Feedback

Δημοσίευση των νόμων 4468 (Α΄61) και 4469 (Α΄62) με τροποποιήσεις στο ν.4412/2016

05. Μάϊος 2017
Δημοσιεύτηκε ο ν.4468/2017 (Α΄61) «Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. "Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης" και άλλες διατάξεις», στο άρθρο 11 του οποίου προβλέπεται τροποποίηση του άρθρου 6 παρ. 2 του ν.4412/2016 (ανεξάρτητες επιχειρησιακές μονάδες) και ο ν.4469/2017 (Α' 62) «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις», στο άρθρο 18 του οποίου προβλέπονται τροποποιήσεις των άρθρων 377 και 379 του ν.4412/2016 (τελικές διατάξεις).

Πιο συγκεκριμένα, στο Άρθρο 11 του ν.4468/2017 υπήρξε τροποποίηση των διατάξεων του ν.4412/2016 (Α΄ 147). Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρούσας παραγράφου. Με διαπιστωτική πράξη του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού ή του Διοικητή ή του Προέδρου για τις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές ορίζονται οι ανεξάρτητες επιχειρησιακές μονάδες των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που πληρούν τα κριτήρια, τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.»

Επιπρόσθετα, στο Άρθρο 18 του ν.4469/2017 υπήρξε τροποποίηση των διατάξεων του v.4412/2016 (A΄ 147). Το άρθρο 377 του v.4412/2016 (A΄ 147) αντικαθίσταται ως εξής: Στην περίπτωση 68 μετά τη φράση «του π.δ. 28/1980 (Α΄ 11),» τίθεται τελεία και προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης περίληψης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 11 του π.δ. 28/1980, καταργείται με την επιφύλαξη της παραγράφου 12 του άρθρου 379 του παρόντος νόμου.». 

Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης 82 αντικαθίσταται ως εξής: «Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 5 και στο άρθρο 23, καταργείται με την επιφύλαξη της παραγράφου 12 του άρθρου 379 του παρόντος νόμου.».

Η περίπτωση 12 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «Η ισχύς της περίπτωσης 35 και 68, καθώς και του τρίτου εδαφίου των περιπτώσεων 31, 40, 59 και 82 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2021.» Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Περισσότερες πληροφορίες για το ν.4412/2016
Για να δείτε ολόκληρο το νόμο παρακαλούμε πατήστε εδώ.
Για να δείτε σχετικές ερωτήσεις παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Πηγή: www.hsppa.gr
 

Το promitheies.gr δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για το περιεχόμενο διασυνδεμένων ιστοσελίδων.