Feedback

Διαγωνισμοί δημοσίου για Περιβαλλοντικές υπηρεσίες - Μελέτες

Στο promitheies.gr μπορείτε να ενημερώνεστε για νέους δημόσιους διαγωνισμούς που αφορούν περιβαλλοντικές υπηρεσίες. Εάν η εταιρία σας προσφέρει περιβαλλοντικές υπηρεσίες και σχετικές μελέτες, τότε βρίσκεστε στο σωστό μέρος. Όλοι οι δημόσιοι διαγωνισμοί συλλέγονται από περισσότερες από 1000 πηγές και ανανεώνονται σε καθημερινή βάση από το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Στο συγκεκριμένο προφίλ, σημειώθηκε αύξηση 41% στο σύνολο των εγγράφων και 34% στις προκηρύξεις που δημοσιεύσαμε το 2017 συγκριτικά με τον προηγούμενο χρόνο.

Γίνετε κι εσείς μια από τις κορυφαίες εταιρίες και εξοικονομήστε χρόνο λαμβάνοντας στο email σας όλους εκείνους τους διαγωνισμούς σχετικά με περιβαλλοντικές υπηρεσίες και μελέτες. Εγγραφείτε σήμερα στην υπηρεσία μας για δωρεάν δοκιμή και επωφεληθείτε από τη μεγαλύτερη βάση δημοσίων διαγωνισμών σε Ελλάδα και Κύπρο.

736 προκηρύξεις βρέθηκαν για αυτή την αναζήτηση. Σελίδα: 1 ( από 74)
  Τίτλος Δημοσιεύτηκε Προθεσμία Περιοχή
Υπηρεσίες που αφορούν σε δειγματοληψίες και αναλύσεις ιχθυοπανίδας και φυτοβένθους μεταβατικών και παράκτιων υδάτων, που υποδιαιρούνται στα εξής τμήματα: Τμήμα 1: «Δειγματοληψίες και αναλύσεις ιχθυοπανίδας και φυτοβένθους μεταβατικών υδάτων», τμήμα 2: «Δειγματοληψίες και αναλύσεις φυτοβένθους παράκτιων υδάτων Αν. Μακεδονίας - Θράκης». 21.07.18 Greek / ΕΛΛΑΔΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 20.07.18 12.09.18 Κρήτη
Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη έγκρισης του με αρ. 3/2018 Πρακτικού Γνωμοδοτικής Επιτροπής αναφορικά με την αρ. πρωτ. οικ. 119759/19-6-2018 Πρόσκλησης συμμετοχής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (ΑΔΑ: 68ΧΑ7Λ7-ΟΑΡ, ΑΔΑΜ: 18PROC003286231) για την επιλογή αναδόχου για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στις ελαιοκομικές περιοχές του Δήμου Πόρου και του Δήμου Τροιζηνίας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2018, συνολικού προϋπολογισμού 149.832,67 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%) (Συστ 20.07.18 Aττική
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 20.07.18 12.09.18 Κρήτη
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 20.07.18 Κεντρική Μακεδονία
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΤΟΥ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕΣΩ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ - FOCUS 20.07.18 01.08.18 Πελοπόννησος
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ 20.07.18 Aττική
Έγκριση ή μη των υπ? αριθμ. 101/19-06-2018, 104/05-07-2018 και 110/13-07-2018 της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Ανοικτών/Διεθνών Διαγωνισμού της Π.Ε.Δ.Α. αναφορικά με τον Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη εργολάβου επίγειων δολωματικών ψεκασμών για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς, προκειμένου να προστατευτούν οι ελαιοπαραγωγικές εκτάσεις της Π.Ε. Δυτ. Αττικής, για το έτος 2018, προϋπολογισμού 128.116,80? συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 20.07.18 Aττική
Διαχείριση και λειτουργία ΧΥΤΑ Ν. Ρόδου του Δήμου Ρόδου για τρία έτη από την υπογραφή της ή πενήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων (55.800) τόνων απορριμμάτων, όποιο παρέλθει νωρίτερα με δικαίωμα προαίρεσης για ένα χρόνο επιπλέον. 20.07.18 Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κως, Ρόδος
Παρακολούθηση των λιμνοθαλασσών της Π.Ε. Ξάνθης ως προς το φυτοπλαγκτό για το έτος 2018 19.07.18 Ξάνθη

Υπηρεσίες που αφορούν σε δειγματοληψίες και αναλύσεις ιχθυοπανίδας και φυτοβένθους μεταβατικών και παράκτιων υδάτων, που υποδιαιρούνται στα εξής τμήματα: Τμήμα 1: «Δειγματοληψίες και αναλύσεις ιχθυοπανίδας και φυτοβένθους μεταβατικών υδάτων», τμήμα 2: «Δειγματοληψίες και αναλύσεις φυτοβένθους παράκτιων υδάτων Αν. Μακεδονίας - Θράκης».

Τύπος σύμβασης Σύμβαση υπηρεσίας
Τύπος Εγγράφου: Διόρθωση / Ακύρωση
Κωδικοί CPV 90714500
Προϋπολογισμένες τιμές: 0,00 EUR

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Τύπος σύμβασης Σύμβαση υπηρεσίας
Τύπος Εγγράφου: Προκήρυξη
Κωδικοί CPV 71335000-5 71200000 71300000 45240000 51100000 90700000 71400000
Προϋπολογισμένες τιμές: 803.083,00 EUR

Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη έγκρισης του με αρ. 3/2018 Πρακτικού Γνωμοδοτικής Επιτροπής αναφορικά με την αρ. πρωτ. οικ. 119759/19-6-2018 Πρόσκλησης συμμετοχής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (ΑΔΑ: 68ΧΑ7Λ7-ΟΑΡ, ΑΔΑΜ: 18PROC003286231) για την επιλογή αναδόχου για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στις ελαιοκομικές περιοχές του Δήμου Πόρου και του Δήμου Τροιζηνίας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2018, συνολικού προϋπολογισμού 149.832,67 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%) (Συστ

Τύπος σύμβασης Σύμβαση υπηρεσίας
Τύπος Εγγράφου: Αποτέλεσμα
Κωδικοί CPV 77100000 90700000
Προϋπολογισμένες τιμές: 149.832,00 EUR

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Τύπος σύμβασης Σύμβαση υπηρεσίας
Τύπος Εγγράφου: Προκήρυξη
Κωδικοί CPV 71335000 71300000 71400000 90700000
Προϋπολογισμένες τιμές: 995.822,00 EUR

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τύπος σύμβασης Σύμβαση υπηρεσίας
Τύπος Εγγράφου: Αποτέλεσμα
Κωδικοί CPV 90720000
Προϋπολογισμένες τιμές: 0,00 EUR

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΤΟΥ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕΣΩ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ - FOCUS

Τύπος σύμβασης Σύμβαση υπηρεσίας
Τύπος Εγγράφου: Προκήρυξη
Κωδικοί CPV 71241000 71300000 79400000 90700000 77100000
Προϋπολογισμένες τιμές: 74.000,00 EUR

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ

Τύπος σύμβασης Σύμβαση υπηρεσίας
Τύπος Εγγράφου: Αποτέλεσμα
Κωδικοί CPV 90713000
Προϋπολογισμένες τιμές: 0,00 EUR

Έγκριση ή μη των υπ? αριθμ. 101/19-06-2018, 104/05-07-2018 και 110/13-07-2018 της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Ανοικτών/Διεθνών Διαγωνισμού της Π.Ε.Δ.Α. αναφορικά με τον Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη εργολάβου επίγειων δολωματικών ψεκασμών για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς, προκειμένου να προστατευτούν οι ελαιοπαραγωγικές εκτάσεις της Π.Ε. Δυτ. Αττικής, για το έτος 2018, προϋπολογισμού 128.116,80? συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Τύπος σύμβασης Σύμβαση προμήθειας
Τύπος Εγγράφου: Αποτέλεσμα
Κωδικοί CPV 77100000 90700000
Προϋπολογισμένες τιμές: 128.116,00 EUR

Διαχείριση και λειτουργία ΧΥΤΑ Ν. Ρόδου του Δήμου Ρόδου για τρία έτη από την υπογραφή της ή πενήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων (55.800) τόνων απορριμμάτων, όποιο παρέλθει νωρίτερα με δικαίωμα προαίρεσης για ένα χρόνο επιπλέον.

Τύπος σύμβασης Σύμβαση υπηρεσίας
Τύπος Εγγράφου: Αποτέλεσμα
Κωδικοί CPV 90513000 90530000 90711500
Προϋπολογισμένες τιμές: 1.160.640,00 EUR

Παρακολούθηση των λιμνοθαλασσών της Π.Ε. Ξάνθης ως προς το φυτοπλαγκτό για το έτος 2018

Τύπος σύμβασης Σύμβαση υπηρεσίας
Τύπος Εγγράφου: Αποτέλεσμα
Κωδικοί CPV 90711500
Προϋπολογισμένες τιμές: 0,00 EUR

Στατιστικά

Το 2017 σημειώθηκε αύξηση 17% στο σύνολο των προκηρύξεων που δημοσιεύσαμε σε όλα τα προφίλ, συγκριτικά με τον προηγούμενο χρόνο.