Feedback

Πιο αποτελεσματικές δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

11. Νοέμβριος 2016

Καθημερινά χρησιμοποιούμε ηλεκτρική ενέργεια και είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να ζήσουμε χωρίς αυτήν. Οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας είναι αρκετά ασταθείς μιας και μπορεί να αλλάξει έως και 10% μέσα σε μια εβδομάδα και αυτό να έχει σαν αποτέλεσμα οι δημόσιες αρχές να καταλήγουν σε απρόβλεπτα νομοσχέδια. 

Για την παραγωγή και τη διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας μεγάλες επιχειρήσεις πρέπει να κάνουν δαπανηρές επενδύσεις και όπως είναι φυσικό, μιας και πρόκειται για σοβαρές επενδύσεις, περιμένουν μια δίκαιη ανταπόδοση. Όσο η κατάσταση βρίσκεται σε αυτά τα επίπεδα οι δημόσιοι οργανισμοί όπως τα πανεπιστήμια, νοσοκομεία, σχολεία, κέντρα διοικήσεως σκέφτονται πολύ καλά πως θα δαπανήσουν τα χρήματα τους στην ενέργεια.

Συχνά αγοράζουν ηλεκτρική ενέργεια μόνο για τον δικό τους οργανισμό παραλείποντας την επιλογή να επωφεληθούν, κυρίως οικονομικά, αγοράζοντας ηλεκτρική ενέργεια και για άλλους δημόσιους φορείς. Όμως, παρά την πρόκληση αυτή, υπάρχουν σωστές πρακτικές και πολύ καλές ιδέες για το πως μπορούν να δαπανήσουν τα χρήματα των φορολογούμενων πιο αποτελεσματικά. 

 

Κάνοντας την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας πιο αποτελεσματική 

Οι νέες ευκαιρίες για πιο αποτελεσματικές δημόσιες συμβάσεις ξεκίνησαν να εφαρμόζονται από τη νέα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον Απρίλιο του 2016. Στο νέο νόμο περιλαμβάνεται η επιλογή καινοτόμων λύσεων όπως η συγκεντρωτική διαχείριση των προμηθειών και η πραγματοποίηση αγορών και από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Ορισμένες χώρες έχουν ήδη δοκιμάσει καινοτόμους τρόπους ώστε να επωφελούνται από την αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας τόσο για πιο συμφέρουσες τιμές όσο και για καλύτερη συμπεριφορά προς το περιβάλλον. Για παράδειγμα, ορισμένοι αγοραστές ηλεκτρικής ενέργειας συγκεντρώνουν τα αιτήματα τους έτσι ώστε να γίνει μια κεντρική αίτηση για να αγοράσουν σε τιμές χονδρικής και να μειωθεί το κόστος.

 

Σημαντική εξοικονόμηση των προμηθειών ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των κεντρικών αρχών προμηθειών

Η συνάθροιση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας θεωρείται μία από τις βασικές στρατηγικές που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις δημόσιες αρχές να μειώσουν το οικονομικό ρίσκο στην αγορά και να αποφύγουν να αγοράζουν κατά τη περίοδο όπου οι τιμές δεν είναι σταθερές. Όλοι οι δημόσιοι οργανισμοί στο Ηνωμένο Βασίλειο κλήθηκαν να υιοθετήσουν μια πιο συγκεντρωτική και ευέλικτη πολιτική αγοράζοντας ηλεκτρική ενέργεια μέσω ενός ευέλικτου πλαισίου μιας συγκεκριμένης κεντρικής αρχής (Crown Commercial Services). Αντιπροσωπεύοντας το 75% των ενεργειακών αναγκών ολόκληρου του δημόσιου τομέα του Ηνωμένου Βασιλείου, η CCS πέτυχε σημαντική εξοικονόμηση πόρων για τους πελάτες της με μια πιο αποτελεσματική προσέγγιση στις αγορές τους. Για παράδειγμα, η Transport of London μείωσε το BSP (Borough Spending Plan) έως και £780 000 για το οικονομικό έτος 2014/15.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχουν αρκετές εταιρίες που προσφέρουν ευελιξία και μείωση του οικονομικού ρίσκου κατά την προσέγγιση των ενεργειακών συμβάσεων. Αυτές οι εταιρίες διαθέτουν προσωπικό με μεγάλη πείρα στα θέματα που αφορούν την ενέργεια αλλά και σε τεχνικές διαπραγμάτευσης. Τα βασικά πλεονεκτήματα των προμηθειών, μέσω αυτών των εταιριών, περιλαμβάνουν χαμηλότερες αποδοχές διαχείρισης ενέργειας για τον προμηθευτή, καλύτερη προσέγγιση στη διαφορά μεταξύ των προβλέψεων και της πραγματικής χρήσης της ενέργειας καθώς και τη δυνατότητα να αγοράζουν σε χονδρική στο σύνολο της αγοράς και όχι μόνο στη χαμηλότερη τιμή που θα προσφέρει ένας προμηθευτής. 

 

Συμμετοχή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Οι δημόσιες αρχές μπορούν επίσης να βελτιώσουν τη διαχείριση των κινδύνων τους στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας με τη βοήθεια εξωτερικών εμπειρογνωμόνων. Οι εμπειρογνώμονες μπορούν να ειδοποιούν τις δημόσιες αρχές ποια περίοδος είναι καλή ώστε να αγοράσει ηλεκτρική ενέργεια. Αυτοί οι σύμβουλοι πρέπει να αξιολογούν συνεχώς τις αγορές της ενέργειας για τις συγκεκριμένες ανάγκες των πελατών τους έτσι ώστε να μειωθεί το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος.
 

Η commission σχεδιάζει διάλογο ώστε να καταστεί η δημόσια προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας πιο αποδοτική

Για να γίνει η αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας πιο αποτελεσματική και πιο οικολογική, η commission σκοπεύει να ξεκινήσει διάλογο με τους προμηθευτές του δημοσίου ώστε να ανταλλάξουν απόψεις και να συζητήσουν καινοτόμα μοντέλα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στις δημόσιες συμβάσεις.
 

Ο τομέας της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Με σημαντικές επενδύσεις που απαιτούνται για τη δημιουργία μακροπρόθεσμων εγκαταστάσεων παραγωγής και δικτύων διανομής, ο τομέας της ηλεκτρικής ενέργειας κυριαρχείται από μεγάλες επιχειρήσεις. Η κύρια τάση στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας από το 1990 είναι να γίνει άνοιγμα των αγορών και να εξαλειφθούν τα μονοπώλια. Αυτό θα δώσει στους τελικούς καταναλωτές τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ αρκετών παροχών, επιλέγοντας πάντα την πιο συμφέρουσα λύση για τον οργανισμό τους.

Η ηλεκτρική ενέργεια βρίσκεται ανάμεσα σε διαπραγματεύσεις δύο αγορών. Στη χονδρική αγορά (στην αγορά και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των μεγάλων καταναλωτών, των προμηθευτών και των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας), η ηλεκτρική ενέργεια αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης (αγοράς και πώλησης) πριν από την προσφορά στο δίκτυο προορισμού του τελικού πελάτη (μεμονωμένου πελάτη ή εμπορικών οργανισμών). Η λιανική αγορά είναι η αγορά και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των δημοσίων καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας (πελάτες) και τους εμπόρους λιανικής της ηλεκτρικής ενέργειας (προμηθευτές).

 

Εξοικονόμηση έως και 20% χάρη στην ευρωπαϊκή μεταρρύθμιση των δημοσίων συμβάσεων το 2016

Η πρωτοβουλία για να γίνει η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας πιο αποτελεσματική έχει εξεταστεί στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης των ευρωπαϊκών δημόσιων συμβάσεων τον Απρίλιο 2016. Νέοι κανόνες έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι δημόσιες αρχές δαπανούν μεγάλο μέρος του €1.9 δισεκατομμυρίων που καταβάλλονται για τις δημόσιες συμβάσεις κάθε χρόνο στην Ευρώπη. Με περισσότερο ανταγωνισμό μεταξύ των διαγωνιζομένων, των διασυνοριακών προμηθειών, και των δημοσίων συμβάσεων, οι τελικοί αγοραστές μπορούν να επιτύχουν σημαντικό οικονομικό όφελος. Αρκετές δημόσιες αρχές αναφέρουν πως έχουν εξοικονομήσει έως και 20% από το budget που διαθέτουν ακολουθώντας έξυπνες πρακτικές στις δημόσιες συμβάσεις.

Πηγή: ec.europa.eu


Το promitheies.gr δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για το περιεχόμενο διασυνδεμένων ιστοσελίδων.