Feedback

Ανοίγουν στις ΜμΕ οι κρατικές προμήθειες

14. Ιανουάριος 2016
Μέχρι το τέλος Ιανουαρίου θα έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για το  θεσμικό πλαίσιο διενέργειας των κρατικών  προμηθειών με ενιαίο τρόπο σε όλο το δημόσιο, το οποίο αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση και πρέπει να ψηφιστεί άμεσα στο πλαίσιο της τρέχουσας αξιολόγησης. 

Η παρέμβαση στις δημόσιες προμήθειες αφορά σε μια τεράστια αγορά με εκτιμούμενες παραγγελίες 18,5 δισ. ευρώ ετησίως μαζί με τα δημόσια  έργα οι διαγωνισμοί για τα οποία μένουν για μια ακόμη φορά εκτός του ενιαίου συστήματος μέχρι νεωτέρας.  

Η κυβέρνηση φιλοδοξεί να θέσει το νέο πλαίσιο που βασίζεται στις τελευταίες ευρωπαϊκές οδηγίες σε εφαρμογή από την 1η Μαρτίου ώστε η χώρα να αποκτήσει ενιαίο σύστημα και προδιαγραφές για τους κρατικούς διαγωνισμούς. 

Ωστόσο προβλέπεται ότι θα εξαιρεθούν προσωρινά από το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων -δηλαδή την ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της όποιας διενεργούνται όλοι οι διαγωνισμοί άνω των 60.000 ευρώ από 1.10.2015 - οι διαγωνισμοί για τα δημόσια έργα. Όπως εξήγησε ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου Αντώνης Παπαδεράκης μετά από αίτημα του Υπουργείου Υποδομών θα προβλέπεται παράταση μέχρι τις 30 Απριλίου 2017 για την υποχρεωτική ένταξη  "μέχρι να προσαρμοστούν οι φορείς και το σύστημα και να γίνει εκπαίδευση του προσωπικού".

"Στο τέλος του 2017 θα έχουμε ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο λειτουργίας για το σύστημα δημοσίων προμηθειών σε σχέση με το σημερινό, οι σκοτεινές ζώνες του οποίου ενισχύουν τη διαπλοκή επιχειρηματικών συμφερόντων και εκτρέφουν ένα σύστημα κρατικοδίαιτων επιχειρηματιών με μοναδικό πελάτη το κράτος ενώ χιλιάδες άλλες εταιρείες αποκλείονται", σημείωσε ο Αντώνης Παπαδεράκης.

Με το νέο πλαίσιο επιχειρείται οι δημόσιες προμήθειες να ανοίξουν σε μεγαλύτερο αριθμό προμηθευτών καθώς θα δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με μικρά χρέη στο δημόσιο χωρίς να είναι ξεκάθαρο τι θα γίνει με την υποχρέωση χορήγησης ασφαλιστικής και   φορολογικής ενημερότητας, να επιταχυνθούν οι διαδικασίες των διαγωνισμών και να μειωθεί το κόστος με τον έλεγχο των υπερτιμολογήσεων όπου σήμερα επικρατεί πραγματικό πάρτι δισεκατομμυρίων σε βάρος των φορολογουμένων.

Το σχέδιο έχει ως βασικούς άξονες:
1. Την ενοποίηση του κανονιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων
2. Την υποχρεωτική διαίρεση των διαγωνισμών με διαφορά κριτήρια πχ γεωγραφικά κλπ ώστε να διευκολυνθεί η συμμέτοχη περισσότερων επιχειρήσεων. 
3. Την απλοποίηση διαδικασιών υποβολής με ελάχιστα πιστοποιητικά και εκ των υστέρων κατάθεση
4. Τη μείωση των προθεσμιών υποβολής προσφορών από τις 52 ημέρες σε 35 με δυνατότητα περεταίρω μείωσης σε 30 ή 15 αν υπάρχει προδημοσίευση διαγωνισμού.
5. Τη δημιουργία νέων μορφών προμηθειών όπως οι συμφωνίες πλαίσιο τετραετούς διάρκειας για συχνά χρησιμοποιούμενες Υπηρεσίες του δημοσίου οι πράσινες συμβάσεις, οι κοινωνικές συμβάσεις κλπ

Το σύστημα στηρίζεται:
Στο Εθνικό Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων όπου κάθε προμηθευτής μπορεί να υποβάλει προσφορά από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου. 
-Το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων όπου αναρτούνται υποχρεωτικά οι διακηρύξεις των συμβάσεων
-Το Κεντρικό Σύστημα Προμηθειών 

Η αρχιτεκτονική του συστήματος θα στηρίζεται  πλέον σε τρεις Εθνικές Αρχές Προμηθειών για τα αγαθά, τις υπηρεσίες υγείας και τα δημόσια έργα. Από κάτω θα υπάρχουν οι κεντρικές αρχές αγορών και οι Αναθέτουσες αρχές που από 5.000 θα περιοριστούν σε περίπου 800. Θα δημιουργηθούν επίσης ανεξάρτητες αρχές εξωδικαστικής αντιμετώπισης προσφύγων καθώς και δομές υποστήριξης. 
Μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων έχουν γίνει από το 2014 5.600 ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί, έχουν κατατεθεί 13.100 ηλεκτρονικές προσφορές, έχουν εγγραφεί 8728 Επιχειρήσεις και έχουν γίνει 1.5 εκατ. αναρτήσεις ενώ εκτιμάται ότι μέχρι σήμερα έχει επιτευχθεί μεσοσταθμική  μείωση 20% στην αξία των προμηθειών συγκεκριμένων διαγωνισμών.

Πηγή: Capital.gr

Το promitheies.gr δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για το περιεχόμενο διασυνδεμένων ιστοσελίδων.