Feedback

Δημοσίευση του νόμου 4441/2016 (Τροποποιήσεις στο Ν.4412 και στον Ν.4013/2011)

10. Ιανουάριος 2017
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 4441/2016 “Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις”, και αφορά τροποποιήσεις στο ν. 4412/2016 “Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών”.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι τροποποιείται ο ν. 4013/2011 “Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων, κλπ” και ρυθμίζονται θέματα της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.). Πιο συγκεκριμένα επισημαίνεται πως:

α) Τροποποιήθηκε ο νόμος για την παροχή σύμφωνης γνώμης εκ μέρους της Αρχής για την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Ως εκ τούτου, μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής εκδίδονται πλέον οι αποφάσεις των αναθετουσών αρχών που αφορούν την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων, εξαιρουμένων των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, εφόσον οι συμβάσεις αυτές εμπίπτουν, λόγω της εκτιμώμενης αξίας τους, στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ. 

β) Τροποποιήθηκε η προθεσμία για την άσκηση της αρμοδιότητας του άρθρου 2 από “δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες” σε “είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες”.

Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι έχουν δημοσιευτεί τα υπ' αριθμ. 200/Α'/24.10.2016 και 206/Α'/3.11.2016 Φύλλα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στα οποία εμπεριέχονται διορθώσεις σφαλμάτων στο ν. 4412/2016.

Δείτε αναλυτικά τις τροποποιήσεις του νόμου κάνοντας κλικ εδώ.

Πηγή: www.eaadhsy.gr

Το promitheies.gr δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για το περιεχόμενο διασυνδεμένων ιστοσελίδων.