Feedback

ΝΕΑ

Φίλτρο:
15. Φεβρουάριος 2019

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα ηλεκτρονικά τιμολόγια δημόσιων συμβάσεων

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης "Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων".

12. Οκτώβριος 2018

Επικαιροποιημένα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών

Αναρτήθηκαν επικαιροποιημένα τα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων έργων και μελετών άνω και κάτω των ορίων.

25. Ιούλιος 2018

Πρότυπα τεύχη διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου με αξιολόγηση μελέτης

Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου με αξιολόγηση μελέτης.

20. Ιούλιος 2018

Τα κριτήρια ανάθεσης των δημοσίων διαγωνισμών (Μέρος ΙI)

Σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4412/2016 το βασικό κριτήριο των δημόσιων συμβάσεων είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Το promitheies.gr δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για το περιεχόμενο διασυνδεμένων ιστοσελίδων.