Feedback

Η υποχρέωση δημοσίευσης των προκηρύξεων για τους δημόσιους διαγωνισμούς

07. Νοέμβριος 2017
Βασική αρχή που διέπει τη διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων είναι η αρχή της διαφάνειας, επιμέρους έκφανση της οποίας είναι η αρχή της δημοσιότητας. Κατά την αρχή αυτή, οι διαγωνιστικές διαδικασίες που προκηρύσσονται από φορείς του δημοσίου, εν γένει, πρέπει να γίνονται προσηκόντως γνωστές στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, για τη διασφάλιση του ανόθευτου ανταγωνισμού. Ειδικότερα:
 

Δημοσιότητα για συμβάσεις άνω των ορίων

Η προκήρυξη για τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης άνω των εκάστοτε προβλεπόμενων χρηματικών ορίων των Οδηγιών, δημοσιεύεται, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και, σε εθνικό επίπεδο, σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας (η υποχρέωση αυτή παύει να ισχύει από 01/01/2018), σε τοπική εφημερίδα εφόσον ο διαγωνισμός προκηρύσσεται από περιφερειακή υπηρεσία (η υποχρέωση αυτή παύει να ισχύει από 01/01/2021). Επιπλέον, υποχρεωτική είναι η δημοσίευση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), καθόσον στο ΚΗΜΔΗΣ δημοσιεύονται  όλες τις δημόσιες συμβάσεις αξίας ίσης ή ανώτερης του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ (άνευ ΦΠΑ) και ανεξαρτήτως διαδικασίας ανάθεσης (άρθρο 38 παρ.1 του Ν.4412/2016). Μέχρι την έναρξη της διαλειτουργικότητας ΚΗΜΔΗΣ και ιστοσελίδας «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» υφίσταται και η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Αναφορικά δε με το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), υπάρχει η υποχρέωση χρήσης αυτού σε όλα τα όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (άνευ ΦΠΑ).
 

Δημοσιότητα για συμβάσεις κάτω των ορίων

Η προκήρυξη για τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης κάτω των εκάστοτε προβλεπόμενων χρηματικών ορίων των Οδηγιών, δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας (η υποχρέωση αυτή παύει να ισχύει από 01/01/2018), σε τοπική εφημερίδα εφόσον ο διαγωνισμός προκηρύσσεται από περιφερειακή υπηρεσία (η υποχρέωση αυτή παύει να ισχύει από 01/01/2021) και αναρτάται υποχρεωτικά στο ΚΗΜΔΗΣ και στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Στην περίπτωση αυτή ο διαγωνισμός διενεργείται, επίσης υποχρεωτικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα.
 

Δημοσιότητα για συμβάσεις που ανατίθενται με συνοπτικό διαγωνισμό

Η προκήρυξη για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού (δηλαδή διαγωνισμού για σύμβαση αξίας από 20.000 έως 60.000 ευρώ) δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας (η υποχρέωση αυτή παύει να ισχύει από 01/01/2018) και σε τοπική εφημερίδα όταν ο διαγωνισμός προκηρύσσεται από περιφερειακή υπηρεσία (η υποχρέωση αυτή παύει να ισχύει από 01/01/2021) και αναρτάται υποχρεωτικά στο ΚΗΜΔΗΣ και στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

Μαρίνα Μαντζάνα
Δικηγόρος LLM
 

Το promitheies.gr δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για το περιεχόμενο διασυνδεμένων ιστοσελίδων.