακτούντων ή συμπραττόντων φυσικών και νομικών προσώπων
? τον ορισθέντα κατά τα ανωτέρω κοινό εκπρόσωπο.
Επισημαίνονται σχετικά με τη νομιμοποίηση των διαγωνιζομένων τα ακόλουθα:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΟΛΑ ΜΑΖΙ.doc 62
α. Η υποβολή προσφοράς σε διαγωνισμό κατά την παρούσα προκήρυξη, υποδηλώνει ότι έχει νομίμως ληφθεί σχετική απόφαση από τα αρμόδια όργανα του διαγωνιζομένου, εφόσον η αίτηση υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης. Εφόσον δεν εκδηλωθεί αιτιολογημένη αντίδραση εκ μέρους των καταστατικών οργάνων της εταιρείας κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, η υποβολή προσφοράς, συνοδευόμενη από τον σχετικό φάκελο συμμετοχής δεσμεύει την εταιρεία.
β. Η υποβολή προσφοράς για λογαριασμό σύμπραξης υποδηλώνει τη λήψη σχετικής απόφασης των οργάνων των συμπραττόντων περί συμμετοχής στον διαγωνισμό σε σύμπραξη με τα λοιπά μέλη της σύμπραξης. Αν δεν εκδηλωθεί αντίδραση συμπράττοντος θεωρείται ότι υφίσταται η σχετική νομιμοποίηση του νομίμου εκπροσώπου και αν δεν δηλώνεται ρητώς ότι οι συμμετέχοντες υποβάλλουν αίτηση «ως κοινοπραξία» θεωρείται ότι συμμετέχουν υπό μορφή συμπράξεως.
[Σημειώνεται ότι οι κοινοπραξίες επιχειρήσεων κατά το ελληνικό δίκαιο αποτελούν ιδιαιτέρα (σε σχέση με τα μέλη τους) φορολογικά υποκείμενα, υπαγόμενες αυτοτελώς στις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών Στοιχειών και της Φορολογίας Εισοδήματος Ν.Π., συνιστώνται με ιδιωτικό έγγραφο και διαθέτουν ιδιαίτερο ΑΦΜ].
Στοιχεία της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που τυχόν λείπουν, συμπληρώνονται εκ των υστέρων, σύμφωνα με την παρ. 4.6 της παρούσας, εφόσον δεν προκύπτουν άμεσα από τα λοιπά δικαιολογητικά.
22.2 Αποδεικτικά του δικαιώματος συμμετοχής στον διαγωνισμό
22.2.1 Οι διαγωνιζόμενοι της παρ. 19.2.1 προσκομίζουν πτυχίο κατάταξης στις καλούμενες κατηγορίες και τάξεις μελέτης, όπως ορίζονται στο άρθρο αυτό.
22.2.2 Οι διαγωνιζόμενοι της παρ. 19.2.2 προσκομίζουν πιστοποιητικό εγγραφής σε επίσημους καταλόγους παρόχων υπηρεσιών του κράτους εγκατάστασης τους σε κατηγορία και τάξη αντίστοιχη των μελετών της παρ. 19.1 σύμφωνα με το άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
22.2.3 Οι διαγωνιζόμενοι της παρ. 19.2.3 προσκομίζουν:
α. άδεια άσκησης του επαγγέλματος, σύμφωνα με το άρθρο 46 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, δηλαδή πιστοποιητικό εγγραφής στο επαγγελματικό / εμπορικό μητρώο του κράτους εγκατάστασης του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 19.2.3 της παρούσας και εφόσον δεν εκδίδεται τέτοιο, ένορκη βεβαίωση που να βεβαιώνει την αδυναμία έκδοσης του πιστοποιητικού και την εγγραφή τους στο μητρώο,
β. υπεύθυνη δήλωση - βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου του αλλοδαπού διαγωνιζομένου (αυτοτελώς ή ως μέλους σύμπραξης ή κοινοπραξίας), με την οποία δηλώνεται ότι αα) έχει στη διάθεσή του το απαραίτητο προσωπικό, με τις ειδικότητες και την εμπειρία που απαιτείται από την προκήρυξη, δηλώνοντας ταυτόχρονα το ονοματεπώνυμο αυτών, την ειδικότητα και τα έτη εμπειρίας τους και ββ) σε περίπτωση ανάδειξης του ως αναδόχου (του ίδιου ή του οχήματος στο οποίο μετέχει) θα προσκομίσει βιογραφικά σημειώματα του απαιτούμενου προσωπικού.
ΟΛΑ ΜΑΖΙ.doc 63
Η ποινή του διαγωνιζόμενου που δεν προσκομίσει τα δικαιολογητικά είναι ο αποκλεισμός του από την διαδικασία.
22.3 Δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης διαγωνιζομένων
Οι μεμονωμένοι διαγωνιζόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) υποβάλλουν στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής Υπεύθυνη Δήλωση συνταγμένη σύμφωνα με το Προσάρτημα Ι της παρούσας, ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους λόγος αποκλεισμού εκ των αναφερομένων στο άρθρο 20 της παρούσας.
Οι διαγωνιζόμενες συμπράξεις και κοινοπραξίες υποβάλλουν ιδιαίτερη Υπεύθυνη Δήλωση για καθένα από τα μέλη τους, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του μέλους, ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπο του μέλους κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού.
Από την υποβληθείσα δήλωση πρέπει να συνάγεται σαφώς ότι δεν υφίσταται λόγος αποκλεισμού στο πρόσωπο του διαγωνιζομένου, αλλιώς αποκλείεται.
22.4 Δικαιολογητικά ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας57
Για την απόδειξη της ζητούμενης από το άρθρο 21 της παρούσας ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, οι διαγωνιζόμενοι προσκομίζουν τα αναφερόμενα κατωτέρω δικαιολογητικά έγγραφα (σε περίπτωση «δάνειας ικανότητας», κατά την έννοια της παρ. 21.2, τα αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να αφορούν το πρόσωπο ή τον οικονομικό φορέα που δανείζει την ικανότητα):
22.4.1 ΚΕΝΟ58
22.4.2 Κατάλογο με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα (έτη εμπειρίας) σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα 2 του Προσαρτήματος ΙΙ, του απαιτούμενου εξειδικευμένου προσωπικού, συνοδευόμενο από τα βιογραφικά σημειώματα αυτών Υπόδειγμα 3 του προσαρτήματος II. 59
22.5 Δεν εφαρμόζεται, επειδή η προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης δεν υπερβαίνει το ποσό του €1.000.000.60
Β. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
22.6 Ο κλειστός φάκελος «Τεχνική Προσφορά» θα περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23 της παρούσας και συγκεκριμένα:
22.6.1 Τεχνική Έκθεση για τη συγκεκριμένη μελέτη, περιέχουσα τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 1 της Απόφασης του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε με αριθμ. Δ17γ/06/157/Φ.Ν. 439.3/18.20.2006 (ΦΕΚ 1611 Β).
Η Τεχνική Έκθεση (συμπεριλαμβανομένων τυχόν παραρτημάτων) δεν πρέπει να υπερβαίνει ένα εύλογο μέγεθος 20 σελίδων61 κειμένου μεγέθους Α4 και γραμματοσειράς μέσου μεγέθους (ενδεικτικά Arial 11), εκτός φωτογραφιών και σχεδίων.
Όταν το περιεχόμενο της Έκθεσης υπερβαίνει το ως άνω εύλογο μέγεθος, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού (η οποία διαμορφώνεται με βάση την αρχή του ίσου μέτρου κρίσης62), το υπερβάλλον υλικό δεν θα λαμβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση.
ΟΛΑ ΜΑΖΙ.doc 64
22.6.2 Έκθεση Μεθοδολογίας, ενιαία για το σύνολο της μελέτης, που περιλαμβάνει:
α. Τις κύριες δραστηριότητες - ενέργειες για την εκπόνηση της μελέτης, με σύντομη περιγραφή της κάθε μιας, καθώς και την αξιοποίηση του διατιθέμενου εξοπλισμού / λογισμικού, όπου απαιτείται.
β. Την παρουσίαση των προβλεπομένων εσωτερικών διαδικασιών για τη παραγωγή της μελέτης.
γ. Την παρουσίαση της χρονικής αλληλουχίας των δραστηριοτήτων για την εκπόνηση της μελέτης και χρονοδιάγραμμα όπου θα παρουσιάζεται σχηματικά η χρονική αυτή αλληλουχία.
δ. Αναφορά στις συμβάσεις στις οποίες εφαρμόσθηκε επιτυχώς η περιγραφόμενη μεθοδολογία ή /και τα καινοτόμα στοιχεία αυτής.
Η έκθεση Μεθοδολογίας (συμπεριλαμβανομένων τυχόν παραρτημάτων) δεν πρέπει να υπερβαίνει ένα εύλογο μέγεθος 20 σελίδων(61) κειμένου μεγέθους Α4 και γραμματοσειράς μέσου μεγέθους, εκτός του προαναφερθέντος χρονοδιαγράμματος.
Όταν το περιεχόμενο της Έκθεσης υπερβαίνει το εύλογο μέγεθος, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού (η οποία διαμορφώνεται με βάση την αρχή του ίσου μέτρου κρίσης(62)) το υπερβάλλον υλικό δεν θα λαμβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση.
22.6.3 Έκθεση σχετική με την ομάδα Μελέτης, που θα περιλαμβάνει:
α. Παρουσίαση όλων των στελεχών της Ομάδας Μελέτης με αναφορά της προηγούμενης συνεργασίας τους με το διαγωνιζόμενο, συνοδευομένη από τον Πίνακα (υπόδειγμα 1 του Προσαρτήματος ΙΙΙ), όπου παρουσιάζεται η σχέση συνεργασίας τους με τον διαγωνιζόμενο.
β. Παρουσίαση των καθηκόντων, που προβλέπεται να αναλάβουν για την εκπόνηση της μελέτης, συνοδευόμενη από οργανόγραμμα, όπου θα παρουσιάζεται σχηματικά η κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών της ομάδας.
γ. Στοιχεία από ενδεχόμενη προηγούμενη συνεργασία μεταξύ των μελών της Ομάδας Μελέτης, τα οποία θα αφορούν χρονικό διάστημα το πολύ δεκαετίας (υπόδειγμα 2 του προσαρτήματος III).
δ. Δήλωση του συντονιστή, στην οποία να επισυνάπτεται πίνακας μελετών και στην οποία να δηλώνει σε πόσες και ποιες μελέτες άσκησε παρόμοια καθήκοντα και εάν οι μελέτες αυτές εξελίχθηκαν και ολοκληρώθηκαν χωρίς προβλήματα.
Για τα πρόσωπα της ομάδας μελέτης που δεν ανήκουν στο στελεχιακό δυναμικό του διαγωνιζόμενου, όπως αυτό ορίζεται στο κριτήριο του άρθρου 23.1.2, πρέπει να υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου περί της σχέσης εργασίας με τα άτομα αυτά, με σαφή αναφορά στη χρονική διάρκεια και το αντικείμενο της συνεργασίας. Η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση πρέπει να υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας (γραφείου μελετών), με την οποία διατηρεί το μέλος της ομάδας μελέτης σχέση συνεργασίας και να προσυπογράφεται από το συνεργαζόμενο μέλος της ομάδας. Δεν απαιτείται η υποβολή αντιγράφων Δ.Π.Υ. ή συμφωνητικών.
Η Έκθεση Ομάδας Μελέτης (συμπεριλαμβανομένων τυχόν παραρτημάτων και εξαιρουμένων: i) των υπευθύνων δηλώσεων συνεργασίας και των τυχόν πιστοποιητικών με τα οποία αποδεικνύεται
ΟΛΑ ΜΑΖΙ.doc 65
προηγούμενη συνεργασία μεταξύ μελών της προτεινόμενης ομάδας μελέτης και ii) της δήλωσης του συντονιστή του παραπάνω εδαφίου 22.6.3.δ) δεν πρέπει να υπερβαίνει ένα εύλογο μέγεθος 15 σελίδων(61) κειμένου μεγέθους Α4 μέσης γραμματοσειράς, εκτός του προαναφερθέντος οργανογράμματος.
Όταν το περιεχόμενο της Έκθεσης υπερβαίνει το εύλογο μέγεθος, κατά την κρίση της επιτροπής διαγωνισμού (η οποία διαμορφώνεται με βάση την αρχή του ίσου μέτρου κρίσης(62)). Το υπερβάλλον υλικό δε θα λαμβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση.
Για τα αναφερόμενα στοιχεία των μελών της ομάδας μελέτης, η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες.63
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Πρόσωπα πέραν του ενδεχομένως απαιτούμενου στο άρθρο 21.1.β εξειδικευμένου προσωπικού (για την απόδειξη της ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας), τα οποία περιλαμβάνονται στην Ομάδα Μελέτης διαγωνιζόμενου πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνονται μόνο στον κλειστό φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς, αλλιώς δεν θα λαμβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση.
Άρθρο 23: Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών - επιλογή αναδόχων προμελετών
23.1 Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών - Βαρύτητα κριτηρίων64
Σύμφωνα με την παρ .4 του άρθρου 6 του ν. 3316/2005 και με βάση το άρθρο 1 της Υ.Α. ΔΜΕΟ/α/ο/1161/15.7.2006, για τον προσδιορισμό της πλέον συμφέρουσας προσφοράς προς ανάδειξη των αναδόχων της προμελέτης, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές Προσφορές των διαγωνιζομένων, που δεν αποκλείστηκαν στο στάδιο ελέγχου της καταλληλότητας των διαγωνιζομένων, με βάση τα παρακάτω τέσσερα κριτήρια και τα αντίστοιχα ποσοστά βαρύτητας.
Τα τέσσερα κριτήρια θα βαθμολογούνται με βαθμούς U1, U2, U3, U4, που συνίστανται σε ακέραιους αριθμούς από 1 έως 100. Το άθροισμα των καθοριζομένων ποσοστών βαρύτητας είναι 100.
23.1.1 Κριτήριο 1
Η πληρότητα και διεξοδικότητα της εκτίμησης του γενικού και ειδικού αντικειμένου της μελέτης, όπως προκύπτει από την Τεχνική Έκθεση που υποβάλλει ο διαγωνιζόμενος.
Η βαρύτητα του κριτηρίου αυτού είναι Β1=40%65 επί της συνολικής βαθμολογίας.
23.1.2 Κριτήριο 2
Η αποτελεσματικότητα της ομάδας εκπόνησης της μελέτης, όπως προκύπτει από τη σύνθεση και τα στοιχεία της ομάδας λαμβανομένων κυρίως υπόψη των στελεχών του υποψήφιου και των αποδεδειγμένα μονίμων συνεργατών του και σε σχέση με παλαιότερες συνεργασίες σε αντίστοιχες συμβάσεις μελετών66.
Η βαρύτητα του κριτηρίου 2 είναι Β2=25%.
23.1.3 Κριτήριο 3
Η πληρότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας, όπως προκύπτει από τη σχετική πρόταση του υποψηφίου.
Η βαρύτητα του κριτηρίου 3 είναι Β3=20%.
23.1.4 Κριτήριο 4
ΟΛΑ ΜΑΖΙ.doc 66
Η αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία του προταθέντος χρονοδιαγράμματος σε συνδυασμό με τη στελέχωση της ομάδας μελέτης.
Η βαρύτητα του κριτηρίου 4 είναι Β4=15%.
23.2 Βαθμολογία τεχνικής προσφοράς
Η συνολική βαθμολογία κάθε τεχνικής προσφοράς προκύπτει από την εξίσωση:
Uτ.π. = U1xΒ1+ U2xΒ2+ U3xΒ3+ U4xΒ4
Όπου: Ui οι βαθμοί και Βi τα αντίστοιχα ποσοστά των κριτηρίων.
Η πλέον συμφέρουσα προσφορά είναι η προσφορά, που θα συγκεντρώσει τη μέγιστη συνολική βαθμολογία.
Άρθρο 24: Περιεχόμενο φακέλου συμμετοχής στη διαδικασία ανάθεσης της μελέτης εφαρμογής
Ο φάκελος συμμετοχής στη διαδικασία ανάθεσης της μελέτης εφαρμογής περιλαμβάνει:
α. κλειστό φάκελο Τεχνικής προσφοράς, και
β. σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής προσφοράς.
24.1 Ο κλειστός φάκελος Τεχνικής Προσφοράς θα περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 25, ταξινομημένα και αριθμημένα σύμφωνα με την ταξινόμηση και αρίθμηση των παρακάτω παραγράφων και υπογεγραμμένα (ή μονογραμμένα) από τον/ τους νόμιμο /ους Εκπρόσωπο /ους του διαγωνιζόμενου σε κάθε φύλλο.
Συγκεκριμένα θα περιλαμβάνει:
α. Την προμελέτη του έργου, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες προδιαγραφές και την Υ.Α. Δ17γ/06/157/Φ.Ν.439.3/18.10.2006 της παρ. 4 του άρθρου 4 ν. 3316/2005.
β. Προϋπολογισμό της τεχνικής λύσης που προτείνεται με την προμελέτη, επαρκώς τεκμηριωμένο με στοιχεία.
24.2 Ο κλειστός φάκελος Οικονομικής Προσφοράς θα είναι ασφαλώς σφραγισμένος (βλέπετε σχετικά παρ. 5.1 της παρούσας) και θα περιέχει το χορηγούμενο από την αναθέτουσα Αρχή έντυπο οικονομικής προσφοράς, συμπληρωμένο χειρόγραφα με στυλό διαρκείας μπλε ή μαύρου χρώματος σύμφωνα με τις παρ. 25.3 και 25.4 της παρούσας.
Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου, κατά τρόπον ώστε να μην μπορεί να δημιουργηθεί σύγχυση ως προς την ταυτότητά του και να υπογράφεται από τον ίδιο τον μελετητή (σε περίπτωση φυσικού προσώπου), τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου και σε περίπτωση σύμπραξης ή κοινοπραξίας, είτε από όλα τα μέλη της νομίμως εκπροσωπούμενα, είτε από τον κοινό εκπρόσωπο.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Τα δικαιολογητικά των φακέλων συμμετοχής των διαγωνιζομένων, τόσο για τη διαδικασία ανάθεσης των προμελετών, όσο και για την αξιολόγηση και βαθμολόγησή τους, θα είναι αριθμημένα και ταξινομημένα με την ίδια ακριβώς αρίθμηση και ταξινόμηση των παραγράφων της παρούσας, που προβλέπουν την προσκόμισή τους και θα συνοδεύονται από τον Πίνακα Δικαιολογητικών,
ΟΛΑ ΜΑΖΙ.doc 67
που προσαρτάται στην παρούσα, συμπληρωμένο με όλα τα απαιτούμενα από την Προκήρυξη δικαιολογητικά και με την ένδειξη ΝΑΙ / ΟΧΙ ανάλογα με την υποβολή ή όχι κάθε απαιτούμενου δικαιολογητικού.
Το τυχόν επιπλέον προσωπικό και τα σχετικά λεπτομερή βιογραφικά σημειώματα, καθώς και ο τυχόν πρόσθετος εξοπλισμός, που αξιολογούνται στη διαδικασία ανάθεσης των προμελετών, πρέπει απαραιτήτως να βρίσκονται μόνο στον σφραγισμένο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς (όχι στον φάκελο των τυπικών δικαιολογητικών), αλλιώς δεν θα ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση.
Άρθρο 25: Κριτήρια ανάθεσης της μελέτης εφαρμογής
Κριτήριο ανάθεσης της μελέτης εφαρμογής είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Για τον προσδιορισμό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς θα αξιολογηθούν οι τεχνικές προσφορές των διαγωνιζομένων και θα σταθμιστεί η βαθμολογία τους με τη βαθμολογία της οικονομικής προσφοράς. Η βαρύτητα της Τεχνικής Προσφοράς ορίζεται σε 85% και της Οικονομικής σε 15%.
25.1 Κριτήριο 1ο - Τεχνική Προσφορά - Υποκριτήρια για τη βαθμολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς
Σύμφωνα με την παρ. 9α του άρθρου 6 του ν. 3316/2005 και με βάση το άρθρο 2 της Υ.Α. ΔΜΕΟ/α/ο/1161/15.7.2005 (ΦΕΚ 1064 Β/2005, Διόρθωση ΦΕΚ 152 Β/9.2.2006), για τη βαθμολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς ορίζονται τα ακόλουθα υποκριτήρια, το κάθε ένα από τα οποία θα βαθμολογηθεί με ακέραιο αριθμό από 1 έως 100. Για το κάθε υποκριτήριο ορίζεται και το αντίστοιχο ποσοστό βαρύτητας.67
α. Η πληρότητα της διερεύνησης εναλλακτικών λύσεων για την επιλογή της προτεινόμενης με την προμελέτη λύσης
Αξιολογείται η εμπεριστατωμένη αναζήτηση πιθανών εναλλακτικών λύσεων για την επίτευξη της βέλτιστης τεχνικής λύσης, η οποία εν τέλει έλαβε τη μορφή της υποβληθείσας προμελέτης. Η απόρριψη των λοιπών λύσεων αιτιολογείται πειστικά και επαρκώς, στηριζόμενη σε οικονομικές, κοινωνικές και τεχνικές παραμέτρους. Η σχετική ανάλυση προχωρεί στο απαραίτητο βάθος, ανάλογα με το αν η απορριπτόμενη ή αποδεκτή λύση έχει περισσότερα ή λιγότερα θετικά στοιχεία. Εν τέλει πρέπει η αποδεκτή από τον υποψήφιο λύση, σε αντίθεση με τις απορριφθείσες, να προβάλει ως απολύτως πειστική, εφαρμόσιμη και οικονομικά συμφέρουσα για τον κύριο του έργου.
Το κριτήριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό U1, που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 1 έως 100. Η βαρύτητα του κριτηρίου είναι Β1 =30%.
β. Τα χαρακτηριστικά της προτεινόμενης με την προσφορά λύσης
Τα υποκριτήρια που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των χαρακτηριστικών της προτεινόμενης λύσης είναι τα ακόλουθα:
1. Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της λύσης
2. Η αισθητική αξία λύσης.
3. Η ευκολία κατασκευής της λύσης.
4. Η δαπάνη του έργου, που περιλαμβάνει τη δαπάνη κατασκευής του και την ετήσια δαπάνη λειτουργίας και συντήρησης κατά τη διάρκεια ζωής του έργου.
ΟΛΑ ΜΑΖΙ.doc 68
5. Ο προβλεπόμενος χρόνος υλοποίησης του έργου.
6. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της λύσης.
Κάθε ένα από τα παραπάνω υποκριτήρια βαθμολογείται με βαθμό U2.1 έως U2.6, που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 1 έως 100.
Η βαρύτητα του καθενός από τα παραπάνω (1) έως (6) υποκριτήρια στο σύνολο της βαθμολογίας της τεχνικής προσφοράς είναι:
Για το (1) Β2.1=20%
για το (2) Β2.2=20%,
για το (3) Β2.3=5%
για το (4) Β2.4=15%
για το (5) Β2.5=5% και
για το (6) Β2.6=5%.
Η συνολική βαρύτητα των υποκριτηρίων α και β(1)~(6) στη βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζομένου, ανέρχεται σε ποσοστό 100%.
Τεχνική προσφορά, που λαμβάνει βαθμολογία κατώτερη από 60 στο κριτήριο (α) και κατώτερη από 60 στο κριτήριο (β) θεωρείται απαράδεκτη.
25.2 Βαθμολογία τεχνικής προσφοράς
Οι τεχνικές προσφορές θεωρούνται παραδεκτές εφόσον η συνολική σταθμισμένη βαθμολογία τους υπερβαίνει τις 60 μονάδες. Η συνολική βαθμολογία κάθε τεχνικής προσφοράς προκύπτει από τον τύπο:
Uτ.π.=U1xΒ1+U2.1xΒ2.1+U2.2xΒ2.2+U2.3xΒ2.3+U2.4xΒ2.4+U2.5xΒ2.5+U2.6xΒ2.6> 60
25.3 Κριτήριο 2ο - Οικονομική προσφορά
Η οικονομική προσφορά του αναδόχου συντίθεται από τις ποσότητες του φυσικού αντικειμένου, που προκύπτουν από την προτεινόμενη λύση και το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης για κάθε επιμέρους κατηγορία μελέτης.
Περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού του διαγωνιζόμενου, ανάλυση των επιμέρους αμοιβών:
α. για την εκπόνηση της ειδικής αρχιτεκτονικής μελέτης εφαρμογής, και
β. για την εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
Η οικονομική προσφορά δεν περιλαμβάνει αμοιβές για την εκτέλεση ερευνητικών εργασιών, οι οποίες ανατίθενται με ιδιαίτερη σύμβαση.
Το ύψος της οικονομικής προσφοράς βαθμολογείται με βαθμό Uο.π., που συνίσταται σε ακέραιο αριθμό από 0 έως 100, εφόσον είναι παραδεκτή κατά το άρθρο 5.4.
25.4 Τρόπος βαθμολόγησης Οικονομικής προσφοράς
Οι ποσότητες ανά κατηγορία μελέτης, που προκύπτουν από την Τεχνική Προσφορά, θα πολλαπλασιάζονται με τις τιμές μονάδας κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών68, ώστε από το άθροισμα των γινομένων να προκύπτει η βάσει των κειμένων διατάξεων αμοιβή.
Η προσφερόμενη έκπτωση (θετική ή αρνητική) δίνεται μόνο ανά κατηγορία μελέτης και πρέπει να αναγράφεται ολογράφως επί ποινή αποκλεισμού.
ΟΛΑ ΜΑΖΙ.doc 69
Για να προκύψει το ποσό της προσφοράς του διαγωνιζόμενου για το σύνολο της σύμβασης, το ποσοστό έκπτωσης ανά κατηγορία: α) τρέπεται σε ποσό προσφοράς ανά κατηγορία μελέτης, β) τα ποσά των κατηγοριών προστίθενται και προκύπτει η συνολική προσφερόμενη τιμή, η οποία εν συνεχεία τρέπεται σε ποσοστό έκπτωσης (θετικό ή αρνητικό69) επί της συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.
Ο βαθμός 100 αντιστοιχεί στη μέγιστη προσφερθείσα έκπτωση (Εmax), ο δε βαθμός 0 στην ελάχιστη (Εmin).
Η κάθε ποσοστιαία μονάδα έκπτωσης αντιστοιχεί σε 100/Δ εκατοστιαίες μονάδες βαθμολογίας, όπου Δ = Εmax-Εmin, δηλαδή η διαφορά μεταξύ μέγιστης και ελάχιστης προσφερθείσας έκπτωσης.
Για τον προσδιορισμό της βαθμολογίας της οικονομικής προσφοράς γίνεται γραμμική παρεμβολή μεταξύ της μέγιστης και ελάχιστης προσφερθείσας έκπτωσης με στρογγυλοποίηση σε ακέραιο βαθμό. Δηλαδή, η βαθμολογία της οικονομικής προσφοράς με προσφερθείσα έκπτωση Εi είναι: Uο.π. = 100-[(Εmax-Εi) x 100/Δ], με στρογγυλοποίηση σε ακέραιο βαθμό (π.χ. για μέγιστη προσφερθείσα έκπτωση 20% και ελάχιστη προσφερθείσα έκπτωση -20%, η βαθμολογία στην προσφορά με έκπτωση 15% είναι 100-(5 x 2,5) = 87,5 --? 88, ή η βαθμολογία οικονομικής προσφοράς με έκπτωση (-10%) είναι 100-(30 x 2,5) = 25, ή η βαθμολογία οικονομικής προσφοράς με έκπτωση (-10,85%) είναι 100-(30,85 x 2,5) = 22,875 --? 23).
Βαθμολογούνται μόνο οι οικονομικές προσφορές των διαγωνιζομένων των οποίων οι τεχνικές προσφορές θεωρούνται παραδεκτές, σύμφωνα με τις παρ. 25.1 και 25.2.
25.5 Προσδιορισμός της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς
Η σταθμισμένη βαθμολογία κάθε προσφοράς προκύπτει από το άθροισμα των βαθμολογιών της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο:
Uπ = Uτ.π. x 85+ Uο.π. x 15
100
Άρθρο 26: Έλεγχος νομιμοποίησης και προσωπικής κατάστασης των επιλεγέντων αναδόχων προμελέτης
26.1 Μετά την έκδοση της κατακυρωτικής απόφασης για την ανάθεση εκπόνησης των προμελετών καλούνται οι επιλεγέντες ανάδοχοι να προσκομίσουν τα ακόλουθα επιμέρους δικαιολογητικά και έγγραφα νομιμοποίησης και ελέγχου της προσωπικής κατάστασης (σε περίπτωση σύμπραξης ή κοινοπραξίας τα δικαιολογητικά προσκομίζονται για κάθε μέλος της):
26.1.1 Σημείωμα ενυπόγραφο του νομίμου εκπροσώπου του γραφείου μελετών ή του κοινού εκπροσώπου σύμπραξης ή νομικού συμβούλου του διαγωνιζομένου, από το οποίο να προκύπτει η εξουσία υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου. Μπορεί η αναθέτουσα Αρχή να ζητήσει τα σχετικά έγγραφα, στα οποία στηρίζεται το σημείωμα (Φ.Ε.Κ. με το καταστατικό της εταιρείας, σε περίπτωση ελληνικής Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή αντίγραφο του νόμιμα δημοσιευμένου καταστατικού της εταιρείας, στις λοιπές περιπτώσεις νομικών προσώπων, ή των συμπραττόντων ή
ΟΛΑ ΜΑΖΙ.doc 70
κοινοπρακτούντων νομικών προσώπων σε περίπτωση σύμπραξης ή κοινοπραξίας, ή τα οικεία κατά περίπτωση έγγραφα κατά το δίκαιο του κράτους προέλευσης). Αν κατά τη διαδικασία διαπίστωσης του δικαιώματος υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου προκύψει ότι άνευ δικαιώματος υπέγραψε και ο διαγωνιζόμενος αρνηθεί εγγράφως να αναγνωρίσει τη δέσμευσή του αποκλείεται και η σύμβαση καταρτίζεται με τον επόμενο κατά σειρά βαθμολογίας υποψήφιο, κατ' εφαρμογή της παρ. 7 του άρθρου 6 του ν. 3316/2005.
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι η έκδοση και προσκόμιση στον διαγωνισμό εγγυήσεων συμμετοχής και καλής εκτέλεσης για λογαριασμό του διαγωνιζομένου θεωρείται ισχυρό αποδεικτικό στοιχείο περί συγκατάθεσής του στην υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό.
26.1.2 α) Για τις περιπτώσεις των παρ. 20.1 έως 20.5 απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του διαγωνιζομένου ή κάθε μέλους του (σε περίπτωση σύμπραξης ή κοινοπραξίας). Εφόσον αυτός είναι νομικό πρόσωπο, τα ποινικά μητρώα πρέπει να αφορούν:
- τους διαχειριστές του (σε περίπτωση ομορρύθμων ή ετερορρύθμων ή εταιρειών περιορισμένης ευθύνης),
- τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύμβουλο (σε περίπτωση Α.Ε.),
- τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του (σε κάθε άλλη περίπτωση),
- και επιπλέον το φυσικό πρόσωπο, που υπογράφει την οικονομική προσφορά για λογαριασμό του νομικού προσώπου, αν είναι διαφορετικό από τα παραπάνω.
Εφόσον στο ποινικό μητρώο αναφέρονται αδικήματα για τα οποία δεν προκύπτει σαφώς αν ανήκουν σ' αυτά, που κατά την παρούσα προκήρυξη προκαλούν τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου, οφείλει αυτός να υποβάλει ένορκη δήλωση ή υπεύθυνη δήλωση, αν στο κράτος καταγωγής δεν εκδίδονται ένορκες δηλώσεις, περί της φύσης των αδικημάτων. Εφόσον κάποιο από τα αδικήματα αυτά επιφέρει δυνητικά τον αποκλεισμό, συνυποβάλλεται η καταδικαστική απόφαση, προκειμένου να κριθεί αν σχετίζεται ή όχι με την επαγγελματική διαγωγή του στελέχους.
β) Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, για την περίπτωση της παρ. 20.6. Τα πιστοποιητικά πτώχευσης και αναγκαστικής διαχείρισης εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο και το πιστοποιητικό για τη θέση υπό εκκαθάριση από το Πρωτοδικείο όταν πρόκειται περί ελληνικής εταιρείας με μορφή Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. και από το Υπουργείο Ανάπτυξης και τις Διευθύνσεις Εμπορίου των Ν.Α., όταν πρόκειται περί Α.Ε.
Οι μελετητές - φυσικά πρόσωπα δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.
γ) Πιστοποιητικό αρμόδιας Αρχής, προκειμένου για την περίπτωση της παρ. 20.7. Για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα μελετητές-φυσικά πρόσωπα θα προσκομίζεται πιστοποιητικό του Τ.Ε.Ε., ή του αντίστοιχου επιμελητηρίου (όταν αυτό έχει πειθαρχικές εξουσίες επί των μελών του) περί μη διάπραξης παραπτώματος, για το οποίο επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή. Τα γραφεία/εταιρείες μελετών, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα-μελετητές ανεξάρτητα από την χώρα
ΟΛΑ ΜΑΖΙ.doc 71
εγκατάστασης (Ελλάδα ή αλλοδαπή), τα οποία δεν υπόκεινται στους άνω πειθαρχικούς φορείς, θα υποβάλουν πιστοποιητικό του φορέα στον οποίο υπόκεινται, εφόσον αυτός έχει πειθαρχικές εξουσίες στα μέλη του, διαφορετικά θα υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, ότι α) δεν υπάρχει πειθαρχικός φορέας και β) ότι δεν έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα.
δ) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς για την περίπτωση της παρ. 20.8. Οι έλληνες μελετητές - φυσικά πρόσωπα θα υποβάλλουν βεβαίωση του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ ή άλλου τυχόν ασφαλιστικού οργανισμού όπου είναι ασφαλισμένοι.
Οι εγκατεστημένες στην Ελλάδα εταιρείες/γραφεία μελετών θα υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας (ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους - μέλη του Τ.Ε.Ε., Ι.Κ.Α. για το λοιπό προσωπικό). Δεν θα γίνονται αποδεκτά ως απόδειξη ενημερότητας της διαγωνιζόμενης εταιρείας, αποδεικτικά ενημερότητας για τα στελέχη που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρείας ως εταίροι.
Οι αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν υποβάλλουν τα άνω αποδεικτικά, θα υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό για το οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν απασχολούν τέτοιο προσωπικό πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
ε) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, από την αρμόδια αρχή του κράτους καταγωγής του διαγωνιζομένου, για την περίπτωση της παρ. 20.9. Οι έλληνες μελετητές και εταιρείες/γραφεία μελετών θα υποβάλλουν αποδεικτικό της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. σε πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο θεωρημένο είτε από την εκδούσα αρχή είτε από την αναθέτουσα Αρχή της μελέτης, η οποία μπορεί να επικυρώνει, σε αντιπαραβολή με το πρωτότυπο, το φωτοαντίγραφο της ενημερότητας.
Οι αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν έχουν υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση θα υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας Δ.Ο.Υ.
26.1.3 Εφόσον στο ανάδοχο σχήμα συμμετέχει αλλοδαπός υποψήφιος κατά την παρ. 19.2.3, υποβάλλει τα βιογραφικά σημειώματα του απαραίτητου για την κατοχή της απαιτούμενης γενικής εμπειρία προσωπικού του.
26.2 Τα δικαιολογητικά των παρ. 20.1 έως 20.9 μπορεί να αντικαθίστανται ή να συμπληρώνονται με ένορκη βεβαίωση του διαγωνιζομένου (ή του μέλους στο οποίο το δικαιολογητικό αφορά, σε περίπτωση σύμπραξης ή κοινοπραξίας), όταν αυτός προέρχεται από κράτος που δεν εκδίδει έγγραφο ή πιστοποιητικό ή αν το εκδιδόμενο δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους αυτές. Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται η σύνταξη ένορκης βεβαίωσης στο κράτος προέλευσης, τα δικαιολογητικά μπορεί να αντικαθίστανται από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Στη δήλωση αυτή θα πρέπει καταρχήν να αναφέρεται η αδυναμία έκδοσης των σχετικών δικαιολογητικών από την αντίστοιχη χώρα. Αν διαπιστωθεί με οποιοδήποτε τρόπο ότι στην εν
ΟΛΑ ΜΑΖΙ.doc 72
λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά τότε υφίσταται ψευδής δήλωση του υποψηφίου και ο επιλεγείς ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία.
26.3 Όλα τα πιστοποιητικά και έγγραφα της παρ. 26.1.2 πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημέρα της υποβολής τους, σύμφωνα με τις ειδικές περί αυτών διατάξεις. Εφόσον από τις διατάξεις αυτές δεν ορίζεται διαφορετικά, για να γίνουν δεκτά δεν πρέπει να φέρουν ημερομηνία έκδοσης παλαιότερη των τριών μηνών από τη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας Αρχής.
26.4 Εφόσον ο επιλεγείς ανάδοχος προσκομίσει πιστοποιητικό εγγραφής «Μελετητή» σε Επίσημους Καταλόγους Αναγνωρισμένων Παρόχων υπηρεσιών της χώρας τους κατά την έννοια του άρθρου 52 της Οδηγίας 2004/18 ΕΚ, απαλλάσσεται της υποχρέωσης υποβολής των δικαιολογητικών εκείνων που μνημονεύει το πιστοποιητικό εγγραφής του.
Στη διαδικασία ελέγχου των ως άνω δικαιολογητικών είναι σε κάθε περίπτωση δυνατή η συμπλήρωσή τους ή και η διευκρίνισή τους.
Άρθρο 27. Διάφορα
Για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού έχουν εκδοθεί οι πιο κάτω Αποφάσεις:70
1. Η υπ' αριθ. 340/2010 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς
2. Η υπ' αριθ. 239/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς
3. Η υπ' αριθ. 446/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καλαμαριάς.
Καλαμαριά 7 Σεπτεμβρίου 2011
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η συντάξασα
Μαρία Γρηγοριάδου
Πολιτικός Μηχανικός
Η Προϊσταμένη
Τμήμ. μελετών-έργων
Ευδοξία Δέννη
Αρχιτ. Μηχ. με Α' Βαθμό
Ο Προϊστάμενος
Δ.Τ.Υ. Δ. Καλαμαριάς
Χρήστος Σαρηγιάννης
Αγρον.-Τοπ. Μηχ. με Α' Βαθμό
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
με τις υπ' αριθ. 446/2011 και 559/2011 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Καλαμαριάς71
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΟΛΑ ΜΑΖΙ.doc 73
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι: Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II: Υποδείγματα για την τεχνική ικανότητα
(ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ)
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2: Πίνακας των υπευθύνων για την εκτέλεση της σύμβασης (με τίτλους σπουδών και επαγγελματικά προσόντα)
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3: Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Υποδείγματα για την τεχνική προσφορά
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1: Πίνακας προτεινόμενου προσωπικού
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2: Πίνακας με στοιχεία από προηγούμενη συνεργασία μεταξύ των μελών της Ομάδας Μελέτης
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ V: Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VΙ: Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VΙΙ: Κατάλογος συνημμένων
ΟΛΑ ΜΑΖΙ.doc 74
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι
Στην Προκήρυξη του διαγωνισμού
Μελέτη ανάπλασης του άξονα Ν. Πλαστήρα-Θ. Σοφούλη - Οργάνωση βιώσιμης κινητικότητας και στάθμευσης
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Άρθρου 22.3 της Προκήρυξης
Προς την Επιτροπή Διαγωνισμού της ως άνω μελέτης
Ο υπογράφων την παρούσα υπεύθυνη δήλωση ????????????????.
??????????..,1 κάτοικος??????????????., κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με τον αριθμό???????????, που εκδόθηκε από ???????????.., στις ?????????????
υποψήφιος2 στο διαγωνισμό ή νόμιμος εκπρόσωπος3 της εταιρείας ή του νομικού προσώπου με την επωνυμία ????????????????????????..
?????????????????????????????????????4
δηλώνω έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών της δήλωσής μου αυτής, όπως οι συνέπειες αυτές ορίζονται στις γενικές περί υπευθύνων δηλώσεων διατάξεις, αλλά και στο ν. 3316/05, τα ακόλουθα:
Α. Δεν έχω ή δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν την εταιρεία ή το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 26.1.2 της Προκήρυξης, καταδικαστεί με απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου5 για:
1. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1 τίθεται το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του δηλούντος
2 σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης
3 εξουσιοδοτημένος από τα διοικούντα όργανα του νομικού προσώπου, σε περίτπωση που συμμετέχει στο διαγωνισμό εταιρεία, είτε ως μεμονωμένος υποψήφιος είτε ως μέλος σύμπραξης ή κοινοπραξίας
4 διαγράφονται ανάλογα οι φράσεις που δεν χρειάζονται
5 Διαγράφεται η φράση που δεν αρμόζει στην περίπτωση
ΟΛΑ ΜΑΖΙ.doc 75
2. Δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.
3. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
4 Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
5. Υπεξαίρεση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεοκοπία, με τελεσίδικη απόφαση, σύμφωνα με την νομοθεσία του κράτους εγκατάστασής μου, (ή εγκατάστασης του νομικού προσώπου που εκπροσωπώ).
Β. Δεν τελώ (ή δεν τελεί η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ)6 υπό πτώχευση, εκκαθάριση7, ή αναγκαστική διαχείριση.
Γ. Δεν έχω (ή δεν έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, που να έχει διαπιστωθεί και τιμωρηθεί πειθαρχικά με οποιοδήποτε τρόπο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26.1.2γ της Προκήρυξης.
Δ. Έχω (ή έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της Ελλάδας.
Ε. Έχω (ή έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ) εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την πληρωμή των φόρων και τελών, που οφείλω σύμφωνα με το ισχύον στην Ελλάδα νομοθετικό πλαίσιο.
ΣΤ. Όλες οι ανωτέρω δηλώσεις μου είναι αληθείς. Γνωρίζω και αποδέχομαι ότι η αλήθεια των δηλώσεών μου θα ελεγχθεί σε περίπτωση που αναδειχθώ ανάδοχος της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 3316/2005
6 Διαγράφονται στις περιπτώσεις Β, Γ, Δ, Ε οι φράσεις που δεν αρμόζουν στην περίπτωση
7 Η λέξη εκκαθάριση διαγράφεται όταν ο διαγωνιζόμενος είναι φυσικό πρόσωπο.
ΟΛΑ ΜΑΖΙ.doc 76
και ότι θα αποκλεισθώ του διαγωνισμού, εφόσον κάποια από τις δηλώσεις μου αποδειχθεί αναληθής.
(Τόπος - Ημερομηνία)
????????????.
Ο δηλών
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: (Τίθεται ο τίτλος της Εταιρείας ή του Φυσικού προσώπου που αφορά ο πίνακας.
Σε περίπτωση σύμπραξης αναγράφονται όλα τα μέλη αυτής.)
α/α
Ονοματεπώνυμο
Τίτλος σπουδών
(Διπλωματούχος Α.Ε.Ι. κ.λ.π. - Ειδικότητα)
Θέση
στο υποψήφιο σχήμα
Επαγγελματική
Εμπειρία
1
2
3
4
5
(Τόπος - Ημερομηνία)
Σφραγίδα - Υπογραφή
Νομίμου Εκπροσώπου
ΟΛ Α ΜΑ Ζ Ι . d o c 78
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
1. Επώνυμο :
2. Όνομα :
3. Ημερομηνία και τόπος γέννησης :
4. Υπηκοότητα :
5. Οικογενειακή Κατάσταση :
6. Εκπαίδευση :
ΊΔΡΥΜΑ:
Ημερομηνία:
Από (μήνες/έτη)
(Μήνες/έτη)
Πτυχίο:
(Σε περίπτωση σπουδών σε περισσότερα του ενός Ιδρύματα ή περισσότερα του ενός πτυχία ο πίνακας τροποποιείται κατάλληλα).
7. Γλώσσες: (Βαθμοί 1 έως 5 για την ικανότητα, όπου 5 είναι το άριστα):
ΓΛΩΣΣΑ
ΑΝΤΙΛΗΨΗ
ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ
Ελληνικά
(Προστίθενται ή αφαιρούνται σειρές ανάλογα).
8. Μέλος επαγγελματικών οργανισμών :
9. Παρούσα θέση: (Αναγράφεται η σημερινή απασχόληση - θέση σε Επιχείρηση, Οργανισμό Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα, ελεύθερος επαγγελματίας κλπ).
ΟΛ Α ΜΑ Ζ Ι . d o c 79
10. Έτη επαγγελματικής εμπειρίας: (Αναγράφονται τα συνολικά έτη πραγματικής επαγγελματικής εμπειρίας στο εξειδικευμένο αντικείμενο του τομέα των μελετών και όχι τα έτη από κτήσεως πτυχίου).
11. Κύρια προσόντα: (Αναγράφονται τα κύρια προσόντα και ικανότητες του ατόμου που προκύπτουν από την μέχρι σήμερα επαγγελματική και άλλη εμπειρία του).
12. Επαγγελματική απασχόληση:
(Αναγράφεται η απασχόληση του σε όλες τις μέχρι σήμερα Επιχειρήσεις ή Υπηρεσίες ξεκινώντας από την σημερινή θέση απασχόλησης σε σχέση πάντα με το εξειδικευμένο αντικείμενο του τομέα των μελετών. Δίδονται στοιχεία όπως η χρονική διάρκεια παραμονής σε κάθε διαφορετική Επιχείρηση ή Υπηρεσία ή ενδεχομένως διαφορετική θέση, οι αρμοδιότητες και ευθύνες που είχε σε κάθε θέση).
Χρονική διάρκεια: Από (μήνας/έτος) έως (μήνας/έτος)
Χώρα:
Ονομασία Επιχείρησης - Υπηρεσίας:
Θέση στην Επιχείρηση - Υπηρεσία:
Αρμοδιότητες - ευθύνες:
Χρονική διάρκεια: Από (μήνας/έτος) έως (μήνας/έτος)
Χώρα:
Ονομασία Επιχείρησης - Υπηρεσίας:
Θέση στην Επιχείρηση - Υπηρεσία:
Αρμοδιότητες - ευθύνες:
13. Εμπειρία σχετική με την υπό ανάθεση μελέτη ή υπηρεσία:
(Η αναγραφή ξεκινά από τις πλέον πρόσφατες μελέτες. Τίθεται ο ίδιος χρονικός περιορισμός που αναγράφεται στο Υπόδειγμα 1του Προσαρτήματος ΙΙ. Η εμπειρία αναφέρεται πάντα στο εξειδικευμένο αντικείμενο του τομέα των μελετών.
ΧΩΡΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
Από (μήνας/έτος)
Έως (μήνας/έτος)
ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΘΕΣΗ και ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
Τόπος - Ημερομηνία
Υπογραφή
ΟΛ Α ΜΑ Ζ Ι . d o c 80
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
α/α
ΟΝΟΜΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
ΘΕΣΗ
ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟ
(Τόπος - Ημερομηνία)
Σφραγίδα - Υπογραφή
Νομίμου Εκπροσώπου
ΟΛ Α ΜΑ Ζ Ι . d o c 81
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ
ΠΙΝΑΚΑΣ
με στοιχεία από προηγούμενη συνεργασία μεταξύ των μελών της Ομάδας Μελέτης
τα οποία αφορούν χρονικό διάστημα το πολύ δεκαετίας
Μέλη της προτεινόμενης ομάδας μελέτης τα οποία έχουν συνεργαστεί και στο παρελθόν
Τίτλος Μελέτης
Φορέας Ανά-θεσης (Προϊ-σταμένη Αρχή)
Ανάδοχο Μελετητικό σχήμα (Συμπράτ-τοντα γραφεία μελετών)
Έναρξη Σύμβα-σης
---------- Περαί-ωση Σύμ-βασης
Κύρια Εκπονηθέντα στάδια μελετών
Πιστοποι-ητικό ΝΑΙ / ΟΧΙ (*)
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
5.
5.
6.
6. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6.
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
5.
5.
6.
6. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6.
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
5.
5.
6.
6.
(Τόπος - Ημερομηνία)
Σφραγίδα - Υπογραφή
Νομίμου Εκπροσώπου (*) Επισυνάπτεται πιστοποιητικό (απλό φωτοαντίγραφο), που μπορεί να είναι: Βεβαίωση Εργοδότη, Εγκριτική απόφαση, Υ.Δ. υποψηφίου κ.λ.π.
ΟΛ Α ΜΑ Ζ Ι . d o c 82
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ V
Αθήνα ???????..
Π ρ ο ς ??????????????????????????..8
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι με την παρούσα επιστολή εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού ????????????? 9, υπέρ της ????? ???????? ???????? ?????? ?? ??????????????????????????????.10 για τη συμμετοχή της στον διενεργούμενο διαγωνισμό της ???????.11, ή της μετ' αυτήν νέας ημερομηνίας σε περίπτωση αναβολής, για την ανάδειξη αναδόχου για ?????????????????????????????????????...
????????????????????..»,12 σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξή σας.
Η εγγύηση καλύπτει μόνον τις υποχρεώσεις του υπέρ ου η εγγύηση που απορρέουν από τη συμμετοχή στον παραπάνω διαγωνισμό, καθ' όλο τον χρόνο της ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε 3 (τρεις) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό που καταπίπτει υπόκειται στο πάγιο τέλος χαρτοσήμου, που ισχύει κάθε φορά.
Η παρούσα εγγύησή μας εκδίδεται βάσει του Π.Δ. 394/96 ΦΕΚ266/4.12.96 και ισχύει αποκλειστικά και μόνο μέχρι ?????????.. 13 μετά την πάροδο της οποίας και εφόσον στο μεταξύ δεν μας κοινοποιήσετε νομίμως με Δικαστικό Επιμελητή δήλωσή σας περί καταπτώσεως της εγγυήσεως, απαλλασσόμεθα κάθε υποχρεώσεως από την εγγύησή μας αυτή.
Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.
Με τιμή
8 Αναγράφεται το όνομα της Αναθέτουσας Αρχής / και της αρχής ή υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισμό.
9 Αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προεκτιμώμενης αμοιβής. Ειδικά σε περίπτωση ανάθεσης κατά το άρθρο 6 του ν. 3316/05, η εγγύηση συμμετοχής διαφοροποιείται (βλέπετε άρθρο 6 παρ. 7).
10 Αναγράφεται το όνομα (ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο) του υποψηφίου φυσικού προσώπου, ή η πλήρης επωνυμία του υποψηφίου νομικού προσώπου (Γραφείου/εταιρείας) ή αναλόγως τα στοιχεία (ονοματεπώνυμα-πατρώνυμα των συμπραττόντων μελών - φυσικών προσώπων, ή οι πλήρεις επωνυμίες των μελών νομικών προσώπων) σύμπραξης ή κοινοπραξίας, όπως αναφέρονται στην αίτηση συμμετοχής.
11 Αναγράφεται η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών.
12 Αναγράφεται ο τίτλος της μελέτης ή σύμβασης παροχής υπηρεσιών όπως αναφέρεται στην προκήρυξη.
13 Αναγράφεται η ημερομηνία που αναφέρει η προκήρυξη, μπορεί όμως και να έχει αόριστη διάρκεια η εγγυητική επιστολή, δηλαδή να μην υπάρχει χρόνος λήξης της ισχύος της.
ΟΛ Α ΜΑ Ζ Ι . d o c 83
Προσάρτημα VI
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ????.. ΕΥΡΩ ?????.??..14
Αθήνα ???????..
Π ρ ο ς ???????????????????????????
15
Ε Δ Ρ Α: ?????????..
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε με την παρούσα ότι σας εγγυόμαστε ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, παραιτούμενοι από το ευεργέτημα της δίζησης και της διαίρεσης, υπέρ του / της ????? ???????? ???????? ?????? ?? ??..?16 μέχρι το ποσό των ??????????.ΕΥΡΩ 1
Στο ποσόν αυτό και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας, για την καλή εκτέλεση του έργου και την πιστή εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης από τον παραπάνω, υπέρ του οποίου εγγυόμαστε, και οποιαδήποτε απαίτηση του κυρίου του έργου κατ' αυτού, που πηγάζει από τη σύμβαση ?????..?????????????????????????????????????????????? ????????????????????.17
Από την εγγύηση αυτή θα απαλλάξουμε τον παραπάνω για τον οποίο έχουμε εγγυηθεί μετά την επιστροφή της παρούσας ή με βάση έγγραφη εντολή σας. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα το καταβάλουμε χωρίς αντίρρηση, ολικά ή μερικά, σε περίπτωση ολικού ή μερικού καταλογισμού της εγγύησης σε βάρος αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε η παρούσα, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας προς εμάς και μετά την επιστροφή σε μας της παρούσας.
Η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσης του Ταμείου μας δεν έχει υπαχθεί σε κανένα περιορισμό ποσοτικού ορίου και σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΑΝ440/1945 όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.1019/49, γίνονται υποχρεωτικά δεκτές έστω και αν δεν αναφέρεται τούτο στη διακήρυξη.
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΕΝ ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ.
Με τιμή
14 Αναγράφεται ποσό που αντιστοιχεί στο 5% της προεκτιμώμενης αμοιβής.
15 Αναγράφεται ο εργοδότης δηλαδή η Υπηρεσία που συνάπτει τη σύμβαση εκπόνησης της μελέτης ή της παροχής υπηρεσιών.
16 Αναγράφεται το όνομα του αναδόχου (φυσικού ή νομικού προσώπου) και σε περίπτωση σύμπραξης ή κοινοπραξίας η ονομασία όλου του ανάδοχου σχήματος. Στην περίπτωση αυτή η εγγύηση είναι κοινή υπέρ όλων των μελών της σύμπραξης ή κοινοπραξίας και αφορά το σύνολο της σύμβασης (άρθρο 20 παρ. 3 του Ν.3316/05).
17 Αναγράφεται ο τίτλος της σύμβασης μελέτης ή παροχής υπηρεσιών όπως αναφέρεται στην απόφαση ανάθεσης
ΟΛ Α ΜΑ Ζ Ι . d o c 84
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VΙΙ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: (Τίθεται ο τίτλος της Εταιρείας ή του φυσικού προσώπου που αφορά ο πίνακας. Σε περίπτωση σύμπραξης αναγράφονται όλα τα μέλη αυτής.
α/α
ΕΓΓΡΑΦΟ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ
ΑΡΘΡΟ
ΠΡΟΚΗΡΥ-ΞΗΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
1
Αίτηση ( εις διπλούν)
- το πρώτο αντίτυπο εκτός φακέλου συμμετοχής για πρωτοκόλληση
- το δεύτερο αντίτυπο με συνημμένα τα 1α,1β,1γ και 1δ
22.1

α) Πίνακας Περιεχομένων
22.1.α

β) Υπεύθυνη Δήλωση μελών σύμπραξης περί ορισμού κοινού εκπροσώπου και του αναπληρωτή του
22.1.β

γ) Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής διορισμού του ορισθέντος κοινού εκπροσώπου και αντίστοιχη Υπεύθυνη Δήλωση του αναπληρωτή του
22.1.γ

δ) Υπεύθυνη Δήλωση του κοινού εκπροσώπου περί κατανομής της αμοιβής των συμπραττόντων γραφείων.
22.1.δ

Πτυχίο κατάταξης στις καλούμενες κατηγορίες και τάξεις μελέτης για εγγεγραμμένους στα Ελληνικά μητρώα μελετητών ή γραφείων εταιριών μελετών
22.2.1
ή

Πιστοποιητικό εγγραφής σε επίσημους καταλόγους παρόχων υπηρεσιών, για όσους προέρχονται από χώρες-μέλη Ε.Ε. ή Ε.Ο.Χ. που τηρούν αντίστοιχα μητρώα, σε κατηγορία και τάξη μελετών αντίστοιχη με των Ελληνικών μητρώων μελετητών
22.2.2
ή

Άδεια άσκησης επαγγέλματος ή ένορκη βεβαίωση για όσους προέρχονται από χώρες-μέλη Ε.Ε. ή Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν αντίστοιχα μητρώα και διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη με αυτή που απορρέει από την εγγραφή στο μητρώο μελετητών και σχετική Υπεύθυνη δήλωση
22.2.3

Υπεύθυνη δήλωση περί μη λόγου αποκλεισμού (άρθρο 19 Προκήρυξης) για κάθε μεμονωμένο διαγωνιζόμενο
22.3
προσάρτημα Ι
ή

Υπεύθυνη δήλωση περί μη λόγου αποκλεισμού (άρθρο 19 Προκήρυξης) κάθε μέλους διαγωνιζόμενων συμπράξεων ή κοινοπραξιών υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του μέλους
22.3
προσάρτημα Ι

Κατάλογος Στελεχών υπεύθυνων για την εκπόνηση της μελέτης
22.4
προσάρτημα II -2 και προσάρτημα II -3
5
Εγγύηση συμμετοχής
16.1
προσάρτημα V
(Τόπος - Ημερομηνία)
Σφραγίδα - Υπογραφή
Νομίμου Εκπροσώπου
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Το κείμενο αυτό περιέχει υποσημειώσεις-υποδείξεις προς τις Υπηρεσίες, που συντάσσουν την προκήρυξη, ενώ παρέχει και την (κατά ΥΠΕΧΩΔΕ) ερμηνευτική προσέγγιση κάποιων όρων της προκήρυξης. Για το λόγο αυτό, πρέπει να παραδίδεται με τα τεύχη του διαγωνισμού στους ενδιαφερόμενους, προκειμένου να παράσχει την αναγκαία βοήθεια για την ορθή σύνταξη της προσφοράς τους και να τους ενημερώσει για τον τρόπο ερμηνείας των όρων της προκήρυξης που εφαρμόζει η Υπηρεσία.
(Το κείμενο της Προκήρυξης πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα)
1 Εφαρμόζεται στις διαδικασίες των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 5 του ν. 3316/2005.
1α Η προκήρυξη αφορά τους διαγωνισμούς με προεκτιμώμενη αμοιβή είτε ανώτερη είτε κατώτερη του ορίου εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ. Στις υποσημειώσεις του παρόντος τεύχους σημειώνονται οι διαφοροποιήσεις που επέρχονται στο κείμενο στις δύο περιπτώσεις.
2 Τριών έως πέντε κατ' επιλογή της αναθέτουσας αρχής ανάλογα με το μέγεθος και την πολυπλοκότητα της υπό ανάθεση μελέτης (άρθρο 6 παρ. 2ε του ν. 3316/2005).
3 Όταν πρόκειται για μελέτες κτιριακών έργων ή διαμόρφωσης-ανάπλασης ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων, αντί «προκαταρκτικών μελετών» τίθεται «προμελετών»
4 Όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3316/2005, ανατίθενται όλα τα υπόλοιπα στάδια της μελέτης, ενώ όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του ίδιου άρθρου ανατίθεται το στάδιο της οριστικής μελέτης. Απαιτείται προσοχή στην προσαρμογή της προκήρυξης στις περιπτώσεις αυτές.
5 Ανάλογη διατύπωση θα γίνει για τις περιπτώσεις των ανωτέρω σημειώσεων 3 και 4.
6 Στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Κ.) ή στον Ελληνικό τύπο ανάλογα αν η προεκτιμώμενη αμοιβή (όλων των σταδίων της μελέτης και όχι μόνο των προκηρυσσόμενων - βλέπε άρθρο 12 παρ. 2 του ν. 3316/2005) είναι ανώτερη ή κατώτερη από το αντίστοιχο όριο της οδηγίας.
7 Σημειώνεται το δημόσιο ή άλλο νομικό πρόσωπο στο οποίο ανήκει το έργο για το οποίο εκπονούνται μελέτες.
8 Σημειώνεται το νομικό πρόσωπο που θα συνάψει τη σύμβαση είτε για λογαριασμό του είτε για λογαριασμό του κυρίου του έργου.
9 Η Προϊσταμένη Αρχή ή άλλη Αρχή (όργανο, υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής), η οποία έχει την ευθύνη διεξαγωγής του Διαγωνισμού (βλέπε και παρ. 12 του άρθρου 1 του ν. 3316/2005).
10 Για τον υπολογισμό των προθεσμιών της παραγράφου αυτής και της επόμενης δεν λαμβάνεται υπόψη η ημέρα υποβολής της προσφοράς, δηλαδή αν η ημέρα υποβολής προσφορών είναι Τρίτη, η προθεσμία των 8 ημερών λήγει την προηγούμενη Δευτέρα. Αν η ημέρα λήξης της προθεσμίας είναι αργία, η προθεσμία λήγει τη προηγούμενη εργάσιμη (λ.χ. αν η ημέρα υποβολής προσφορών είναι Δευτέρα, η προθεσμία των οκτώ ημερών λήγει την προηγούμενη Κυριακή και επειδή είναι αργία τη προηγούμενη Παρασκευή. Ο ίδιος τρόπος υπολογισμού των προθεσμιών τηρείται και στις λοιπές περιπτώσεις του ίδιου άρθρου (6ήμερο, 7ήμερο).
11 Το ποσό δεν καθορίζεται αυθαίρετα, αλλά πρέπει να αντιστοιχεί στη δαπάνη αναπαραγωγής των τευχών.
12 Με πληρωμή του παραλήπτη λ.χ.
13 Fax, email, ταχυδρομείο, κατά την επιλογή της κάθε Υπηρεσίας.
14 Ο Πίνακας καταρτίζεται από την Υπηρεσία ανάλογα με την κατηγορία μελέτης και τις προβλέψεις της υπουργικής απόφασης του άρθρου 4 παρ. 4 του ν. 3316/2005, όταν αυτή τεθεί σε εφαρμογή. Μέχρι τότε το περιεχόμενο του φακέλου του έργου περιγράφεται ενδεικτικά στο άρθρο 4 παρ. 1 του νόμου και είναι (επί παραδείγματι): Το τεύχος Τεχνικών Δεδομένων με χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της υπό ανάθεση μελέτης, η τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου, το πρόγραμμα των απαιτουμένων μελετών και υπηρεσιών, το τεύχος της Προεκτιμώμενης Αμοιβής, χάρτης της περιοχής εκτέλεσης της μελέτης κ.ο.κ.
15 Αν με την προκήρυξη δεν ζητείται να διαθέτουν οι διαγωνιζόμενοι ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, διαγράφεται το (δ).
16 Δεν απαγορεύεται η αποστολή του πρακτικού με Fax στους διαγωνιζόμενους, εφόσον η υπηρεσία έχει τα μέσα και προτίθεται να το αποστείλει, ιδίως σε περιπτώσεις που οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν την έδρα τους στον τόπο της Υπηρεσίας.
17 Εφιστάται η προσοχή της επιτροπής, στην περίπτωση αποκλεισμού λόγω έλλειψης της ζητούμενης ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, περίπτωση κατά την οποία η
86
αιτιολόγηση του αποκλεισμού πρέπει να είναι ιδιαίτερα καλά τεκμηριωμένη ώστε να προληφθεί η έγερση ζητημάτων εγκυρότητας των διαδικασιών.
18 Για συμβάσεις μελετών με συμβατικό αντικείμενο (όπως δηλαδή θα διαμορφωθεί με την προσφορά του αναδόχου), που υπερβαίνει το ποσό των €1.000.000,00 (χωρίς ΦΠΑ). Παραλείπεται η σχετική αναφορά αν το ποσό είναι μικρότερο.
19 Για μελέτες Ο.Τ.Α. με προεκτιμώμενη αμοιβή από €100.000,00 έως €500.000,00 χωρίς Φ.Π.Α.
20 Ο ν. 3316/2005 δεν ορίζει προθεσμία, αλλά επαφίεται στην κρίση της Αναθέτουσας Αρχής να είναι ανάλογη με την φύση του αντικειμένου της μελέτης για να διασφαλισθεί η ποιότητα αυτής.
21 Ο νόμος παρέχει πάντως το δικαίωμα στην Υπηρεσία να επιλέξει και το email ή το ταχυδρομείο.
22 Αν δεν προβλέπεται για το συγκεκριμένο έργο η εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων το «Μετά τη σύναψη της σύμβασης?» τμήμα της παραγράφου αυτής παραλείπεται.
23 Οι αποφάσεις και οι εγκύκλιοι είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ (ggde.gr)
24 Τίθεται μόνο όταν το ποσό της προεκτιμώμενης αμοιβής είναι, ανάλογα με την αναθέτουσα αρχή, ανώτερο του ορίου εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών 2004/18 και 2004/17/ΕΚ.
25 Τίθεται μόνο όταν εκ του συμβατικού ποσού (€1.000.000,00 χωρίς ΦΠΑ) προκύπτει εφαρμογή των διατάξεων για τον έλεγχο του ΕΣΡ.
26 Άρθρο 278 του ν. 3852/2010.
27 Η κατ' αποκοπή αμοιβή της προμελέτης προσδιορίζεται σύμφωνα με τον Νόμο 3316/2005 (άρθρο 6 παρ 2 στ) με βάση τον ισχύοντα (όπου ισχύει)κώδικα αμοιβών, αλλά και άλλα στοιχεία όπως η εκτίμηση της σύνθεσης της απαιτούμενης ομάδας εργασίας και του απαιτούμενου χρόνου απασχόλησης της.
28 Η ανάλυση της αμοιβής κατά κατηγορία μελέτης, απαιτείται μόνο για να υπολογισθεί η εγγύηση συμμετοχής του άρθρου 16 με δεδομένη τη ρύθμιση του άρθρου 6 παρ. 7 του ν. 3316/2005 που διακρίνει τα ποσοστά της εγγύησης ανάλογα με την τάξη πτυχίου των αναδόχων της προμελέτης.
29 Η κατ' αποκοπή αμοιβή της προμελέτης προσδιορίζεται σύμφωνα με τον ν. 3316/2005 (άρθρο 6 παρ 2 στ) με βάση τον ισχύοντα (όπου ισχύει)κώδικα αμοιβών, αλλά και άλλα στοιχεία όπως η εκτίμηση της σύνθεσης της απαιτούμενης ομάδας εργασίας και του απαιτούμενου χρόνου απασχόλησης της.
30 Κατά την παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 3316/2005 τμηματικές προθεσμίες τίθενται κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής. Αν δεν τεθούν τμηματικές προθεσμίες, η σχετική αναφορά της προκήρυξης διαγράφεται.
31 Παρέχεται πάντως το δικαίωμα εκ του νόμου (άρθρο 6 παρ. 2ιη) να ζητηθεί μια μόνο εναλλακτική προσφορά.
32 Ορίζεται ο χρόνος από την αναθέτουσα Αρχή, κατ' εκτίμηση των ιδιαιτεροτήτων της διαδικασίας. Μια μέση χρονική περίοδος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι 3-8 μήνες. Συνεπώς ως χρόνος ισχύος των προσφορών πρέπει να ορίζεται αντίστοιχο διάστημα.
33 Ο υπολογισμός του ποσού της εγγύησης ορίζεται στη παρ. 7 του άρθρου 6 του ν. 3316/2005.
34 Ορίζεται χρόνος τουλάχιστον κατά 6 μήνες μεγαλύτερος του χρόνου παράδοσης των προμελετών.
35 Διαγράφονται οι λέξεις «ή της 2004/17/ΕΚ», επειδή η αναθέτουσα Αρχή δεν ανήκει στους εξαιρούμενους φορείς.
36 Βλέπετε σχετικά την εγκύκλιο 37/2005 της Γ.Γ.Δ.Ε (στην ιστοσελίδα ggde.gr).
37 Η παρ. 18.1 συντάσσεται μόνο όταν η προεκτιμώμενη αμοιβή υπερβαίνει τα όρια εφαρμογής των οδηγιών άλλως εισάγεται το κείμενο: «Δεν υφίσταται υποχρέωση αποστολής της Περίληψης Προκήρυξης στην υπηρεσία επισήμων Δημοσιεύσεων της Ε.Ε και στην Τράπεζα δεδομένων ΤΕD». Σχετικά με τα όρια εφαρμογής που ισχύουν από 1-1-2008 έως 31-12-2009 βλέπε σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ.
38 Όπως οι δημοσιεύσεις αυτές προσδιορίζονται στις κείμενες διατάξεις.
39 Το ανώτερο όριο της δαπάνης δημοσιεύσεων τίθεται στην προκήρυξη, για λόγους διαφάνειας και αποφυγής αιφνιδιασμού των διαγωνιζομένων. Εφόσον προκύπτει μεγαλύτερη δαπάνη δημοσιεύσεων, οφειλόμενη στην τιμολογιακή πολιτική των εφημερίδων, το πλέον της προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσό βαρύνει την αναθέτουσα αρχή. Προς το σκοπό τούτο απαιτείται έλεγχος των εξόδων δημοσίευσης από την αναθέτουσα αρχή. Σε κάθε περίπτωση η δαπάνη αυτή θα αφορά μόνο την δημοσίευση της προβλεπόμενης περίληψης στα έντυπα που ο ν. 3316/2005 προβλέπει και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αφορά την δημοσίευσή του συνόλου της προκήρυξης ή τη δημοσίευση σε περισσότερα έντυπα από τα προβλεπόμενα.
87
40 Τίθεται 18 ή 17, ανάλογα με την αναθέτουσα Αρχή.
41 Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 18.4 τίθεται μόνο όταν η προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης υπερβαίνει τα όρια εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών. Όταν η αμοιβή δεν υπερβαίνει το όριο εφαρμογής των Οδηγιών, δημοσιεύεται περίληψη συνταγμένη κατά το απλουστευμένο υπόδειγμα του ΥΠΕΧΩΔΕ (σχετική εγκύκλιος Ε15/2007).
42 Επισημαίνεται η δυνατότητα εκ του άρθρου 15 παρ. 3 του ν. 3316/2005 να ζητούνται μετά από γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου πτυχία ανώτερα των καλούμενων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Επίσης η δυνατότητα εκ του άρθρου 20 παρ. 4 του ν. 3316/2005 να ζητούνται πτυχία της άμεσης ανώτερης ή και κατώτερης τάξης μετά από γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου.
43 Η επιλογή των κατάλληλων πτυχίων για την εκπόνηση εκάστης κατηγορίας μελέτης, εναπόκειται στην κρίση της αναθέτουσας αρχής (άρθρο 7 παρ. 2 ν. 716/77), μέχρι να εκδοθεί Υ.Α. της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3316/2005 για την αντιστοίχιση των μελετών με συγκεκριμένα γνωστικά πεδία επιστημόνων που μπορούν να ανταποκριθούν στην εκπόνησή τους. Συνιστάται πάντως, σε περίπτωση που υπάρχουν αμφιβολίες για την επιστημονική επάρκεια κάποιων ειδικοτήτων να ανταποκριθούν στις συνολικές επιστημονικές απαιτήσεις της μελέτης, να απαιτούνται ρητά συμπράξεις μεταξύ συγγενών ειδικοτήτων.
44 Όταν η αναθέτουσα αρχή είναι φορέας εκ των υπαγομένων στην Οδηγία 2004/17/ΕΚ αναφέρεται η σχετική διάταξη της οδηγίας αυτής.
45 Τίθεται η οδηγία 18 ή 17 αναλόγως του πεδίου εφαρμογής
46 Για πτυχίο Α' τάξης, 1 μελετητή 4ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία,
Για πτυχίο Β' τάξης, 1 μελετητή 8ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία,
Για πτυχίο Γ' τάξης, 1 μελετητή 12ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία.
Για πτυχίο Δ' τάξης τουλάχιστον 1 μελετητή 12ετούς εμπειρίας και 1 μελετητή 8ετούς εμπειρίας και 2 μελετητές 4ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία, και
Για πτυχίο Ε' τάξης τουλάχιστον 2 μελετητές 12ετούς εμπειρίας και 1 μελετητή 8ετούς εμπειρίας και 4 μελετητές 4ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία.
Στην περίπτωση διάθεσης περισσότερων μελετητών μεγαλύτερης εμπειρίας αντίστοιχα μειώνονται οι απαιτήσεις στις μικρότερες εμπειρίες. Το συνολικό προκύπτον ισοδύναμο δυναμικό πρέπει να αντιστοιχεί με τα οριζόμενα στις παρ. 4 και 6 του άρθρου 39 του ν. 3316/2005.
47 Προστίθενται όσες κατηγορίες μελετών απαιτούνται για την συνολική μελέτη
48 Εννοείται ότι αν ο συγκεκριμένος διαγωνιζόμενος αναδειχθεί ανάδοχος θα ελεγχθεί πριν από τη σύναψη της σύμβασης (όπως ορίζεται στο άρθρο 14.2 εδ. 3 του ν. 3316/2005 και στις διατάξεις περί μητρώων μελετητών) αν ισχύουν εκτός από το εταιρικό και τα ατομικά πτυχία των στελεχών του ή εάν έχει ζητηθεί εμπρόθεσμα η ανανέωσή τους.
49 Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 3316/2005 μπορεί η αναθέτουσα Αρχή να θέτει με την προκήρυξη, πλέον της γενικής εμπειρίας περί της οποίας αναφέρει το άρθρο 18 της παρούσας, και απαιτήσεις ειδικής εμπειρίας ή και άλλες ειδικές απαιτήσεις τεχνικής ικανότητας, αποδεικνυόμενης κατά το άρθρου 17 παρ. 1 του ν. 3316/05. Άρα το άρθρο αυτό είναι προαιρετικό και τίθεται μετά από εκτίμηση της ίδιας της Αναθέτουσας Αρχής, για τη διασφάλιση της ποιότητας της μελέτης, με ανάθεσή της σε πρόσωπο που έχει αυξημένη τεχνική ικανότητα. Επίσης προαιρετική είναι και η επιλογή κάποιων (ή και όλων) από τις αναφερόμενες στο άρθρο 17 παρ. 1 αποδείξεων περί της υπάρξεως τεχνικής ικανότητας. Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει ότι δεν πρέπει να τεθεί το άρθρο αναγράφει ρητά ότι «Δεν απαιτείται ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, πέραν της γενικής καταλληλότητας όπως αυτή προκύπτει από το άρθρο 18».
50 Η ζητούμενη πρόσθετη ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα πρέπει επί ποινή ακυρότητας της διαδικασίας να μην υπερβαίνει τα όρια που επιβάλλει η γενική αρχή της αναλογικότητας, αυστηρά για την ανάγκη διασφάλισης της ποιότητας της μελέτης, σε συνδυασμό προς την υποχρέωση διασφάλισης επαρκούς ανταγωνισμού. Πρέπει να αποφεύγεται η κατάχρηση της δυνατότητας αυτής, γιατί ελλοχεύει ο κίνδυνος των «φωτογραφικών όρων», όταν η αυξημένη ικανότητα δεν δικαιολογείται από τη φύση και πολυπλοκότητα του αντικειμένου της σύμβασης. Επισημαίνεται ότι η ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα που ζητείται ανά κατηγορία πρέπει να είναι σε αντιστοιχία με τις ζητούμενες τάξεις πτυχίων ανά κατηγορία.
51 Σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 3316/2005 η αναθέτουσα Αρχή μπορεί να επιλέξει όποια από τα στοιχεία αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου, για την απόδειξη της ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας των διαγωνιζομένων. Τα ζητούμενα προσόντα ειδικής ικανότητας πρέπει να αντιστοιχούν στα κατά την παρ. 22.4 δικαιολογητικά και έγγραφα που προσκομίζονται προς απόδειξή τους.
52 Πενταετία ως δεκαπενταετία (άρθρο 17 παρ. 1α ν. 3316/2005). Είναι σκόπιμο για τη διευκόλυνση της διαδικασίας να διευκρινιστεί ποιες συμβάσεις θα ληφθούν υπόψη, π.χ. μπορεί
88
να τεθεί ότι θα ληφθούν υπόψη οι συμβάσεις στις οποίες τα παραδοτέα στάδια μελετών υποβλήθηκαν προς έγκριση εντός του χρόνου αυτού, ανεξάρτητα πότε υπογράφτηκαν οι συμβάσεις ή εγκρίθηκαν.
53 Η ειδική ικανότητα (εμπειρία στην παραγωγή εξειδικευμένων μελετών) μπορεί να ζητείται για κάποιες μόνο από τις επιμέρους κατηγορίες μελετών, κατά την κρίση της Προϊσταμένης Αρχής, αυτές δηλαδή που διαθέτουν τα ειδικά χαρακτηριστικά που απαιτούν εξειδικευμένη εμπειρία.
54 Αφορά τη δυνατότητα χρησιμοποίησης επιστημονικού προσωπικού εκτός των ειδικοτήτων των κατηγοριών των μελετών, εφόσον τούτο είναι απαραίτητο για την άρτια εκτέλεση της μελέτης. Π.χ. για τη μελέτη ενός χώρου ψυχαγωγίας (λ.χ. θεάτρου), οπότε μπορεί να ζητηθεί η αναγκαστική στελέχωση της ομάδας μελέτης από ειδικό στην Ακουστική.
55 Ο όρος «αθροιστικά» αναφέρεται στο ποσοτικό και όχι στο ποιοτικό στοιχείο της ζητούμενης ειδικής εμπειρίας. Π.χ.: εάν ζητείται εμπειρία σε μελέτη τριών (3) εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων ισοδύναμου πληθυσμού 70.000 κατοίκων και άνω, αυτή μπορεί να προκύψει από μία σύμπραξη δύο διαγωνιζομένων στη ίδια κατηγορία, στη οποία ο ένας θα διαθέτει ένα έργο και ο έτερος τα υπόλοιπα δύο έργα. Εάν όμως ζητείται εμπειρία σε μία (1) μονάδα εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ισοδύναμου πληθυσμού 70.000 κατοίκων και άνω, τότε αυτή δεν μπορεί να προκύπτει από την εμπειρία με μία μονάδα ι.π. 30.000 κατοίκων του ενός διαγωνιζόμενου και μία μονάδα ι.π. 40.000 κατοίκων του άλλου διαγωνιζόμενου στην ίδια κατηγορία.
56 Τίθεται μόνο στις διακηρύξεις των διαγωνισμών με προεκτιμώμενη αμοιβή άνω του ορίου εφαρμογής της Οδηγίας (2004/18 ή 2004/17 ανάλογα με την αναθέτουσα Αρχή).
57 Η παράγραφος 22.4 τίθεται μόνο στην περίπτωση που ζητείται από τη διακήρυξη η απόδειξη τέτοιας ικανότητας, αλλιώς παραλείπεται. Επίσης πρέπει να καταβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε τα ζητούμενα δικαιολογητικά να βρίσκονται σε απόλυτη αντιστοιχία με τις τιθέμενες στο άρθρο 21 απαιτήσεις ειδικής και επαγγελματικής ικανότητας. Στο σχέδιο αυτό της Προκήρυξης τίθενται δύο κριτήρια ελέγχου της τεχνικής ικανότητας των υποψηφίων (εμπειρία διαγωνιζόμενου, προσόντα ειδικών συνεργατών) και αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που ζητούνται για την διαπίστωσή τους. Αν η αναθέτουσα αρχή επιθυμεί να θέσει και άλλα, τότε πρέπει να μεριμνήσει και για την αναφορά στα δικαιολογητικά.
58 Πενταετία έως δεκαπενταετία, κατά την επιλογή της αναθέτουσας Αρχής. Το χρονικό διάστημα νε είναι ανάλογο της ειδικότητας των ζητούμενων υπηρεσιών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο αναγκαίος συναγωνισμός μεταξύ του κατά το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού διαγωνιζομένων.
59 Αφορά την διαπίστωση της καταλληλότητας του ζητούμενου εξειδικευμένου προσωπικού. Το ζητούμενο εξειδικευμένο προσωπικό μπορεί να προέρχεται από το στελεχικό δυναμικό του υποψηφίου, από μόνιμους συνεργάτες, είτε και από το εξωτερικούς συνεργάτες με ή χωρίς μελετητικό πτυχίο.
60 Η παράγραφος 22.5 τίθεται μόνο αν η προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης υπερβαίνει το ποσό του €1.000.000,00 χωρίς Φ.Π.Α.
61 Αν η μελέτη που πρόκειται να εκπονηθεί δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις, ή αντιθέτως έχει πολύ αυξημένες απαιτήσεις, το όριο των σελίδων της Τεχνικής Προφοράς γενικά μπορεί να ορίζεται μικρότερο ή μεγαλύτερο, κατά την εκτίμηση της αναθέτουσας αρχής.
62 (ήτοι δεν θα εκτιμήσει το εύλογο μέγεθος με τρόπο διαφορετικό για κάποιους από τους διαγωνιζόμενους).
63 Στα πλαίσια της παραγρ. 4.6 της παρούσας
64 Κατά την παραγρ. 2ιγ του άρθρου 6 του ν. 3316/2005 μπορεί να τίθεται κατώτερο όριο παραδεκτής βαθμολογίας ανά κριτήριο κατ ΄επιλογή της αναθέτουσας αρχής. Στην περίπτωση αυτή το όριο αναφέρεται στην προκήρυξη.
65 Τα ποσοστά ορίζονται από την αναθέτουσα αρχή, ανάλογα με το είδος της μελέτης κατά φθίνουσα σειρά και πάντως εντός των ορίων της Υ.Α. ΔΜΕΟ/α/ο/1161/15.7.2005.
66 Εφόσον χρησιμοποιείται και αξιοποιείται τεκμηριωμένα από τον διαγωνιζόμενο στην ομάδα μελέτης στελεχικό δυναμικό πέραν του βασικού, δηλαδή του δυναμικού που κατά βάση επαρκεί για την εκπόνηση της μελέτης, λαμβάνεται υπόψη για την αξιολόγηση. Με τον όρο στελεχιακό δυναμικό νοούνται τα άτομα του διαγωνιζόμενου, τα οποία ανήκουν στο δυναμικό του πτυχίου και με τον όρο βασικό στελεχιακό δυναμικό, το ελάχιστο δυναμικό ανά κατηγορία, το οποίο ζητείται από την προκήρυξη. Σε περίπτωση λ.χ. μελέτης στην κατηγορία 10, η οποία επιτρέπει τη συμμετοχή Γ' και Δ' τάξεων πτυχίων, το βασικό στελεχιακό δυναμικό είναι ένας μελετητής 12ετούς τουλάχιστον εμπειρίας που αντιστοιχεί στο Γ' τάξεως πτυχίο.
67 Η αναθέτουσα Αρχή μπορεί να επιλέγει με την προκήρυξη ένα ή περισσότερα των κριτηρίων που ορίζονται στην Απόφαση ΔΜΕΟ/α/ο/1161/15.7.2005 ή να προσθέτει και άλλα, σε κάθε όμως περίπτωση πρέπει το άθροισμα της βαρύτητας όλων των κριτηρίων που θα τεθούν να είναι 100.
89
Τα ποσοστά βαρύτητας ορίζονται από την αναθέτουσα Αρχή με βάση την Υ.Α/ΔΜΕΟ/α/ο/1161/15.7.2005.
68 ΚΕΝΟ.
69 Ως θετική έκπτωση λογίζεται η προσφορά που είναι μικρότερη από την προεκτιμώμενη αμοιβή και ως αρνητική η μεγαλύτερη, π.χ. αν η προεκτιμώμενη αμοιβή είναι 100.000 ΕΥΡΩ θετική έκπτωση 15% ισούται με προσφορά 85.000 ΕΥΡΩ ενώ αρνητική έκπτωση 15% ισούται με προσφορά 115.000 ΕΥΡΩ.
70 Τίθενται οι τυχόν ληφθείσες γνωμοδοτήσεις (π.χ. άρθρου 5 παραγρ. 3 εδ. β, άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3316/2005).
71 Το αρμόδιο όργανο του εργοδότη - αναθέτουσα αρχής (παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3316/2005).

  πάνω