Feedback

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)

27. Απρίλιος 2016
Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) αποτελεί υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την οικονομική κατάσταση, τις ικανότητες και την καταλληλότητα επιχειρήσεων για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης. Η υπεύθυνη δήλωση επιτρέπει στις συμμετέχουσες εταιρείες ή άλλους οικονομικούς φορείς να αποδείξουν ότι:
  • δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις για τις οποίες είναι δυνατόν να αποκλειστούν από τη σύναψη σύμβασης και
  • πληρούν τα συναφή κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής.
Μόνον ο νικητής θα πρέπει να υποβάλει τα πιστοποιητικά που ζητούνται συνήθως από δημόσιους αγοραστές ως αποδεικτικά στοιχεία. Εάν υπάρχουν, μπορούν να ανακτηθούν από τον αγοραστή απευθείας από τα αντίστοιχα μητρώα. Έτσι μειώνεται σημαντικά ο διοικητικός φόρτος που συνδέεται με την απόδειξη της επιλεξιμότητας των συμμετεχόντων. 

Με το ΕΕΕΠ, οι υποβάλλοντες προσφορά δεν χρειάζεται πλέον να υποβάλλουν πλήρη αποδεικτικά στοιχεία και έντυπα που χρησιμοποιούνταν παλαιότερα στις διαδικασίες σύναψης σύμβασης στην ΕΕ, κάτι που απλουστεύει την πρόσβαση σε ευκαιρίες διασυνοριακής υποβολής προσφοράς. Διατίθεται σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ και από τον Οκτώβριο του 2018 το ΕΕΕΠ θα παρέχεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή.

Η χρήση του ΕΕΕΠ θα καταστήσει ευκολότερη και φθηνότερη για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) τη διαδικασία υποβολής προσφορών για τις δημόσιες συμβάσεις και θα σέβεται τις αρχές της διαφάνειας και του ανταγωνισμού της ΕΕ. Για να ενθαρρύνει την πρόοδο προς την κατεύθυνση συγκεκριμένων στόχων δημόσιας πολιτικής, η χρήση του ΕΕΕΠ θα επιτρέψει επίσης να λαμβάνονται υπόψη περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα, καθώς και θέματα καινοτομίας, κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει δωρεάν διαδικτυακή υπηρεσία για αγοραστές, υποβάλλοντες προσφορά και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη που επιθυμούν να συμπληρώσουν το ΕΕΕΠ σε ηλεκτρονική μορφή. Το επιγραμμικό έντυπο μπορεί να συμπληρωθεί, να τυπωθεί και να αποσταλεί στον αγοραστή μαζί με την υπόλοιπη προσφορά. Εάν η διαδικασία εκτελείται ηλεκτρονικά, το ΕΕΕΠ μπορεί να εξαχθεί, να αποθηκευτεί και να υποβληθεί ηλεκτρονικά. ΕΕΕΠ που υποβλήθηκαν σε προηγούμενη διαδικασία σύναψης σύμβασης μπορούν να χρησιμοποιούν εκ νέου, εφόσον οι πληροφορίες παραμένουν ορθές. Οι υποβάλλοντες προσφορά είναι δυνατόν να αποκλείονται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να υπόκεινται σε δίωξη, σε περιπτώσεις σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά τη συμπλήρωση του ΕΕΕΠ, απόκρυψης πληροφοριών ή αδυναμίας προσκόμισης δικαιολογητικών.

Πηγή: https://webgate.acceptance.ec.europa.eu

Το promitheies.gr δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για το περιεχόμενο διασυνδεμένων ιστοσελίδων.