Feedback

Διαγωνισμοί δημοσίου για Υπηρεσίες πιστοποίησης και ISO

Στο promitheies.gr μπορείτε να ενημερώνεστε για νέους δημόσιους διαγωνισμούς που αφορούν υπηρεσίες πιστοποίησης και ISO. Εάν η εταιρία σας προσφέρει υπηρεσίες διαπίστευσης και πιστοποίησης για οποιοδήποτε κλάδο, όπως πιστοποιήσεις πυρασφάλειας, τροφίμων, μηχανημάτων, οχημάτων και συστημάτων, τότε βρίσκεστε στο σωστό μέρος. Συλλέγουμε διαγωνισμούς καθημερινά από περισσότερες από 1000 πηγές με αποτέλεσμα να έχουμε δημιουργήσει τη μεγαλύτερη βάση δημοσίων διαγωνισμών σε Ελλάδα και Κύπρο. Στο συγκεκριμένο προφίλ, σημειώθηκε αύξηση 5% στο σύνολο των εγγράφων και 13% στις προκηρύξεις που δημοσιεύσαμε το 2017 συγκριτικά με τον προηγούμενο χρόνο.

Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία μας μπορείτε να βρείτε όλους τους διαγωνισμούς σχετικά με υπηρεσίες πιστοποίησης και ISO. Δημιουργώντας ατομικά προφίλ αναζήτησης, μπορούμε να προσαρμόσουμε όλους τους διαγωνισμούς ανάλογα με τις ανάγκες σας. Εγγραφείτε σήμερα και δοκιμάστε την υπηρεσία μας δωρεάν.

1.713 προκηρύξεις βρέθηκαν για αυτή την αναζήτηση. Σελίδα: 1 ( από 172)
  Τίτλος Δημοσιεύτηκε Προθεσμία Περιοχή
Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών μελέτης εφαρμογής και εγκατάστασης συστήματος ανάλυσης επικινδυνότητας τροφίμων στα κρίσιμα σημεία ελέγχου ΗACCP των βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου μας προϋπολογισμού δαπάνης 21.250,00 ? πλέον Φ.Π.Α, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 10.12.18 Aττική
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 2η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:"ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ".- ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "Αντικατάσταση των ηλεκτρολογικών πινάκων ισχύος των αντλιοστασίων ύδρευσης και λυμάτων του Πανεπιστημίου Πατρών" 06.12.18 Δυτική Ελλάδα
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ <<ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Κ. ΑΝΑΛΗΨΗΣ>>- Με το παρόν έργο θα γίνει ασφαλτόστρωση, τσιμεντόστρωση και κατασκευή τοίχων αντιστήριξης για βελτίωση της οδοποιίας σε διάφορες τοποθεσίες της Τ.Κ. Ανάληψης. 06.12.18 Δυτική Ελλάδα
Για τις επεμβάσεις κι επισκευές των Η/Μ εγκαταστάσεων στην Παν/πολη Αθηνών,σύμφωνα με τον 4ο & τελικό λογαριασμό & πιστοποίηση,ως τη συνημμένη συγκεντρωτική κατάσταση ΕΡΓΟ 2014ΣΕ54600007- Για τις επεμβάσεις κι επισκευές των Η/Μ εγκαταστάσεων στην Παν/πολη Αθηνών,σύμφωνα με τον 4ο & τελικό λογαριασμό & πιστοποίηση,ως τη συνημμένη συγκεντρωτική κατάσταση ΕΡΓΟ 2014ΣΕ54600007 06.12.18 ΕΛΛΑΔΑ
Έρευνα αγοράς για την προμήθεια υλικών του Νοσοκομείου Έδρας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ - ΣΕΤ ΔΟΧΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ - ΒΟΡΙΚΟ ΟΞΥ POW - ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 10.12.18 12.12.18 Κεντρική Μακεδονία
Λήψη απόφασης για διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης (άρθρο 32, παρ. 2.β.γγ του Ν. 4412/2016) για την διακρίβωση και πιστοποίηση οργάνων μέτρησης (έξι αναλυτών καυσαερίων), συντήρηση και προμήθεια αναλώσιμων αυτών, συνολικής αξίας 21.523,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής σε επόμενη συνεδρίασή της 10.12.18 Aττική
ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν.Π 05.12.18 Aττική
«Εργασίες για την σύνταξη μελετών ? τευχών δημοπράτησης και την τεχνική υποστήριξη των υδραυλικών έργων του Δήμου Φυλής» 05.12.18 Aττική
Πρόγραμμα μάθησης Διά Βίου Εκπαίδευσης-Επιμόρφωσης με τίτλο : ISO/IEC 17025:2017 -ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΒΙΟΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 05.12.18 Θεσσαλία
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣ ΑΝΕΛΚ ΓΠΑ 10.12.18 19.12.18 Aττική

Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών μελέτης εφαρμογής και εγκατάστασης συστήματος ανάλυσης επικινδυνότητας τροφίμων στα κρίσιμα σημεία ελέγχου ΗACCP των βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου μας προϋπολογισμού δαπάνης 21.250,00 ? πλέον Φ.Π.Α, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

Τύπος σύμβασης: Συνδυασμένη σύμβαση
Τύπος εγγράφου: Προηγούμενες Πληροφορίες
Κωδικοί CPV: 79132000 30200000 48900000-7 51600000 39700000
Προϋπολογισμένες τιμές: 26.350,00 EUR

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 2η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:"ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ".- ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "Αντικατάσταση των ηλεκτρολογικών πινάκων ισχύος των αντλιοστασίων ύδρευσης και λυμάτων του Πανεπιστημίου Πατρών"

Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
Τύπος εγγράφου: Αποτέλεσμα
Κωδικοί CPV: 31214510 45317100
Προϋπολογισμένες τιμές: 0,00 EUR

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ <<ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Κ. ΑΝΑΛΗΨΗΣ>>- Με το παρόν έργο θα γίνει ασφαλτόστρωση, τσιμεντόστρωση και κατασκευή τοίχων αντιστήριξης για βελτίωση της οδοποιίας σε διάφορες τοποθεσίες της Τ.Κ. Ανάληψης.

Τύπος σύμβασης: Σύμβαση δημόσιου έργου
Τύπος εγγράφου: Αποτέλεσμα
Κωδικοί CPV: 45200000 45233120
Προϋπολογισμένες τιμές: 0,00 EUR

Για τις επεμβάσεις κι επισκευές των Η/Μ εγκαταστάσεων στην Παν/πολη Αθηνών,σύμφωνα με τον 4ο & τελικό λογαριασμό & πιστοποίηση,ως τη συνημμένη συγκεντρωτική κατάσταση ΕΡΓΟ 2014ΣΕ54600007- Για τις επεμβάσεις κι επισκευές των Η/Μ εγκαταστάσεων στην Παν/πολη Αθηνών,σύμφωνα με τον 4ο & τελικό λογαριασμό & πιστοποίηση,ως τη συνημμένη συγκεντρωτική κατάσταση ΕΡΓΟ 2014ΣΕ54600007

Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
Τύπος εγγράφου: Αποτέλεσμα
Κωδικοί CPV: 50710000
Προϋπολογισμένες τιμές: 0,00 EUR

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια υλικών του Νοσοκομείου Έδρας ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ - ΣΕΤ ΔΟΧΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ - ΒΟΡΙΚΟ ΟΞΥ POW - ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ

Τύπος σύμβασης: Συνδυασμένη σύμβαση
Τύπος εγγράφου: Προκήρυξη
Κωδικοί CPV: 33140000 33110000 50400000 30100000 79800000 42200000 45400000-1 79132000-8

Λήψη απόφασης για διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης (άρθρο 32, παρ. 2.β.γγ του Ν. 4412/2016) για την διακρίβωση και πιστοποίηση οργάνων μέτρησης (έξι αναλυτών καυσαερίων), συντήρηση και προμήθεια αναλώσιμων αυτών, συνολικής αξίας 21.523,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής σε επόμενη συνεδρίασή της

Τύπος σύμβασης: Συνδυασμένη σύμβαση
Τύπος εγγράφου: Προκήρυξη
Κωδικοί CPV: 71700000 79132000 38434000 50500000
Προϋπολογισμένες τιμές: 21.523,00 EUR

ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν.Π

Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
Τύπος εγγράφου: Προηγούμενες Πληροφορίες
Κωδικοί CPV: 79132000
Προϋπολογισμένες τιμές: 1.339,00 EUR

«Εργασίες για την σύνταξη μελετών ? τευχών δημοπράτησης και την τεχνική υποστήριξη των υδραυλικών έργων του Δήμου Φυλής»

Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
Τύπος εγγράφου: Προηγούμενες Πληροφορίες
Κωδικοί CPV: 42100000 44160000 71700000
Προϋπολογισμένες τιμές: 0,00 EUR

Πρόγραμμα μάθησης Διά Βίου Εκπαίδευσης-Επιμόρφωσης με τίτλο : ISO/IEC 17025:2017 -ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΒΙΟΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
Τύπος εγγράφου: Προηγούμενες Πληροφορίες
Κωδικοί CPV: 79632000
Προϋπολογισμένες τιμές: 0,00 EUR

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣ ΑΝΕΛΚ ΓΠΑ

Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
Τύπος εγγράφου: Προκήρυξη
Κωδικοί CPV: 50750000
Προϋπολογισμένες τιμές: 1.800,00 EUR