Χρησιμοποιείτε μη συμβατό browser
Feedback

Πληροφορίες υπηρεσιών

 

Email

Ενημέρωση μέσω Email  

Βρίσκουμε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες για την εταιρία σας! Εάν δεν θέλετε να διακινδυνεύσετε να χάσετε σημαντικές ευκαιρίες δημοσίων διαγωνισμών ή δεν έχετε χρόνο για να αναζητήσετε όλους τους επίσημους φορείς, η υπηρεσία μας διασφαλίζει την αποστολή νέων δημοσίων διαγωνισμών στο Email σας για τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείστε.

 • Προσωποποιημένα προφίλ αναζήτησης.
 • Ενημέρωση μόνο για τους δημόσιους διαγωνισμούς που πραγματικά σας ενδιαφέρουν.
 • Κανένα όριο στον αριθμό των δημοσίων διαγωνισμών που θα λαμβάνετε.
 • Κανένα όριο στους τύπους εγγράφων (ενεργοί διαγωνισμοί, διορθώσεις, ακυρώσεις, αποτελέσματα, ανάδοχοι, εγκρίσεις).

Στην Ελλάδα καθημερινά ελέγχονται:

 • Επίσημες πηγές: Διαύγεια, eProcurement (ΕΣΗΔΗΣ - ΚΗΜΔΗΣ) και TED.
 • Ιστότοποι Δήμων, Υπουργείων, Νοσοκομείων, Πανεπιστημίων, ΔΕΥΑ, Στρατού και όλων των αναθετουσών αρχών.

Επιπλέον, ελέγχουμε περισσότερες από 45.000 πηγές δημοσίων διαγωνισμών στην Ευρώπη και στην Λατινική Αμερική.
 


 

XLS

Εξαγωγή σε XLS

Με την υπηρεσία 'Εξαγωγή σε XLS' μπορείτε να επεξεργαστείτε τους διαγωνισμούς που λαμβάνετε με τον πιο γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο στην πιο διαδεδομένη μορφή αρχείων.

 • Ταξινομήστε, φιλτράρετε και παραμετροποιήστε τις δικές σας λίστες αποτελεσμάτων.
 • Δώστε προτεραιότητα στους διαγωνισμούς που έχουν πραγματική αξία για εσάς.
   

 

Επισυναπτόμενα

Αιτήματα και Εγκρίσεις

Με την υπηρεσία 'Αιτήματα και Εγκρίσεις' μπορείτε να ενημερώνεστε για τους δημόσιους διαγωνισμούς που πρόκειται να δημοσιευθούν στο μέλλον και να αποκτήσετε το προβάδισμα της έγκαιρης ενημέρωσης.

 • Προετοιμάστε καλύτερα τις προσφορές σας.
 • Κατανοήστε τις ανάγκες της κάθε αναθέτουσας αρχής πριν την δημοσίευση του διαγωνισμού.
 • Αποκτήστε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα και προετοιμάστε την στρατηγική σας.

Ενδεικτικό παράδειγμα:

Αίτημα: 01.09.17   ➔  Προκήρυξη: 04.09.17   ➔   Αποτέλεσμα: 08.11.2017   ➔   Σύμβαση: 22.11.17

 

 

Ανάδοχοι

Αποτελέσματα / Ανάδοχοι 

Με την υπηρεσία 'Αποτελέσματα / Ανάδοχοι' μπορείτε να ενημερώνεστε για τα αποτελέσματα, τις εντολές πληρωμών και τις συμβάσεις μεταξύ των αναθετόντων φορέων και των αναδόχων. Αποκτήστε προβάδισμα κατανοώντας καλύτερα τον ανταγωνισμό έχοντας μια πιο ολοκληρωμένη ενημέρωση.

 • Ενημερωθείτε για ευκαιρίες υπεργολαβίας και παρουσιάστε την επιχείρησή σας σε εταιρίες που έχουν ήδη κερδίσει δημόσιους διαγωνισμούς. Μπορείτε να έρθετε σε επαφή με τους εργολάβους και να προσφέρετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας, εκτελώντας μέρος του έργου που έχουν αναλάβει.
 • Ενημερωθείτε για τις προσφορές που καταθέτουν οι ανταγωνιστές σας, με τι τιμές κερδίζουν τους διαγωνισμούς και προετοιμάστε καλύτερα τις μελλοντικές σας προσφορές. Με αυτόν τον τρόπο είστε πιο ανταγωνιστικοί στην αγορά και έχετε περισσότερες πιθανότητες να κερδίσετε.
 • Μετατρέψτε τους αναδόχους σε πελάτες σας. Επικοινωνήστε με τους νικητές των δημοσίων διαγωνισμών και ενημερώστε τους για τα προϊόντα σας.

Γνωρίζοντας καλά τον ανταγωνισμό σας μπορείτε να δημιουργήσετε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες για την εταιρία σας. Επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε για όλα τα πλεονεκτήματα της υπηρεσίας. 

Ενδεικτικό παράδειγμα:

Αίτημα: 01.09.17  ➔  Προκήρυξη: 04.09.17   ➔  Αποτέλεσμα: 08.11.2017   ➔   Σύμβαση: 22.11.17
 


 

Email ανά παραλήπτη

Διαχείριση mail ανά παραλήπτη

Με την υπηρεσία 'Διαχείριση mail ανά παραλήπτη' μπορείτε να ορίσετε πολλαπλές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις οποίες θα αποστέλλονται τα αποτελέσματα ημερησίως.

 • Αποστείλετε τα αποτελέσματα στα αντοίστοιχα τμήματα της εταιρίας σας χωρίς να χάνετε χρόνο.
 • Βελτιώστε τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεστε τα αποτελέσματα που λαμβάνετε.
   

 

Email ανά περιφέρεια

Διαχείριση mail ανά περιφέρεια

Με την υπηρεσία 'Διαχείριση mail ανά περιφέρεια' μπορείτε να λαμβάνετε στο email σας τα αποτελέσματα των δημοσίων διαγωνισμών του προφίλ σας κατηγοριοποιημένα σε διαφορετικούς γεωγραφικούς προσδιορισμούς.

 • Οργανώστε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεστε τα αποτελέσματα που λαμβάνετε.
 • Ενημερώστε γρήγορα τα αντίστοιχα τμήματα της εταιρίας σας ανάλογα με τις περιφέρειες που δραστηριοποιείστε.
   

 

XML

Αρχεία XML

Με την υπηρεσία 'Αρχεία XML' μπορείτε να λαμβάνετε όλες τις πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν για τους δημόσιους διαγωνισμούς σε μορφή XML.

 • Επιλέξτε συγκεκριμένη μέρα και ώρα για την αποστολή του email αποτελεσμάτων.
 • Επιλέξτε τους παραλήπτες για κάθε email αποτελεσμάτων.
 • Επεξεργαστείτε τους διαγωνισμούς στα ενδοεταιρικά σας συστήματα.
   
Εάν ενδιαφέρεστε για την υπηρεσία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.
 

API

Υπηρεσία API

Με την 'Υπηρεσία API' μπορείτε να δημιουργήσετε μια εφαρμογή με όλους τους δημόσιους διαγωνισμούς που σας ενδιαφέρουν.

 • Προσαρμόστε τα δεδομένα με τον πιο πρακτικό τρόπο για εσάς και την εταιρία σας.
 • Χρησιμοποιείστε τα δεδομένα στις ενδοεταιρικές σας εφαρμογές.
 • Αποκτήστε τεράστια ευελιξία επιλέγοντας τις κατηγορίες εγγράφων που σας ενδιαφέρουν, τα πεδία πληροφοριών που θέλετε να παρουσιάζετε και τις λειτουργίες αναζήτησης που θέλετε να παρέχετε.
 • Δημιουργήστε μια σελίδα ενημέρωσης δημοσίων διαγωνισμών για δική σας χρήση.

Εάν ενδιαφέρεστε για την υπηρεσία, μπορείτε να κατεβάσετε τον σχετικό οδηγό χρήσης ή να επικοινωνήσετε μαζί μας.
 

Αναφορές

Αναφορές και Αναλύσεις

Με την υπηρεσία 'Αναφορές και Αναλύσεις' μπορείτε να λαμβάνετε συγκεντρωτικές πληροφορίες που αφορούν τον κλάδο σας ανάλογα με τις απαιτήσεις της εταιρίας σας. Πιο συγκεκριμένα προσφέρουμε τρεις επιλογές:

Τιμές αναδόχων (Competitor & Price Report)
Σας ενημερώνουμε για τα αποτελέσματα των δημοσίων διαγωνισμών αποστέλλοντας σας συγκεντρωτικές πληροφορίες για τα αποτελέσματα των διαγωνισμών με τα ονόματα των αναδόχων και τις τιμές τους.

Παρακολούθηση της αγοράς (Market Report)
Σας ενημερώνουμε για το ιστορικό των αναθετουσών αρχών αποστέλλοντας σας συγκεντρωτικά αποτελέσματα συγκεκριμένης χρονικής περιόδου με τα ονόματα των αναδόχων και τις τιμές τους.

Περιοδικοί Διαγωνισμοί (Upcoming Tenders)
Σας ενημερώνουμε για τους περιοδικούς δημόσιους διαγωνισμούς των αναθετουσών αρχών με βάση το ιστορικό προηγούμενων ετών που ενδέχεται να ανακοινωθούν.

Τα πλεονεκτήματά σας:

 • Είσοδος στις αγορές, συμμετοχή σε διαγωνισμούς με ανταγωνιστική προσφορά.
 • Είσοδος σε εκείνες τις αγορές που κυριαρχεί ο ανταγωνιστής σας.
 • Εκτίμηση του μεριδίου αγοράς των δημόσιων προμηθειών για κάθε σας ανταγωνιστή.
 • Απόκτηση επιχειρηματικών εταίρων και καθιέρωση επιχειρηματικής συνεργασίας.
 • Σχεδιασμός των δραστηριοτήτων της εταιρίας προετοιμάζοντας καλύτερα τις προσφορές.
 • Εκτίμηση της αξίας των δημοσίων διαγωνισμών.
 • Διευκόλυνση του τμήματος πωλήσεών σας.
 • Ελαχιστοποίηση του κινδύνου να κάνετε λάθος παίρνοντας μια επιχειρηματική απόφαση.
 • Καθορισμός του πλάνου πωλήσεών σας υπολογίζοντας πιθανά έσοδα βάσει των κερδισμένων διαγωνισμών.
 • Καλύτερη εκτίμηση των ευκαιριών ανάπτυξης της εταιρίας σας.

Εάν επιθυμείτε να σας αποστείλουμε δείγμα και να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για καθεμιά από τις παραπάνω υπηρεσίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στο marketing@promitheies.gr.
 

 

Πλεονεκτήματα

    Διαγωνισμοί Δημοσίου Check

Κάλυψη

Ελέγχουμε περισσότερες από 1.000 πηγές στην Ελλάδα και ενημερώνουμε για νέους δημόσιους διαγωνισμούς. Το 2017 συγκεντρώσαμε περισσότερους από 180.000 ενεργούς διαγωνισμούς και περισσότερα από 1.500.000 έγγραφα δημοσίων διαγωνισμών. 

Check
 

Εξυπηρέτηση πελατών

Η εξειδικευμένη ομάδα μας μπορεί να σας συμβουλέψει για το κατάλληλο προφίλ αναζήτησης σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρίας σας. 

 Check

Παγκόσμια εμπειρία

Οι πελάτες μας επωφελούνται από την πολυετή εμπειρία μας στον χώρο των δημοσίων διαγωνισμών στην Ευρώπη και την Λατινική Αμερική.

 Check

Επιχειρηματική ικανότητα

Με περισσότερα από 15 χρόνια στον χώρο έχουμε δημιουργήσει ένα ισχυρό σύστημα ενημέρωσης δημοσίων διαγωνισμών και μια πολύ έμπειρη ομάδα για την σωστή εξυπηρέτησή σας.