Feedback

Διαγωνισμοί δημοσίου για Μελέτες δημοσίων έργων

Το promitheies.gr σας ενημερώνει σχετικά με προκηρύξεις δημοσίου που αφορούν τις μελέτες δημοσίων έργων. Εάν η εταιρία σας προσφέρει υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών, χαρτογράφησης αστικών περιοχών και γενικότερα αρχιτεκτονικές μελέτες, τότε η υπηρεσία μας θα σας φανεί πολύ χρήσιμη. Όλοι οι διαγωνισμοί δημοσίων έργων συλλέγονται από περισσότερες από 1000 πηγές και ανανεώνονται σε καθημερινή βάση από το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Στο συγκεκριμένο προφίλ, σημειώθηκε αύξηση 47% στο σύνολο των εγγράφων που δημοσιεύσαμε το 2018 συγκριτικά με τον προηγούμενο χρόνο.

Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία μας μπορείτε να βρείτε όλους τους διαγωνισμούς σχετικά με τις μελέτες δημοσίων έργων. Με τα ατομικά φίλτρα αναζήτησης μπορούμε να σας αποστέλλουμε μόνο προκηρύξεις μελετών που είναι σχετικές με το αντικείμενό σας. Εγγραφείτε σήμερα για δωρεάν δοκιμή ώστε να λαμβάνετε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες απευθείας στο email σας.

8.170 προκηρύξεις βρέθηκαν για αυτή την αναζήτηση. Σελίδα: 1 ( από 817)
  Τίτλος Δημοσιεύτηκε Προθεσμία Περιοχή
Εκπόνηση μελέτης, (κατάρτιση σχεδίων-τευχών, τευχών δημοπράτησης) για την σύμφωνα με τις απαιτήσεις διαμόρφωση-επισκευή των ορόφων (2ος, 3ος, 4ος, 5ος και 6ος όροφος), του επί της οδού Λέκκα 22 κτηρίου στην Αθήνα, στους χώρους των οποίων, θα στεγαστεί και λειτουργήσει η Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία του Υπουργείου 22.04.19 06.05.19 Aττική
ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 22.04.19 09.05.19 Κεντρική Μακεδονία
Υλοποίηση του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού του Δήμου Αλεξάνδρειας και εργαστηριακές αναλύσεις 22.04.19 09.05.19 Κεντρική Μακεδονία
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (του άρθρου 117 του Ν.4412/16) 22.04.19 06.05.19 Aττική
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ 22.04.19 22.10.19 Δυτική Ελλάδα
Έγκριση μελέτης και διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση με τίτλο: “Μελέτη 4ου Δημοτικού Σχολείου”, ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ 22.04.19 Aττική
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG116 22.04.19 10.05.19 Κεντρική Μακεδονία
41876 Μελέτη γραφείου και αναγνωριστική ωκεανογραφική – βυθομετρική έρευνα για τη μελέτη και εγκατάσταση υποβρυχίου καλωδιακού συστήματος Ε.Ρ. 150kVγια τη διασύνδεση των Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Σύστημα (Φάση Δ) 22.04.19 17.05.19 Aττική, Νότιο Αιγαίο
«Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, τεύχους Προεκτιμώμενης Αμοιβής, τεύχους Σκοπιμότητας – Τεχνικών Προδιαγραφών – Συγγραφής Υποχρεώσεων, Όρων Διακήρυξης, περίληψης Διακήρυξης (Προκύρηξη), ΤΕΥΔ, Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς για την σύναψη δημόσιας σύμβασης και συγκρότησης επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων ακινήτων ιδιοκτησίας Δ. Τρίπολης» 22.04.19 Πελοπόννησος
Περίληψη Διακήρυξης προμήθειας με τίτλο : «ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ» 22.04.19 03.05.19 Νότιο Αιγαίο

Εκπόνηση μελέτης, (κατάρτιση σχεδίων-τευχών, τευχών δημοπράτησης) για την σύμφωνα με τις απαιτήσεις διαμόρφωση-επισκευή των ορόφων (2ος, 3ος, 4ος, 5ος και 6ος όροφος), του επί της οδού Λέκκα 22 κτηρίου στην Αθήνα, στους χώρους των οποίων, θα στεγαστεί και λειτουργήσει η Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία του Υπουργείου

Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
Τύπος εγγράφου: Προκήρυξη
Κωδικοί CPV: 71335000-5 71300000 794
Προϋπολογισμένες τιμές: 6.200,00 EUR

ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
Τύπος εγγράφου: Προκήρυξη
Κωδικοί CPV: 71300000
Προϋπολογισμένες τιμές: 67.348,00 EUR

Υλοποίηση του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού του Δήμου Αλεξάνδρειας και εργαστηριακές αναλύσεις

Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
Τύπος εγγράφου: Προκήρυξη
Κωδικοί CPV: 71300000
Προϋπολογισμένες τιμές: 244.084,00 EUR

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (του άρθρου 117 του Ν.4412/16)

Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
Τύπος εγγράφου: Προκήρυξη
Κωδικοί CPV: 71300000
Προϋπολογισμένες τιμές: 6.200,00 EUR

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ

Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
Τύπος εγγράφου: Προκήρυξη
Κωδικοί CPV: 71400000
Προϋπολογισμένες τιμές: 29.999,00 EUR

Έγκριση μελέτης και διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση με τίτλο: “Μελέτη 4ου Δημοτικού Σχολείου”, ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ

Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
Τύπος εγγράφου: Άλλες Πληροφορίες
Κωδικοί CPV: 71300000 45300000-0 45400000-1 50700000-2

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG116

Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
Τύπος εγγράφου: Προκήρυξη
Κωδικοί CPV: 71631430 71300000 45240000 50500000
Προϋπολογισμένες τιμές: 91.500,00 EUR

41876 Μελέτη γραφείου και αναγνωριστική ωκεανογραφική – βυθομετρική έρευνα για τη μελέτη και εγκατάσταση υποβρυχίου καλωδιακού συστήματος Ε.Ρ. 150kVγια τη διασύνδεση των Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Σύστημα (Φάση Δ)

Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
Τύπος εγγράφου: Προκήρυξη
Κωδικοί CPV: 71300000 73112000 51100000-3 90700000 51430000 50430000
Προϋπολογισμένες τιμές: 1.500.000,00 EUR

«Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, τεύχους Προεκτιμώμενης Αμοιβής, τεύχους Σκοπιμότητας – Τεχνικών Προδιαγραφών – Συγγραφής Υποχρεώσεων, Όρων Διακήρυξης, περίληψης Διακήρυξης (Προκύρηξη), ΤΕΥΔ, Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς για την σύναψη δημόσιας σύμβασης και συγκρότησης επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων ακινήτων ιδιοκτησίας Δ. Τρίπολης»

Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
Τύπος εγγράφου: Προηγούμενες Πληροφορίες
Κωδικοί CPV: 71400000

Περίληψη Διακήρυξης προμήθειας με τίτλο : «ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ»

Τύπος σύμβασης: Συνδυασμένη σύμβαση
Τύπος εγγράφου: Προκήρυξη
Κωδικοί CPV: 45240000-1 38400000-9 71631430-3 42100000-0 32440000-9 38800000-3 42997100-2
Προϋπολογισμένες τιμές: 2.999.621,00 EUR