Feedback

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των χρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών διαγωνισμών;

28. Αύγουστος 2017
Πολλές εταιρίες που λαμβάνουν μέρος σε διεθνείς αναπτυξιακούς διαγωνισμούς έχουν την αίσθηση πως η διαδικασία είναι δύσκολη και πολύπλοκη.

Στην διεξαγωγή ενός έργου στο εξωτερικό πολλές φορές συναντώνται διάφορες δυσκολίες, προκλήσεις και κίνδυνοι. Με σωστό προγραμματισμό και στρατηγική, οι δυσκολίες αυτές μπορούν να μετριαστούν, και να μεταφραστούν σε πλεονεκτήματα μιας αγοράς με ετήσια δαπάνη (μόνο από τους κύριους οργανισμούς) άνω των 200.000 εκατομμυρίων ευρώ. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ευπρόσδεκτες σε όλες τις διαδικασίες μιας και τα χαρακτηριστικά των έργων βοηθούν όλες τις επιχειρήσεις.

Οι αναπτυξιακοί διαγωνισμοί έχουν πολλά πλεονεκτήματα τα οποία επισημαίνουμε παρακάτω: 
 

Δεν υπάρχουν εμπόδια εισόδου για την εκτέλεση έργων σε τρίτες χώρες

Αν αποφασίσουμε να συμμετάσχουμε σε διεθνείς διαγωνισμούς σε διαφορετικές χώρες, χρειαζόμαστε μια πολύ καλή γνώση της διαδικασίας υποβολής προσφορών και συχνά την υποχρεωτική εγγραφή σε ειδικούς εθνικούς καταλόγους. Παρόλα αυτά, με τη συμμετοχή μας σε έναν αναπτυξιακό διαγωνισμό, τα εμπόδια μπορούν να μειωθούν κατά πολύ λόγω των διαδικασιών που χρησιμοποιούν οι διεθνείς οργανισμοί για όλες τις χώρες και όχι για τις διαδικασίες που ισχύουν στις συγκεκριμένες χώρες.
 

Είναι μια τεράστια αγορά για όλους τους τύπους εταιριών

Από έργα υποδομής μέχρι έργα μηχανικής, παροχή συμβουλών, κάθε είδους υπηρεσίες και προμήθεια όλων των τύπων αγαθών και εξοπλισμού. Η τιμή των διαγωνισμών διαφέρει από έργο σε έργο μιας και ορισμένα έργα είναι μικρά, ιδανικά για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και άλλα είναι πολύ μεγάλα έργα που απευθύνονται σε μεγάλες εταιρίες
 

Ασφάλεια κατά την εκτέλεση του έργου

Πολλές εταιρίες έχουν βρεθεί σε κατάσταση στην οποία έχουν επενδύσει πολύ χρόνο και χρήμα για να προετοιμάσουν και να υποβάλλουν την προσφορά και λόγω έλλειψης κονδυλίων η σύμβαση τελικά να μην εκτελεστεί. Συμμετέχοντας σε αναπτυξιακούς διαγωνισμούς αυτό δεν μπορεί να συμβεί, δεδομένου ότι τα κεφάλαια πρέπει να εγκριθούν και να διατεθούν πριν δημοσιευθεί η πρόσκληση υποβολής προσφορών.
 

Εξαιρετικές συστάσεις

Έχοντας εργαστεί με επιτυχία σε ένα έργο που χρηματοδοτείται από διεθνείς οργανισμούς, οι συστάσεις είναι εξαιρετικές, διότι προκειμένου να ανατεθεί, η επιχείρηση πρέπει να έχει πολύ καλές οικονομικές, τεχνολογικές και ανθρώπινες δυνατότητες.
 

Ασφάλεια στην πληρωμή ακόμα κι αν εργάζεστε σε μια λιγότερο αναπτυσσόμενη χώρα

Η εταιρία που αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει ένα έργο προστατεύεται πλήρως λόγω του ότι η σύμβαση υπογράφηκε άμεσα με τον διεθνή οργανισμό που χρηματοδοτεί το έργο ή με τον διεθνή οργανισμό που ελέγχει άμεσα τη διαδικασία.
 

Σταθερές διαδικασίες

Οι διαδικασίες των διαφόρων οργανισμών είναι αρκετά συνηθισμένες, με αποτέλεσμα να επιτρέπει στις εταιρίες που υποβάλλουν προσφορές σε διάφορες χώρες να χρησιμοποιούν μια συγκεκριμένη διαδικασία.

Ομοίως, αν και υπάρχουν διαφορές μεταξύ των διαδικασιών που ακολουθούν οι διεθνείς οργανισμοί, συνήθως υπάρχουν αρκετά κοινά στοιχεία που βοηθούν τις εταιρίες που υποβάλλουν προσφορά να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους σε διάφορες χώρες και να κατανοήσουν ευκολότερα τη διαδικασία.
 

Διαφάνεια κατά τη διάρκεια του προγράμματος

Οι κύριες πολιτικές αγοράς από διάφορους διεθνείς οργανισμούς αντικατοπτρίζουν τις αρχές της διαφάνειας, της ισότητας των ευκαιριών, του ανταγωνισμού, της οικονομίας, της αποτελεσματικότητας και της ακεραιότητας σε όλες τις αγορές και τις πληρωμές των διαγωνισμών. Όλοι αυτοί οι οργανισμοί ακολουθούν έναν πολύ αυστηρό έλεγχο πολιτικής, κυνηγώντας τις δόλιες πρακτικές και, σε ορισμένες περιπτώσεις, γίνεται δημοσίευση της επωνυμίας της εταιρίας στον κατάλογο των εταιριών που έχουν εμπλακεί σε δόλιες, καταναγκαστικές και διεφθαρμένες πρακτικές κατά των αρχών.
 

Φτηνές διαδικασίες και σταδιακές οικονομικές επενδύσεις

Στην αρχή, οι οικονομικές επενδύσεις είναι πολύ χαμηλές: Χρειάζεται μόνο να επενδυθεί χρόνος στην προετοιμασία της προσφοράς. Η ποσότητα της επένδυσης αυξάνει ταυτόχρονα την πιθανότητα να είναι η δική σας εταιρία αυτή που θα κερδίσει έναν διαγωνισμό.
 

Δεν χρειάζεται πρόσθετη χρηματοδότηση για την εκτέλεση του έργου

Μόλις ανατεθεί η σύμβαση, στις περισσότερες περιπτώσεις, η νικητήρια εταιρία λαμβάνει περίπου το 20% - 30% της χρηματοδότησης. Αυτό το γεγονός μας κάνει να έχουμε αρκετή ρευστότητα για να ξεκινήσουμε την εκτέλεση του έργου, επομένως θα μπορούν να καλυφθούν όλες οι πληρωμές και δεν θα χρειαστεί να ζητήσουμε τραπεζική πίστωση για να ξεκινήσουμε την εκτέλεση του έργου μας.

Δεδομένων των πολλών προαναφερθέντων πλεονεκτημάτων, εάν η εταιρία σας έχει ως στόχο την ανάπτυξή της διεθνώς αναλαμβάνοντας έργα και σε άλλες χώρες, οι αναπτυξιακοί διαγωνισμοί είναι μια καλή ευκαιρία που θα μας βοηθήσει να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο με ασφαλέστερο, ταχύτερο και οικονομικά βιώσιμο τρόπο.
 

Το promitheies.gr δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για το περιεχόμενο διασυνδεμένων ιστοσελίδων.