Feedback

Γλωσσάριο

Χορήγηση εξουσιοδότησης

Είναι η υπουργική απόφαση με την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση στους Φορείς του Ε.Π.Π. να διενεργούν τους διαγωνισμούς και να εκτελούν τις συμβάσεις για την προμήθεια ειδών (αποκεντρωμένη διενέργεια διαγωνισμού και εκτέλεση σύμβασης).

Διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις:

Α) Πάγια εξουσιοδότηση για τη διενέργεια διαγωνισμού και την εκτέλεση της σύμβασης, βάσει της προϋπολογισθείσας δαπάνης του προς προμήθεια είδους. Με βάση την τελευταία σχετική απόφαση Π1/3305/10 το ύψος της προϋπολογισθείσας δαπάνης ανέρχεται σε 120.000 € σε ετήσια βάση κατά κωδικό αριθμό είδους (CPV 2008). Για την εξουσιοδότηση αυτή απαιτείται η γνωμοδότηση της Ε.Π.Π.Π. Η απόφαση συντάσσεται και εκδίδεται από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Δ/νσης Πολιτικής Προμηθειών της Γ.Δ.Κ.Π

Β) Εξουσιοδότηση για τη διενέργεια διαγωνισμού και την εκτέλεση της σύμβασης, που παρέχεται κατά την ένταξη του είδους στο Ε.Π.Π. μετά από αίτημα του Φορέα. (Αφορά σε προμήθειες ειδών προϋπολογισθείσας δαπάνης άνω των 120.000 € σε ετήσια βάση κατά κωδικό αριθμό είδους, CPV 2008) . Για την εξουσιοδότηση αυτή απαιτείται η γνωμοδότηση της Ε.Π.Π.Π. Η απόφαση συντάσσεται και εκδίδεται από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Δ/νσης Πολιτικής Προμηθειών της Γ.Δ.Κ.Π.

Γ) Εξουσιοδότηση για τη διενέργεια διαγωνισμού και την εκτέλεση της σύμβασης, μετά την ένταξη του είδους στο Ε.Π.Π. Για την εξουσιοδότηση αυτή απαιτείται γνωμοδότηση της Επιτροπής Κρατικών Προμηθειών (Ε.Κ.Π.). Η απόφαση συντάσσεται και εκδίδεται από την αρμόδια εκτελεστική Δ/νση.

Δ) Εξουσιοδότηση για την εκτέλεση σύμβασης την οποία έχει συνάψει (έχει διενεργήσει το διαγωνισμό) η Γ.Δ.Κ.Π. Για την εξουσιοδότηση αυτή απαιτείται γνωμοδότηση της Επιτροπής Κρατικών Προμηθειών (Ε.Κ.Π.). Η απόφαση συντάσσεται και εκδίδεται από την αρμόδια εκτελεστική Δ/νση.

Χορήγηση προκαταβολής

Μετά την υπογραφή της σύμβασης και εφόσον προβλέπεται απ’ αυτήν, χορηγείται στον προμηθευτή προκαταβολή σε ποσοστό μέχρι 50% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ. Η προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής, επιβαρυνόμενη με το ύψος επιτοκίου που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών βάσει των διατάξεων του άρθρου 84 του ν. 2362/95 και χορηγείται με κατάθεση ισόποσης εγγύησης. Το ποσό της προκαταβολής που χορηγείται και ο τόκος που αντιστοιχεί σε αυτήν μέχρι την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού από τον φορέα συμψηφίζεται κατά την εξόφληση της συμβατικής αξίας ή της αξίας κάθε τμηματικής παράδοσης.

Το promitheies.gr δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για το περιεχόμενο διασυνδεμένων ιστοσελίδων.