Feedback

Γλωσσάριο

Δημοσίευση Διακήρυξης

Αφορά στην υποχρέωση, βάσει των κείμενων διατάξεων, αποστολής και δημοσίευσης της διακήρυξης του διαγωνισμού στο Φ.Ε.Κ., στον ελληνικό τύπο, στα επιμελητήρια, και στην Ε.Ε. Αρμόδιο είναι το Τμήμα Δημοσιεύσεων Παραλαβών και Δειγμάτων σε συνεργασία με την αρμόδια εκτελεστική Δ/νση. Δημοσίευση της διακήρυξης γίνεται και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών

Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών για τα οποία η υλοποίηση της προμήθειας (σύναψη & εκτέλεση σύμβασης) θα διενεργηθεί από τη Γενική Δ/νση Κρατικών Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, προτού θεωρηθούν αρμοδίως, αναρτώνται στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και τίθενται σε δημόσια διαβούλευση. Oι παρατηρήσεις που θα υποβληθούν κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης τίθενται υπόψη του αρμόδιου για τη θεώρηση αυτών οργάνου.

Διαδικασία σύναψης σύμβασης

Είναι ο τρόπος με τον οποίο διενεργείται ο διαγωνισμός και συνάπτεται η σύμβαση μεταξύ Δημοσίου και προμηθευτή. Διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις : 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

Είναι η διαγωνιστική διαδικασία στην οποία δύναται να υποβάλει προσφορά, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού, κάθε ενδιαφερόμενος υποψήφιος προμηθευτής. 

ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

Είναι η διαγωνιστική διαδικασία στην οποία δύνανται να υποβάλουν προσφορά, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού, μόνο όσοι από τους υποψήφιους προμηθευτές επιλεγούν κατά το στάδιο της αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής και στους οποίους αποστέλλεται πρόσκληση για υποβολή προσφοράς. 

Ο ανοικτός και ο κλειστός διαγωνισμός διενεργούνται για την προμήθεια ειδών με ετήσια προϋπολογισθείσα δαπάνη κατά κωδικό αριθμό είδους (cpv 2008) άνω των 60.000 € άνευ Φ.Π.Α. 

Η ανάθεση της δημόσιας σύμβασης πραγματοποιείται , είτε βάσει του κριτηρίου της χαμηλότερης τιμής, είτε βάσει της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς. Ο τρόπος διεξαγωγής του ανοικτού και του κλειστού διαγωνισμού περιγράφεται στον Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07). 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Είναι η διαγωνιστική διαδικασία στην οποία υποβάλλονται προσφορές χωρίς να είναι υποχρεωτική η δημοσίευση διακήρυξης διαγωνισμού. Διενεργείται για την προμήθεια ειδών με ετήσια προϋπολογισθείσα δαπάνη κατά κωδικό αριθμό είδους (cpv 2008) από 20.001 € μέχρι 60.000 € άνευ Φ.Π.Α. Κατά τον πρόχειρο διαγωνισμό ακολουθείται κυρίως η ανοικτή διαδικασία. Εφαρμόζεται εν μέρει το Π.Δ. 118/07.

Η ανάθεση της δημόσιας σύμβασης πραγματοποιείται, είτε βάσει του κριτηρίου της χαμηλότερης τιμής, είτε βάσει της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς. Η Γενική Δ/νση Κρατικών Προμηθειών δεν διενεργεί πρόχειρους διαγωνισμούς. 

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ) 

Η απευθείας ανάθεση ακολουθείται για την προμήθεια ειδών με ετήσια προϋπολογισθείσα δαπάνη κατά κωδικό αριθμό είδους (cpv 2008) μέχρι 20.000 € άνευ Φ.Π.Α. Η Γενική Δ/νση Κρατικών Προμηθειών δεν υλοποιεί δημόσιες προμήθειες με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατά τα ανωτέρω. 

Η διαδικασία ανάθεσης με διαπραγμάτευση μπορεί να ακολουθηθεί, α) μετά από απόφαση, και για την προμήθεια είδους μεγαλύτερης προϋπολογισθείσας δαπάνης (Ν. 2286/95, Άρθρο 13, παρ. 13), καθώς και β)μετά από διαδικασία ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού, κατά την οποία δεν κατέστη δυνατή η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Στην β΄ περίπτωση , για την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, η απόφαση της περίπτωσης α΄, υποκαθίσταται από την απόφαση κρίσεως των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού (απόφαση ματαίωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης). Η Γενική Δ/νση Κρατικών Προμηθειών δύναται να υλοποιεί δημόσιες προμήθειες με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, κατά τα ανωτέρω.

Ο τρόπος διεξαγωγής της διαπραγμάτευσης δεν περιγράφεται σε κάποιο νομοθέτημα. 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ 

Αναφέρεται στο Π.Δ. 60/07
Οι αναθέτουσες Αρχές προβαίνουν, με τους υποψήφιους που επελέγησαν, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42 έως 50 του Π.Δ. 60/07 , σε διάλογο, σκοπός του οποίου είναι η διερεύνηση και ο προσδιορισμός των μέσων που μπορούν να ικανοποιήσουν, με τον καλύτερο τρόπο, τις ανάγκες τους. Αντικείμενο του διαλόγου μπορεί να αποτελούν όλες οι πτυχές της σύμβασης.
Η ανάθεση της δημόσιας σύμβασης πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του κριτηρίου της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς.
Στη Γενική Δ/νση Κρατικών Προμηθειών δεν έχει διενεργηθεί διαγωνισμός με τη διαδικασία αυτή, γιατί απαιτείται νομοθετική εξειδίκευση των σχετικών διατάξεων του Π.Δ. 60/07.

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Είναι η κανονιστικού χαρακτήρα διοικητική πράξη (απόφαση) που περιέχει τα στοιχεία του προς προμήθεια είδους και τους όρους διενέργειας του διαγωνισμού που δεσμεύουν τα ενδιαφερόμενα μέρη (Δημόσιο και υποψήφιοι προμηθευτές).

Η εν λόγω απόφαση προσβάλλεται με την ένσταση του Κ.Π.Δ. ή την προσφυγή του Ν. 3886/10, καθώς και με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και αίτηση ακύρωσης από όσους έχουν έννομο συμφέρον.

Το promitheies.gr δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για το περιεχόμενο διασυνδεμένων ιστοσελίδων.