Feedback

Γλωσσάριο

Aποκλεισμός προμηθευτή από τις διαδικασίες των δημοσίων προμηθειών

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής Προγραμματισμού Προμηθειών (παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του ν.2286/1995), η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων και, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του φορέα που διενεργεί τον διαγωνισμό, μπορεί να αποκλεισθεί προμηθευτής για ορισμένο ή αόριστο χρόνο από το σύνολο των προμηθειών του δημοσίου τομέα, λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς σε διαδικασία προμήθειας ή λόγω παράβασης των διατάξεων περί προστασίας του καταναλωτή ή του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), για την οποία έχει καταδικαστεί αμετάκλητα.

Aπόφαση εφαρμογής του Ε.Π.Π.

Είναι η Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που συντάσσει και εκδίδει κάθε έτος το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Δ/νσης Πολιτικής Προμηθειών της Γ.Δ.Κ.Π, μετά την απόφαση έγκρισης του Ε.Π.Π. Με την απόφαση αυτή παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή του Ε.Π.Π., ήτοι για τη διενέργεια των διαγωνισμών και την εκτέλεση των συμβάσεων προμηθειών από τους Φορείς του Δημοσίου που ενέταξαν τις προμήθειές τους στο Ε.Π.Π. Η απόφαση εφαρμογής εκδίδεται χωρίς προηγούμενη γνωμοδότηση της Ε.Π.Π.Π.

Eκτελεστικές Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών

Οι εκτελεστικές διευθύνσεις της Γενικής Δ/νσης Κρατικών Προμηθειών είναι:

Α) Η 1η Δ/νση, ή Δ/νση Προμηθειών Τροφίμων, Χημικών και Κλωστοϋφαντουργικών ειδών.

Β) Η 2η Δ/νση ,ή Δ/νση Προμηθειών Διεύθυνση Προμηθειών Μεταφορικών Μέσων & Μηχανολογικού Εξοπλισμού.

Γ) Η 3η Δ/νση, ή Δ/νση Προμηθειών Ιατρικού, Ηλεκτρονικού , Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού & Επιστημονικών Οργάνων.

Έργο των εν λόγω Δ/νσεων είναι, η υλοποίηση των ενταγμένων στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.) προμηθειών, για τις οποίες δεν έχει χορηγηθεί εξουσιοδότηση διενέργειας από τους φορείς, (δηλ. διενέργεια όλων των διαδικασιών εκείνων, που απαιτούνται από το στάδιο της έκδοσης προκήρυξης διαγωνισμού μέχρι και την οριστική εκκαθάριση της σύμβασης), για τα είδη που άπτονται της καθ΄ ύλην αρμοδιότητας των Τμημάτων τους.

Ανάδειξη μειοδότη

Είναι η διαδικασία κατά την οποία η αρμόδια εκτελεστική Δ/νση, μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, συντάσσει πίνακα με τις οικονομικές προσφορές κατά αύξουσα σειρά και αναδεικνύει τον μειοδότη, από τον οποίο θα ζητήσει να καταθέσει εγκαίρως και προσηκόντως τα προβλεπόμενα από τον Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07) δικαιολογητικά.

Αποκεντρωμένη εκτέλεση σύμβασης

Κατά την αποκεντρωμένη εκτέλεση σύμβασης, η σύμβαση για την προμήθεια του είδους εκτελείται από τον εκάστοτε ενδιαφερόμενο Φορέα και όχι από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (Γ.Δ.Κ.Π.)

Αποκεντρωμένη σύναψη σύμβασης (Διενέργεια Διαγωνισμού)

Κατά την αποκεντρωμένη σύναψη σύμβασης, ο διαγωνισμός για την προμήθεια του είδους διενεργείται από τον εκάστοτε ενδιαφερόμενο Φορέα και όχι από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (Γ.Δ.Κ.Π.)

Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών

Είναι η διαδικασία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών μόνο των υποψήφιων προμηθευτών, των οποίων γίνεται αποδεκτή η τεχνική προσφορά και οι οποίοι διατηρούν σε ισχύ την προσφορά τους για τον διαγωνισμό.

Αποσφράγιση των δικαιολογητικών του μειοδότη

Είναι η διαδικασία αποσφράγισης των δικαιολογητικών του μειοδότη, με βάση τους όρους της διακήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07.

Απόφαση αποδοχής τεχνικών και αποσφράγισης οικονομικών προσφορών

Είναι η απόφαση που συντάσσει και εκδίδει η αρμόδια εκτελεστική Δ/νση, αποδεχόμενη ή μη τη σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Κρατικών Προμηθειών. Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης αντίθετης προς τη γνωμοδότηση της Επιτροπής, απαιτείται ειδική και επαρκής αιτιολογία. Η εν λόγω απόφαση προσβάλλεται με την ένσταση του Κ.Π.Δ. ή την προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3886/10, καθώς και με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και αίτηση ακύρωσης από όσους έχουν έννομο συμφέρον.

Απόφαση επιβολής έκπτωσης εξαιτίας ποιοτικών εκτροπών

Είναι η απόφαση που εκδίδει η αρμόδια εκτελεστική Δ/νση, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Κρατικών Προμηθειών (Ε.Κ.Π.), σύμφωνα με την οποία επιβάλλεται έκπτωση (χρηματικό πρόστιμο) επί της συμβατικής τιμής για τις ποιοτικές εκτροπές των συμβατικών ειδών, με βάση τα αναγραφόμενα στα πρωτόκολλα των επιτροπών παραλαβής και τη γνώμη της Τεχνικής Δ/νσης. Σε περίπτωση που παρατηρούνται ποιοτικές εκτροπές στα συμβατικά είδη, απαιτείται η έκδοση απόφασης για την έγκριση της παραλαβής των ειδών και επιβολής της σχετικής έκπτωσης, προκειμένου εν συνεχεία να διενεργηθεί η πληρωμή του προμηθευτή.

Απόφαση επιβολής προστίμου εκπρόθεσμης παράδοσης

Είναι η απόφαση που εκδίδει η αρμόδια εκτελεστική Δ/νση, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Κρατικών Προμηθειών (Ε.Κ.Π.), σύμφωνα με την οποία επιβάλλεται πρόστιμο για την εκπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, με βάση τις ημερομηνίες προσκόμισης των ειδών που αναγράφονται στο μακροσκοπικό πρωτόκολλο παραλαβής. Το ύψος του προστίμου καθορίζεται από τις παρ. 1,2 & του άρθρου 32 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07). Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης, απαιτείται η έκδοση : α) απόφασης παράτασης και β) απόφασης για την έγκριση της παραλαβής των ειδών και επιβολής του σχετικού προστίμου, προκειμένου εν συνεχεία να διενεργηθεί η πληρωμή του προμηθευτή.

Απόφαση κατ'αρχήν αποδοχής προσφορών - απόρριψης προσφορών

Είναι η απόφαση που συντάσσει και εκδίδει η αρμόδια εκτελεστική Δ/νση, αποδεχόμενη η μη τη σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Κρατικών Προμηθειών. Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης αντίθετης προς τη γνωμοδότηση της Επιτροπής, απαιτείται ειδική και επαρκής αιτιολογία. Η εν λόγω απόφαση προσβάλλεται με την ένσταση του Κ.Π.Δ. ή την προσφυγή του Ν. 3886/10, καθώς και με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και αίτηση ακύρωσης από όσους έχουν έννομο συμφέρον.

Απόφαση κατακύρωσης

Είναι η απόφαση που συντάσσει και εκδίδει η αρμόδια εκτελεστική Δ/νση, αποδεχόμενη ή μη τη σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Κρατικών Προμηθειών και με την οποία κατακυρώνει ή μη τα αποτελέσματα του διενεργηθέντος διαγωνισμού. Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης αντίθετης προς τη γνωμοδότηση της Επιτροπής, απαιτείται ειδική και επαρκής αιτιολογία. Η εν λόγω απόφαση προσβάλλεται με την ένσταση του Κ.Π.Δ. ή την προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3886/10, καθώς και με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και αίτηση ακύρωσης από όσους έχουν έννομο συμφέρον. Η απόφαση κατακύρωσης αναρτάται στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

Απόφαση κήρυξης προμηθευτή ως έκπτωτου

Είναι η απόφαση που εκδίδει η αρμόδια εκτελεστική Δ/νση , μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Κρατικών Προμηθειών (Ε.Κ.Π.) και ακρόαση του προμηθευτή ενώπιον της Επιτροπής. Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος για τους λόγους που αναφέρονται στις παρ. 1 & 2 του άρθρου 34 (Κήρυξη προμηθευτή εκπτώτου) του Κ.Π.Δ. ( Π.Δ. 118/07). Στον έκπτωτο προμηθευτή επιβάλλονται οι κυρώσεις της παρ. 4 του άρθρου 34 του Π.Δ. 118/07.

Απόφαση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης

Είναι η απόφαση που εκδίδει η αρμόδια εκτελεστική Δ/νση, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Κρατικών Προμηθειών (Ε.Κ.Π.), σύμφωνα με την οποία μετατίθεται ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, με βάση τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 26 του Π.Δ. 118/07.

Επισημαίνεται ότι : 

Α) Μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σημαντικών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των ειδών. 

Β) Η μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης δεν είναι χρονικά καθορισμένη, ούτε συνοδεύεται από χρηματικό πρόστιμο. Ο χρόνος μετάθεσης «θεωρείται συμβατικός χρόνος».

Απόφαση παράτασης της διενέργειας του διαγωνισμού πέραν του 2πλάσιου του χρόνου ισχύος των προσφορών

Είναι η απόφαση που εκδίδει η αρμόδια εκτελεστική διεύθυνση, προκειμένου να συνεχισθεί η διενέργεια του διαγωνισμού σε περίπτωση που μέχρι το πέρας του διπλάσιου του χρόνου ισχύος των προσφορών δεν έχει γίνει κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Αν δεν εκδοθεί σχετική απόφαση τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται. (παρ. 3 του άρθρου 13 Π.Δ. 118/07).

Απόφαση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης

Είναι η απόφαση που εκδίδει η αρμόδια εκτελεστική Δ/νση, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Κρατικών Προμηθειών (Ε.Κ.Π.), σύμφωνα με την οποία παρατείνεται ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, με βάση τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 26 του Π.Δ. 118/07.

Επισημαίνεται ότι : 

α) Προκειμένου να εκδοθεί απόφαση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του είδους, απαιτείται η εμπρόθεσμη (πριν τη λήξη του αρχικά ορισθέντος συμβατικού χρόνου παράδοσης) υποβολή σχετικού αιτήματος του προμηθευτή στην Υπηρεσία.

β) Η παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης είναι χρονικά καθορισμένη από τον Κ.Π.Δ. (παρ. 2, άρθρο 26 του Π.Δ. 118/07) και όταν δοθεί συνοδεύεται από την επιβολή χρηματικού προστίμου, σύμφωνα με τις παρ. 1,2 & 5 του άρθρου 32 του Π.Δ. 118/07. Αυτό συμβαίνει, διότι ο χρόνος παράτασης δεν «θεωρείται συμβατικός χρόνος». Η παράδοση των ειδών που πραγματοποιείται εντός του χρόνου παράτασης θεωρείται εκπρόθεσμη.

Αρμοδιότητα και διάρθρωση της Δ/νσης Πολιτικής Προμηθειών

Αρμοδιότητα της Δ/νσης Πολιτικής Προμηθειών είναι η επιτελική διαχείριση των Δημόσιων Συμβάσεων Προμηθειών, σύμφωνα με το πλαίσιο, που καθορίζεται από το Ν. 2286/95. Ο ρόλος της ασκείται στο επίπεδο της κεντρικής και αποκεντρωμένης υλοποίησης των Προμηθειών του Δημοσίου.

Με το Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων:
-παρέχει οδηγίες και πληροφορίες σχετικά με τη διενέργεια των προμηθειών από τους Φορείς του Δημοσίου,
-επιμελείται το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο.
-φροντίζει για την πιστή και ομοιόμορφη τήρηση του θεσμικού πλαισίου των Δημόσιων Συμβάσεων Προμηθειών και των υποχρεώσεων που απορρέουν από Διεθνείς Συμφωνίες. Εκπροσωπεί τη χώρα μας σε Διεθνείς Οργανισμούς.

Μέσω του Τμήματος Προγραμματισμού και Στοιχείων:
-μεριμνά για τον προγραμματισμό των προμηθειών των φορέων του Δημοσίου, κατά τρόπο αποτελεσματικό και αποδοτικό προς το Δημόσιο Συμφέρον,
-εγκρίνει το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.), ρυθμίζοντας τα σχετικά με αυτό ζητήματα,
-κωδικοποιεί και τηρεί αρχείο ειδών, σύμφωνα με τα κοινοτικά πρότυπα,
-συλλέγει στατιστικά-απολογιστικά στοιχεία επί των Δημόσιων Συμβάσεων Προμηθειών.

Το Τμήμα Δημοσιεύσεων, παραλαβών και Δειγμάτων:
-φροντίζει για τα θέματα δημοσιότητας επί των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο,
-παραλαμβάνει και διαχειρίζεται τα δείγματα που σχετίζονται με την υλοποίηση των προμηθειών,
-προτείνει η/και ορίζει τα μέλη των Επιτροπών που λειτουργούν στη Γενική Δ/νση Κρατικών Προμηθειών, όπως και των Επιτροπών Παραλαβής
-Διενεργεί τη θεώρηση των συμβάσεων και τηρεί αρχείο καταχώρισης αυτών.

Αρμοδιότητα της Τεχνικής Διεύθυνσης

Η Τεχνική Δ/νση παρέχει υποστήριξη επί τεχνικών θεμάτων κατά τις τρεις φάσεις υλοποίησης των δημόσιων προμηθειών στη Γενική Δ/νση Κρατικών Προμηθειών, ήτοι α)το σχεδιασμό, την κατάρτιση και έγκριση του Ε.Π.Π., β)τη διενέργεια του διαγωνισμού και γ) την εκτέλεση της Σύμβασης. Διαρθρώνεται σε Τμήματα με αρμοδιότητες ανάλογες των αρμοδιοτήτων των εκτελεστικών Δ/νσεων της Γ.Δ.Κ.Π.

Γενικές αρχές που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις, σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο

Σύμφωνα με το Π.Δ. 60/07 οι αναθέτουσες αρχές αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις ενεργώντας με διαφάνεια. 

Γενικότερα σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο , οι γενικές αρχές που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις είναι οι εξής : 

α) Η αρχή της υποχρεωτικής δημοσιότητας, β) η αρχή της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων, γ) η αρχή της διαφάνειας, δ) η αρχή της αναλογικότητας, ε) η αρχή της υποχρεωτικής αιτιολόγησης των βλαπτικών πράξεων, στ) η αρχή της περιοριστικής ερμηνείας των παρεκκλίσεων, ζ) η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης, η) η αρχή της αντικειμενικότητας, θ) η αρχή της αμεροληψίας και ι) η αρχή της ασφάλειας δικαίου και της προβλεψιμότητας.

Δημοσίευση Διακήρυξης

Αφορά στην υποχρέωση, βάσει των κείμενων διατάξεων, αποστολής και δημοσίευσης της διακήρυξης του διαγωνισμού στο Φ.Ε.Κ., στον ελληνικό τύπο, στα επιμελητήρια, και στην Ε.Ε. Αρμόδιο είναι το Τμήμα Δημοσιεύσεων Παραλαβών και Δειγμάτων σε συνεργασία με την αρμόδια εκτελεστική Δ/νση. Δημοσίευση της διακήρυξης γίνεται και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών

Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών για τα οποία η υλοποίηση της προμήθειας (σύναψη & εκτέλεση σύμβασης) θα διενεργηθεί από τη Γενική Δ/νση Κρατικών Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, προτού θεωρηθούν αρμοδίως, αναρτώνται στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και τίθενται σε δημόσια διαβούλευση. Oι παρατηρήσεις που θα υποβληθούν κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης τίθενται υπόψη του αρμόδιου για τη θεώρηση αυτών οργάνου.

Διαδικασία σύναψης σύμβασης

Είναι ο τρόπος με τον οποίο διενεργείται ο διαγωνισμός και συνάπτεται η σύμβαση μεταξύ Δημοσίου και προμηθευτή. Διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις : 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

Είναι η διαγωνιστική διαδικασία στην οποία δύναται να υποβάλει προσφορά, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού, κάθε ενδιαφερόμενος υποψήφιος προμηθευτής. 

ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

Είναι η διαγωνιστική διαδικασία στην οποία δύνανται να υποβάλουν προσφορά, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού, μόνο όσοι από τους υποψήφιους προμηθευτές επιλεγούν κατά το στάδιο της αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής και στους οποίους αποστέλλεται πρόσκληση για υποβολή προσφοράς. 

Ο ανοικτός και ο κλειστός διαγωνισμός διενεργούνται για την προμήθεια ειδών με ετήσια προϋπολογισθείσα δαπάνη κατά κωδικό αριθμό είδους (cpv 2008) άνω των 60.000 € άνευ Φ.Π.Α. 

Η ανάθεση της δημόσιας σύμβασης πραγματοποιείται , είτε βάσει του κριτηρίου της χαμηλότερης τιμής, είτε βάσει της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς. Ο τρόπος διεξαγωγής του ανοικτού και του κλειστού διαγωνισμού περιγράφεται στον Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07). 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Είναι η διαγωνιστική διαδικασία στην οποία υποβάλλονται προσφορές χωρίς να είναι υποχρεωτική η δημοσίευση διακήρυξης διαγωνισμού. Διενεργείται για την προμήθεια ειδών με ετήσια προϋπολογισθείσα δαπάνη κατά κωδικό αριθμό είδους (cpv 2008) από 20.001 € μέχρι 60.000 € άνευ Φ.Π.Α. Κατά τον πρόχειρο διαγωνισμό ακολουθείται κυρίως η ανοικτή διαδικασία. Εφαρμόζεται εν μέρει το Π.Δ. 118/07.

Η ανάθεση της δημόσιας σύμβασης πραγματοποιείται, είτε βάσει του κριτηρίου της χαμηλότερης τιμής, είτε βάσει της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς. Η Γενική Δ/νση Κρατικών Προμηθειών δεν διενεργεί πρόχειρους διαγωνισμούς. 

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ) 

Η απευθείας ανάθεση ακολουθείται για την προμήθεια ειδών με ετήσια προϋπολογισθείσα δαπάνη κατά κωδικό αριθμό είδους (cpv 2008) μέχρι 20.000 € άνευ Φ.Π.Α. Η Γενική Δ/νση Κρατικών Προμηθειών δεν υλοποιεί δημόσιες προμήθειες με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατά τα ανωτέρω. 

Η διαδικασία ανάθεσης με διαπραγμάτευση μπορεί να ακολουθηθεί, α) μετά από απόφαση, και για την προμήθεια είδους μεγαλύτερης προϋπολογισθείσας δαπάνης (Ν. 2286/95, Άρθρο 13, παρ. 13), καθώς και β)μετά από διαδικασία ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού, κατά την οποία δεν κατέστη δυνατή η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Στην β΄ περίπτωση , για την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, η απόφαση της περίπτωσης α΄, υποκαθίσταται από την απόφαση κρίσεως των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού (απόφαση ματαίωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης). Η Γενική Δ/νση Κρατικών Προμηθειών δύναται να υλοποιεί δημόσιες προμήθειες με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, κατά τα ανωτέρω.

Ο τρόπος διεξαγωγής της διαπραγμάτευσης δεν περιγράφεται σε κάποιο νομοθέτημα. 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ 

Αναφέρεται στο Π.Δ. 60/07
Οι αναθέτουσες Αρχές προβαίνουν, με τους υποψήφιους που επελέγησαν, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42 έως 50 του Π.Δ. 60/07 , σε διάλογο, σκοπός του οποίου είναι η διερεύνηση και ο προσδιορισμός των μέσων που μπορούν να ικανοποιήσουν, με τον καλύτερο τρόπο, τις ανάγκες τους. Αντικείμενο του διαλόγου μπορεί να αποτελούν όλες οι πτυχές της σύμβασης.
Η ανάθεση της δημόσιας σύμβασης πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του κριτηρίου της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς.
Στη Γενική Δ/νση Κρατικών Προμηθειών δεν έχει διενεργηθεί διαγωνισμός με τη διαδικασία αυτή, γιατί απαιτείται νομοθετική εξειδίκευση των σχετικών διατάξεων του Π.Δ. 60/07.

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Είναι η κανονιστικού χαρακτήρα διοικητική πράξη (απόφαση) που περιέχει τα στοιχεία του προς προμήθεια είδους και τους όρους διενέργειας του διαγωνισμού που δεσμεύουν τα ενδιαφερόμενα μέρη (Δημόσιο και υποψήφιοι προμηθευτές).

Η εν λόγω απόφαση προσβάλλεται με την ένσταση του Κ.Π.Δ. ή την προσφυγή του Ν. 3886/10, καθώς και με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και αίτηση ακύρωσης από όσους έχουν έννομο συμφέρον.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Είναι η εγγύηση που υποχρεούται να προσκομίσει ο προμηθευτής προκειμένου να υπογραφεί η Σύμβαση. Το ύψος καθορίζεται στο 10% της συνολικής συμβατικής αξίας άνευ Φ.Π.Α. ( παρ. 5 του άρθρου 25 του Π.Δ. 118/07). Το περιεχόμενό της καθορίζεται από το άρθρο 25 του Π.Δ. 118/07. Η επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης στον Προμηθευτή γίνεται σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 25 του Π.Δ. 118/07. Πρότυπο εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΣΤ΄ (Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών) της διακήρυξης του διαγωνισμού. Εγγύηση καλής εκτέλεσης δεν απαιτείται στον Πρόχειρο διαγωνισμό. (παρ. 9, άρθρο 25 Π.Δ. 118/07).

Εγγύηση προκαταβολής

Είναι η εγγύηση που υποχρεούται να προσκομίσει ο προμηθευτής, προκειμένου να του χορηγηθεί προκαταβολή σε ποσοστό μέχρι 50% της συνολικής συμβατικής αξίας άνευ Φ.Π.Α., εφόσον υπάρχει σχετικός όρος στη σύμβαση. Το περιεχόμενο της εγγυητικής επιστολής για τη λήψη προκαταβολής καθορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 25 του Π.Δ. 118/07.

Εγγύηση συμμετοχής

Είναι η εγγυητική επιστολή που υποχρεούται, σύμφωνα με το Π.Δ. 118/07 (Άρθρο 25), να καταθέσει με την προσφορά του ο υποψήφιος προμηθευτής, προκειμένου να συμμετάσχει σε ανοικτό ή κλειστό διαγωνισμό. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής είναι το 5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης με Φ.Π.Α. της ποσότητας του είδους για την οποία υποβάλλεται προσφορά. Το περιεχόμενό της εγγυητικής επιστολής αναφέρεται στις παρ. 3 & 4 του άρθρου 25 του Π.Δ. 118/07. Η επιστροφή της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στον ανάδοχο και στους υποψήφιους προμηθευτές γίνεται σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 25 του Π.Δ. 118/07.

Πρότυπο εγγυητικής επιστολής συμμετοχής περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΣΤ΄ (Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών) της διακήρυξης του διαγωνισμού.

Στον πρόχειρο διαγωνισμό και στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης δεν είναι υποχρεωτική η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (Π.Δ. 118/07, άρθρο 25 παρ. 9 &10)

Έγκριση του Ε.Π.Π.

Απόφαση έγκρισης. Είναι η Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας που συντάσσει και εκδίδει κάθε έτος το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Δ/νσης Πολιτικής Προμηθειών της Γ.Δ.Κ.Π, μετά από γνωμοδότηση της Ε.Π.Π.Π. Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται το Ε.Π.Π. κάθε έτους (έγκριση της ένταξης ειδών στο Ε.Π.Π.) , και νομιμοποιούνται οι ενδιαφερόμενοι Φορείς να διενεργούν τους διαγωνισμούς για την προμήθεια των ειδών που αφορούν στο συγκεκριμένο έτος.

Εγκύκλιος κατάρτισης του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών

Η Εγκύκλιος που αποστέλλεται περί τα τέλη κάθε ημερολογιακού έτους από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Δ/νσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Δ/νσης Κρατικών Προμηθειών (ΓΔΚΠ) στους φορείς του Ε.Π.Π., προκειμένου αυτοί να αποστείλουν εντός προθεσμίας τα αιτήματά τους για ένταξη των προμηθειών τους στο Ε.Π.Π. του επομένου έτους. Στην εγκύκλιο αναφέρονται οι οδηγίες, σύμφωνα με τις οποίες θα αποσταλούν στο Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Δ/νσης Πολιτικής Προμηθειών της Γ.Δ.Κ.Π. τα επιμέρους προγράμματα προμηθειών των Φορέων, προκειμένου να ακολουθήσει, κατόπιν γνωμοδότησης της Ε.Π.Π.Π., η ένταξη των προμηθειών στο Ε.Π.Π.

Εισήγηση αποδοχής τεχνικών και αποσφράγισης οικονομικών προσφορών

Είναι η εισήγηση που υποβάλλεται από την αρμόδια εκτελεστική Δ/νση στην Επιτροπή Κρατικών Προμηθειών (Ε.Κ.Π.), σχετικά με την αξιολόγηση (αποδοχή-απόρριψη) των υποβληθεισών προσφορών ως προς το τεχνικό σκέλος αυτών, σύμφωνα με την προηγηθείσα τεχνική αξιολόγηση της προσφοράς. Στην εν λόγω εισήγηση προτείνεται επίσης η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των υποψήφιων προμηθευτών, των οποίων γίνεται αποδεκτή η τεχνική προσφορά. Επί της ανωτέρω εισήγησης η Επιτροπή γνωμοδοτεί εκδίδοντας σχετικό Πρακτικό. Η γνωμοδότηση της Επιτροπής είναι απλή.

Εισήγηση κατ'αρχήν αποδοχής - απόρριψης προσφορών

Είναι η εισήγηση που υποβάλλεται από την αρμόδια εκτελεστική Δ/νση στην Επιτροπή Κρατικών Προμηθειών (Ε.Κ.Π.) σχετικά με την αξιολόγηση (αποδοχή-απόρριψη) των υποβληθεισών προσφορών ως προς τα τυπικά δικαιολογητικά που απαιτούνται από τη διακήρυξη του διαγωνισμού.

Επί της ανωτέρω εισήγησης η Επιτροπή γνωμοδοτεί εκδίδοντας ανάλογο Πρακτικό. Η γνωμοδότηση της Επιτροπής είναι απλή.

Εισήγηση κατακύρωσης

Είναι η εισήγηση που υποβάλλεται από την αρμόδια εκτελεστική Δ/νση στην Επιτροπή Κρατικών Προμηθειών (Ε.Κ.Π.), σχετικά με την κατακύρωση ή μη των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, με βάση τους όρους της διακήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07). Επί της ανωτέρω εισήγησης η Επιτροπή γνωμοδοτεί εκδίδοντας σχετικό Πρακτικό. Η γνωμοδότηση της Επιτροπής είναι απλή.

Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.)

Είναι το πρόγραμμα στο οποίο οφείλουν να εντάξουν, κατόπιν αιτήματός τους, τις προμήθειές τους οι Φορείς του Δημοσίου που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 2286/95. Ο σχεδιασμός, η κατάρτιση και η έγκριση του Ε.Π.Π. ανήκουν στην αρμοδιότητα του Τμήματος Προγραμματισμού και Στοιχείων της Δ/νσης Πολιτικής Προμηθειών της Γ.Δ.Κ.Π. Η ένταξη των προμηθειών στο Ε.Π.Π. γίνεται με απόφαση που συντάσσεται και εκδίδεται από την ανωτέρω Υπηρεσία, μετά από σχετική εισήγησή της στην Ε.Π.Π.Π. και γνωμοδότηση της Επιτροπής. Από την ένταξη στο Ε.Π.Π. εξαιρούνται Φορείς και Προμήθειες (είτε λόγω του είδους της προμήθειας, είτε λόγω του ύψους της προϋπολογισθείσας δαπάνης αυτής. Με την τελευταία απόφαση Π1/3306/10 το ύψος της δαπάνης καθορίζεται σε 60.000 € άνευ Φ.Π.Α. σε ετήσια βάση, κατά κωδικό αριθμό είδους CPV 2008). Οι ανωτέρω εξαιρέσεις από την ένταξη στο Ε.Π.Π. καθορίζονται από το Ν. 2286/95, καθώς και από αποφάσεις που εκδίδει το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 
Στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π) αναφέρεται ο Φορέας που αφορά η προμήθεια του είδους, το είδος, η ποσότητα αυτού, η μονάδα μέτρησης, η προϋπολογισθείσα δαπάνη άνευ Φ.Π.Α., ο φορέας διενέργειας του διαγωνισμού για την προμήθεια του είδους, η διαδικασία ανάθεσης της προμήθειας και το κριτήριο κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

Επιμέρους προγράμματα προμηθειών φορέων

Είναι τα προγράμματα που καταρτίζουν οι Φορείς του Δημοσίου, σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου κατάρτισης του Ε.Π.Π. Στα εν λόγω προγράμματα αναφέρονται τα είδη που επιθυμούν να εντάξουν οι Φορείς στο Ε.Π.Π., προκειμένου στη συνέχεια να τα προμηθευτούν. Τα προγράμματα αυτά αποστέλλονται από τους Φορείς, εντός της ταχθείσας στην εγκύκλιο κατάρτισης του Ε.Π.Π. ημερομηνίας, στο Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Δ/νσης Πολιτικής Προμηθειών της Γ.Δ.Κ.Π. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα είδη, ο κωδικοί αυτών, η ποσότητα, η μονάδα μέτρησης, η προϋπολογισθείσα δαπάνη, η πηγή χρηματοδότησης, το προτεινόμενο κριτήριο κατακύρωσης και η προτεινόμενη διαδικασία ανάθεσης.

Επιτροπές παραλαβής υλικών

Είναι οι επιτροπές που συγκροτούνται αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης με απόφαση της αρμόδιας εκτελεστικής Δ/νσης, για την παραλαβή των συμβατικών ειδών. Τα μέλη τους (τακτικά και αναπληρωματικά) δεν ανήκουν στη Γ.Δ.Κ.Π., αλλά υπηρετούν στον φορέα για λογαριασμό του οποίου εκτελείται η σύμβαση από τη Γ.Δ.Κ.Π. Τα ονόματα των μελών των επιτροπών παραλαβής προτείνονται στην αρμόδια εκτελεστική Δ/νση από το Τμήμα Δημοσιεύσεων, Παραλαβών και Δειγμάτων της Δ/νσης Πολιτικής Προμηθειών. Στο εν λόγω Τμήμα έχουν αποσταλεί κατάλογοι με ονόματα υποψήφιων μελών από τους φορείς.

Διακρίνουμε τις εξής Επιτροπές : Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες.

Πρωτοβάθμιες : Είναι οι Επιτροπές που συγκροτούνται αρχικά, ως ανωτέρω, και οι οποίες κανονικά διεκπεραιώνουν το έργο παραλαβής των υλικών μέχρι την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της σύμβασης.

Σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής παραπέμπονται για επανεξέταση περιπτώσεις υλικών που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα παρά τις αποκλίσεις που διαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο ή τους άλλους ελέγχους που διενήργησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Η παραπομπή κατά τα ανωτέρω γίνεται ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία. Το αίτημα για επανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, υποβάλλεται από τον προμηθευτή, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης.

Επιτροπή Κρατικών Προμηθειών (Ε.Κ.Π.)

Είναι το συλλογικό όργανο που γνωμοδοτεί επί θεμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07) και την Υπουργική Απόφαση Σύστασης Επιτροπών στη Γ.Δ.Κ.Π. Συνίσταται και συγκροτείται με Υπουργική απόφαση. Τα μέλη της είναι κατά πλειοψηφία μη υπηρεσιακοί παράγοντες. Η γνωμοδότηση της Επιτροπής είναι απλή.

Επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών

Η παραλαβή και η αποσφράγιση (πλην των οικονομικών) των προσφορών, διενεργείται από την Επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών, η οποία, αφού μονογράψει, σφραγίσει και διατρήσει τις προσφορές, τις παραδίδει σε υπάλληλο της αρμόδιας εκτελεστικής Δ/νσης.

Επιτροπή Πολιτικής και Προγραμματισμού Προμηθειών (Ε.Π.Π.Π.)

Η σύσταση, η συγκρότηση και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής προβλέπονται στο Ν. 2286/95. Οι αρμοδιότητές της συνίστανται σε παροχή γνώμης σε κάθε θέμα που αναφέρεται ή προκύπτει από τις διατάξεις του Ν. 2286/95. Κύριο έργο της είναι η γνωμοδότηση για την ένταξη ή μη των προμηθειών των φορέων του Δημοσίου στο Ε.Π.Π. Στην Επιτροπή προεδρεύει ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και μετέχουν ως μέλη υπηρεσιακοί παράγοντες της Γ.Γ.Ε. και εκτός αυτής, εκπρόσωπος της Τράπεζας της Ελλάδος, εκπρόσωποι των κομμάτων που αναγνωρίζονται από τον Κανονισμό της Βουλής , της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., του Σ.Ε.Β., της Γ.Σ.Ε.Β.Ε., της Γ.Σ.Ε.Ε., του Τ.Ε.Ε., της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. και των εμπορικών και βιομηχανικών επιμελητηρίων Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης. Η γνωμοδότησή της είναι απλή.

Έργο της επιτροπής αποσφράγισης των δικαιολογητικών του μειοδότη

Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών του μειοδότη διενεργείται από την Επιτροπή Αποσφράγισης των δικαιολογητικών του μειοδότη, η οποία, αφού αποσφραγίσει, μονογράψει, σφραγίσει και διατρήσει τα δικαιολογητικά, τα παραδίδει σε υπάλληλο της αρμόδιας εκτελεστικής Δ/νσης . Προηγείται ανακοίνωση ενημέρωσης στους ενδιαφερόμενους.

Έργο της επιτροπής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών διενεργείται από την Επιτροπή Αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών, η οποία, αφού αποσφραγίσει, μονογράψει, σφραγίσει και διατρήσει τις προσφορές, τις παραδίδει σε υπάλληλο της αρμόδιας εκτελεστικής Δ/νσης . Προηγείται ανακοίνωση ενημέρωσης στους ενδιαφερόμενους.

Κανονισμοί Προμηθειών Φορέων (Κ.Π.Φ.)

Είναι οι κανόνες (γενικοί & ειδικοί όροι, προθεσμίες) , σύμφωνα με τους οποίους διενεργούνται οι διαγωνισμοί και εκτελούνται οι συμβάσεις των προμηθειών των φορέων που δεν ανήκουν σε εκείνους που, σύμφωνα με το Ν.2286/95, ακολουθούν τον Κ.Π.Δ. Οι Κ.Π.Φ. ρυθμίζουν θέματα όμοια με εκείνα που ρυθμίζει ο Κ.Π.Δ. και συντάσσονται σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Οι κανονισμοί Προμηθειών των Φορέων υποβάλλονται στα συναρμόδια υπουργεία για έγκριση.

Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Είναι οι κανόνες, σύμφωνα με τους οποίους διενεργούνται οι διαγωνισμοί και εκτελούνται οι συμβάσεις των προμηθειών των φορέων του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. που αποτελούν οργανισμούς της καθ΄ ύλην αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με το Ν. 2286/95. Ο Κ.Π.Δ. θεσπίζεται με προεδρικό διάταγμα. Στο Ν. 2286/95 προβλέπονται εξαιρέσεις από την υπαγωγή στις διατάξεις του Κ.Π.Δ.

Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) [2]

Ο Κ.Π.Δ. θεσπίζεται κατ’ εξουσιοδότηση του Ν. 2286/95. Ο Κ.Π.Δ θεσπίζεται με μορφή Προεδρικού Διατάγματος. Ισχύων Κ.Π.Δ. είναι το Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-2007). Περιέχει τους κανόνες διενέργειας διαγωνισμού (ανοικτής και κλειστής διαδικασίας) και εκτέλεσης σύμβασης, για τις προμήθειες που αφορούν στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ., που αποτελούν οργανισμούς της καθ’ ύλην αυτοδιοίκησης.

Κεντρική εκτέλεση σύμβασης

Κατά την κεντρική εκτέλεση σύμβασης, η σύμβαση για την προμήθεια του είδους εκτελείται από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου ( Γ.Δ.Κ.Π.) για λογαριασμό του ενδιαφερόμενου Φορέα.

Κεντρική σύναψη σύμβασης (Διενέργεια Διαγωνισμού)

 Κατά την κεντρική σύναψη σύμβασης, ο διαγωνισμός για την προμήθεια του είδους διενεργείται από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου ( Γ.Δ.Κ.Π.) για λογαριασμό του ενδιαφερόμενου Φορέα.

Κριτήριο κατακύρωσης (Ανάθεσης)

Είναι το κριτήριο βάσει του οποίου γίνεται η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και αναδεικνύεται ο προμηθευτής. Διακρίνουμε δύο κριτήρια :
α) Τη χαμηλότερη τιμή και β) την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αναλυτική αναφορά στα ανωτέρω κριτήρια γίνεται στο Π.Δ. 118/07 ( Άρθρο 20)

Κωδικοί CPV

Το CPV (Common Procurement Vocabulary) δημιουργεί ένα σύστημα ενιαίας ταξινόμησης για δημόσιους διαγωνισμούς το οποίο βοηθά στην τυποποίηση των αναφορών που χρησιμοποιούνται από τις αναθέτουσες αρχές για την περιγραφή των δημοσίων συμβάσεων. Το CPV περιλαμβάνει ένα κύριο λεξιλόγιο για τον ορισμό του αντικειμένου της σύμβασης και ένα συμπληρωματικό λεξιλόγιο για την προσθήκη περαιτέρω ποιοτικών πληροφοριών.

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες πατώντας εδώ.

Μακροσκοπικό πρωτόκολλο παραλαβής

Εάν από τη σύμβαση προβλέπεται μακροσκοπικός και εργαστηριακός έλεγχος των προσκομισθέντων από τον προμηθευτή ειδών, τότε η επιτροπή παραλαβής, αφού διενεργήσει το μακροσκοπικό έλεγχο, συντάσσει το μακροσκοπικό πρωτόκολλο παραλαβής του είδους και αποστέλλει τον καθορισμένο από τη Σύμβαση αριθμό δειγμάτων του είδους για τον εργαστηριακό έλεγχο. Το μακροσκοπικό πρωτόκολλο αποστέλλεται, κατά τα ανωτέρω, στην αρμόδια εκτελεστική Δ/νση της Γ.Δ.Κ.Π., η οποία αφού επιβάλει τυχόν πρόστιμο εκπρόθεσμης παράδοσης, το διαβιβάζει μαζί με όλα τα σχετικά έγγραφα στην Υ.Δ.Ε. για την πληρωμή στον προμηθευτή του 20% της αξίας, μετά κρατήσεων, άνευ Φ.Π.Α., της ποσότητας που παραλήφθηκε μακροσκοπικά.

Νόμος 2286/95

O γενικός καταστατικός νόμος για τις προμήθειες στον δημόσιο τομέα. Οι υπαγόμενοι στις διατάξεις του νόμου φορείς του δημόσιου τομέα οφείλουν να εντάξουν στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.) τα αγαθά που επιθυμούν να προμηθευτούν προς κάλυψη των αναγκών τους. Στο νόμο γίνεται αναφορά για την κεντρική και αποκεντρωμένη σύναψη και εκτέλεση σύμβασης, τις διαδικασίες σύναψης σύμβασης, την Επιτροπή Πολιτικής και Προγραμματισμού Προμηθειών (Ε.Π.Π.Π.), τις προμήθειες Σημαντικής Οικονομικής ή Τεχνολογικής αξίας, τον κανονισμό προμηθειών δημοσίου, τους κανονισμούς προμηθειών των φορέων και για τις κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου.

Ολοκληρώση εκτέλεσης της σύμβασης

Η σύμβαση θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε, όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 5 του άρθρου 24 (Συμβάσεις) του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07)

Οριστική ανακοίνωση κατακύρωσης

Είναι η ανακοίνωση που αποστέλλεται από την αρμόδια εκτελεστική Δ/νση της Γ.Δ.Κ.Π. στον προμηθευτή μετά και από τον έλεγχο νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο, όπου αυτός απαιτείται. Στην εν λόγω ανακοίνωση αναφέρονται τα στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 23 του Π.Δ. 118/07, καθώς και ο αριθμός της σύμβασης η οποία πρόκειται να υπογραφεί. Ο προμηθευτής υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών (κατ’ ανώτατο όριο 15) από τη λήψη της ανακοίνωσης να προσέλθει για να υπογράψει τη σύμβαση. Σε διαφορετική περίπτωση κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 23 του Π.Δ. 118/07. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα. Η υπογραφή της σύμβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Η οριστική ανακοίνωση κατακύρωσης αναρτάται στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

Οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής

α) Εάν από τη σύμβαση δεν προβλέπεται εργαστηριακός έλεγχος αλλά μόνο μακροσκοπικός ή και άλλος έλεγχος, ο οποίος μπορεί να διενεργηθεί από την επιτροπή παραλαβής, τότε αυτή, αφού ολοκληρώσει τους ελέγχους συντάσσει απευθείας το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής του είδους.

Το οριστικό πρωτόκολλο αποστέλλεται, κατά τα ανωτέρω, στην αρμόδια εκτελεστική Δ/νση της Γ.Δ.Κ.Π., η οποία, αφού επιβάλλει τυχόν πρόστιμο εκπρόθεσμης παράδοσης ή έκπτωσης λόγω ποιοτικής εκτροπής, το διαβιβάζει μαζί με όλα τα σχετικά έγγραφα στην Υ.Δ.Ε. για την πληρωμή στον προμηθευτή του 100% της αξίας μετά Φ.Π.Α. της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. 

β) Εάν από τη σύμβαση προβλέπεται και εργαστηριακός έλεγχος τότε, η επιτροπή παραλαβής, αφού λάβει τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, συντάσσει το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής του είδους, αναφέροντας τυχόν ποιοτικές εκτροπές του είδους, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

Το οριστικό πρωτόκολλο αποστέλλεται, κατά τα ανωτέρω, στην αρμόδια εκτελεστική Δ/νση της Γ.Δ.Κ.Π., η οποία, αφού επιβάλει τυχόν έκπτωση λόγω ποιοτικής εκτροπής, το διαβιβάζει μαζί με όλα τα σχετικά έγγραφα στην Υ.Δ.Ε. για την εξόφληση στον προμηθευτή της αξίας μετά κρατήσεων και Φ.Π.Α. της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά.

Ορος «Υποβολή Προσφορών»

Είναι η διαδικασία υποβολής των προσφορών από τους υποψήφιους προμηθευτές, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού. Οι προσφορές μπορεί να υποβάλλονται, είτε την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού στο χώρο υποβολής αυτών, είτε μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, στη Γραμματεία της αρμόδιας εκτελεστικής Διεύθυνσης.

Πράξη πληρωμής

Είναι η Πράξη που εκδίδεται από το αρμόδιο Τμήμα της εκτελεστικής Δ/νσης, προκειμένου να διενεργηθεί η πληρωμή του προμηθευτή. Στην πράξη πληρωμής επισυνάπτονται τα απαραίτητα παραστατικά ( πρωτόκολλα παραλαβής, δελτία αποστολής των ειδών, τιμολόγια κ.α. ), καθώς και οι αποφάσεις παράτασης – μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης και επιβολής προστίμων για εκπρόθεσμη παράδοση ή ποιοτικές εκτροπές των συμβατικών ειδών που τυχόν έχουν εκδοθεί.

Διακρίνουμε τις εξής πράξεις πληρωμής : 

Α) Πράξη πληρωμής της προκαταβολής (μέχρι το 50% της συμβατικής αξίας άνευ Φ.Π.Α.)

Β) Πράξη πληρωμής για τμήμα (συνηθέστερα το 20%) της συμβατικής αξίας των παραληφθέντων ειδών.

Γ) Πράξη πληρωμής για την εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας μετά Φ.Π.Α , είτε για την εφάπαξ πληρωμή (το 100% της συμβατικής αξίας μετά Φ.Π.Α.)

Προεδρικό Διάταγμα 60/2007 (Π.Δ. 60/07)

Το Προεδρικό Διάταγμα 60/07 (ΦΕΚ 64/Α/16-03-2007) αποτελεί τη μεταγραφή (μεταφορά) στο ελληνικό δίκαιο της Κοινοτικής Οδηγίας 2004/18/ΕΚ για τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.

Προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο

Είναι ο έλεγχος νομιμότητας (προσυμβατικός έλεγχος) που διενεργεί το Ελεγκτικό Συνέδριο (ΣΤ΄ κλιμάκιο) επί του διενεργηθέντος διαγωνισμού και του σχεδίου της σύμβασης που πρόκειται να υπογραφεί. Το Ελεγκτικό Συνέδριο υποχρεούται εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή των φακέλων του διαγωνισμού να εκδώσει Πράξη σχετικά με το αν κωλύεται ή όχι η υπογραφή της Σύμβασης που απορρέει από τον διαγωνισμό. Ο ανωτέρω έλεγχος διενεργείται επί διακήρυξης με προϋπολογισθείσα δαπάνη άνω του 1.000.000 € άνευ Φ.Π.Α. Ο προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας διενεργείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και την πάροδο της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων-προσφυγών και ένδικων βοηθημάτων-μέσων.

Πρωτόκολλα απόρριψης του προσκομισθέντος είδους

Είναι τα πρωτόκολλα (μακροσκοπικά ή οριστικά) με τα οποία η Επιτροπή Παραλαβής απορρίπτει τα είδη, αναφέροντας τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζουν αυτά. Στα πρωτόκολλα απόρριψης η Επιτροπή γνωματεύει, αν το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Με αιτιολογημένη Υπουργική απόφαση μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού που απορρίφθηκε από την επιτροπή παραλαβής με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Ύστερα από την απόφαση αυτή η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να παραλάβει το υλικό και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Η συνηθέστερη πρακτική είναι η Υπηρεσία (αρμόδια εκτελεστική Δ/νση), με βάση το απορριπτικό πρωτόκολλο και μετά από γνώμη της Τεχνικής Δ/νσης, να εκδίδει απόφαση απόρριψης του είδους παρέχοντας στον προμηθευτή τη δυνατότητα αντικατάστασής του. «Απόφαση απόρριψης και αντικατάστασης ειδών», σύμφωνα με το άρθρο 33 (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση) του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07)

Πρωτόκολλα παραλαβής του συμβατικού είδους

Είναι τα πρωτόκολλα που συντάσσουν οι επιτροπές παραλαβής μετά από τους ελέγχους που διενεργούνται επί των προσκομισθέντων από τον προμηθευτή υλικών. Στα πρωτόκολλα αυτά, μεταξύ άλλων, βεβαιώνεται η ημερομηνία προσκόμισης των ειδών, η ποσότητα αυτών και τυχόν ελαττωματικότητα των υλικών. Τα πρωτόκολλα διαβιβάζονται από τις επιτροπές παραλαβής στην αρμόδια εκτελεστική Δ/νση της Γ.Δ.Κ.Π., προκειμένου με βάση τα αναφερόμενα σε αυτά, και μετά από γνώμη της Τεχνικής Δ/νσης της Γ.ΔΚ.Π. να επιβληθεί, αν απαιτείται, πρόστιμο εκπρόθεσμης παράδοσης του είδους ή έκπτωση επί της αξίας του είδους, λόγω ποιοτικών εκτροπών. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές. Τα πρωτόκολλα παραλαβής, μαζί με τα υπόλοιπα απαραίτητα παραστατικά και την πράξη πληρωμής, διαβιβάζονται από την αρμόδια εκτελεστική Δ/νση στη Υ.Δ.Ε. για να διενεργηθεί η πληρωμή του προμηθευτή. Διακρίνουμε δύο ειδών πρωτόκολλα παραλαβής: το μακροσκοπικό και το οριστικό.

Τεχνική αξιολόγηση των προσφορών

Η διαδικασία κατά την οποία αξιολογούνται αρμοδίως οι τεχνικές προσφορές των υποψήφιων προμηθευτών.

Υποβολή των δικαιολογητικών του μειοδότη

Είναι η υποβολή των δικαιολογητικών από τον μειοδότη, σύμφωνα με την αποσταλείσα σε αυτόν ανακοίνωση από την αρμόδια εκτελεστική Δ/νση.

Υπογραφή σύμβασης

Η σύμβαση υπογράφεται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών (Δημόσιο – Προμηθευτής) σε καθορισμένη ώρα και ημέρα εντός της 10ήμερης ή 15ήμερης προθεσμίας από τη λήψη της ανακοίνωσης κατακύρωσης. Ο τελικός υπογράφων για το Δημόσιο καθορίζεται από την απόφαση περί εξουσιοδότησης υπογραφής. Η σύμβαση υπογράφεται σε δύο (2) αντίτυπα και σφραγίζεται αρμοδίως. Ένα αντίτυπο λαμβάνει ο Προμηθευτής ενώ το άλλο, αφού αναπαραχθεί σε ικανό αριθμό αντιγράφων, αποστέλλεται από την αρμόδια εκτελεστική Δ/νση στο Τμήμα Δημοσιεύσεων, Παραλαβών και Δειγμάτων της Δ/νσης Πολιτικής Προμηθειών.

Φορείς του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών (Ε.Π.Π.)

Είναι οι Φορείς του Δημόσιου τομέα οι οποίοι υπάγονται στις διατάξεις του Ν.2286/95 και οι οποίοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου, οφείλουν να εντάσσουν στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.) τα είδη που πρόκειται να προμηθευτούν προς κάλυψη των αναγκών τους.

Χορήγηση εξουσιοδότησης

Είναι η υπουργική απόφαση με την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση στους Φορείς του Ε.Π.Π. να διενεργούν τους διαγωνισμούς και να εκτελούν τις συμβάσεις για την προμήθεια ειδών (αποκεντρωμένη διενέργεια διαγωνισμού και εκτέλεση σύμβασης).

Διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις:

Α) Πάγια εξουσιοδότηση για τη διενέργεια διαγωνισμού και την εκτέλεση της σύμβασης, βάσει της προϋπολογισθείσας δαπάνης του προς προμήθεια είδους. Με βάση την τελευταία σχετική απόφαση Π1/3305/10 το ύψος της προϋπολογισθείσας δαπάνης ανέρχεται σε 120.000 € σε ετήσια βάση κατά κωδικό αριθμό είδους (CPV 2008). Για την εξουσιοδότηση αυτή απαιτείται η γνωμοδότηση της Ε.Π.Π.Π. Η απόφαση συντάσσεται και εκδίδεται από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Δ/νσης Πολιτικής Προμηθειών της Γ.Δ.Κ.Π

Β) Εξουσιοδότηση για τη διενέργεια διαγωνισμού και την εκτέλεση της σύμβασης, που παρέχεται κατά την ένταξη του είδους στο Ε.Π.Π. μετά από αίτημα του Φορέα. (Αφορά σε προμήθειες ειδών προϋπολογισθείσας δαπάνης άνω των 120.000 € σε ετήσια βάση κατά κωδικό αριθμό είδους, CPV 2008) . Για την εξουσιοδότηση αυτή απαιτείται η γνωμοδότηση της Ε.Π.Π.Π. Η απόφαση συντάσσεται και εκδίδεται από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Δ/νσης Πολιτικής Προμηθειών της Γ.Δ.Κ.Π.

Γ) Εξουσιοδότηση για τη διενέργεια διαγωνισμού και την εκτέλεση της σύμβασης, μετά την ένταξη του είδους στο Ε.Π.Π. Για την εξουσιοδότηση αυτή απαιτείται γνωμοδότηση της Επιτροπής Κρατικών Προμηθειών (Ε.Κ.Π.). Η απόφαση συντάσσεται και εκδίδεται από την αρμόδια εκτελεστική Δ/νση.

Δ) Εξουσιοδότηση για την εκτέλεση σύμβασης την οποία έχει συνάψει (έχει διενεργήσει το διαγωνισμό) η Γ.Δ.Κ.Π. Για την εξουσιοδότηση αυτή απαιτείται γνωμοδότηση της Επιτροπής Κρατικών Προμηθειών (Ε.Κ.Π.). Η απόφαση συντάσσεται και εκδίδεται από την αρμόδια εκτελεστική Δ/νση.

Χορήγηση προκαταβολής

Μετά την υπογραφή της σύμβασης και εφόσον προβλέπεται απ’ αυτήν, χορηγείται στον προμηθευτή προκαταβολή σε ποσοστό μέχρι 50% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ. Η προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής, επιβαρυνόμενη με το ύψος επιτοκίου που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών βάσει των διατάξεων του άρθρου 84 του ν. 2362/95 και χορηγείται με κατάθεση ισόποσης εγγύησης. Το ποσό της προκαταβολής που χορηγείται και ο τόκος που αντιστοιχεί σε αυτήν μέχρι την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού από τον φορέα συμψηφίζεται κατά την εξόφληση της συμβατικής αξίας ή της αξίας κάθε τμηματικής παράδοσης.

Το promitheies.gr δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για το περιεχόμενο διασυνδεμένων ιστοσελίδων.