Feedback

Γλωσσάριο

Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Είναι η εγγύηση που υποχρεούται να προσκομίσει ο προμηθευτής προκειμένου να υπογραφεί η Σύμβαση. Το ύψος καθορίζεται στο 10% της συνολικής συμβατικής αξίας άνευ Φ.Π.Α. ( παρ. 5 του άρθρου 25 του Π.Δ. 118/07). Το περιεχόμενό της καθορίζεται από το άρθρο 25 του Π.Δ. 118/07. Η επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης στον Προμηθευτή γίνεται σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 25 του Π.Δ. 118/07. Πρότυπο εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΣΤ΄ (Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών) της διακήρυξης του διαγωνισμού. Εγγύηση καλής εκτέλεσης δεν απαιτείται στον Πρόχειρο διαγωνισμό. (παρ. 9, άρθρο 25 Π.Δ. 118/07).

Εγγύηση προκαταβολής

Είναι η εγγύηση που υποχρεούται να προσκομίσει ο προμηθευτής, προκειμένου να του χορηγηθεί προκαταβολή σε ποσοστό μέχρι 50% της συνολικής συμβατικής αξίας άνευ Φ.Π.Α., εφόσον υπάρχει σχετικός όρος στη σύμβαση. Το περιεχόμενο της εγγυητικής επιστολής για τη λήψη προκαταβολής καθορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 25 του Π.Δ. 118/07.

Εγγύηση συμμετοχής

Είναι η εγγυητική επιστολή που υποχρεούται, σύμφωνα με το Π.Δ. 118/07 (Άρθρο 25), να καταθέσει με την προσφορά του ο υποψήφιος προμηθευτής, προκειμένου να συμμετάσχει σε ανοικτό ή κλειστό διαγωνισμό. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής είναι το 5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης με Φ.Π.Α. της ποσότητας του είδους για την οποία υποβάλλεται προσφορά. Το περιεχόμενό της εγγυητικής επιστολής αναφέρεται στις παρ. 3 & 4 του άρθρου 25 του Π.Δ. 118/07. Η επιστροφή της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στον ανάδοχο και στους υποψήφιους προμηθευτές γίνεται σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 25 του Π.Δ. 118/07.

Πρότυπο εγγυητικής επιστολής συμμετοχής περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΣΤ΄ (Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών) της διακήρυξης του διαγωνισμού.

Στον πρόχειρο διαγωνισμό και στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης δεν είναι υποχρεωτική η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (Π.Δ. 118/07, άρθρο 25 παρ. 9 &10)

Έγκριση του Ε.Π.Π.

Απόφαση έγκρισης. Είναι η Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας που συντάσσει και εκδίδει κάθε έτος το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Δ/νσης Πολιτικής Προμηθειών της Γ.Δ.Κ.Π, μετά από γνωμοδότηση της Ε.Π.Π.Π. Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται το Ε.Π.Π. κάθε έτους (έγκριση της ένταξης ειδών στο Ε.Π.Π.) , και νομιμοποιούνται οι ενδιαφερόμενοι Φορείς να διενεργούν τους διαγωνισμούς για την προμήθεια των ειδών που αφορούν στο συγκεκριμένο έτος.

Εγκύκλιος κατάρτισης του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών

Η Εγκύκλιος που αποστέλλεται περί τα τέλη κάθε ημερολογιακού έτους από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Δ/νσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Δ/νσης Κρατικών Προμηθειών (ΓΔΚΠ) στους φορείς του Ε.Π.Π., προκειμένου αυτοί να αποστείλουν εντός προθεσμίας τα αιτήματά τους για ένταξη των προμηθειών τους στο Ε.Π.Π. του επομένου έτους. Στην εγκύκλιο αναφέρονται οι οδηγίες, σύμφωνα με τις οποίες θα αποσταλούν στο Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Δ/νσης Πολιτικής Προμηθειών της Γ.Δ.Κ.Π. τα επιμέρους προγράμματα προμηθειών των Φορέων, προκειμένου να ακολουθήσει, κατόπιν γνωμοδότησης της Ε.Π.Π.Π., η ένταξη των προμηθειών στο Ε.Π.Π.

Εισήγηση αποδοχής τεχνικών και αποσφράγισης οικονομικών προσφορών

Είναι η εισήγηση που υποβάλλεται από την αρμόδια εκτελεστική Δ/νση στην Επιτροπή Κρατικών Προμηθειών (Ε.Κ.Π.), σχετικά με την αξιολόγηση (αποδοχή-απόρριψη) των υποβληθεισών προσφορών ως προς το τεχνικό σκέλος αυτών, σύμφωνα με την προηγηθείσα τεχνική αξιολόγηση της προσφοράς. Στην εν λόγω εισήγηση προτείνεται επίσης η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των υποψήφιων προμηθευτών, των οποίων γίνεται αποδεκτή η τεχνική προσφορά. Επί της ανωτέρω εισήγησης η Επιτροπή γνωμοδοτεί εκδίδοντας σχετικό Πρακτικό. Η γνωμοδότηση της Επιτροπής είναι απλή.

Εισήγηση κατ'αρχήν αποδοχής - απόρριψης προσφορών

Είναι η εισήγηση που υποβάλλεται από την αρμόδια εκτελεστική Δ/νση στην Επιτροπή Κρατικών Προμηθειών (Ε.Κ.Π.) σχετικά με την αξιολόγηση (αποδοχή-απόρριψη) των υποβληθεισών προσφορών ως προς τα τυπικά δικαιολογητικά που απαιτούνται από τη διακήρυξη του διαγωνισμού.

Επί της ανωτέρω εισήγησης η Επιτροπή γνωμοδοτεί εκδίδοντας ανάλογο Πρακτικό. Η γνωμοδότηση της Επιτροπής είναι απλή.

Εισήγηση κατακύρωσης

Είναι η εισήγηση που υποβάλλεται από την αρμόδια εκτελεστική Δ/νση στην Επιτροπή Κρατικών Προμηθειών (Ε.Κ.Π.), σχετικά με την κατακύρωση ή μη των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, με βάση τους όρους της διακήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07). Επί της ανωτέρω εισήγησης η Επιτροπή γνωμοδοτεί εκδίδοντας σχετικό Πρακτικό. Η γνωμοδότηση της Επιτροπής είναι απλή.

Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.)

Είναι το πρόγραμμα στο οποίο οφείλουν να εντάξουν, κατόπιν αιτήματός τους, τις προμήθειές τους οι Φορείς του Δημοσίου που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 2286/95. Ο σχεδιασμός, η κατάρτιση και η έγκριση του Ε.Π.Π. ανήκουν στην αρμοδιότητα του Τμήματος Προγραμματισμού και Στοιχείων της Δ/νσης Πολιτικής Προμηθειών της Γ.Δ.Κ.Π. Η ένταξη των προμηθειών στο Ε.Π.Π. γίνεται με απόφαση που συντάσσεται και εκδίδεται από την ανωτέρω Υπηρεσία, μετά από σχετική εισήγησή της στην Ε.Π.Π.Π. και γνωμοδότηση της Επιτροπής. Από την ένταξη στο Ε.Π.Π. εξαιρούνται Φορείς και Προμήθειες (είτε λόγω του είδους της προμήθειας, είτε λόγω του ύψους της προϋπολογισθείσας δαπάνης αυτής. Με την τελευταία απόφαση Π1/3306/10 το ύψος της δαπάνης καθορίζεται σε 60.000 € άνευ Φ.Π.Α. σε ετήσια βάση, κατά κωδικό αριθμό είδους CPV 2008). Οι ανωτέρω εξαιρέσεις από την ένταξη στο Ε.Π.Π. καθορίζονται από το Ν. 2286/95, καθώς και από αποφάσεις που εκδίδει το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 
Στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π) αναφέρεται ο Φορέας που αφορά η προμήθεια του είδους, το είδος, η ποσότητα αυτού, η μονάδα μέτρησης, η προϋπολογισθείσα δαπάνη άνευ Φ.Π.Α., ο φορέας διενέργειας του διαγωνισμού για την προμήθεια του είδους, η διαδικασία ανάθεσης της προμήθειας και το κριτήριο κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

Επιμέρους προγράμματα προμηθειών φορέων

Είναι τα προγράμματα που καταρτίζουν οι Φορείς του Δημοσίου, σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου κατάρτισης του Ε.Π.Π. Στα εν λόγω προγράμματα αναφέρονται τα είδη που επιθυμούν να εντάξουν οι Φορείς στο Ε.Π.Π., προκειμένου στη συνέχεια να τα προμηθευτούν. Τα προγράμματα αυτά αποστέλλονται από τους Φορείς, εντός της ταχθείσας στην εγκύκλιο κατάρτισης του Ε.Π.Π. ημερομηνίας, στο Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Δ/νσης Πολιτικής Προμηθειών της Γ.Δ.Κ.Π. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα είδη, ο κωδικοί αυτών, η ποσότητα, η μονάδα μέτρησης, η προϋπολογισθείσα δαπάνη, η πηγή χρηματοδότησης, το προτεινόμενο κριτήριο κατακύρωσης και η προτεινόμενη διαδικασία ανάθεσης.

Επιτροπές παραλαβής υλικών

Είναι οι επιτροπές που συγκροτούνται αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης με απόφαση της αρμόδιας εκτελεστικής Δ/νσης, για την παραλαβή των συμβατικών ειδών. Τα μέλη τους (τακτικά και αναπληρωματικά) δεν ανήκουν στη Γ.Δ.Κ.Π., αλλά υπηρετούν στον φορέα για λογαριασμό του οποίου εκτελείται η σύμβαση από τη Γ.Δ.Κ.Π. Τα ονόματα των μελών των επιτροπών παραλαβής προτείνονται στην αρμόδια εκτελεστική Δ/νση από το Τμήμα Δημοσιεύσεων, Παραλαβών και Δειγμάτων της Δ/νσης Πολιτικής Προμηθειών. Στο εν λόγω Τμήμα έχουν αποσταλεί κατάλογοι με ονόματα υποψήφιων μελών από τους φορείς.

Διακρίνουμε τις εξής Επιτροπές : Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες.

Πρωτοβάθμιες : Είναι οι Επιτροπές που συγκροτούνται αρχικά, ως ανωτέρω, και οι οποίες κανονικά διεκπεραιώνουν το έργο παραλαβής των υλικών μέχρι την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της σύμβασης.

Σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής παραπέμπονται για επανεξέταση περιπτώσεις υλικών που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα παρά τις αποκλίσεις που διαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο ή τους άλλους ελέγχους που διενήργησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Η παραπομπή κατά τα ανωτέρω γίνεται ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία. Το αίτημα για επανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, υποβάλλεται από τον προμηθευτή, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης.

Επιτροπή Κρατικών Προμηθειών (Ε.Κ.Π.)

Είναι το συλλογικό όργανο που γνωμοδοτεί επί θεμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07) και την Υπουργική Απόφαση Σύστασης Επιτροπών στη Γ.Δ.Κ.Π. Συνίσταται και συγκροτείται με Υπουργική απόφαση. Τα μέλη της είναι κατά πλειοψηφία μη υπηρεσιακοί παράγοντες. Η γνωμοδότηση της Επιτροπής είναι απλή.

Επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών

Η παραλαβή και η αποσφράγιση (πλην των οικονομικών) των προσφορών, διενεργείται από την Επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών, η οποία, αφού μονογράψει, σφραγίσει και διατρήσει τις προσφορές, τις παραδίδει σε υπάλληλο της αρμόδιας εκτελεστικής Δ/νσης.

Επιτροπή Πολιτικής και Προγραμματισμού Προμηθειών (Ε.Π.Π.Π.)

Η σύσταση, η συγκρότηση και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής προβλέπονται στο Ν. 2286/95. Οι αρμοδιότητές της συνίστανται σε παροχή γνώμης σε κάθε θέμα που αναφέρεται ή προκύπτει από τις διατάξεις του Ν. 2286/95. Κύριο έργο της είναι η γνωμοδότηση για την ένταξη ή μη των προμηθειών των φορέων του Δημοσίου στο Ε.Π.Π. Στην Επιτροπή προεδρεύει ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και μετέχουν ως μέλη υπηρεσιακοί παράγοντες της Γ.Γ.Ε. και εκτός αυτής, εκπρόσωπος της Τράπεζας της Ελλάδος, εκπρόσωποι των κομμάτων που αναγνωρίζονται από τον Κανονισμό της Βουλής , της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., του Σ.Ε.Β., της Γ.Σ.Ε.Β.Ε., της Γ.Σ.Ε.Ε., του Τ.Ε.Ε., της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. και των εμπορικών και βιομηχανικών επιμελητηρίων Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης. Η γνωμοδότησή της είναι απλή.

Έργο της επιτροπής αποσφράγισης των δικαιολογητικών του μειοδότη

Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών του μειοδότη διενεργείται από την Επιτροπή Αποσφράγισης των δικαιολογητικών του μειοδότη, η οποία, αφού αποσφραγίσει, μονογράψει, σφραγίσει και διατρήσει τα δικαιολογητικά, τα παραδίδει σε υπάλληλο της αρμόδιας εκτελεστικής Δ/νσης . Προηγείται ανακοίνωση ενημέρωσης στους ενδιαφερόμενους.

Έργο της επιτροπής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών διενεργείται από την Επιτροπή Αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών, η οποία, αφού αποσφραγίσει, μονογράψει, σφραγίσει και διατρήσει τις προσφορές, τις παραδίδει σε υπάλληλο της αρμόδιας εκτελεστικής Δ/νσης . Προηγείται ανακοίνωση ενημέρωσης στους ενδιαφερόμενους.

Το promitheies.gr δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για το περιεχόμενο διασυνδεμένων ιστοσελίδων.