Feedback

Διαγωνισμοί δημοσίου για Περιβαλλοντικές και οικολογικές υπηρεσίες

Στο promitheies.gr μπορείτε να ενημερώνεστε για νέους δημόσιους διαγωνισμούς που αφορούν περιβαλλοντικές και οικολογικές υπηρεσίες. Εάν η εταιρία σας ασχολείται με την επεξεργασία λυμάτων, την αποκομιδή απορριμμάτων και γενικότερα με έργα δημοσίου, τότε βρίσκεστε στο σωστό μέρος. Όλοι οι δημόσιοι διαγωνισμοί συλλέγονται από περισσότερες από 1000 πηγές και ανανεώνονται σε καθημερινή βάση από το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Στο συγκεκριμένο προφίλ, σημειώθηκε αύξηση 30% στο σύνολο των εγγράφων που δημοσιεύσαμε το 2017 συγκριτικά με τον προηγούμενο χρόνο.

Γίνετε κι εσείς μια από τις κορυφαίες εταιρίες και εξοικονομήστε χρόνο λαμβάνοντας στο email σας όλους εκείνους τους διαγωνισμούς σχετικά με περιβαλλοντικές και οικολογικές υπηρεσίες. Εγγραφείτε σήμερα στην υπηρεσία μας για δωρεάν δοκιμή και επωφεληθείτε από τη μεγαλύτερη βάση δημοσίων διαγωνισμών σε Ελλάδα και Κύπρο.

2.732 προκηρύξεις βρέθηκαν για αυτή την αναζήτηση. Σελίδα: 1 ( από 274)
  Τίτλος Δημοσιεύτηκε Προθεσμία Περιοχή
Απόφαση ανάθεσης υπηρεσίας (7/18 Τ.Ε.) Προετοιμασίας δράσεων διασύνδεσης του Σ.Π.Α.Υ. με τους άλλους Συνδέσμους Φορείς και Σωματεία με Περιβαλλοντικό προσανατολισμό και τις Διοικητικές και Αυτοδιοικητικές μονάδες που έχουν αρμοδιότητα στον Υμηττό 23.02.18 Aττική
Σύμβαση ανάθεσης υπηρεσίας (7/18 Τ.Ε.) Προετοιμασίας δράσεων διασύνδεσης του Σ.Π.Α.Υ. με τους άλλους Συνδέσμους Φορείς και Σωματεία με Περιβαλλοντικό προσανατολισμό και τις Διοικητικές και Αυτοδιοικητικές μονάδες που έχουν αρμοδιότητα στον Υμηττό 23.02.18 Aττική
Έγκριση μελέτης και όρων δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού της παροχής υπηρεσιών για τη «Διαχείριση Βιοστερεών Και Λοιπών Στερεών Ε.Ε.Λ. Ιωαννίνων 23.02.18 Ήπειρος
Ανοικτή Δημόσια Σύμβαση με χρήση ηλεκτρονικών μέσων άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, στο σύνολο της προσφοράς για την υπηρεσία «Μεταφόρτωση και μεταφορά των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αριστοτέλη για χρονική διάρκεια ενός (1) έτους, με δικαίωμα προαίρεσης έξι (6) μηνών», όπως αναλυτικά αναφέρονται στη 2/2018 μελέτη. 23.02.18 28.03.18 Κεντρική Μακεδονία
Παράταση σύμβασης για 6 μήνες, για την παραλαβή, μεταφορά και τελική νόμιμη διάθεση αποβλήτων 23.02.18 Κεντρική Μακεδονία
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 23.02.18 Νότιο Αιγαίο
Επικοινωνία και διερεύνηση δυνατότητας συνεργασίας με περιβαλλοντικές οργανώσεις για τη 23.02.18 Aττική
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΑΠΟΧ-ΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟ ΚΕΝΟ ΤΗΣ Δ.Κ ΠΛΑΤΕΟΣ 23.02.18 Κεντρική Μακεδονία
Τροποποίηση της υπ? αριθμ. πρωτ. 1074/137/Α2/14.2.2018 Απόφασης Διενέργειας Επιτόπιας Επαλήθευσης στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) ως ΕΦΔ των Δράσεων Εθνικής Εμβέλειας α) «Διμερείς και Πολυμερείς Ε&Τ Συνεργασίες», β) «Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERA NETS» και γ) Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 23.02.18 Aττική
πΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ 2018 & 2019 Π.Ε.ΕΥΒΟΙΑΣ 23.02.18 23.03.18 Στερεά Ελλάδα

Απόφαση ανάθεσης υπηρεσίας (7/18 Τ.Ε.) Προετοιμασίας δράσεων διασύνδεσης του Σ.Π.Α.Υ. με τους άλλους Συνδέσμους Φορείς και Σωματεία με Περιβαλλοντικό προσανατολισμό και τις Διοικητικές και Αυτοδιοικητικές μονάδες που έχουν αρμοδιότητα στον Υμηττό

Τύπος σύμβασης Σύμβαση προμήθειας
Τύπος Εγγράφου: Αποτέλεσμα
Προϋπολογισμένες τιμές: 8.000,00 EUR

Σύμβαση ανάθεσης υπηρεσίας (7/18 Τ.Ε.) Προετοιμασίας δράσεων διασύνδεσης του Σ.Π.Α.Υ. με τους άλλους Συνδέσμους Φορείς και Σωματεία με Περιβαλλοντικό προσανατολισμό και τις Διοικητικές και Αυτοδιοικητικές μονάδες που έχουν αρμοδιότητα στον Υμηττό

Τύπος σύμβασης Σύμβαση προμήθειας
Τύπος Εγγράφου: Αποτέλεσμα
Κωδικοί CPV 79416200
Προϋπολογισμένες τιμές: 8.000,00 EUR

Έγκριση μελέτης και όρων δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού της παροχής υπηρεσιών για τη «Διαχείριση Βιοστερεών Και Λοιπών Στερεών Ε.Ε.Λ. Ιωαννίνων

Τύπος σύμβασης Σύμβαση υπηρεσίας
Τύπος Εγγράφου: Άλλες Πληροφορίες
Κωδικοί CPV 71300000 45240000 90400000 90500000
Προϋπολογισμένες τιμές: 74.338,00 EUR

Ανοικτή Δημόσια Σύμβαση με χρήση ηλεκτρονικών μέσων άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, στο σύνολο της προσφοράς για την υπηρεσία «Μεταφόρτωση και μεταφορά των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αριστοτέλη για χρονική διάρκεια ενός (1) έτους, με δικαίωμα προαίρεσης έξι (6) μηνών», όπως αναλυτικά αναφέρονται στη 2/2018 μελέτη.

Τύπος σύμβασης Σύμβαση υπηρεσίας
Τύπος Εγγράφου: Προκήρυξη
Κωδικοί CPV 90500000
Προϋπολογισμένες τιμές: 135.000,00 EUR

Παράταση σύμβασης για 6 μήνες, για την παραλαβή, μεταφορά και τελική νόμιμη διάθεση αποβλήτων

Τύπος σύμβασης Σύμβαση υπηρεσίας
Τύπος Εγγράφου: Αποτέλεσμα
Κωδικοί CPV 90500000
Προϋπολογισμένες τιμές: 0,00 EUR

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Τύπος σύμβασης Σύμβαση υπηρεσίας
Τύπος Εγγράφου: Αποτέλεσμα
Κωδικοί CPV 90500000
Προϋπολογισμένες τιμές: 0,00 EUR

Επικοινωνία και διερεύνηση δυνατότητας συνεργασίας με περιβαλλοντικές οργανώσεις για τη

Τύπος σύμβασης Σύμβαση υπηρεσίας
Τύπος Εγγράφου: Αποτέλεσμα
Κωδικοί CPV 79310000
Προϋπολογισμένες τιμές: 0,00 EUR

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΑΠΟΧ-ΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟ ΚΕΝΟ ΤΗΣ Δ.Κ ΠΛΑΤΕΟΣ

Τύπος σύμβασης Σύμβαση υπηρεσίας
Τύπος Εγγράφου: Αποτέλεσμα
Κωδικοί CPV 90480000
Προϋπολογισμένες τιμές: 0,00 EUR

Τροποποίηση της υπ? αριθμ. πρωτ. 1074/137/Α2/14.2.2018 Απόφασης Διενέργειας Επιτόπιας Επαλήθευσης στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) ως ΕΦΔ των Δράσεων Εθνικής Εμβέλειας α) «Διμερείς και Πολυμερείς Ε&Τ Συνεργασίες», β) «Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERA NETS» και γ) Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

Τύπος σύμβασης Σύμβαση υπηρεσίας
Τύπος Εγγράφου: Άλλες Πληροφορίες
Κωδικοί CPV 80400000 73100000 79400000 90700000
Προϋπολογισμένες τιμές: 0,00 EUR

πΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ 2018 & 2019 Π.Ε.ΕΥΒΟΙΑΣ

Τύπος σύμβασης Σύμβαση υπηρεσίας
Τύπος Εγγράφου: Προκήρυξη
Κωδικοί CPV 77100000 90700000
Προϋπολογισμένες τιμές: 748.170,00 EUR

Στατιστικά

Το 2017 σημειώθηκε αύξηση 17% στο σύνολο των προκηρύξεων που δημοσιεύσαμε σε όλα τα προφίλ, συγκριτικά με τον προηγούμενο χρόνο.