Feedback

Πώς να συμμετάσχετε σε έναν χρηματοδοτούμενο αναπτυξιακό διαγωνισμό

17. Αύγουστος 2017
Από την στιγμή που θα αποφασίσετε να επικεντρωθείτε στην αγορά των διεθνών διαγωνισμών, η εταιρία σας θα πρέπει να επενδύσει λίγο χρόνο στην προετοιμασία μιας επιτυχημένης στρατηγικής που θα οδηγήσει στην ανάδειξη της προσφοράς ενός διαγωνισμού.

Αυτή η αγορά αντιπροσωπεύει σαφή πλεονεκτήματα για την επίτευξη διεθνοποίησης εξαιτίας της έλλειψης φραγμών εισόδου, της ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου και της διαφάνειας των διαδικασιών. Είναι ένας προσιτός τρόπος για να αναλάβετε μια πιθανή σύμβαση, μιας και δεν χρειάζεστε επιπλέον χρηματοδότηση και μεγάλες αναφορές για τις εταιρίες που έχουν ήδη συνεργαστεί με έναν διεθνή οργανισμό.
 • Το πρώτο βήμα είναι να ενημερώνεστε έγκαιρα για όλες τις επιχειρηματικές ευκαιρίες της αγοράς. Λόγω του μεγάλου όγκου των πηγών, συνιστάται να χρησιμοποιείται ένας πάροχος υπηρεσιών πληροφόρησης δημοσίων διαγωνισμών.
   
 • Βεβαιωθείτε πως η εταιρία σας έχει καταχωρηθεί επιτυχώς ως πάροχος στις ιστοσελίδες εγγραφής των ιδρυμάτων όπου η καταχώρηση είναι υποχρεωτική.
   
 • Ετοιμάστε την καλύτερη σας προσφορά και παρακολουθήστε τη διαδικασία υποβολής.

Παγκόσμια Τράπεζα

Οι διαγωνισμοί για τις εταιρικές ανάγκες της παγκόσμιας τράπεζας καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών.

Οι ενδιαφερόμενες εταιρίες για την υποβολή προσφορών θα έπρεπε να καταχωρηθούν ως επίσημοι πάροχοι, ωστόσο η ολοκλήρωση της εγγραφής δεν σημαίνει την αυτόματη αποδοχή ως υποψήφια εταιρία στις διαδικασίες των προσφορών.

http://www.worldbank.org/en/about/corporate-procurement/vendors 
 

Διαμερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης

Η εγγραφή της εταιρίας συνιστάται σε περίπτωση που θέλετε να υποβάλετε προσφορές για εταιρικές προσφορές της Τράπεζας. Οι ανάγκες της Διαμερικανικής Τράπεζας για υπηρεσίες και προϊόντα είναι πολλές. Μερικά παραδείγματα είναι οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, η τεχνική βοήθεια, οι υπηρεσίες υποστήριξης, οι κατασκευές, το λογισμικό και ο εξοπλισμός γραφείου.

http://www.iadb.org/en/resources-for-businesses/corporate-procurement/supplier-registration-form,7185.html?session= 
 

Τράπεζα για την Οικονομική Ολοκλήρωση της Κεντρικής Αμερικής

Υπάρχει ένα μητρώο παρόχων στο οποίο δεν είναι υποχρεωτική η εγγραφή. Εταιρίες που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με τον οργανισμό μπορούν να το κάνουν μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

http://proveedores.bcie.org/opencms/opencms/proveedores-publica/registro-proveedores/index.html 
 

Παγκόσμια Τράπεζα BID DACON

Πρόκειται για μια βάση δεδομένων που χρησιμοποιείται από κοινού από την Παγκόσμια Τράπεζα, τη Διαμερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης και την Αφρικανική Αναπτυξιακή Τράπεζα για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά συνιστάται να εγγραφείτε εάν θέλετε να υποβάλετε προσφορά για διαγωνισμό.
 

Αφρικανική Αναπτυξιακή Τράπεζα Συμβούλων

Πρόκειται για μια βάση δεδομένων για συμβουλευτικές υπηρεσίες, τόσο για ιδιώτες όσο και για εταιρίες παροχής συμβουλών, που διαχειρίζεται ο όμιλος African Bank Group.

https://econsultant.afdb.org:44356/welcomedacon#
 

Ασιατική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Σύστημα διαχείρισης συμβούλων

Η Ασιατική Αναπτυξιακή Τράπεζα χρησιμοποιεί το Σύστημα Πληροφοριών Προσλήψεων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, όπου οι πληροφορίες σχετικά με τις συμβουλευτικές υπηρεσίες που απαιτούνται στο έργο παρέχονται και διαχειρίζονται από την τράπεζα. Οι πληροφορίες ταξινομούνται ανά χώρα, κλάδο, πηγή, διάρκεια σύμβασης και τιμή του έργου.

https://uxdmz06.adb.org/OA_HTML/adb/adbpos/jsp/ADBCMSLogin.jsp
 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. E-Selection.

Η E-Selection είναι η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, η οποία επιτρέπει, μετά την υποχρεωτική εγγραφή, τη συμμετοχή στις διαδικασίες επιλογής των συμβουλευτικών εργασιών για το BERD. Συνιστάται τόσο για μεμονωμένους όσο και για εταιρικούς συμβούλους.

https://eselection.ebrd.com/suite/apps
 

Παγκόσμια Αγορά των Ηνωμένων Εθνών

Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν την υποχρέωση να διαθέσουν μια βάση δεδομένων παρόχων όσο το δυνατόν πληρέστερη που να περιλαμβάνει όλες τις εταιρίες από όλες τις χώρες-μέλη. Η εγγραφή ως πάροχος είναι πολύ εύκολη και δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενες εταιρίες πρέπει να εγγραφούν στη μοναδική σελίδα που χρησιμοποιούν τα Ηνωμένα Έθνη και όλες οι υπηρεσίες της, όπως η UNICEF, το ACNUR ή τα αναπτυξιακά προγράμματα των Ηνωμένων Εθνών. Η διαδικασία είναι εντελώς ηλεκτρονική. Οι πάροχοι πρέπει να εκχωρήσουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους χρησιμοποιώντας συγκεκριμένους UNSPSC κωδικούς (United Nations Standard Products and Services Code). Στη συνέχεια, σύμφωνα με τα κριτήρια αποδοχής και την αξιολόγηση κάθε αίτησης, οι αιτούντες ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της διαδικασίας καταχώρισης.

Το τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών και Εταιρικών Εξαγορών των Ηνωμένων Εθνών διατηρεί τη βάση δεδομένων των παρόχων και των εργολάβων ενημερωμένη, επομένως συνιστάται η ενημέρωση του τμήματος σχετικά με τις σημαντικές αλλαγές στην εταιρία σας.

Μόλις ολοκληρωθεί η εκτέλεση των καθηκόντων σας και αρχίσετε να λαμβάνετε προσφορές:

Ποιες είναι οι κυριότερες διαδικασίες υποβολής προσφορών σε αυτήν την αγορά;
 • RFI (Αίτηση για πληροφορίες): Στόχος είναι να συγκεντρωθούν πληροφορίες σχετικά με τις γενικές ικανότητες διαφόρων παρόχων. Οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται κυρίως για συγκριτικούς σκοπούς.
   
 • EOI (Έκφραση ενδιαφέροντος): Πρόκειται για ένα έγγραφο στο οποίο ο πάροχος εκφράζει το ενδιαφέρον του για την εκτέλεση ενός έργου και αποδεικνύει τις ικανότητες του για να το πετύχει.
   
 • Αίτηση υποβολής προσφορών: Η υπηρεσία είναι προκαθορισμένη και ο στόχος είναι να καθοριστεί μια κλίμακα τιμών των διαφόρων προσφορών.
   
 • Αίτηση για αναγνώριση προσόντων: Η απάντηση σε αυτό το αίτημα πρέπει να είναι μια περιγραφή των διαφορετικών ικανοτήτων της εταιρίας που παρέχει μια υπηρεσία. Επιτρέπει στον υποψήφιο να καταρτίσει κατάλογο πιθανών παρόχων.
   
 • RFP (Αίτηση υποβολής προτάσεων): Παρουσίαση των προσφορών. Χρησιμοποιείται σε έργα όπου απαιτείται ειδική τεχνική και χρηματοδότηση. Οι απαντήσεις περιλαμβάνουν γενικές πληροφορίες για την εταιρία, την οικονομική ικανότητα και τις τεχνικές δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων και υλικών πόρων.
Μόλις βρεθεί ο σωστός διαγωνισμός για την εταιρία μας, είναι η στιγμή να προετοιμάσουμε την προσφορά μας. Η τήρηση των οδηγιών των εγγράφων είναι υποχρεωτική και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να γράψουμε την καλύτερη προσφορά μας. Είναι πολύ σημαντικό να καθορίσουμε με ακρίβεια την προσφορά υπηρεσιών, έργων ή προϊόντων που μας ζητούν τα έγγραφα του διαγωνισμού.

Εάν θέλουμε να συμμετάσχουμε σε ένα χρηματοδοτούμενο αναπτυξιακό διαγωνισμό, η διαδικασία που θα ακολουθεί η εταιρία μας θα είναι συνηθισμένη, οπότε είναι σημαντικό να έχουμε τα πιο σημαντικά έγγραφα έτοιμα, ώστε να προλάβουμε έγκαιρα να τα κατεθέσουμε.

Τα σημαντικά έγγραφα είναι οι αναφορές σε άλλα έργα, το βιογραφικό σημείωμα των ατόμων που θα συμμετάσχουν στην εκτέλεση του έργου, η νομική τεκμηρίωση κλπ.

Είναι επίσης σημαντικό να προσέξουμε όλα τα στοιχεία επικοινωνίας με τους υπεύθυνους του διαγωνισμού, σε περίπτωση που χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί τους για διευκρινιστικές ερωτήσεις. Μόλις εγγραφούμε επιτυχώς, συνεργαζόμαστε με έναν πάροχο πληροφοριών για δημόσιους διαγωνισμούς, μαθαίνουμε περισσότερα σχετικά με τις διαδικασίες υποβολής προσφορών και έχουμε έτοιμα όλα τα έγγραφά μας για την υποβολή της προσφοράς.
 

Το promitheies.gr δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για το περιεχόμενο διασυνδεμένων ιστοσελίδων.