Feedback

Τροποποίηση επιμέρους διατάξεων του ν. 4412/2016

13. Μάϊος 2019
Δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι νόμοι 4608/2019 (Α’ 66) και 4609/2019 (Α' 67), με τα άρθρα 33 και 56 των οποίων αντίστοιχα τροποποιήθηκαν επιμέρους διατάξεις του ν. 4412/2016.

Πιο συγκεκριμένα, ο ν.4608/2019 “Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις” τροποποιεί με το άρθρο 33 επιμέρους διατάξεις του Βιβλίου I (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών – Προσαρμογή στην Οδηγία 2014/24/ΕΕ) και ΙΙΙ (Διακυβέρνηση) του ν. 4412/2016, και συγκεκριμένα τα άρθρα 86, 95, 97, 100, 215, 216, 221 και 344 του νόμου αυτού.

Επίσης, ο ν. 4609/2019 “Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις” τροποποιεί με το άρθρο 56 επιμέρους διατάξεις του Βιβλίου I (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών – Προσαρμογή στην Οδηγία 2014/24/ΕΕ) και ΙΙ (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών – Προσαρμογή στην Οδηγία 2014/25/ΕΕ) του ν. 4412/2016 και συγκεκριμένα, τροποποιούνται τα άρθρα 79Α, 92, 94, 205Α, 221Α, 302 και 327 του νόμου αυτού.

Για να δείτε αναλυτικά τις τροποποιήσεις παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Πηγή: www.eaadhsy.gr
 

Το promitheies.gr δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για το περιεχόμενο διασυνδεμένων ιστοσελίδων.