Feedback

Τι είναι οι πολυμερείς διαγωνισμοί;

17. Αύγουστος 2017
Τα δημόσια έργα που χρηματοδοτούνται από τα ταμεία βοήθειας για την ανάπτυξη (πολυμερείς διαγωνισμοί) είναι μια αγορά που δημιουργεί κάθε χρόνο χιλιάδες επιχειρηματικές ευκαιρίες μέσω των δημοσίων διαγωνισμών για όλους τους επιχειρηματικούς τομείς σε όλο τον κόσμο.

Σε αυτή την αγορά την μεγαλύτερη ζήτηση έχουν οι εταιρίες που ασχολούνται με τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, με την παροχή τεχνικής βοήθειας (συμβουλευτικές υπηρεσίες, εκθέσεις, κατάρτιση, τεχνική συνεργασία, μελέτες κλπ.) καθώς επίσης και με την παροχή αγαθών αλλά και βαρέος εξοπλισμού όπως είναι τα έργα πολιτικού μηχανικού (δημιουργία μιας γέφυρας, ενός νοσοκομείου ή ενός αεροδρομίου).

Βασικοί παράγοντες για την επιτυχία αυτής της αγοράς είναι το ευρύ φάσμα επιχειρηματικών ευκαιριών για όλους τους τομείς, η εξασφάλιση της έγκαιρης πληρωμής, η διαφανής και ανοικτή διαδικασία και ομολογουμένως το εταιρικό κύρος που επιτυγχάνεται μετά από μια συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς.

Η ακριβής εκτίμηση των ετήσιων επενδύσεων σε έργα αναπτυξιακής βοήθειας είναι δύσκολο να αποτυπωθεί λόγω των πολλαπλών πηγών πληροφόρησης που συνίστανται σε περισσότερες από 300 ενεργές ιδρυτικές υπηρεσίες. Ωστόσο, μπορεί να υπολογιστεί πως οι κύριοι ιδρυτικοί οργανισμοί (Ηνωμένα Έθνη, Ευρωπαϊκή Ένωση, η Διαμερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης και η Παγκόσμια Τράπεζα) δημιουργούν όλοι μαζί ευκαιρίες με περισσότερα από 200 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Η συμβολή της Ισπανίας προς το σκοπό αυτό αντιπροσωπεύει το 3% του παγκόσμιου προϋπολογισμού, ωστόσο, οι ισπανικές εταιρείες επωφελούνται μόνο από 0,3% έως 0,5% αυτού του ποσού, καθώς δεν εκμεταλλεύονται αρκετά τις ευκαιρίες που προκύπτουν.

Ο κύριος στόχος της αναπτυξιακής βοήθειας είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής, όσον αφορά την κοινωνική και οικονομική βάση των χωρών με τις περισσότερες ανάγκες όπως η Αφρική, η Ασία, η Ανατολική Ευρώπη και η Λατινική Αμερική. Ο όγκος των πόρων που έχουν διατεθεί προς αυτή τη δέσμευση έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα η αύξηση αυτή σε ετήσια βάση ανέρχεται στο 5% από το 2009 η οποία αγγίζει τις 300 δημοσιευμένες προσφορές ανά ημέρα για αυτήν την αγορά.

Για μια μικρομεσαία επιχείρηση, η έναρξη της διαδικασίας διεθνοποίησης με αυτόν τον τρόπο είναι ενδιαφέρουσα καθώς οι επιχειρηματικές ευκαιρίες προσφέρουν υψηλή εγγύηση πληρωμών.

Τέλος, εάν η εταιρεία σας αποφασίσει να επεκτείνει την στρατηγική της σε διεθνές επίπεδο λαμβάνοντας μέρος σε δημόσιους διαγωνισμούς, βοηθά στην επέκταση αυτής της αγοράς. Οι διεθνείς αναπτυξιακοί διαγωνισμοί χρηματοδοτούνται από τα κρατικά ταμεία, αλλά καλωσορίζουν όλους τους νέους διεθνείς υποψήφιους για να έχουν την δυνατότητα να λαμβάνουν περισσότερες προσφορές, είτε επειδή η λίστα των εταιριών δεν επαρκεί είτε οι υπάρχουσες δεν είναι αρκετά κατάλληλες.

Στο Promitheies.gr παρακολουθούμε καθημερινά όλες αυτές τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και σας τις παρουσιάζουμε με έναν κατανοητό και εύκολο τρόπο, δίνοντας σας την δυνατότητα να πραγματοποιήσετε μια εξατομικευμένη αναζήτηση στη βάση δεδομένων μας, ανάλογα με τη χώρα προορισμού και τον επιχειρηματικό τομέα που σας ενδιαφέρει. Με αυτόν τον τρόπο αφιερώνετε τον χρόνο σας και εστιάζετε την προσοχή σας μόνο στην προσφορά και όχι στην αναζήτηση των διαγωνισμών.

Το promitheies.gr δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για το περιεχόμενο διασυνδεμένων ιστοσελίδων.