Feedback

Συχνές Ερωτήσεις

Γενικές Ερωτήσεις Δημοσίων Διαγωνισμών

Οι φορείς του Ελληνικού Δημοσίου είναι υποχρεωμένοι, βάσει του Δημοσιονομικού Κανονισμού που εφαρμόζεται, να προκηρύσσουν δημόσιους διαγωνισμούς για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και για την κατασκευή έργων.

Κάτω από μία ορισμένη αξία, είναι δυνατή η ανάθεση συμβάσεων χωρίς δημόσια διαδικασία, για περιορισμένο αριθμό προσφερόντων οι οποίοι επιλέγονται με προηγούμενη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Διαγωνισμοί δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον ιστοχώρο της Διαύγειας, στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων - Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. καθώς επίσης και σε εκατοντάδες διαφορετικές σελίδες φορέων (Περιφερειών, Υπουργείων, Δήμων, Νοσοκομείων, Εκπαίδευσης, Αστυνομίας, Στρατού, ΔΕΗ, ΔΕΥΑ, Επιμελητήρια κτλ).

Παρακαλώ μεταβείτε στις σελίδες Λήψεις / Σύνδεσμοι της ιστοσελίδας μας. Μπορείτε να βρείτε οδηγούς, επίσημα έγγραφα και πολλές ακόμη χρήσιμες πληροφορίες.

Οι προσφορές διαμορφώνονται ανάλογα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε εταιρίας. Για να σας αποστείλουμε μια προσφορά θα πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία μας και να τη δοκιμάσετε για λίγες ημέρες (η δοκιμαστική εγγραφή λήγει αυτόματα χωρίς καμία υποχρέωση). Αφού κατανοήσουμε τις ανάγκες σας, η ομάδα μας θα μπορέσει να σας αποστείλει την προσφορά που ταιριάζει στις απαιτήσεις σας.

Μπορείτε επίσης να μας καλέσετε στο τηλέφωνο +30 2310766383.

Σχετικά με την υπηρεσία Ειδοποιήσεις Διαγωνισμών

Αν οι προκηρύξεις δημοσίου είναι υψηλής σημασίας για την επιχείρηση σας, μια υπηρεσία ενημέρωσης δημόσιων διαγωνισμών είναι πολύτιμο εργαλείο για εσάς. Θα σας φέρει πολλές επιχειρηματικές ευκαιρίες που ενδεχομένως δε θα μπορούσατε να εντοπίσετε μόνοι σας – με πολύ μικρότερο κόστος συγκριτικά με αυτό που θα έχετε αν κάνετε μόνοι σας αναζήτηση.

Παρόλαυτα, σιγουρευτείτε ότι η προτιμώμενη υπηρεσία εξειδικεύεται σε τοπικούς / εθνικούς δημόσιους διαγωνισμούς και όχι μόνο σε προκηρύξεις από την Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης!

Αν συμμετέχετε σε δημόσιους διαγωνισμούς σε ορισμένες περιπτώσεις, ανάλογα με το χρόνο σας ή με την περίοδο του έτους, ή αν ενημερώνεστε απευθείας από κάποιες αναθέτουσες αρχές για νέους διαγωνισμούς, τότε ενδέχεται να μη χρειάζεστε την υπηρεσία. Ωστόσο, θα πάρετε σημαντικές πληροφορίες για τον κλάδο στον οποίο λειτουργείτε, καθώς και για τους ανταγωνιστές σας, χρησιμοποιώντας μια υπηρεσία σαν τη δική μας που μπορεί να σας ενημερώσει έγκαιρα για δημόσιους διαγωνισμούς. Επιπλέον, θα μπορείτε να μαθαίνετε πόσες ενδιαφέρουσες προκηρύξεις δημοσιεύονται για εσάς, κάτι που σας βοηθά να προσαρμόσετε την επιχειρησιακή σας στρατηγική.

Επικεντρωνόμαστε σε προκηρύξεις δημοσίου από την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και από την Ευρώπη και κάποιες χώρες των Βαλκανίων. Περισσότερο στοχευούμε σε διαγωνισμούς κάτω του ορίου της Ε.Ε. ή ακόμη και κάτω από τα εθνικά όρια. Επομένως, έχουμε μια πολύ ενημερωμένη βάση δημόσιων διαγωνισμών μεγάλων, αλλά και, σημαντικότερα, μικρότερων προϋπολογισμών, οι οποίοι αφορούν κυρίως μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Επιπλέον, προσπαθούμε όσο είναι αυτό εφικτό, να συγκεντρώνουμε προκηρύξεις ιδιωτικού τομέα, κάτι για το οποίο θα εντείνουμε τις προσπάθειες μας μελλοντικά.

Ναι, αυτό είναι ιδιαιτέρως ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά μας. Σε αντίθεση με πολλούς ανταγωνιστές, δεν ενημερώνουμε μόνο για προκηρύξεις με μεγάλο προϋπολογισμό που δημοσιεύονται ούτως ή άλλως στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά επικεντρωνόμαστε σε προκηρύξεις διαγωνισμών που δημοσιεύονται σε ιστοσελίδες φορέων και σε άλλες πηγές όπου θα μπορούσαν να υπάρχουν προκηρύξεις μικρότερου προϋπολογισμού. Για το λόγο αυτό, έχουμε περισσότερες προκηρύξεις διαγωνισμών κάτω του ορίου της Ε.Ε., απ’ ότι άνω του ορίου.

Οι προκηρύξεις που δημοσιεύονται προέρχονται από εκατοντάδες πηγές από Ελλάδα, Κύπρο, καθώς και χιλιάδες άλλες από χώρες της Ευρώπης και των Βαλκανίων. Η λίστα περιλαμβάνει επίσημες ιστοσελίδες φορέων Δημοσίου και Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σελίδες ενημέρωσης δημόσιων διαγωνισμών.

Όπως γίνεται αντιληπτό, δε μπορούμε να παρέχουμε την πλήρη λίστα των πηγών μας καθώς αυτή αποτελεί τη «ραχοκοκκαλιά» της ξεχωριστής μας υπηρεσίας, για την οποία αφοσιώνουμε πολλές ώρες εβδομαδιαία ώστε να την εμπλουτίζουμε συνεχώς.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να ελέγξετε αν και πόσοι διαγωνισμοί υπάρχουν στον κλάδο που σας ενδιαφέρει:

 • Χρησιμοποιήστε την αναζήτηση που θα βρείτε στην κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας μας (Απλά να έχετε υπόψη ότι αυτή είναι μια απλή επιλογή – μπορείτε να κάνετε αναζήτηση στη βάση μας με κριτήριο τις προσωπικές σας ανάγκες!)
 • Εκμεταλλευτείτε την δωρεάν δοκιμαστική περίοδο και θα προσαρμόσουμε το προσωπικό σας προφίλ αναζήτησης, βασισμένο στις δικές σας ανάγκες. Θα λαμβάνετε προκηρύξεις για την επιχείρησή σας καθώς επίσης και λίστες προκηρύξεων από το αρχείο μας. Επομένως, μπορείτε, για παράδειγμα, να δείτε πόσες προκηρύξεις που σας αφορούν, δημοσιεύτηκαν κατά το προηγούμενο έτος, ώστε να μπορείτε να εκτιμήσετε το τι να περιμένετε για τους επόμενους 12 μήνες.
 • Καλέστε μας στο +30 2310766383 και θα κάνουμε μια άμεση αναζήτηση για την κατηγορία προκηρύξεων που σας ενδιαφέρει.

Όχι, η λίστα αυτή περιλαμβάνει μόνο μια επιλογή κατηγοριών που είναι δημοφιλείς. Διαφορετικά, η λίστα αυτή θα ήταν υπερβολικά μεγάλη, κάνοντας πολύ δύσκολο τον εντοπισμό της κατηγορίας που σας ενδιαφέρει.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη «Γρήγορη Αναζήτηση» που είναι διαθέσιμη στην αριστερή στήλη της αρχικής μας σελίδας ώστε να δείτε αν υπάρχουν προκηρύξεις που σας ενδιαφέρουν. Εναλλακτικά, ανοίξτε την παραπάνω ερώτηση ώστε να δείτε τι επιπλέον επιλογές έχετε για να βρείτε τις προκηρύξεις που σας αφορούν.

Όχι, η δωρεάν δοκιμαστική περίοδος λήγει αυτόματα.

Συμπληρωματικά με την αποδελτίωση των δημοσίων διαγωνισμών προσφέρουμε τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Αιτήματα
 • Αποτελέσματα
 • Εξαγωγή σε XLS
 • Διαχείριση mail ανά παραλήπτη
 • Διαχείριση mail ανά περιφέρεια
 • Αρχεία XML
 • Υπηρεσία API

 

Φυσικά! Σας προσφέρουμε δωρεάν δοκιμαστική περίοδο στην οποία θα έχετε τη δυνατότητα να ελέγξετε την ποσότητα και την ποιότητα των πληροφοριών που σας αποστέλλουμε. Σας ανατίθενται ένας Προσωπικός Διαχειριστής Λογαριασμού για να κατανοήσουμε τις ανάγκες σας και να προσαρμόσουμε το προφίλ αναζήτησής σας ώστε να σας στέλνουμε καθημερινά ένα email με τους δημόσιους διαγωνισμούς που σας ενδιαφέρουν.

Τις εργάσιμες ημέρες λαμβάνετε δύο (2) email στις 12.00 μ.μ. και στις 15.00 μ.μ.. Το Σάββατο και την Κυριακή λαμβάνετε από ένα (1) email στις 12.00.

Η Promitheies.gr προσφέρει τις υπηρεσίες της σχεδόν σε όλη την Ευρώπη. Όντας μέλος της Tender Service Group έχουμε γραφεία στην Ισπανία, Γερμανία, Αυστρία, Βουλγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ουγγαρία, Κροατία, Σερβία, Τσεχία, Ελβετία, Ελλάδα και Ρουμανία. Επιπλέον, προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας στις ισπανόφωνες χώρες της Λατινικής Αμερικής μέσω της έδρας μας στην Κολομβία.

Εκτός από την ενημέρωση των ευρωπαϊκών διαγωνισμών που δημοσιεύονται στο TED, όλοι οι άλλοι διεθνείς διαγωνισμοί δημοσιεύονται στην τοπική γλώσσα και μπορούν να αναζητηθούν με διάφορους τρόπους:

 • Κάνοντας χρήση των κωδικών CPV (οι κωδικοί CPV - Common Procurement Vocabulary - έχουν οριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και χρησιμοποιούνται για τον ορισμό συγκεκριμένης υπηρεσίας, προμηθειών και έργων). Αφού συνδεθείτε στην υπηρεσία μας, μεταβείτε στην Αναζήτηση και καταχωρίστε το CPV κωδικό που σας ενδιαφέρει. Χρησιμοποιήστε αστερίσκο για να βρείτε τις υποομάδες, για παράδειγμα: 453*, 454*. Δεδομένου ότι δεν διαθέτουν όλοι οι διαγωνισμοί κωδικούς CPV, θα έχετε πολύ καλύτερα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά.
   
 • Δημιουργώντας τα δικά σας προφίλ αναζήτησης: Πληκτρολογήστε τις απαιτούμενες λέξεις-κλειδιά στο πεδίο αναζήτησης. Επικοινωνήστε μαζί μας για να διαμορφώσουμε σωστά το προφίλ σας.

 

Σχετικά με την υπηρεσία Αναφορές και Αναλύσεις

Η υπηρεσία των Αναφορών και Αναλύσεων δημοσίων διαγωνισμών σας βοηθά να κατανοήσετε και να εντοπίσετε τους διαγωνισμούς στους οποίους έχετε περισσότερες πιθανότητες να κερδίσετε, ποια είναι η τιμολογιακή πολιτική των ανταγωνιστών σας ή ποιοι διαγωνισμοί πρόκειται να δημοσιευθούν στους επερχόμενους μήνες.

Οι Αναφορές αποτελούν μια σύνοψη των δημοσίων διαγωνισμών και σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια, συγκεντρώνουμε και επεξεργαζόμαστε όλες τις σχετικές πληροφορίες για εσάς.

Διευρύνετε τις γνώσεις σας σχετικά με την αγορά που δραστηριοποιείστε, λάβετε εξυπνότερες αποφάσεις και αυξήστε την επιτυχία σας στις προσφορές σας!

Τιμές αναδόχων (Competitor & Price Report)
Κατανοήσετε καλύτερα ποιοι διαγωνισμοί σας προσφέρουν τις υψηλότερες πιθανότητες να κερδίσετε, ποιες στρατηγικές τιμολόγησης ακολουθούν οι ανταγωνιστές σας ή ποιοι διαγωνισμοί θα δημοσιευτούν τους επόμενους μήνες!

Παρακολούθηση της αγοράς (Market Report)
Ενημερωθείτε για τον αριθμό των δημοσίων διαγωνισμών που δημοσιεύονται στον κλάδο σας ετησίως και αποκτήστε καλύτερη εικόνα για την τάση της αγοράς και τους ανταγωνιστές σας.

Περιοδικοί Διαγωνισμοί (Upcoming Tenders)
Ανακαλύψετε τα μοτίβα των δημοσίων διαγωνισμών που δημοσιεύονται από τις αναθέτουσες αρχές έτσι ώστε να γνωρίζετε ποιοι διαγωνισμοί ενδέχεται να δημοσιευθούν στο προσεχές μέλλον με βάση το ιστορικό της κάθε αναθέτουσας αρχής.

Κάθε επιχείρηση που θέλει να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να αυξήσει τις πιθανότητες να κερδίσει δημόσιους διαγωνισμούς μπορεί να επωφεληθεί από την υπηρεσία των Αναφορών και Αναλύσεων.

Αν σκοπεύετε να εισέλθετε σε μια αγορά, να κατανοήσετε τους ανταγωνιστές σας, να εκτιμήσετε το μερίδιο αγοράς, να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο λήψης εσφαλμένων επιχειρηματικών αποφάσεων, να αποκτήσετε επιχειρηματικούς εταίρους, να διευκολύνετε τις εργασίες του τμήματος πωλήσεων σας, να σχεδιάσετε τις στρατηγικές των προσφορών σας, την εκτιμώμενη αξία και την τιμή των παραγγελιών, να κατανοήσετε τις τάσεις ή να εκτιμήσετε τις νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και την κερδοφορία τους, τότε μια υπηρεσία των Αναφορών και Αναλύσεων είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεστε.

Ερωτήσεις που αφορούν την συνδρομή

Για να πραγματοποιήσετε την παραγγελία συνδρομής θα πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία μας και έπειτα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να συζητήσουμε τα αποτελέσματα που θέλετε να λαμβάνετε στο email σας.

Εναλλακτικά, μπορείτε να παραγγείλετε την συνδρομή σας καλώντας απευθείας στο +30 2310766383.

Μπορείτε να πληρώσετε μέσω τραπεζικής μεταφοράς.

Παρακαλώ βρείτε τους πλήρεις Όρους Χρήσης της υπηρεσίας μας εδώ και την Πολιτική Απορρήτου εδώ.

Κανονικά δεν προσφέρουμε μικρότερες του ενός έτους συνδρομές, καθώς πιστεύουμε ότι η ενασχόληση με δημόσιους διαγωνισμούς είναι στρατηγικό, μακροπρόθεσμο ζήτημα. Επομένως, παρέχοντας μόνο ετήσιες συνδρομές, μπορούμε να διατηρούμε χαμηλό κόστος διαχείρισης, ώστε να έχουμε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.

Αν δεν είστε σίγουροι για το αν θα δραστηριοποιηθείτε στο χώρο των διαγωνισμών δημοσίου, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον προσωπικό σας Υπεύθυνο Υποστήριξης για να δούμε πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε με αυτό το ζήτημα. 

Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης σας θα πρέπει να μεταβείτε στην κεντρική σελίδα και να επιλέξετε “Ξεχάσατε τον κωδικό;” που βρίσκεται πάνω δεξιά στη σελίδα. Προσθέτετε το e-mail σας και αυτόματα σας αποστέλλεται ένα e-mail για την αλλαγή του κωδικού σας.

Το promitheies.gr δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για το περιεχόμενο διασυνδεμένων ιστοσελίδων.