Feedback

Διαγωνισμοί δημοσίου για Μεταφορές - Μετακομίσεις

Το promitheies.gr σας ενημερώνει σχετικά με προκηρύξεις δημοσίου που αφορούν μεταφορές και μετακομίσεις. Εάν η εταιρία σας προσφέρει υπηρεσίες ενοικίασης οχημάτων μεταφοράς ή διακίνησης και αποθήκευσης εμπορευμάτων, τότε βρίσκεστε στο σωστό μέρος. Ο κατάλογος με όλες τις προκηρύξεις δημοσίου βασίζεται στις περισσότερες από 1000 πηγές που ελέγχουμε καθημερινά.

Γίνετε κι εσείς μια από τις κορυφαίες εταιρίες και εξοικονομήστε χρόνο λαμβάνοντας στο email σας όλους εκείνους τους διαγωνισμούς σχετικά με μεταφορές και μετακομίσεις. Δοκιμάστε δωρεάν την υπηρεσία μας και αποκτήστε πρόσβαση στη μεγαλύτερη βάση δημοσίων διαγωνισμών σε Ελλάδα και Κύπρο.

2.453 προκηρύξεις βρέθηκαν για αυτή την αναζήτηση. Σελίδα: 1 ( από 246)
  Τίτλος Δημοσιεύτηκε Προθεσμία Περιοχή
27-2019 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 20.06.19 02.07.19 Βόρειο Αιγαίο
Περί προσφυγής και ανάθεσης παροχής υπηρεσιών μεταφοράς απορριμματοφόρων με ειδικά δρομολόγια πλοίου κατεπειγόντως για μεταφορά των απορριμμάτων του Δήμου Σαμοθράκης στο ΧΥΤΑ Κομοτηνής με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης 20.06.19 Aνατολική Μακεδονία, Θράκη
Συντήρηση, επισκευή και λειτουργία σήραγγας Γορίτσας της Περιφερειακής οδού Βόλου-Αγριάς (σύμβαση 29270/30-3-2018), 3ος Μήνας του 2019 δηλαδή 12ος μήνας της σύμβασης, Μηνιαία παρακολούθηση κλπ (Α.Τ. 1- Συντήρηση, επισκευή και λειτουργία σήραγγας Γορίτσας της Περιφερειακής οδού Βόλου-Αγριάς 19.06.19 Θεσσαλία
Απόφαση Ανάθεσης για την Προμήθεια Ηλεκτρολογικών Υλικών στο Πλαίσιο του Έργου Αυτεπιστασίας «Διαμόρφωση Χώρου για Μετεγκατάσταση Ημερήσιας Νοσηλείας Ογκολογικής Κλινικής 251ΓΝΑ» (ΑΕΕ:10/18) 19.06.19 ΕΛΛΑΔΑ
Σας γνωστοποιούμε ότι η Σύγκλητος, στη συνεδρίασή της με αριθμό 2995/18-06-2019 έχοντας υπόψη, τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016 τ.Α') "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών", καθώς και τη διάταξη του άρθρου 13 παρ. 2 λστ. του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017 τ.Α') "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις", αποφάσισε την απ' ευθείας ανάθεση στον ΝΑΥΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ με ΑΦΜ: 090067111 της υπηρεσίας με τίτλο «ελλιμενισμός και φύλαξη του ιστιοφόρου σκάφους "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ" καθώς και τη σύνδεσή του σε δίκτυα κοινής ωφέλειας (παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και υδροδότησης) στο Νομό Θεσσαλονίκης, για ένα έτος» για το ποσό των πέντε χιλιάδων διακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και σαράντα λεπτών (5.282,40€) σε βάρος του ΚΑΕ 0899 του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ. του οικονομικού έτους 2019, σύμφωνα με το υπ. αριθμ 28114/30-05-2019 αίτημα της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 19.06.19 Κεντρική Μακεδονία
Απόφαση Ανάθεσης για την Προμήθεια Βινυλικών Δαπέδων στο Πλαίσιο του Έργου Αυτεπιστασίας «Διαμόρφωση Χώρου για Μετεγκατάσταση Ημερήσιας Νοσηλείας Ογκολογικής Κλινικής 251ΓΝΑ» (ΑΕΕ:10/18) 19.06.19 ΕΛΛΑΔΑ
Απευθείας ανάθεση για παροχή υπηρεσιών για τη ναύλωση επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους για τη μεταφορά προσωπικού του Ι.ΝΑ.ΛΕ από το λιμάνι της Μηχανιώνας Θεσσαλονίκης στα σημεία δειγματοληψιών του Τεχνητού Υφάλου Λιτόχωρου του νομού Πιερίας και διενέργεια των δειγματοληψιών, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Επιστημονική Παρακολούθηση διάρκειας τριών (3) χρόνων της λειτουργίας του Τεχνητού Υφάλου Λιτόχωρου Ν. Πιερίας»(CPV:63726700-1) (NUTS:EL515). 19.06.19 ΕΛΛΑΔΑ
Μίσθωση μηχανημάτων για συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Καμείρου 19.06.19 Νότιο Αιγαίο
Συντήρηση, επισκευή και λειτουργία σήραγγας Γορίτσας της Περιφερειακής οδού Βόλου-Αγριάς (σύμβαση 29270/30-3-2018), 4ος Μήνας του 2019 δηλαδή 13ος μήνας της σύμβασης, Μηνιαία παρακολούθηση κλπ (Α.Τ. 1- Συντήρηση, επισκευή και λειτουργία σήραγγας Γορίτσας της Περιφερειακής οδού Βόλου-Αγριάς 19.06.19 Θεσσαλία
ΠΛΗΡΩΜΗ ΒΕΡΓΙΝΑ ΕΠΕ- Στάθμευση ετήσια υπηρεσιακών αυτοκινήτων ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ 19.06.19 Aττική

27-2019 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
Τύπος εγγράφου: Προκήρυξη
Κωδικοί CPV: 63700000-6 85146000-4 63100000-0
Προϋπολογισμένες τιμές: 31.000,00 EUR

Περί προσφυγής και ανάθεσης παροχής υπηρεσιών μεταφοράς απορριμματοφόρων με ειδικά δρομολόγια πλοίου κατεπειγόντως για μεταφορά των απορριμμάτων του Δήμου Σαμοθράκης στο ΧΥΤΑ Κομοτηνής με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης

Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
Τύπος εγγράφου: Αποτέλεσμα
Κωδικοί CPV: 90500000 90512000 63720000
Προϋπολογισμένες τιμές: 14.413,00 EUR

Συντήρηση, επισκευή και λειτουργία σήραγγας Γορίτσας της Περιφερειακής οδού Βόλου-Αγριάς (σύμβαση 29270/30-3-2018), 3ος Μήνας του 2019 δηλαδή 12ος μήνας της σύμβασης, Μηνιαία παρακολούθηση κλπ (Α.Τ. 1- Συντήρηση, επισκευή και λειτουργία σήραγγας Γορίτσας της Περιφερειακής οδού Βόλου-Αγριάς

Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
Τύπος εγγράφου: Αποτέλεσμα
Κωδικοί CPV: 63712320

Απόφαση Ανάθεσης για την Προμήθεια Ηλεκτρολογικών Υλικών στο Πλαίσιο του Έργου Αυτεπιστασίας «Διαμόρφωση Χώρου για Μετεγκατάσταση Ημερήσιας Νοσηλείας Ογκολογικής Κλινικής 251ΓΝΑ» (ΑΕΕ:10/18)

Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
Τύπος εγγράφου: Αποτέλεσμα
Κωδικοί CPV: 31100000 31200000 31600000 31700000
Προϋπολογισμένες τιμές: 17.018,00 EUR

Σας γνωστοποιούμε ότι η Σύγκλητος, στη συνεδρίασή της με αριθμό 2995/18-06-2019 έχοντας υπόψη, τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016 τ.Α') "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών", καθώς και τη διάταξη του άρθρου 13 παρ. 2 λστ. του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017 τ.Α') "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις", αποφάσισε την απ' ευθείας ανάθεση στον ΝΑΥΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ με ΑΦΜ: 090067111 της υπηρεσίας με τίτλο «ελλιμενισμός και φύλαξη του ιστιοφόρου σκάφους "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ" καθώς και τη σύνδεσή του σε δίκτυα κοινής ωφέλειας (παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και υδροδότησης) στο Νομό Θεσσαλονίκης, για ένα έτος» για το ποσό των πέντε χιλιάδων διακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και σαράντα λεπτών (5.282,40€) σε βάρος του ΚΑΕ 0899 του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων του Α.Π.Θ. του οικονομικού έτους 2019, σύμφωνα με το υπ. αριθμ 28114/30-05-2019 αίτημα της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και

Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
Τύπος εγγράφου: Αποτέλεσμα
Κωδικοί CPV: 63723000
Προϋπολογισμένες τιμές: 5.282,00 EUR

Απόφαση Ανάθεσης για την Προμήθεια Βινυλικών Δαπέδων στο Πλαίσιο του Έργου Αυτεπιστασίας «Διαμόρφωση Χώρου για Μετεγκατάσταση Ημερήσιας Νοσηλείας Ογκολογικής Κλινικής 251ΓΝΑ» (ΑΕΕ:10/18)

Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
Τύπος εγγράφου: Αποτέλεσμα
Προϋπολογισμένες τιμές: 5.537,00 EUR

Απευθείας ανάθεση για παροχή υπηρεσιών για τη ναύλωση επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους για τη μεταφορά προσωπικού του Ι.ΝΑ.ΛΕ από το λιμάνι της Μηχανιώνας Θεσσαλονίκης στα σημεία δειγματοληψιών του Τεχνητού Υφάλου Λιτόχωρου του νομού Πιερίας και διενέργεια των δειγματοληψιών, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Επιστημονική Παρακολούθηση διάρκειας τριών (3) χρόνων της λειτουργίας του Τεχνητού Υφάλου Λιτόχωρου Ν. Πιερίας»(CPV:63726700-1) (NUTS:EL515).

Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
Τύπος εγγράφου: Αποτέλεσμα
Κωδικοί CPV: 63726700
Προϋπολογισμένες τιμές: 22.320,00 EUR

Μίσθωση μηχανημάτων για συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Καμείρου

Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
Τύπος εγγράφου: Αποτέλεσμα
Κωδικοί CPV: 45200000 60181000
Προϋπολογισμένες τιμές: 23.857,00 EUR

Συντήρηση, επισκευή και λειτουργία σήραγγας Γορίτσας της Περιφερειακής οδού Βόλου-Αγριάς (σύμβαση 29270/30-3-2018), 4ος Μήνας του 2019 δηλαδή 13ος μήνας της σύμβασης, Μηνιαία παρακολούθηση κλπ (Α.Τ. 1- Συντήρηση, επισκευή και λειτουργία σήραγγας Γορίτσας της Περιφερειακής οδού Βόλου-Αγριάς

Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
Τύπος εγγράφου: Αποτέλεσμα
Κωδικοί CPV: 63712320

ΠΛΗΡΩΜΗ ΒΕΡΓΙΝΑ ΕΠΕ- Στάθμευση ετήσια υπηρεσιακών αυτοκινήτων ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ

Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
Τύπος εγγράφου: Αποτέλεσμα
Κωδικοί CPV: 63712400