Feedback

Τροποποίηση των συμβάσεων κατά τη διάρκεία τους

04. Ιούλιος 2017
Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων συμβάσεων για την έκδοση Κατευθυντήριων Οδηγιών προς τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις αναθέτουσες αρχές, σχετικά με ζητήματα δημοσίων συμβάσεων που αφορούν κυρίως στην ερμηνεία της σχετικής εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, εκδόθηκε η Κατευθυντήρια Οδηγία υπ' αριθμόν 22, η οποία παρουσιάζει ζητήματα που αφορούν στην τροποποίηση των συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους.

Στόχος της κατευθυντήριας οδηγίας είναι να παρουσιάσει αναλυτικά τις προϋποθέσεις των επιτρεπτών τροποποιήσεων της αρχικής σύμβασης και να προσεγγίσει και να αποσαφηνίσει, κατά το δυνατόν, τα ιδιάζοντα νομικά ζητήματα που εγείρονται κατά την τροποποίηση των συμβάσεων, όσο αυτές διαρκούν, και να τα συσχετίσει με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εθνικών δικαστηρίων. Με αυτόν τον τρόπο θα αποτελέσει ένα εύχρηστο εργαλείο, το οποίο θα συνδράμει και θα διευκολύνει το έργο των αναθετουσών αρχών / αναθετόντων φορέων κατά την εκτέλεση των συμβάσεων που συνάπτουν.

Στις ενότητες της οδηγίας παρουσιάζονται αναλυτικά οι σχετικές διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, όπως αυτές αποτυπώνονται στο Βιβλίο Ι και στο Βιβλίο ΙΙ του ν. 4412/2016.

Αποτυπώνονται επίσης οι αυστηρές τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις, οι οποίες θα πρέπει, κατά περίπτωση, να πληρούνται, προκειμένου να εφαρμόζονται οι διατάξεις που προβλέπουν τις επιτρεπτές τροποποιήσεις συμβάσεων, για τις οποίες οι αναθέτουσες αρχές δεν απαιτείται να προβούν σε νέα διαδικασία σύναψης.

Έμφαση, επίσης, δίνεται στη διάκριση μεταξύ ουσιώδους και μη ουσιώδους τροποποίησης της σύμβασης, όπως αυτή έχει αποτυπωθεί νομολογιακά σε υποθέσεις που έχουν εκδικαστεί ενώπιον του Δικαστηρίου της Ε.Ε. και οι οποίες οδήγησαν στη συνέχεια στη ρητή διαμόρφωση των σχετικών διατάξεων των νέων Οδηγιών και κατ’ επέκταση της εθνικής νομοθεσίας.

Για να δείτε ολόκληρη την κατευθυντήρια οδηγία παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Πηγή: www.hsppa.gr

Το promitheies.gr δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για το περιεχόμενο διασυνδεμένων ιστοσελίδων.