Feedback

Νέα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για μελέτες άνω και κάτω των ορίων

29. Ιανουάριος 2018
Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, τα νέα, αναθεωρημένα, πρότυπα τεύχη διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων μελετών άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, προς διευκόλυνση και χρήση τους από τις αναθέτουσες αρχές.

Τα εν λόγω πρότυπα τεύχη είναι προσαρμοσμένα στις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», καθώς και στις πρόσφατες νομοθετικές τροποποιήσεις που επήλθαν στο ν. 4412/2016 με το άρθρο 39 του ν.4488/2017 και το άρθρο 107 του ν. 4497/2017.

Για να δείτε τα πρότυπα τεύχη άνω και κάτω των ορίων παρακαλούμε πατήστε εδώ.  

Πηγή: www.eaadhsy.gr
 

Το promitheies.gr δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για το περιεχόμενο διασυνδεμένων ιστοσελίδων.