Feedback

Συχνές Ερωτήσεις

Σχετικά με τους δημόσιους διαγωνισμούς (προκηρύξεις)

Οι φορείς του Ελληνικού Δημοσίου είναι υποχρεωμένοι, βάσει του Δημοσιονομικού Κανονισμού που εφαρμόζεται, να προκηρύσσουν δημόσιους διαγωνισμούς για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και για την κατασκευή έργων.

Κάτω από μία ορισμένη αξία, είναι δυνατή η ανάθεση συμβάσεων χωρίς δημόσια διαδικασία, για περιορισμένο αριθμό προσφερόντων οι οποίοι επιλέγονται με προηγούμενη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Διαγωνισμοί δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον ιστοχώρο της Διαύγειας, στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων - Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. καθώς επίσης σε εφημερίδες και σε εκατοντάδες διαφορετικές σελίδες φορέων (Δήμων, Νοσοκομείων, κτλ).

Αν οι προκηρύξεις δημοσίου είναι υψηλής σημασίας για την επιχείρηση σας, μια υπηρεσία ενημέρωσης δημόσιων διαγωνισμών είναι πολύτιμο εργαλείο για εσάς. Θα σας φέρει πολλές επιχειρηματικές ευκαιρίες που ενδεχομένως δε θα μπορούσατε να εντοπίσετε μόνοι σας – με πολύ μικρότερο κόστος συγκριτικά με αυτό που θα έχετε αν κάνετε μόνοι σας αναζήτηση.

Παρόλαυτα, σιγουρευτείτε ότι η προτιμώμενη υπηρεσία εξειδικεύεται σε τοπικούς / εθνικούς δημόσιους διαγωνισμούς και όχι μόνο σε προκηρύξεις από την Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης!

Αν συμμετέχετε σε δημόσιους διαγωνισμούς σε ορισμένες περιπτώσεις, ανάλογα με το χρόνο σας ή με την περίοδο του έτους, ή αν ενημερώνεστε απευθείας από κάποιες αναθέτουσες αρχές για νέους διαγωνισμούς, τότε ενδέχεται να μη χρειάζεστε την υπηρεσία. Ωστόσο, θα πάρετε σημαντικές πληροφορίες για τον κλάδο στον οποίο λειτουργείτε, καθώς και για τους ανταγωνιστές σας, χρησιμοποιώντας μια υπηρεσία σαν τη δική μας που μπορεί να σας ενημερώσει έγκαιρα για δημόσιους διαγωνισμούς. Επιπλέον, θα μπορείτε να μαθαίνετε πόσες ενδιαφέρουσες προκηρύξεις δημοσιεύονται για εσάς, κάτι που σας βοηθά να προσαρμόσετε την επιχειρησιακή σας στρατηγική.

Παρακαλώ δείτε τον τομέα Λήψεις / Σύνδεσμοι της ιστοσελίδας μας. Μπορείτε να βρείτε οδηγούς, επίσημα έγγραφα και διάφορα άλλα χρήσιμα.

Σχετικά με το promitheies.gr / Συχνές ερωτήσεις πριν τη δοκιμή

Επικεντρωνόμαστε σε προκηρύξεις δημοσίου από την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και από την Ευρώπη και κάποιες χώρες των Βαλκανίων. Περισσότερο στοχευούμε σε διαγωνισμούς κάτω του ορίου της Ε.Ε. ή ακόμη και κάτω από τα εθνικά όρια. Επομένως, έχουμε μια πολύ ενημερωμένη βάση δημόσιων διαγωνισμών μεγάλων, αλλά και, σημαντικότερα, μικρότερων προϋπολογισμών, οι οποίοι αφορούν κυρίως μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Επιπλέον, προσπαθούμε όσο είναι αυτό εφικτό, να συγκεντρώνουμε προκηρύξεις ιδιωτικού τομέα, κάτι για το οποίο θα εντείνουμε τις προσπάθειες μας μελλοντικά.

Ναι, αυτό είναι ιδιαιτέρως ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα μας. Σε αντίθεση με πολλούς ανταγωνιστές, δεν ενημερώνουμε μόνο για προκηρύξεις με μεγάλο προϋπολογισμό που δημοσιεύονται ούτως ή άλλως στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά επικεντρωνόμαστε σε προκηρύξεις διαγωνισμών που δημοσιεύονται σε ιστοσελίδες φορέων, σε εφημερίδες εθνικού και τοπικού χαρακτήρα και σε άλλες πηγές όπου θα μπορούσαν να υπάρχουν τέτοιες προκηρύξεις. Για το λόγο αυτό, έχουμε περισσότερες προκηρύξεις διαγωνισμών κάτω του ορίου της Ε.Ε., απ’ότι άνω του ορίου.

Οι προκηρύξεις που δημοσιεύονται προέρχονται από εκατοντάδες πηγές από Ελλάδα, Κύπρο, καθώς και χιλιάδες άλλες από χώρες της Ευρώπης και των Βαλκανίων. Η λίστα περιλαμβάνει επίσημες ιστοσελίδες φορέων Δημοσίου και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σελίδες ενημέρωσης δημόσιων διαγωνισμών, εθνικές και τοπικές εφημερίδες.

Όπως γίνεται αντιληπτό, δε μπορούμε να παρέχουμε την πλήρη λίστα των πηγών μας καθώς αυτή αποτελεί τη «ραχοκοκκαλιά» της ξεχωριστής μας υπηρεσίας, για την οποία αφοσιώνουμε πολλές ώρες εβδομαδιαία ώστε να την εμπλουτίζουμε συνεχώς.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να ελέγξετε αν και πόσοι διαγωνισμοί υπάρχουν στον κλάδο που σας ενδιαφέρει:

 • Χρησιμοποιήστε το μενού των δημοφιλών κατηγοριών στην αριστερή στήλη της ιστοσελίδας μας (Απλά να έχετε υπόψη ότι αυτή είναι μια απλή επιλογή – μπορείτε να κάνετε αναζήτηση στη βάση μας με κριτήριο τις προσωπικές σας ανάγκες!)
 • Γράψτε μια λέξη - κλειδί στην «Γρήγορη Αναζήτηση» που μπορείτε να βρείτε στην αριστερή στήλη της ιστοσελίδας μας. Η λέξη - κλειδί δεν πρέπει να είναι επωνυμία προϊόντος, αλλά μια λέξη που χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία σαν αυτή που αναζητάτε.
 • Εκμεταλλευτείτε την δωρεάν δοκιμαστική περίοδο και θα προσαρμόσουμε το προσωπικό σας προφίλ αναζήτησης, βασισμένο στις δικές σας ανάγκες. Θα λαμβάνετε προκηρύξεις για την επιχείρηση σας κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο εβδομάδων, αλλά μπορούμε να σας παρέχουμε και λίστες προκηρύξεων από το αρχείο μας. Επομένως, μπορείτε, για παράδειγμα, να δείτε πόσες προκηρύξεις που σας αφορούν, δημοσιεύτηκαν κατά το προηγούμενο έτος, ώστε να μπορείτε να εκτιμήσετε το τι να περιμένετε για τους επόμενους 12 μήνες.
 • Καλέστε μας στο +30 2310766383 και θα κάνουμε μια άμεση αναζήτηση για την κατηγορία προκηρύξεων που σας ενδιαφέρει.

Όχι, η λίστα αυτή περιλαμβάνει μόνο μια επιλογή κατηγοριών που είναι δημοφιλείς. Διαφορετικά, η λίστα αυτή θα ήταν υπερβολικά μεγάλη, κάνοντας πολύ δύσκολο τον εντοπισμό της κατηγορίας που σας ενδιαφέρει.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη «Γρήγορη Αναζήτηση» που είναι διαθέσιμη στην αριστερή στήλη της αρχικής μας σελίδας ώστε να δείτε αν υπάρχουν προκηρύξεις που σας ενδιαφέρουν. Εναλλακτικά, ανοίξτε την παραπάνω ερώτηση ώστε να δείτε τι επιπλέον επιλογές έχετε για να βρείτε τις προκηρύξεις που σας αφορούν.

Όχι, η δωρεάν δοκιμαστική περίοδος λήγει αυτόματα.

Συμπληρωματικά με την αποδελτίωση των δημοσίων διαγωνισμών προσφέρουμε τις παρακάτω υπηρεσίες:
 • Αιτήματα
 • Αποτελέσματα
 • Εξαγωγή σε XLS
 • Διαχείριση mail ανά παραλήπτη
 • Διαχείριση mail ανά περιφέρεια
 • Αρχεία XML
 • Υπηρεσία API
Ναι, παρέχουμε πλήρη ενημέρωση μέσω της υπηρεσίας "Αναφορές και Αναλύσεις" και προσφέρουμε τις παρακάτω επιλογές:

Τιμές αναδόχων (Competitor & Price Report)
Ενημέρωση για τους νικητές των δημοσίων διαγωνισμών αποστέλλοντας σας συγκεντρωτικά αποτελέσματα των διαγωνισμών με τα ονόματα των αναδόχων και τις τιμές τους.

Παρακολούθηση της αγοράς (Market Report)
Ενημέρωση για το ιστορικό των αναθετουσών αρχών αποστέλλοντας συγκεντρωτικά αποτελέσματα συγκεκριμένης χρονικής περιόδου με τα ονόματα των αναδόχων και τις τιμές τους.

Περιοδικοί Διαγωνισμοί (Upcoming Tenders)
Ενημέρωση για τους περιοδικούς δημόσιους διαγωνισμούς των αναθετουσών αρχών με βάση το ιστορικό προηγούμενων ετών που ενδέχεται να ανακοινωθούν.

Ερωτήσεις που αφορούν την συνδρομή

Για να πραγματοποιήσετε την παραγγελία συνδρομής θα πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία μας και έπειτα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να συζητήσουμε τα αποτελέσματα που θέλετε να λαμβάνετε στο email σας.

Εναλλακτικά, μπορείτε να παραγγείλετε την συνδρομή σας καλώντας απευθείας στο +30 2310766383.

Μπορείτε να πληρώσετε μέσω τραπεζικής μεταφοράς.

Παρακαλώ βρείτε τους πλήρεις Όρους Χρήσης της υπηρεσίας μας εδώ και την Πολιτική Απορρήτου εδώ.

Κανονικά δεν προσφέρουμε μικρότερες του ενός έτους συνδρομές, καθώς πιστεύουμε ότι η ενασχόληση με δημόσιους διαγωνισμούς είναι στρατηγικό, μακροπρόθεσμο ζήτημα. Επομένως, παρέχοντας μόνο ετήσιες συνδρομές, μπορούμε να διατηρούμε χαμηλό κόστος διαχείρισης, ώστε να έχουμε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.

Αν δεν είστε σίγουροι για το αν θα δραστηριοποιηθείτε στο χώρο των διαγωνισμών δημοσίου, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον προσωπικό σας Υπεύθυνο Υποστήριξης για να δούμε πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε με αυτό το ζήτημα. 

Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης σας θα πρέπει να μεταβείτε στην κεντρική σελίδα και να επιλέξετε “Ξεχάσατε τον κωδικό;” που βρίσκεται πάνω δεξιά στη σελίδα. Προσθέτετε το e-mail σας και αυτόματα σας αποστέλλεται ένα e-mail για την αλλαγή του κωδικού σας.

Το promitheies.gr δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για το περιεχόμενο διασυνδεμένων ιστοσελίδων.