Feedback

Προκηρύξεις για Πολωνία

Το promitheies.gr σας ενημερώνει σχετικά με προκηρύξεις δημοσίου που αναρτώνται στην Πολωνία. Εάν η εταιρία σας ενδιαφέρεται να ενημερώνεται για προκηρύξεις και άλλων χωρών πέραν της Ελλάδας και της Κύπρου, τότε η υπηρεσία μας θα σας φανεί πολύ χρήσιμη. Έχοντας γραφεία σε 16 χώρες της Ευρώπης, έχουμε δημιουργήσει τη μεγαλύτερη βάση δημοσίων διαγωνισμών. Δημιουργώντας ατομικά προφίλ αναζήτησης, μπορούμε να προσαρμόσουμε όλους τους διαγωνισμούς ανάλογα με τις ανάγκες σας. Εγγραφείτε σήμερα και δοκιμάστε την υπηρεσία μας δωρεάν.

39.170 προκηρύξεις βρέθηκαν για αυτή την αναζήτηση. Σελίδα: 1 ( από 3917)
  Τίτλος Δημοσιεύτηκε Προθεσμία Περιοχή
Zakup nowego urządzenia medycznego do aplikacji dwutlenku węgla CO2 w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 RPO WSL: „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup specjalistycznego sprzętu, w celu wprowadzenia nowych innowacyjnych usług z zakresu medycyny na rynek śląski i krajowy”. 20.01.17 27.01.17 Tyski
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Wykonawców świadczących 492 godzin usług doradztwa psychologicznego na terenie powiatów: działdowskim, nidzickim, nowomiejskim, szczycieńskim woj. warmińsko-mazurskiego dla osób fizycznych/grup inicjatywnych (osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego) zainteresowanych utworzeniem podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych lub w inny sposób zainteresowanych działalnością w sektorze ekonomii społecznej, w tym chcących podjąć zatrudnienie w podmiocie ekonomii społ 20.01.17 27.01.17 Πολωνία
Celem zamówienia jest: 20.01.17 27.01.17 Gorzowski
Celem zamówienia jest zakup materiałów spawalniczych. 20.01.17 27.01.17 Leszczyński
Celem zamówienia jest zorganizowanie i prowadzenie zajęć z elementami socjoterapii i treningu zastępowania agresji dla 3 uczestników projektu zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym 20.01.17 27.01.17 Gorzowski
Zakup maszyny drukarskiej offsetowej w związku z realizacją projektu w ramach poddziałania 1.5.2. „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, o roboczym tytule „Rozwój przedsiębiorstwa Drukma poprzez wdrożenie na terenie Poznania innowacyjnej technologii dyspersji w celu zaoferowania nowych i udoskonalonych produktów i usług poligraficznych.” 20.01.17 27.02.17 Poznański
Celem zamówienia jest zakup Centrum obróbki blach który jest jednym z kluczowych wydatków, gwarantujący efektywną i ekonomiczną obróbkę plastyczną blach w wysokiej jakości. 20.01.17 02.03.17 Łódzki
Głównym celem zajęć jest przygotowanie studentów/-tek do zawodu psychologa – biegłego sądowego. 20.01.17 27.01.17 Katowicki
Celem zamówienia jest przewóz uczestników projektu pn. „Aktywna integracja w powiecie strzelecko – drezdeneckim” 20.01.17 27.01.17 Gorzowski
Głównym celem Projektu jest wzrost konkurencyjności LANWAR Cosmetics. 20.01.17 30.01.17 Poznański

Zakup nowego urządzenia medycznego do aplikacji dwutlenku węgla CO2 w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 RPO WSL: „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup specjalistycznego sprzętu, w celu wprowadzenia nowych innowacyjnych usług z zakresu medycyny na rynek śląski i krajowy”.

Τύπος σύμβασης Σύμβαση προμήθειας
Τύπος Εγγράφου: Προκήρυξη
Κωδικοί CPV 33100000-1

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Wykonawców świadczących 492 godzin usług doradztwa psychologicznego na terenie powiatów: działdowskim, nidzickim, nowomiejskim, szczycieńskim woj. warmińsko-mazurskiego dla osób fizycznych/grup inicjatywnych (osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego) zainteresowanych utworzeniem podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych lub w inny sposób zainteresowanych działalnością w sektorze ekonomii społecznej, w tym chcących podjąć zatrudnienie w podmiocie ekonomii społ

Τύπος σύμβασης Σύμβαση υπηρεσίας
Τύπος Εγγράφου: Προκήρυξη
Κωδικοί CPV 85312320-8

Celem zamówienia jest:

Τύπος σύμβασης Σύμβαση υπηρεσίας
Τύπος Εγγράφου: Προκήρυξη
Κωδικοί CPV 79956000-0

Celem zamówienia jest zakup materiałów spawalniczych.

Τύπος σύμβασης Σύμβαση προμήθειας
Τύπος Εγγράφου: Προκήρυξη
Κωδικοί CPV 44315100-2

Celem zamówienia jest zorganizowanie i prowadzenie zajęć z elementami socjoterapii i treningu zastępowania agresji dla 3 uczestników projektu zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym

Τύπος σύμβασης Σύμβαση υπηρεσίας
Τύπος Εγγράφου: Προκήρυξη
Κωδικοί CPV 80000000-4

Zakup maszyny drukarskiej offsetowej w związku z realizacją projektu w ramach poddziałania 1.5.2. „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, o roboczym tytule „Rozwój przedsiębiorstwa Drukma poprzez wdrożenie na terenie Poznania innowacyjnej technologii dyspersji w celu zaoferowania nowych i udoskonalonych produktów i usług poligraficznych.”

Τύπος σύμβασης Σύμβαση προμήθειας
Τύπος Εγγράφου: Προκήρυξη
Κωδικοί CPV 42991210-4 42991200-1 42991000-9 42990000-2 42900000-5 42000000-6

Celem zamówienia jest zakup Centrum obróbki blach który jest jednym z kluczowych wydatków, gwarantujący efektywną i ekonomiczną obróbkę plastyczną blach w wysokiej jakości.

Τύπος σύμβασης Σύμβαση προμήθειας
Τύπος Εγγράφου: Προκήρυξη
Κωδικοί CPV 42638000-7

Głównym celem zajęć jest przygotowanie studentów/-tek do zawodu psychologa – biegłego sądowego.

Τύπος σύμβασης Σύμβαση υπηρεσίας
Τύπος Εγγράφου: Προκήρυξη
Κωδικοί CPV 80000000-4

Celem zamówienia jest przewóz uczestników projektu pn. „Aktywna integracja w powiecie strzelecko – drezdeneckim”

Τύπος σύμβασης Σύμβαση υπηρεσίας
Τύπος Εγγράφου: Προκήρυξη
Κωδικοί CPV 60000000-8

Głównym celem Projektu jest wzrost konkurencyjności LANWAR Cosmetics.

Τύπος σύμβασης Σύμβαση προμήθειας
Τύπος Εγγράφου: Προκήρυξη
Κωδικοί CPV 39141100-3