Feedback

Κανόνες για τις συμβάσεις κάτω των ορίων του ν.4412/2016

11. Μάϊος 2017
Δημοσιεύθηκε η κατευθυντήρια οδηγία σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τις συμβάσεις η εκτιμώμενη αξία των οποίων υπολείπεται των κατωτάτων ορίων όπως ορίζονται στα άρθρα 5 και 235 (του ν. 4412/2016).

Η παρούσα κατευθυντήρια οδηγία έχει ως στόχο να αποτελέσει ένα εύχρηστο εργαλείο για τη διευκόλυνση του έργου των αναθετουσών αρχών / αναθετόντων φορέων κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων, κάτω των ορίων, αναλύοντας το νομοθετικό πλαίσιο, διασαφηνίζοντας νομικά ζητήματα που προκύπτουν κατά τη διαδικασία σύναψης και σχολιάζοντας διεξοδικά τις διατάξεις που εφαρμόζονται.

Τα κατώτατα όρια, εκτός ΦΠΑ, του άρθρου 5 (Βιβλίο Ι) είναι τα ακόλουθα:

α) 5.225.000 ευρώ για τις δημόσιες συμβάσεις έργων,

β) 135.000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που ανατίθενται από κεντρικές κυβερνητικές αρχές και για διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται από τις εν λόγω αρχές,

γ) 209.000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που ανατίθενται από μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές και για διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται από τις εν λόγω αρχές,

δ) 750.000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών που αφορούν κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες.

Τα κατώτατα όρια που καθορίζονται στις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ ισχύουν, μέχρι να αναθεωρηθούν, σύμφωνα με το άρθρο 6 της Οδηγίας 2014/ 24/ΕΕ. Η επόμενη αναθεώρηση αναμένεται να ισχύσει για τη διετία 2018-2019.

Τα κατώτατα όρια, εκτός ΦΠΑ, του άρθρου 235 (Βιβλίο ΙΙ) είναι τα ακόλουθα:

α) 418.000 ευρώ για τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, καθώς και για τους διαγωνισμούς μελετών,

β) 5.225.000 ευρώ για τις συμβάσεις έργων,

γ) 1.000.000 ευρώ για συμβάσεις υπηρεσιών που αφορούν κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες.

Τα κατώτατα όρια που καθορίζονται στις ως άνω περιπτώσεις α΄ και β΄ ισχύουν, μέχρι να αναθεωρηθούν, σύμφωνα με το άρθρο 17 της Οδηγίας 2014/ 25/ΕΕ. Η επόμενη αναθεώρηση αναμένεται να ισχύσει για τη διετία 2018-2019.
 

Διαδικασίες σύναψης σύμβασης

Για τις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως 20.000€, χωρίς Φ.Π.Α., οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς μπορούν να προσφεύγουν στην “απευθείας ανάθεση”. Για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως 60.000€, χωρίς Φ.Π.Α., οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς μπορούν να προσφεύγουν στο “συνοπτικό διαγωνισμό”.
 

Δημοσιότητα συμβάσεων κάτω των ορίων

Ο ν. 4412/2016 ορίζει το ΚΗΜΔΗΣ ως το μοναδικό και ενιαίο υποχρεωτικό σημείο όλων των προκηρύξεων, διακηρύξεων και αποφάσεων ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων σε εθνικό επίπεδο, μέσω της βαθμιαίας αντικατάστασης της υποχρέωσης δημοσίευσης των συμβάσεων στον εθνικό και τοπικό και περιφερειακό τύπο και την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στο ΚΗΜΔΗΣ δημοσιεύονται οι προκηρύξεις, διακηρύξεις και οι αποφάσεις ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, ανεξαρτήτως αντικειμένου και διαδικασίας ανάθεσης, εκτιμώμενης αξίας ίσης ή ανώτερης του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ.

Ωστόσο η λειτουργία του ΚΗΜΔΗΣ ως του μοναδικού σημείου δημοσίευσης θα επιτευχθεί σταδιακά καθώς ο νόμος προβλέπει μεταβατικές διατάξεις για την εφαρμογή του, αναλόγως του τύπου των συμβάσεων και του νομοθετικού πλαισίου.

Για να δείτε ολόκληρη την κατευθυντήρια οδηγία πατήστε εδώ.

Πηγή: www.hsppa.gr
 

Το promitheies.gr δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για το περιεχόμενο διασυνδεμένων ιστοσελίδων.