Feedback

ΣΑΤΕ: Ανέτοιμο το σύστημα ηλεκτρονικής δημοπράτησης για τα δημόσια έργα

16. Φεβρουάριος 2016
Την αναβολή της ημερομηνίας έναρξης υποχρεωτικής δημοπράτησης των δημόσιων έργων μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ και, μάλιστα, για διάστημα ικανό, ώστε να αντιμετωπιστούν πλήρως τα σοβαρά προβλήματα που παρουσιάζονται στη λειτουργία του, συμπεριλαμβανομένης της άρτιας προετοιμασίας των φορέων που εμπλέκονται στη διαδικασία (ΕΣΗΔΗΣ, Δημόσιοι και Ιδιωτικοί Φορείς), ζητά ο ΣΑΤΕ από τους υπουργούς Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, Γεώργιο Σταθάκη και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Χρήστο Σπίρτζη, καθώς και τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου, Αντώνη Παπαδεράκη.

Η έναρξη της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής δημοπράτησης των δημόσιων έργων είναι προσδιορισμένη για την 1η Δεκεμβρίου 2015, αλλά δυστυχώς, αν και τα προβλήματα έχουν επισημανθεί από τον περασμένο Ιούλιο, δεν έχουν διορθωθεί, παρόλο που η άρτια λειτουργία του συστήματος κι όλης της διαδικασίας, είναι και κρίσιμη και απαραίτητη "δεδομένης της σημαντικότητας που κατέχει η μεταρρύθμιση της ολοκληρωμένης και καθολικής εφαρμογής του ΕΣΗΔΗΣ σε όλες τις δημόσιες συμβάσεις, ειδικά δε ως προς τους στόχους καταπολέμησης της διαφθοράς, τήρησης των αρχών της διαφάνειας και εξασφάλισης συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού", στόχους που ένθερμα στηρίζει ο ΣΑΤΕ.

Τα προβλήματα είναι τέτοια, τονίζεται στην επιστολή προς τους υπουργούς, που εγείρουν σοβαρό κίνδυνο να μην μπορούν να δημοπρατηθούν τα δημόσια έργα από τον Δεκέμβριο, με προφανείς επιπτώσεις στην ανεργία, αλλά και στη γενικότερη λειτουργία των κατασκευαστικών επιχειρήσεων, ιδίως των μικρομεσαίων.

Μεταξύ άλλων, ο ΣΑΤΕ, εδώ και μήνες έχει επισημάνει ότι σε 1.500 άλλους διαγωνισμούς (αφορούν και προμήθειες ή παροχή υπηρεσιών) μέσω του συστήματος, έχουν υποβληθεί 3.500 προσφορές, δηλαδή μόλις 2,25 προσφορές ανά διαγωνισμό, αριθμός εξαιρετικά μικρός, για τα δεδομένα που ισχύουν σήμερα στον χώρο των δημοσίων έργων, στον οποίο κατά κανόνα κατατίθενται περισσότερες από 30 προσφορές σε κάθε διαγωνισμό.

Να σημειωθεί, ο ηλεκτρονικός χαρακτήρας του συστήματος, επί της ουσίας αναιρείται, αφού υπάρχει απαίτηση συνυποβολής όλων των εγγράφων σε έντυπη μορφή εντός τριών ημερών!

Επιπλέον, εντυπωσιακό για την αξιοπιστία της υφιστάμενης ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.eprocurement.gov.gr, είναι η ανακοίνωση σε κεντρική θέση στην αρχική ιστοσελίδα της ότι "…δεν φέρει καμία ευθύνη για το  περιεχόμενο των αναρτήσεων των Αναθετουσών Αρχών"!  Παράλληλα ουδείς μεριμνά για τον έλεγχο της ορθότητας των κειμένων που καταχωρούνται π.χ. στο "Μητρώο Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών" του ΕΣΗΔΗΣ, και της συμβατότητάς τους με τα ισχύοντα πρότυπα, κανονισμούς, σημάνσεις κλπ.

Γενικότερα, το σύστημα, όπως είναι διαμορφωμένο και λειτουργεί ως τώρα, αποθαρρύνει τις επιχειρήσεις, και ειδικά τις μικρομεσαίες, να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς, με αποτέλεσμα να μειώνει σε επικίνδυνο βαθμό τον ανταγωνισμό, όντας εξαιρετικά δύσχρηστο, ευνοώντας συνθήκες αδιαφάνειας.

Ο ΣΑΤΕ δηλώνει έτοιμος να συνεργαστεί με τις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε "να συζητηθούν τρόποι έγκαιρης, αποτελεσματικής και εναρμονισμένης αντιμετώπισης των τεχνικών ατελειών του υφιστάμενου συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με δόκιμες ευρωπαϊκές πρακτικές, αλλά και με τις απαιτήσεις διαλειτουργικότητας που έχει καθορίσει η ΕΕ, ώστε και να διασφαλίζεται η ομαλή συμμετοχή των εργοληπτικών εταιρειών σε ένα διάφανο και λειτουργικό ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης δημοσίων συμβάσεων".

Πηγή: Capital.gr

Το promitheies.gr δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για το περιεχόμενο διασυνδεμένων ιστοσελίδων.