Feedback

Διαγωνισμοί δημοσίου για Προμήθειες οχημάτων

Το promitheies.gr σας ενημερώνει σχετικά με προκηρύξεις δημοσίου που αφορούν προμήθειες οχημάτων. Εάν η εταιρία σας ασχολείται με την προμήθεια καινούριων και μεταχειρισμένων οχημάτων (Ι.Χ., φορτηγών, εκχιονιστικών), τότε η υπηρεσία μας θα σας φανεί πολύ χρήσιμη. Όλοι οι δημόσιοι διαγωνισμοί συλλέγονται από περισσότερες από 1000 πηγές και ανανεώνονται σε καθημερινή βάση από το εξειδικευμένο προσωπικό μας.

Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία μας μπορείτε να βρείτε όλους τους διαγωνισμούς σχετικά με προμήθειες οχημάτων. Με τα ατομικά φίλτρα αναζήτησης μπορούμε να σας αποστέλλουμε μόνο προκηρύξεις που είναι σχετικές με το αντικείμενό σας. Εγγραφείτε σήμερα για δωρεάν δοκιμή ώστε να λαμβάνετε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες απευθείας στο email σας.

1.721 προκηρύξεις βρέθηκαν για αυτή την αναζήτηση. Σελίδα: 1 ( από 173)
  Τίτλος Δημοσιεύτηκε Προθεσμία Περιοχή
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 19.06.19 04.07.19 Aνατολική Μακεδονία, Θράκη
Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ΄ αρ. πρωτ. 1776/11-06-2019 πρακτικού της γνωμοδοτικής επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ιδιωτικών μεταφορικών μέσων δημοσίας χρήσης με οδηγό για τη μεταφορά των μελών των Κ.Α.Π.Η. σε ημερήσιες εκδρομές, περιπάτους, θαλάσσια μπάνια, κ.λπ. και για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, ενδεικτικού προϋπολογισμού 73.950,14€ (εβδομήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών) συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής – υψηλότερου ποσοστού έκπτωσης για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Τρίτης Ηλικίας του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ. 19.06.19 Aττική
Έγκριση αγοράς οχήματος από ΔΔΔΥ Α.Ε. (ΟΔΔΥ) 19.06.19 Aττική
Παροχή υπηρεσίας μεταφοράς των Κ.Α.Π.Η. Πλατυκάμπου και Χάλκης για την ετήσια εκδρομή τους- Τα Κ.Α.Π.Η. που λειτουργούν στον Δήμο Κιλελέρ και ανήκουν στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Κιλελέρ βάση του ΦΕΚ σύσταση της διοργανώνουν την ετήσια εκδρομή τους και ζητούν από την Κ.Δ.Ε.Κ. να καλύψει το κόστος της μεταφοράς. 18.06.19 Κρήτη
Παροχή υπηρεσίας μεταφοράς των Κ.Α.Π.Η. της Νίκαιας για την ετήσια εκδρομή τους- Τα Κ.Α.Π.Η. που λειτουργούν στον Δήμο Κιλελέρ και ανήκουν στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Κιλελέρ βάση του ΦΕΚ σύσταση της διοργανώνουν την ετήσια εκδρομή τους και ζητούν από την Κ.Δ.Ε.Κ. να καλύψει το κόστος της μεταφοράς. 18.06.19 Κρήτη
Ανάθεση της προμήθειας ανταλλακτικών για το δίκυκλο του Δήμου, με αριθμό κυκλοφορίας ΑΖΕ1697 18.06.19 Aττική
ΣΥΜΒΑΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (Ομάδα Ε Ελαστιχοφόρος φορτωτής πλάγιας ολίσθησης). 18.06.19 Aττική
Προμήθεια ελαστικών για οχήματα (επιβατικά, απορριμματοφόρα, φορτηγά, λεωφορεία, μηχανήματα έργου και μοτοποδήλατα) του Δήμου και επισκευή αυτών, για την περίοδος 2019-2020 18.06.19 Κεντρική Μακεδονία
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ- Σύμβαση δαπάνης για τη διάθεση οχημάτων - μηχανημάτων για τη διενέργεια εργασιών άρσης επικινδυνοτήτων λόγω των πλημμυρικών φαινομένων στην Αττική από 29-9-2018, ανάδοχος ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 18.06.19 Aττική
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΔΕ ΣΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2018- ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΔΕ ΣΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2018 18.06.19 Στερεά Ελλάδα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
Τύπος εγγράφου: Προκήρυξη
Κωδικοί CPV: 16600000 34100000 43200000
Προϋπολογισμένες τιμές: 200.000,00 EUR

Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ΄ αρ. πρωτ. 1776/11-06-2019 πρακτικού της γνωμοδοτικής επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ιδιωτικών μεταφορικών μέσων δημοσίας χρήσης με οδηγό για τη μεταφορά των μελών των Κ.Α.Π.Η. σε ημερήσιες εκδρομές, περιπάτους, θαλάσσια μπάνια, κ.λπ. και για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, ενδεικτικού προϋπολογισμού 73.950,14€ (εβδομήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών) συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής – υψηλότερου ποσοστού έκπτωσης για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Τρίτης Ηλικίας του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ.

Τύπος σύμβασης: Συνδυασμένη σύμβαση
Τύπος εγγράφου: Αποτέλεσμα
Κωδικοί CPV: 60172000 34100000 34121000
Προϋπολογισμένες τιμές: 73.950,00 EUR

Έγκριση αγοράς οχήματος από ΔΔΔΥ Α.Ε. (ΟΔΔΥ)

Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
Τύπος εγγράφου: Προηγούμενες Πληροφορίες
Κωδικοί CPV: 34100000

Παροχή υπηρεσίας μεταφοράς των Κ.Α.Π.Η. Πλατυκάμπου και Χάλκης για την ετήσια εκδρομή τους- Τα Κ.Α.Π.Η. που λειτουργούν στον Δήμο Κιλελέρ και ανήκουν στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Κιλελέρ βάση του ΦΕΚ σύσταση της διοργανώνουν την ετήσια εκδρομή τους και ζητούν από την Κ.Δ.Ε.Κ. να καλύψει το κόστος της μεταφοράς.

Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
Τύπος εγγράφου: Αποτέλεσμα
Κωδικοί CPV: 34121000

Παροχή υπηρεσίας μεταφοράς των Κ.Α.Π.Η. της Νίκαιας για την ετήσια εκδρομή τους- Τα Κ.Α.Π.Η. που λειτουργούν στον Δήμο Κιλελέρ και ανήκουν στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Κιλελέρ βάση του ΦΕΚ σύσταση της διοργανώνουν την ετήσια εκδρομή τους και ζητούν από την Κ.Δ.Ε.Κ. να καλύψει το κόστος της μεταφοράς.

Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
Τύπος εγγράφου: Αποτέλεσμα
Κωδικοί CPV: 34121000

Ανάθεση της προμήθειας ανταλλακτικών για το δίκυκλο του Δήμου, με αριθμό κυκλοφορίας ΑΖΕ1697

Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
Τύπος εγγράφου: Αποτέλεσμα
Κωδικοί CPV: 34432000
Προϋπολογισμένες τιμές: 31,00 EUR

ΣΥΜΒΑΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (Ομάδα Ε Ελαστιχοφόρος φορτωτής πλάγιας ολίσθησης).

Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
Τύπος εγγράφου: Αποτέλεσμα
Κωδικοί CPV: 34142200
Προϋπολογισμένες τιμές: 59.396,00 EUR

Προμήθεια ελαστικών για οχήματα (επιβατικά, απορριμματοφόρα, φορτηγά, λεωφορεία, μηχανήματα έργου και μοτοποδήλατα) του Δήμου και επισκευή αυτών, για την περίοδος 2019-2020

Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
Τύπος εγγράφου: Αποτέλεσμα
Κωδικοί CPV: 34352100 34351100 34352000 34411200
Προϋπολογισμένες τιμές: 161.393,00 EUR

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ- Σύμβαση δαπάνης για τη διάθεση οχημάτων - μηχανημάτων για τη διενέργεια εργασιών άρσης επικινδυνοτήτων λόγω των πλημμυρικών φαινομένων στην Αττική από 29-9-2018, ανάδοχος ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
Τύπος εγγράφου: Αποτέλεσμα
Κωδικοί CPV: 34144200

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΔΕ ΣΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2018- ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΔΕ ΣΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2018

Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
Τύπος εγγράφου: Αποτέλεσμα
Κωδικοί CPV: 34121100