Feedback

Διαγωνισμοί δημοσίου για Περιβαλλοντικές και οικολογικές υπηρεσίες

Στο promitheies.gr μπορείτε να ενημερώνεστε για νέους δημόσιους διαγωνισμούς που αφορούν περιβαλλοντικές και οικολογικές υπηρεσίες. Εάν η εταιρία σας ασχολείται με την επεξεργασία λυμάτων, την αποκομιδή απορριμμάτων και γενικότερα με έργα δημοσίου, τότε βρίσκεστε στο σωστό μέρος. Όλοι οι δημόσιοι διαγωνισμοί συλλέγονται από περισσότερες από 1000 πηγές και ανανεώνονται σε καθημερινή βάση από το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Στο συγκεκριμένο προφίλ, σημειώθηκε αύξηση 30% στο σύνολο των εγγράφων που δημοσιεύσαμε το 2017 συγκριτικά με τον προηγούμενο χρόνο.

Γίνετε κι εσείς μια από τις κορυφαίες εταιρίες και εξοικονομήστε χρόνο λαμβάνοντας στο email σας όλους εκείνους τους διαγωνισμούς σχετικά με περιβαλλοντικές και οικολογικές υπηρεσίες. Εγγραφείτε σήμερα στην υπηρεσία μας για δωρεάν δοκιμή και επωφεληθείτε από τη μεγαλύτερη βάση δημοσίων διαγωνισμών σε Ελλάδα και Κύπρο.

4.083 προκηρύξεις βρέθηκαν για αυτή την αναζήτηση. Σελίδα: 1 ( από 409)
  Τίτλος Δημοσιεύτηκε Προθεσμία Περιοχή
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ?Υπηρεσίες που αφορούν Δειγματοληψίες και αναλύσεις ιχθυοπανίδας και φυτοβένθους μεταβατικών και παράκτιων υδάτων που υποδιαιρούνται στα εξής τμήματα: ΤΜΗΜΑ 1: «Δειγματοληψίες και αναλύσεις ιχθυοπανίδας και φυτοβένθους μεταβατικών υδάτων» ΤΜΗΜΑ 2: «Δειγματοληψίες και αναλύσεις φυτοβένθους παράκτιων υδάτων Αν. Μακεδονίας-Θράκης» Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά και για τα δύο (2) τμήματα της σύμβασης, αλλά και για το κάθε ένα ξεχωρι 23.05.18 29.06.18 Aττική, Νότιο Αιγαίο
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με τη διαδικασία μέσω καταλόγου, για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του Υποέργου 21 «Σύμβουλος υποστήριξης του ΕΔΣΝΑ στην εξειδίκευση του δικτύου επεξεργασίας υπολειμματικών συμμείκτων της Αττικής» της Πράξης «Σύμβουλοι Υποστήριξης στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 / ΕΤΠΑ» (MIS: 5000415), με κριτήριο την πιο συμφέρουσα προσφορά (αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής). 23.05.18 12.06.18 Aττική
Έγκριση όρων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εφαρμογή προγράμματος συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης, υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων ειδών (ρούχα, παπούτσια, πάνινα παιχνίδια, τσάντες, ζώνες, κουβέρτες, σεντόνια κλπ) 23.05.18 Aττική
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Παροχής υπηρεσιών για την ολοκλήρωση των εργασιών επικαιροποίησης,ανάρτησης στελέχωσης ΣΥΑΔΧ και λοιπές εργασίες έως και την κύρωση των δασικών χαρτών Σκιάθου,Αλοννήσου,Βόλου & Νέας Αγχιάλου 23.05.18 05.06.18 Θεσσαλία
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε 23.05.18 19.06.18 Νότιο Αιγαίο
Eγκριση Πρακτικού ΙΙΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού της μελέτης: «Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας οικισμού Ροπωτού Δήμου Πύλης» 23.05.18 Θεσσαλία
Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας (διαγωνισμού) για την περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου Αμαρουσίου για χρονικό διάστημα δύο ετών 23.05.18 30.05.18 Aττική
Παροχή Υπηρεσιών Διαχεόρησης Υγειονομικών Αποβλήτων Αμοιγώς Μολυσματικών για ΔΓΧ 23.05.18 Κρήτη
«Eργασίες απόφραξης στις είκοσι έξι (26) σχολικές Μονάδες της Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηρακλείο 23.05.18 ΕΛΛΑΔΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 23.05.18 Ιόνια Νησιά

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ?Υπηρεσίες που αφορούν Δειγματοληψίες και αναλύσεις ιχθυοπανίδας και φυτοβένθους μεταβατικών και παράκτιων υδάτων που υποδιαιρούνται στα εξής τμήματα: ΤΜΗΜΑ 1: «Δειγματοληψίες και αναλύσεις ιχθυοπανίδας και φυτοβένθους μεταβατικών υδάτων» ΤΜΗΜΑ 2: «Δειγματοληψίες και αναλύσεις φυτοβένθους παράκτιων υδάτων Αν. Μακεδονίας-Θράκης» Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά και για τα δύο (2) τμήματα της σύμβασης, αλλά και για το κάθε ένα ξεχωρι

Τύπος σύμβασης Σύμβαση υπηρεσίας
Τύπος Εγγράφου: Προκήρυξη
Κωδικοί CPV 90714500-0 90700000 77850000-3
Προϋπολογισμένες τιμές: 334.678,00 EUR

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με τη διαδικασία μέσω καταλόγου, για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του Υποέργου 21 «Σύμβουλος υποστήριξης του ΕΔΣΝΑ στην εξειδίκευση του δικτύου επεξεργασίας υπολειμματικών συμμείκτων της Αττικής» της Πράξης «Σύμβουλοι Υποστήριξης στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 / ΕΤΠΑ» (MIS: 5000415), με κριτήριο την πιο συμφέρουσα προσφορά (αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής).

Τύπος σύμβασης Σύμβαση υπηρεσίας
Τύπος Εγγράφου: Προκήρυξη
Κωδικοί CPV 79500000 90700000 90400000 90500000 71300000
Προϋπολογισμένες τιμές: 0,00 EUR

Έγκριση όρων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εφαρμογή προγράμματος συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης, υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων ειδών (ρούχα, παπούτσια, πάνινα παιχνίδια, τσάντες, ζώνες, κουβέρτες, σεντόνια κλπ)

Τύπος σύμβασης Σύμβαση υπηρεσίας
Τύπος Εγγράφου: Άλλες Πληροφορίες
Κωδικοί CPV 90514000
Προϋπολογισμένες τιμές: 0,00 EUR

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Παροχής υπηρεσιών για την ολοκλήρωση των εργασιών επικαιροποίησης,ανάρτησης στελέχωσης ΣΥΑΔΧ και λοιπές εργασίες έως και την κύρωση των δασικών χαρτών Σκιάθου,Αλοννήσου,Βόλου & Νέας Αγχιάλου

Τύπος σύμβασης Σύμβαση υπηρεσίας
Τύπος Εγγράφου: Προκήρυξη
Κωδικοί CPV 71300000 71200000 90700000
Προϋπολογισμένες τιμές: 32.400,00 EUR

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε

Τύπος σύμβασης Σύμβαση υπηρεσίας
Τύπος Εγγράφου: Προκήρυξη
Κωδικοί CPV 90714500
Προϋπολογισμένες τιμές: 415.000,00 EUR

Eγκριση Πρακτικού ΙΙΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού της μελέτης: «Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας οικισμού Ροπωτού Δήμου Πύλης»

Τύπος σύμβασης Σύμβαση υπηρεσίας
Τύπος Εγγράφου: Αποτέλεσμα
Κωδικοί CPV 71300000 90700000 71200000
Προϋπολογισμένες τιμές: 0,00 EUR

Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας (διαγωνισμού) για την περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου Αμαρουσίου για χρονικό διάστημα δύο ετών

Τύπος σύμβασης Σύμβαση υπηρεσίας
Τύπος Εγγράφου: Προκήρυξη
Κωδικοί CPV 90514000 50118110 34100000
Προϋπολογισμένες τιμές: 0,00 EUR

Παροχή Υπηρεσιών Διαχεόρησης Υγειονομικών Αποβλήτων Αμοιγώς Μολυσματικών για ΔΓΧ

Τύπος σύμβασης Σύμβαση υπηρεσίας
Τύπος Εγγράφου: Αποτέλεσμα
Κωδικοί CPV 90524400
Προϋπολογισμένες τιμές: 0,00 EUR

«Eργασίες απόφραξης στις είκοσι έξι (26) σχολικές Μονάδες της Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηρακλείο

Τύπος σύμβασης Σύμβαση υπηρεσίας
Τύπος Εγγράφου: Αποτέλεσμα
Κωδικοί CPV 90524300
Προϋπολογισμένες τιμές: 0,00 EUR

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Τύπος σύμβασης Σύμβαση υπηρεσίας
Τύπος Εγγράφου: Αποτέλεσμα
Κωδικοί CPV 90733700
Προϋπολογισμένες τιμές: 0,00 EUR

Στατιστικά

Το 2017 σημειώθηκε αύξηση 17% στο σύνολο των προκηρύξεων που δημοσιεύσαμε σε όλα τα προφίλ, συγκριτικά με τον προηγούμενο χρόνο.