Feedback

Γλωσσάριο

Μακροσκοπικό πρωτόκολλο παραλαβής

Εάν από τη σύμβαση προβλέπεται μακροσκοπικός και εργαστηριακός έλεγχος των προσκομισθέντων από τον προμηθευτή ειδών, τότε η επιτροπή παραλαβής, αφού διενεργήσει το μακροσκοπικό έλεγχο, συντάσσει το μακροσκοπικό πρωτόκολλο παραλαβής του είδους και αποστέλλει τον καθορισμένο από τη Σύμβαση αριθμό δειγμάτων του είδους για τον εργαστηριακό έλεγχο. Το μακροσκοπικό πρωτόκολλο αποστέλλεται, κατά τα ανωτέρω, στην αρμόδια εκτελεστική Δ/νση της Γ.Δ.Κ.Π., η οποία αφού επιβάλει τυχόν πρόστιμο εκπρόθεσμης παράδοσης, το διαβιβάζει μαζί με όλα τα σχετικά έγγραφα στην Υ.Δ.Ε. για την πληρωμή στον προμηθευτή του 20% της αξίας, μετά κρατήσεων, άνευ Φ.Π.Α., της ποσότητας που παραλήφθηκε μακροσκοπικά.

Το promitheies.gr δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για το περιεχόμενο διασυνδεμένων ιστοσελίδων.