Feedback

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 116)

30. Αύγουστος 2017
Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως ο νόμος 4487/2017 στο οποίο τροποποιούνται επιμέρους διατάξεις των Βιβλίων IV (Έννομη προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων) & V (Τελικές Διατάξεις) του ν. 4412/2016 και αφορούν  την οικονομική αυτοτέλεια, το προσωπικό της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), τη διαδικασία κήρυξης ακυρότητας της σύμβασης ύστερα από προδικαστική προσφυγή, καθώς και την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Βιβλίου IV.

Για να δείτε αναλυτικά τις τροποποιήσεις παρακαλούμε πατήστε εδώ

Πηγή: http://www.hsppa.gr
 

Το promitheies.gr δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για το περιεχόμενο διασυνδεμένων ιστοσελίδων.