Feedback

Γλωσσάριο

Ανάδειξη μειοδότη

Είναι η διαδικασία κατά την οποία η αρμόδια εκτελεστική Δ/νση, μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, συντάσσει πίνακα με τις οικονομικές προσφορές κατά αύξουσα σειρά και αναδεικνύει τον μειοδότη, από τον οποίο θα ζητήσει να καταθέσει εγκαίρως και προσηκόντως τα προβλεπόμενα από τον Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07) δικαιολογητικά.

Αποκεντρωμένη εκτέλεση σύμβασης

Κατά την αποκεντρωμένη εκτέλεση σύμβασης, η σύμβαση για την προμήθεια του είδους εκτελείται από τον εκάστοτε ενδιαφερόμενο Φορέα και όχι από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (Γ.Δ.Κ.Π.)

Αποκεντρωμένη σύναψη σύμβασης (Διενέργεια Διαγωνισμού)

Κατά την αποκεντρωμένη σύναψη σύμβασης, ο διαγωνισμός για την προμήθεια του είδους διενεργείται από τον εκάστοτε ενδιαφερόμενο Φορέα και όχι από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (Γ.Δ.Κ.Π.)

Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών

Είναι η διαδικασία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών μόνο των υποψήφιων προμηθευτών, των οποίων γίνεται αποδεκτή η τεχνική προσφορά και οι οποίοι διατηρούν σε ισχύ την προσφορά τους για τον διαγωνισμό.

Αποσφράγιση των δικαιολογητικών του μειοδότη

Είναι η διαδικασία αποσφράγισης των δικαιολογητικών του μειοδότη, με βάση τους όρους της διακήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07.

Απόφαση αποδοχής τεχνικών και αποσφράγισης οικονομικών προσφορών

Είναι η απόφαση που συντάσσει και εκδίδει η αρμόδια εκτελεστική Δ/νση, αποδεχόμενη ή μη τη σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Κρατικών Προμηθειών. Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης αντίθετης προς τη γνωμοδότηση της Επιτροπής, απαιτείται ειδική και επαρκής αιτιολογία. Η εν λόγω απόφαση προσβάλλεται με την ένσταση του Κ.Π.Δ. ή την προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3886/10, καθώς και με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και αίτηση ακύρωσης από όσους έχουν έννομο συμφέρον.

Απόφαση επιβολής έκπτωσης εξαιτίας ποιοτικών εκτροπών

Είναι η απόφαση που εκδίδει η αρμόδια εκτελεστική Δ/νση, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Κρατικών Προμηθειών (Ε.Κ.Π.), σύμφωνα με την οποία επιβάλλεται έκπτωση (χρηματικό πρόστιμο) επί της συμβατικής τιμής για τις ποιοτικές εκτροπές των συμβατικών ειδών, με βάση τα αναγραφόμενα στα πρωτόκολλα των επιτροπών παραλαβής και τη γνώμη της Τεχνικής Δ/νσης. Σε περίπτωση που παρατηρούνται ποιοτικές εκτροπές στα συμβατικά είδη, απαιτείται η έκδοση απόφασης για την έγκριση της παραλαβής των ειδών και επιβολής της σχετικής έκπτωσης, προκειμένου εν συνεχεία να διενεργηθεί η πληρωμή του προμηθευτή.

Απόφαση επιβολής προστίμου εκπρόθεσμης παράδοσης

Είναι η απόφαση που εκδίδει η αρμόδια εκτελεστική Δ/νση, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Κρατικών Προμηθειών (Ε.Κ.Π.), σύμφωνα με την οποία επιβάλλεται πρόστιμο για την εκπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, με βάση τις ημερομηνίες προσκόμισης των ειδών που αναγράφονται στο μακροσκοπικό πρωτόκολλο παραλαβής. Το ύψος του προστίμου καθορίζεται από τις παρ. 1,2 & του άρθρου 32 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07). Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης, απαιτείται η έκδοση : α) απόφασης παράτασης και β) απόφασης για την έγκριση της παραλαβής των ειδών και επιβολής του σχετικού προστίμου, προκειμένου εν συνεχεία να διενεργηθεί η πληρωμή του προμηθευτή.

Απόφαση κατ'αρχήν αποδοχής προσφορών - απόρριψης προσφορών

Είναι η απόφαση που συντάσσει και εκδίδει η αρμόδια εκτελεστική Δ/νση, αποδεχόμενη η μη τη σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Κρατικών Προμηθειών. Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης αντίθετης προς τη γνωμοδότηση της Επιτροπής, απαιτείται ειδική και επαρκής αιτιολογία. Η εν λόγω απόφαση προσβάλλεται με την ένσταση του Κ.Π.Δ. ή την προσφυγή του Ν. 3886/10, καθώς και με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και αίτηση ακύρωσης από όσους έχουν έννομο συμφέρον.

Απόφαση κατακύρωσης

Είναι η απόφαση που συντάσσει και εκδίδει η αρμόδια εκτελεστική Δ/νση, αποδεχόμενη ή μη τη σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Κρατικών Προμηθειών και με την οποία κατακυρώνει ή μη τα αποτελέσματα του διενεργηθέντος διαγωνισμού. Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης αντίθετης προς τη γνωμοδότηση της Επιτροπής, απαιτείται ειδική και επαρκής αιτιολογία. Η εν λόγω απόφαση προσβάλλεται με την ένσταση του Κ.Π.Δ. ή την προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3886/10, καθώς και με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και αίτηση ακύρωσης από όσους έχουν έννομο συμφέρον. Η απόφαση κατακύρωσης αναρτάται στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

Απόφαση κήρυξης προμηθευτή ως έκπτωτου

Είναι η απόφαση που εκδίδει η αρμόδια εκτελεστική Δ/νση , μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Κρατικών Προμηθειών (Ε.Κ.Π.) και ακρόαση του προμηθευτή ενώπιον της Επιτροπής. Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος για τους λόγους που αναφέρονται στις παρ. 1 & 2 του άρθρου 34 (Κήρυξη προμηθευτή εκπτώτου) του Κ.Π.Δ. ( Π.Δ. 118/07). Στον έκπτωτο προμηθευτή επιβάλλονται οι κυρώσεις της παρ. 4 του άρθρου 34 του Π.Δ. 118/07.

Απόφαση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης

Είναι η απόφαση που εκδίδει η αρμόδια εκτελεστική Δ/νση, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Κρατικών Προμηθειών (Ε.Κ.Π.), σύμφωνα με την οποία μετατίθεται ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, με βάση τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 26 του Π.Δ. 118/07.

Επισημαίνεται ότι : 

Α) Μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σημαντικών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των ειδών. 

Β) Η μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης δεν είναι χρονικά καθορισμένη, ούτε συνοδεύεται από χρηματικό πρόστιμο. Ο χρόνος μετάθεσης «θεωρείται συμβατικός χρόνος».

Απόφαση παράτασης της διενέργειας του διαγωνισμού πέραν του 2πλάσιου του χρόνου ισχύος των προσφορών

Είναι η απόφαση που εκδίδει η αρμόδια εκτελεστική διεύθυνση, προκειμένου να συνεχισθεί η διενέργεια του διαγωνισμού σε περίπτωση που μέχρι το πέρας του διπλάσιου του χρόνου ισχύος των προσφορών δεν έχει γίνει κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Αν δεν εκδοθεί σχετική απόφαση τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται. (παρ. 3 του άρθρου 13 Π.Δ. 118/07).

Απόφαση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης

Είναι η απόφαση που εκδίδει η αρμόδια εκτελεστική Δ/νση, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Κρατικών Προμηθειών (Ε.Κ.Π.), σύμφωνα με την οποία παρατείνεται ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, με βάση τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 26 του Π.Δ. 118/07.

Επισημαίνεται ότι : 

α) Προκειμένου να εκδοθεί απόφαση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του είδους, απαιτείται η εμπρόθεσμη (πριν τη λήξη του αρχικά ορισθέντος συμβατικού χρόνου παράδοσης) υποβολή σχετικού αιτήματος του προμηθευτή στην Υπηρεσία.

β) Η παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης είναι χρονικά καθορισμένη από τον Κ.Π.Δ. (παρ. 2, άρθρο 26 του Π.Δ. 118/07) και όταν δοθεί συνοδεύεται από την επιβολή χρηματικού προστίμου, σύμφωνα με τις παρ. 1,2 & 5 του άρθρου 32 του Π.Δ. 118/07. Αυτό συμβαίνει, διότι ο χρόνος παράτασης δεν «θεωρείται συμβατικός χρόνος». Η παράδοση των ειδών που πραγματοποιείται εντός του χρόνου παράτασης θεωρείται εκπρόθεσμη.

Αρμοδιότητα και διάρθρωση της Δ/νσης Πολιτικής Προμηθειών

Αρμοδιότητα της Δ/νσης Πολιτικής Προμηθειών είναι η επιτελική διαχείριση των Δημόσιων Συμβάσεων Προμηθειών, σύμφωνα με το πλαίσιο, που καθορίζεται από το Ν. 2286/95. Ο ρόλος της ασκείται στο επίπεδο της κεντρικής και αποκεντρωμένης υλοποίησης των Προμηθειών του Δημοσίου.

Με το Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων:
-παρέχει οδηγίες και πληροφορίες σχετικά με τη διενέργεια των προμηθειών από τους Φορείς του Δημοσίου,
-επιμελείται το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο.
-φροντίζει για την πιστή και ομοιόμορφη τήρηση του θεσμικού πλαισίου των Δημόσιων Συμβάσεων Προμηθειών και των υποχρεώσεων που απορρέουν από Διεθνείς Συμφωνίες. Εκπροσωπεί τη χώρα μας σε Διεθνείς Οργανισμούς.

Μέσω του Τμήματος Προγραμματισμού και Στοιχείων:
-μεριμνά για τον προγραμματισμό των προμηθειών των φορέων του Δημοσίου, κατά τρόπο αποτελεσματικό και αποδοτικό προς το Δημόσιο Συμφέρον,
-εγκρίνει το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.), ρυθμίζοντας τα σχετικά με αυτό ζητήματα,
-κωδικοποιεί και τηρεί αρχείο ειδών, σύμφωνα με τα κοινοτικά πρότυπα,
-συλλέγει στατιστικά-απολογιστικά στοιχεία επί των Δημόσιων Συμβάσεων Προμηθειών.

Το Τμήμα Δημοσιεύσεων, παραλαβών και Δειγμάτων:
-φροντίζει για τα θέματα δημοσιότητας επί των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο,
-παραλαμβάνει και διαχειρίζεται τα δείγματα που σχετίζονται με την υλοποίηση των προμηθειών,
-προτείνει η/και ορίζει τα μέλη των Επιτροπών που λειτουργούν στη Γενική Δ/νση Κρατικών Προμηθειών, όπως και των Επιτροπών Παραλαβής
-Διενεργεί τη θεώρηση των συμβάσεων και τηρεί αρχείο καταχώρισης αυτών.

Αρμοδιότητα της Τεχνικής Διεύθυνσης

Η Τεχνική Δ/νση παρέχει υποστήριξη επί τεχνικών θεμάτων κατά τις τρεις φάσεις υλοποίησης των δημόσιων προμηθειών στη Γενική Δ/νση Κρατικών Προμηθειών, ήτοι α)το σχεδιασμό, την κατάρτιση και έγκριση του Ε.Π.Π., β)τη διενέργεια του διαγωνισμού και γ) την εκτέλεση της Σύμβασης. Διαρθρώνεται σε Τμήματα με αρμοδιότητες ανάλογες των αρμοδιοτήτων των εκτελεστικών Δ/νσεων της Γ.Δ.Κ.Π.

Το promitheies.gr δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για το περιεχόμενο διασυνδεμένων ιστοσελίδων.