Feedback

Ποιοι είναι οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης

28. Αύγουστος 2017
Το 2015, οι ηγέτες του κόσμου προσάρμοσαν ένα σύνολο στόχων που επικεντρώνονταν στους πόρους για την αναπτυξιακή βοήθεια παγκοσμίως. Μεταξύ των κύριων στόχων μπορούμε να επισημάνουμε την εξάλειψη της ιδιοκτησίας, την προστασία του περιβάλλοντος και την ευημερία των αναπτυσσόμενων χωρών.
 

Τέλος της φτώχειας

Αν και ο δείκτης φτώχειας έχει μειωθεί σχεδόν κατά 50% τα τελευταία 20 χρόνια, 1 στα 5 άτομα από τις αναπτυσσόμενες χώρες ζουν με λιγότερα από 1,25 δολάρια ημερησίως και πολλοί άνθρωποι ζουν με λιγότερα από αυτό το ποσό. Η φτώχεια υπερβαίνει την έλλειψη νομισματικών πόρων, με σημαντικότερους παράγοντες την πείνα, την περιορισμένη πρόσβαση στην εκπαίδευση, τις διακρίσεις και τη χαμηλή ασφάλεια.
 

Τέλος της πείνας

Οι γεωργοί μπορεί να υποστηριχθούν και το περιβάλλον να προστατευθεί, οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις, η δασοκομία και οι ιχθυοκαλλιέργειες μπορούν να προμηθεύσουν τρόφιμα σε όλους, ενώ ταυτόχρονα ο συγκεκριμένος τομέας είναι ένας τεράστιος οικονομικός κινητήρας. Υπό το πρίσμα αυτής της κατάστασης, η κλιματική υποβάθμιση πιέζει πιο πολύ από ποτέ και πολλοί άνθρωποι κινδυνεύουν από ξηρασία και πλημμύρες. Οι δράσεις για την επίτευξη αυτού του στόχου περνούν από μια μεταρρύθμιση του παγκόσμιου γεωργικού οικοσυστήματος.
 

Υγεία και ευημερία

Η διασφάλιση της υγιούς ζωής και η προώθηση της ευημερίας για όλους είναι θεμελιώδους σημασίας για την εξασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης. Παρόλο που έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος όσον αφορά την ποιότητα ζωής, τη μακροζωία και τη μητρότητα, θέματα όπως η μείωση των ασθενειών εξακολουθούν να αποτελούν μεγάλη πρόκληση. Αυτός ο στόχος προσπαθεί να εξαλείψει εντελώς ένα ευρύ φάσμα ασθενειών και να αντιμετωπίσει τους αναδυόμενους κινδύνους για την παγκόσμια υγεία.
 

Απαραίτητη εκπαίδευση

Τα τελευταία χρόνια έχουν επιτευχθεί σημαντικοί στόχοι σχετικά με την πρόσβαση στην εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα και τα ποσοστά εκπαίδευσης αυξήθηκαν στις αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως στις περιπτώσεις των κοριτσιών. Στον τομέα αυτό, είναι ακόμη απαραίτητο να διπλασιαστούν οι προσπάθειές για την επίτευξη παγκόσμιας εκπαίδευσης με βάση τις ίσες ευκαιρίες.
 

Ισότητα των φύλων

Οι γυναίκες και τα κορίτσια εξακολουθούν να υφίστανται διακρίσεις σε όλο τον κόσμο, ενώ το γυναικείο φύλο εξακολουθεί να υφίσταται διακρίσεις, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η ισότητα μεταξύ των φύλων είναι ένα καθολικό ανθρώπινο δικαίωμα, το οποίο ξεκινά από την εγγύηση της πρόσβασης στην εκπαίδευση, την ιατρική φροντίδα, την αξιοπρεπή εργασία και την περαιτέρω εκπροσώπηση στην πολιτική διαχείριση. Αν τελικά ενισχυθούν αυτοί οι στόχοι, θα επωφεληθεί ολόκληρη η κοινωνία.
 

Καθαρό νερό

Η επισιτιστική ασφάλεια κινδυνεύει από την κακή ποιότητα του νερού. Η αποχέτευση παρέχοντας το νερό χωρίς ακαθαρσίες είναι ένας βασικός στόχος για να εξασφαλιστεί η επιβίωση και οι ευκαιρίες των φτωχότερων οικογενειών παγκοσμίως. 
 

Βιώσιμη ενέργεια και σεβασμό στο περιβάλλον

Η βιώσιμη ενέργεια είναι απαραίτητη για να αντιμετωπίσει τις πλέον δύσκολες προκλήσεις στις μέρες μας. Είναι απαραίτητο να προσβληθεί η ασφάλεια, η κλιματική αλλαγή, οι πολιτικές παραγωγής τροφίμων για την αύξηση της οικονομίας των αναπτυσσόμενων χωρών.
 

Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη

Το να υπάρχει εργασία δεν σημαίνει πως δεν υπάρχει φτώχεια. Η δημιουργία απασχόλησης υψηλής ποιότητας θα συνεχίσει να αποτελεί μεγάλη πρόκληση για όλες σχεδόν τις οικονομίες των χωρών τα επόμενα χρόνια. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, οι κοινωνίες πρέπει να δημιουργήσουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε οι άνθρωποι να βρουν ποιοτικές θέσεις εργασίας χωρίς να βλάπτουν το περιβάλλον.
 

Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομή

Για να επιτευχθεί βιώσιμη ανάπτυξη, είναι απαραίτητη η επένδυση σε υποδομές μεταφορών, άρδευσης, ενέργειας και τεχνολογίας. Ο αυξανόμενος ρυθμός του πληθυσμού και η αστικοποίηση δημιουργούν επίσης την ανάγκη επενδύσεων σε βιώσιμες πόλεις που θα επιτρέψουν να γίνουν πιο ανθεκτικές στις κλιματικές αλλαγές.
 

Μείωση των ανισοτήτων

Η διεθνής κοινότητα έχει επιτύχει μεγάλους στόχους ώστε να ξεφύγουν από τη φτώχεια πολλοί άνθρωποι, ωστόσο, στα πιο ευάλωτα έθνη υπάρχουν τεράστιες ανισότητες στην πρόσβαση στις υγειονομικές υπηρεσίες, την εκπαίδευση και τα βασικά εφόδια. Αν και η διαφορά των μισθών μεταξύ των χωρών έχει μειωθεί, στο εσωτερικό της εκάστοτε χώρας οι ανισότητες έχουν αυξηθεί.
 

Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες

Οι πόλεις έχουν επιτρέψει στους ανθρώπους μια κοινωνική και οικονομική εξέλιξη. Υπάρχουν, ωστόσο, πολλά προβλήματα για να διατηρηθούν οι πόλεις με τρόπο που μπορούν να δημιουργήσουν απασχόληση χωρίς να βλάψουν τους φυσικούς πόρους. Τα κύρια προβλήματα είναι η συμφόρηση, η έλλειψη κεφαλαίων για την παροχή βασικών υπηρεσιών, η έλλειψη κατάλληλης στέγασης και η ζημιά στην υποδομή.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πόλεις μπορούν να καταπολεμηθούν με αποτελεσματικό τρόπο για την αξιοποίηση των πόρων και τη μείωση της ρύπανσης.
 

Παραγωγή και υπεύθυνος καταναλωτισμός

Ο καταναλωτισμός και η βιώσιμη παραγωγή συνίστανται στην προώθηση της αποτελεσματικής χρήσης των πόρων και της ενέργειας και στη διευκόλυνση της πρόσβασης στις βασικές υπηρεσίες, της αξιοπρεπούς απασχόλησης και της καλύτερης ποιότητας ζωής.

Επίσης, είναι σημαντική η συνεργασία μεταξύ του παραγωγού και του τελικού καταναλωτή, με τη συμμετοχή των καταναλωτών και την εκπαίδευση τους με έναν βιώσιμο τρόπο ζωής μέσω σωστών πληροφοριών.
 

Κλιματική αλλαγή

Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει όλες τις χώρες και τις ηπείρους, με ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις στην εθνική οικονομία και στην ποιότητα ζωής των φτωχών ανθρώπων. Στο μέλλον, οι συνέπειες θα είναι ακόμη χειρότερες. Οι άνθρωποι με τις περισσότερες ανάγκες ζουν χειρότερα τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, που περιλαμβάνουν την άνοδο των επιπέδων της θάλασσας και την ακραία μετεωρολογία. Εάν δεν γίνουν ενέργειες, η μέση θερμοκρασία της επιφάνειας της γης θα μπορούσε να ανέλθει έως και 3 μοίρες σε αυτόν τον αιώνα και οι φτωχότεροι και οι πλέον πιο ευάλωτοι άνθρωποι θα είναι αυτοί που θα πληγούν περισσότερο. Υπάρχουν λύσεις για να μπορέσουν οι χώρες να έχουν μια οικονομική δραστηριότητα πιο κατάλληλη και σεβαστή με την κλιματική αλλαγή. Η αλλαγή βασίζεται στο να χρησιμοποιήσουν περισσότεροι άνθρωποι την ανανεώσιμη ενέργεια για τη μείωση των εκπομπών ρύπανσης.
 

Υποβρύχια ζωή

Οι ωκεανοί του κόσμου και η καλή υγεία τους είναι θεμελιώδους σημασίας για τη γη έτσι ώστε να είναι κατοικήσιμη για την ανθρωπότητα. Η υπεύθυνη διαχείριση αυτού του φυσικού πόρου είναι θεμελιώδης για ένα βιώσιμο μέλλον.
 

Οικοσυστήματα

Τα δάση είναι απαραίτητα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Το 30% της επιφάνειας της γης καλύπτεται από δάση παρέχοντας ασφάλεια και καταφύγιο. Κάθε χρόνο καταστρέφονται 13 εκατομμύρια εκτάρια (ένα εκτάριο ισούται με 10 στρέμματα) και η υποβάθμιση συνεχίζεται στις ξηρές περιοχές που προκάλεσαν την απερήμωση 3.600 εκατομμυρίων εκταρίων. Η αποδάσωση και η απερήμωση έχουν επηρεάσει τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων.
 

Ειρήνη, δικαιοσύνη και στέρεα θεσμικά όργανα

Η δικαστική εξουσία και η αστυνομία εξακολουθούν να επηρεάζονται σημαντικά από τη διαφθορά, τις δωροδοκίες, τις κλοπές και τη φοροδιαφυγή, που κοστίζουν εκατομμύρια δολάρια για όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες. Το κράτος δικαίου και η ανάπτυξη πολιτικών διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην καταπολέμησή τους.
 

Συμμαχίες για την επίτευξη των στόχων

Για να επιτευχθούν όλοι οι προαναφερθέντες στόχοι, είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί ένα βιώσιμο πρόγραμμα ικανό να συντονίζει όλες τις συμμαχίες μεταξύ του δημόσιου τομέα και της κοινωνίας των πολιτών. Είναι απαραίτητο να θεσπιστούν επειγόντως οι μετρήσεις που έχουν ως στόχο την έγκριση όλων των πόρων που προορίζονται για τη συνέχιση των βιώσιμων αναπτυξιακών στόχων.

Αυτοί οι στόχοι μπορεί να φαίνονται απομακρυσμένοι και αφηρημένοι, αλλά υλοποιούνται καθημερινά σε εκατοντάδες δημόσιους διαγωνισμούς για να ολοκληρωθούν. Ένα παράδειγμα είναι η δεύτερη περίπτωση που αναφέρθηκε, “Τέλος της πείνας”, ανακοινώνοντας διαγωνισμούς για την προμήθεια σπόρων προς τους αγρότες, εμβόλια για τα ζώα, προγράμματα κατάρτισης για τους αγρότες, συστήματα άρδευσης κλπ.

Ένα άλλο παράδειγμα σχετικά με τον καθαρισμό του νερού, αφορά το προσεχές μέλλον όπου θα δημοσιεύονται διάφοροι διαγωνισμοί για καθαρισμό του νερού, τη δημιουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού, αποχέτευσης, αξιολόγησης της χημικής σύνθεσης κλπ.

Εάν η εταιρία σας επιθυμεί να συμβάλει σε αυτούς τους στόχους, δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος από το να συμβάλλετε με την τεχνογνωσία σας και τον επαγγελματισμό σας, εκτελώντας κάποιο από αυτά τα έργα.
 

Το promitheies.gr δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για το περιεχόμενο διασυνδεμένων ιστοσελίδων.