Feedback

Το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για «απευθείας αναθέσεις» δημόσιων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

04. Απρίλιος 2018
Στο άρθρο 118 του Ν.4412/2016 προβλέπεται η διαδικασία προσφυγής στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται στις αναθέτουσες αρχές όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των 20.000 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, ανεξαρτήτως του αντικειμένου που ανατίθεται.

Ωστόσο, για τις απευθείας αναθέσεις που αφορούν σε δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, το προαναφερθέν άρθρο 118 περιλαμβάνει μία ειδικότερη ρύθμιση: Η αναθέτουσα αρχή διενεργεί δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση μέσω του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων (Κ.Η.Σ.Κ.) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για την επιλογή του αναδόχου στην περίπτωση που επιθυμεί να προσφύγει σε απευθείας ανάθεση δημόσιων συμβάσεων, έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.

Η διαδικασία της δημόσιας αυτής ηλεκτρονικής κλήρωσης διενεργείται ως ακολούθως:
 • Καταρχάς η κάθε αναθέτουσα αρχή (λ.χ. ο κάθε Δήμος) δημοσιεύει μία φορά κατ΄ έτος και για διάστημα είκοσι (20) ημερών πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων ανά κατηγορίες έργων/μελετών. Στην πρόσκληση, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από τους ενδιαφερόμενους να πληρούν απαιτήσεις ειδικής τεχνικής ικανότητας για να μπορούν να εγγραφούν στους καταλόγους. Ο ελάχιστος αριθμός ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων που πρέπει να περιλαμβάνει ο κάθε κατάλογος για να είναι σε ισχύ, είναι τρεις (3).
   
 • Μετά την ολοκλήρωση της προαναφερθείσας διαδικασίας, η αναθέτουσα αρχή μέσω του εγγεγραμμένου στο Σύστημα (Κ.Η.Σ.Κ.) χρήστη της καταχωρεί σε αυτό τους καταλόγους που περιέχουν τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς ανά κατηγορία έργου ή μελέτης/παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών. Η καταχώριση στο Σύστημα αφορά σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (χρήση) (λ.χ. από 01/01/ΕΕΕΕ έως 31/12/ΕΕΕΕ). Μετά την οριστικοποίηση των καταλόγων στο Σύστημα, δεν επιτρέπεται καμία τροποποίηση από την αναθέτουσα αρχή. Η οριστικοποίηση αυτή των καταλόγων στο Σύστημα αποτελεί προϋπόθεση για τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης και επιλογής αναδόχου.
   
 • Η αναθέτουσα αρχή ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης και καταχωρεί στο Σύστημα την απόφασή της για απευθείας ανάθεση των εν λόγω έργων, μελετών και τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών. Η κλήρωση και η επιλογή του προσωρινού αναδόχου γίνεται αυτόματα από το Κ.Η.Σ.Κ. από τον συγκεκριμένο κατάλογο για τη σύμβαση που περιλαμβάνει τους, προς κλήρωση, οικονομικούς φορείς. Το Κ.Η.Σ.Κ. παράγει αυτόματα ηλεκτρονικό έγγραφο αποτελεσμάτων κλήρωσης και η εκτύπωση του αποτελέσματος αυτού αποτελεί δικαιολογητικό της διενεργούμενης απευθείας ανάθεσης.
   
 • Ο προσωρινός ανάδοχος που προκύπτει από την κλήρωση δεσμεύεται για τον συγκεκριμένο κατάλογο οικονομικών φορέων του ίδιου έτους (έτους αναφοράς) και δεν μπορεί να συμμετέχει σε επόμενες κληρώσεις του ίδιου καταλόγου. Μετά το πέρας της κλήρωσης και της αναγγελίας του αποτελέσματος, καλείται, από την αναθέτουσα αρχή ο προσωρινός ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης. Εάν συμφωνήσει και ίδιος, η προς υπογραφή σύμβαση αποστέλλεται, επιμελεία της αναθέτουσας αρχής, στο Τ.Ε.Ε. για να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του, δέκα (10) τουλάχιστον μέρες πριν της υπογραφή της. Μετά την υπογραφή της σύμβασης, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή του αναδόχου στις επόμενες κληρώσεις του έτους αναφορικά με τον συγκεκριμένο κατάλογο.
   
 • Από κάθε αναθέτουσα αρχή μπορούν να ανατεθούν απευθείας κατ’ έτος μία ή περισσότερες τέτοιες συμβάσεις με αξία έως 20.000 ευρώ, οι οποίες συνολικά πρέπει να αντιστοιχούν σε ποσοστό 10% των ετήσιων πιστώσεων της αναθέτουσας αρχής για την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, αντίστοιχα. Είναι άκυρες και δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα συμβάσεις που συνάπτονται κατά παράβαση των προαναφερθέντων.
   
 • Διευκρινίζεται, τέλος, ότι η ανωτέρω δυνατότητα, αφορά αποκλειστικά και μόνο συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και όχι συμβάσεις παροχής λοιπών υπηρεσιών ή προμηθειών.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τεχνική λειτουργία και υποστήριξη του Κ.Η.Σ.Κ., μπορείτε να επισκεφθείτε τον επίσημο ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Δικηγορικό Γραφείο "MAK LAW"
 

Το promitheies.gr δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για το περιεχόμενο διασυνδεμένων ιστοσελίδων.