Feedback

Δημοσίευση του ν. 4497/2017 και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016

20. Νοέμβριος 2017
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 4497/2017 “Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις”, με το άρθρο 107 του οποίου τροποποιούνται επιμέρους διατάξεις του ν. 4412/2016:
 • Βιβλίο I (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών – Προσαρμογή στην Οδηγία 2014/24/ΕΕ),
   
 • Βιβλίο ΙΙ (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών – Προσαρμογή στην Οδηγία 2014/25/ΕΕ),
   
 • Βιβλίο ΙΙΙ (Διακυβέρνηση),
   
 • Βιβλίο IV (Έννομη Προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων) &
   
 • Βιβλίο V (Τελικές Διατάξεις). 
Για να διαβάσετε αναλυτικά τις τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 παρακαλούμε πατήστε εδώ

Πηγή: www.eaadhsy.gr
 

Το promitheies.gr δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για το περιεχόμενο διασυνδεμένων ιστοσελίδων.