Feedback

Διαγωνισμοί δημοσίου για Συστήματα ελέγχου πρόσβασης

Στην παρακάτω λίστα του promitheies.gr θα βρείτε νέες προκηρύξεις δημοσίου που αφορούν συστήματα ελέγχου πρόσβασης. Εάν η εταιρία σας ασχολείται με την συντήρηση και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου πρόσβασης, χρονοπαρουσίας και ωρομέτρησης, τότε βρίσκεστε στο σωστό μέρος. Συγκεντρώνοντας προκηρύξεις που δημοσιεύονται ακόμη και σε μικρότερες πηγές, όπως τους ιστότοπους των αναθετουσών αρχών, έχουμε δημιουργήσει τη μεγαλύτερη βάση δημοσίων διαγωνισμών σε Ελλάδα και Κύπρο.

Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία μας εξοικονομείτε πολύτιμο χρόνο λαμβάνοντας στο email σας όλους εκείνους τους διαγωνισμούς σχετικά με συστήματα ελέγχου πρόσβασης. Δημιουργώντας ατομικά προφίλ αναζήτησης, μπορούμε να προσαρμόσουμε όλους τους διαγωνισμούς ανάλογα με τις ανάγκες σας. Εγγραφείτε σήμερα και δοκιμάστε την υπηρεσία μας δωρεάν.

327 προκηρύξεις βρέθηκαν για αυτή την αναζήτηση. Σελίδα: 1 ( από 33)
  Τίτλος Δημοσιεύτηκε Προθεσμία Περιοχή
Εξέταση της με αρ. πρωτ. 3888/31-01-2019 ένστασης της εταιρείας ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ Π.ΓΕΩΡΓΙΟΣ με διακριτικό τίτλο “CSB SECURITY” κατά της αρ. 16/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το Α΄ στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας σε κτίρια του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και έγκριση προσφορών για το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού που είναι το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 455/2018, 16/2019) 20.02.19 Κεντρική Μακεδονία
Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής για επέκταση του GIS με παροχή υπηρεσιών αποστολής, εγκατάστασης και συντήρησης 20.02.19 27.03.19 Aττική
Προμήθεια και εγκατάσταση επέκτασης συστήματος τηλεμετρίας και περιορισμού των διαρροών των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Τεμπών 19.02.19 25.03.19 Θεσσαλία
Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής για επέκταση του GIS με παροχή υπηρεσιών αποστολής, εγκατάστασης και συντήρησης 20.02.19 27.03.19 Aττική
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 266 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ» ΤΗΣ 15/02/2019 - Θέμα 1. Λήψη απόφασης για την οριστική κατακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας συστήματος επιτήρησης, συστήματος ελέγχου πρόσβασης και πληροφοριακού συστήματος της Μαρίνας και του καταφυγίου Μανδρακίου Κω, βάσει του πρακτικού αξιολόγησης της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών. 20.02.19 Κρήτη
ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΡΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ-ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ CosmoONE 20.02.19 20.02.19 Aττική
Ανάθεση στο πλαίσιο του έργου «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΥΠΟΤΡΟΠΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΨΥΧΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ», της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ -ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» 19.02.19 Aττική
Β560/18-02-19 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΜΠΑΡΕΣ) ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 19.02.19 Πελοπόννησος
ΕΓΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΔΡΑΣ & ΠΕ ΑΧΑΙΑΣ ΤΗΣ ΠΔΕ-ΑΠΣ 226/2018 19.02.19 Δυτική Ελλάδα
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 19.02.19 Aττική

Εξέταση της με αρ. πρωτ. 3888/31-01-2019 ένστασης της εταιρείας ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ Π.ΓΕΩΡΓΙΟΣ με διακριτικό τίτλο “CSB SECURITY” κατά της αρ. 16/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το Α΄ στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας σε κτίρια του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και έγκριση προσφορών για το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού που είναι το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 455/2018, 16/2019)

Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
Τύπος εγγράφου: Άλλες Πληροφορίες
Κωδικοί CPV: 79700000

Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής για επέκταση του GIS με παροχή υπηρεσιών αποστολής, εγκατάστασης και συντήρησης

Τύπος σύμβασης: Συνδυασμένη σύμβαση
Τύπος εγγράφου: Προκήρυξη
Κωδικοί CPV: 30200000 48900000 32500000 32300000 51600000
Προϋπολογισμένες τιμές: 2.901.600,00 EUR

Προμήθεια και εγκατάσταση επέκτασης συστήματος τηλεμετρίας και περιορισμού των διαρροών των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Τεμπών

Τύπος σύμβασης: Συνδυασμένη σύμβαση
Τύπος εγγράφου: Προκήρυξη
Κωδικοί CPV: 32441100 32441200 45240000-1 38400000-9 38800000-3 42997100-2 71631430-3 42100000-0
Προϋπολογισμένες τιμές: 1.328.785,00 EUR

Προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής για επέκταση του GIS με παροχή υπηρεσιών αποστολής, εγκατάστασης και συντήρησης

Τύπος σύμβασης: Συνδυασμένη σύμβαση
Τύπος εγγράφου: Προκήρυξη
Κωδικοί CPV: 30200000 48900000 32500000 32300000 50323100 30216110 51600000 30232110 30232140 30231310 30230000
Προϋπολογισμένες τιμές: 2.901.600,00 EUR

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 266 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΩ» ΤΗΣ 15/02/2019 - Θέμα 1. Λήψη απόφασης για την οριστική κατακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας συστήματος επιτήρησης, συστήματος ελέγχου πρόσβασης και πληροφοριακού συστήματος της Μαρίνας και του καταφυγίου Μανδρακίου Κω, βάσει του πρακτικού αξιολόγησης της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών.

Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
Τύπος εγγράφου: Αποτέλεσμα
Κωδικοί CPV: 35121000-8 35125300-2 32234000-2 30200000-1 32500000-8 48900000-7 30100000-0 32300000-6 32400000-7
Προϋπολογισμένες τιμές: 75.000,00 EUR

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΡΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ-ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ CosmoONE

Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
Τύπος εγγράφου: Προκήρυξη
Κωδικοί CPV: 33140000 30100000 30200000 22457000 30162000

Ανάθεση στο πλαίσιο του έργου «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΥΠΟΤΡΟΠΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΨΥΧΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ», της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ -ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
Τύπος εγγράφου: Αποτέλεσμα
Κωδικοί CPV: 85121200
Προϋπολογισμένες τιμές: 75,00 EUR

Β560/18-02-19 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΜΠΑΡΕΣ) ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
Τύπος εγγράφου: Αποτέλεσμα
Κωδικοί CPV: 50110000 45259000

ΕΓΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΔΡΑΣ & ΠΕ ΑΧΑΙΑΣ ΤΗΣ ΠΔΕ-ΑΠΣ 226/2018

Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
Τύπος εγγράφου: Προηγούμενες Πληροφορίες
Κωδικοί CPV: 50413200 35111000
Προϋπολογισμένες τιμές: 10.000,00 EUR

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
Τύπος εγγράφου: Προηγούμενες Πληροφορίες
Κωδικοί CPV: 48333000
Προϋπολογισμένες τιμές: 9.920,00 EUR