Feedback

Ενημέρωση για τη δημοσίευση του ν. 4491/2017 και τροποποίηση διατάξεων στο ν. 4412/2016

30. Οκτώβριος 2017
Ο νέος νόμος 4491/2017 φέρνει τροποποιήσεις σε επιμέρους διατάξεις του Βιβλίου I (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και υπηρεσιών - Προσαρμογή στην Οδηγία 2014/24/ΕΕ) & V (Τελικές Διατάξεις) του ν. 4412/2016, αναφορικά με τις ειδικότερες διατάξεις για την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και συγκεκριμένα με την διοικητική και δικαστική επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν στο πλαίσιο της εκτέλεσης αυτών, καθώς και με τις μεταβατικές διατάξεις και την έναρξη ισχύος των σχετικών διατάξεων.

Ειδικότερα, επισημαίνονται τα εξής:
 • Με τη διάταξη του άρθρου 20 του υπόψιν νόμου, αντικαθίσταται το άρθρο 174 του ν. 4412/2016, αναφορικά με τη διοικητική επίλυση συμβατικών διαφορών κατά την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων έργων.
   
 • Με τη διάταξη του άρθρου 21 αντικαθίσταται το άρθρο 175 του ν. 4412/2016, σχετικά με τη δικαστική επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων έργων.
   
 • Με τη διάταξη του άρθρου 22 αντικαθίσταται το άρθρο 198 του ν. 4412/2016, αναφορικά με τη διοικητική και δικαστική επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.
   
 • Με τη διάταξη του άρθρου 23 προστίθενται νέες παράγραφοι 14, 15 και 16 στο άρθρο 376 του ν. 4412/2016 (Μεταβατικές Διατάξεις).
   
 • Με τη διάταξη του άρθρου 27 αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 (Δικαστική προστασία στο πεδίο που προηγείται της σύναψης της σύμβασης).
   
 • Τέλος, με τη διάταξη του άρθρου 28 προστίθεται νέα παράγραφος 14 στο άρθρο 379 του ν. 4412/2016 (Έναρξη ισχύος).
Για να διαβάσετε την επίσημη ανακοίνωση παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Πηγή: diavgeia.gov.gr

Το promitheies.gr δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για το περιεχόμενο διασυνδεμένων ιστοσελίδων.