Feedback

Τα όρια των δημοσίων διαγωνισμών ανά κατηγορία

17. Οκτώβριος 2017
Μετά τις πρόσφατες αλλαγές τον Αύγουστο του 2016, όλη η εθνική νομοθεσία που αφορά την ανάθεση και εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών καθώς και των συμβάσεων παραχώρησης «κωδικοποιήθηκε» σε δύο νομοθετήματα, τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ147/08.08.2016) και τον Ν.4413/2016 (ΦΕΚ 148/08.08.2017). Οι δύο προαναφερθέντες νόμοι συγκεντρώνουν, με ελάχιστες εξαιρέσεις, το σύνολο των διατάξεων, που διέπουν τις παραπάνω διαδικασίες και αποτελούν προσαρμογή και εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ και 2014/23/ΕΕ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014. Στο μέτρο που οι επιμέρους διατάξεις των δύο αυτών νομοθετημάτων εφαρμόζονται αναλόγως των χρηματικών ορίων των προκηρυσσόμενων δημοσίων συμβάσεων και συμβάσεων παραχώρησης, πρέπει να σημειωθούν τα ακόλουθα:

Α. Καταρχάς, τα κατώτερα χρηματικά όρια, σε συνάρτηση προς την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, διαμορφώνονται για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, υπηρεσιών και προμηθειών (άρθρο 5 του Ν.4412/2016), δηλαδή για τις δημόσιες συμβάσεις του πρώην «κλασικού τομέα», με βάση τη διαδικασία αναθεώρησης που προβλέπεται στο άρθρο 6 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, και σήμερα, ισχύουν ως ακολούθως:
 • α) 5.225.000 ευρώ για τις δημόσιες συμβάσεις έργων,
   
 • β) 135.000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που ανατίθενται από κεντρικές κυβερνητικές αρχές και για διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται από τις εν λόγω αρχές. Αν οι δημόσιες συμβάσεις προμηθειών ανατίθενται από τις αναθέτουσες αρχές που δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας, το εν λόγω κατώτατο όριο ισχύει μόνο για τις συμβάσεις που αφορούν τα οριζόμενα προϊόντα στο Παράρτημα III του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016,
   
 • γ) 209.000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που ανατίθενται από μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές και για διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται από τις εν λόγω αρχές. Το κατώτατο όριο αυτό εφαρμόζεται επίσης στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών που ανατίθενται από κεντρικές κυβερνητικές αρχές οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας, όταν οι συμβάσεις αυτές αφορούν προϊόντα που δεν εμπίπτουν στο Παράρτημα III του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016,
   
 • δ) 750.000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών που αφορούν κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα XIV του Προσαρτήματος Α` του Ν. 4412/2016.
Β. Αναφορικά, δε, με τα κατώτατα χρηματικά όρια, σε συνάρτηση προς την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, των δημοσίων συμβάσεων που αφορούν τους πρώην εξαιρούμενους τομείς, (ενδεικτικά φυσικό αέριο και θερμότητα, ηλεκτρισμός, ύδωρ, υπηρεσίες μεταφορών, λιμένες και αερολιμένες, ταχυδρομικές υπηρεσίες, εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου και αναζήτηση ή εξόρυξη άνθρακα και άλλων στερεών καυσίμων), (άρθρο 235 του Ν.4412/2016), αυτά διαφοροποιούνται σε μικρό βαθμό από τα γενικά κατώτατα όρια και είναι τα ακόλουθα:
 • α) 418.000 ευρώ για τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, καθώς και για τους διαγωνισμούς μελετών,
   
 • β) 5.225.000 ευρώ για τις συμβάσεις έργων,
   
 • γ) 1.000.000 ευρώ για συμβάσεις υπηρεσιών που αφορούν κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες που περιέχονται στον κατάλογο του Παραρτήματος XVII του Προσαρτήματος Β΄ του Ν.4412/2016.
Γ. Ως προς τα κατώτατα χρηματικά όρια των συμβάσεων παραχώρησης, αυτά ορίζονται στο ποσό των 5.225.000 ευρώ (άρθρο 1 του Ν.4413/2016).

Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι τα κατώτατα χρηματικά όρια αναθεωρούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα (περίπου ανά διετία) σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στα αντίστοιχα άρθρα των επιμέρους Οδηγιών. Η επόμενη δε αναθεώρηση αναμένεται να ισχύσει για τη διετία 2018-2019.

Τόσο ο νόμος Ν.4412/2014 όσο και ο νόμος 4413/2014 διαφοροποιούν το πεδίο εφαρμογής τους ανάλογα με το ύψος των χρηματικών ορίων σε κάθε είδος σύμβασης. Για τον λόγο αυτό, η διάκριση μεταξύ συμβάσεων άνω και κάτω των ορίων καθίσταται πολύ σημαντική για τον οικονομικό φορέα ο οποίος πρόκειται να συμμετάσχει σε μία διαγωνιστική διαδικασία. Λόγου χάρη, με συγκεκριμένες διατάξεις δύναται να εισάγονται ρυθμίσεις που αφορούν αποκλειστικά τις συμβάσεις κάτω των ορίων (ενδεικτικά αναφέρονται τα άρθρα 116 έως 128 του Ν.4412/2016, τα οποία έχουν αποκλειστική εφαρμογή στις δημόσιες συμβάσεις «κλασικού και εξαιρούμενων τομέων» κάτω των προαναφερθέντων ορίων.) 

Επιπρόσθετα, αναφορικά με τις συμβάσεις κάτω των ορίων πρέπει να γίνει ιδιαίτερη μνεία σε δύο διαδικασίες που αφορούν ακόμη χαμηλότερα χρηματικά όρια: 1. στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, η οποία αφορά συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης των 20.000 ευρώ (άρθρο 118 του Ν.4412/2016) και 2. στη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης των 60.000 ευρώ (άρθρο 117 του Ν.4412/2016). Οι διατάξεις που αφορούν αυτές τις διαδικασίες, κατ’ ουσίαν προβλέπουν διαφορετικές διαδικασίες ανάθεσης και προθεσμίες δημοσίευσης από τις συμβάσεις άνω των ορίων.

Μαρίνα Μαντζάνα
Δικηγόρος LLM

Το promitheies.gr δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για το περιεχόμενο διασυνδεμένων ιστοσελίδων.