Feedback

Γλωσσάριο

Ολοκληρώση εκτέλεσης της σύμβασης

Η σύμβαση θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε, όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 5 του άρθρου 24 (Συμβάσεις) του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07)

Οριστική ανακοίνωση κατακύρωσης

Είναι η ανακοίνωση που αποστέλλεται από την αρμόδια εκτελεστική Δ/νση της Γ.Δ.Κ.Π. στον προμηθευτή μετά και από τον έλεγχο νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο, όπου αυτός απαιτείται. Στην εν λόγω ανακοίνωση αναφέρονται τα στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 23 του Π.Δ. 118/07, καθώς και ο αριθμός της σύμβασης η οποία πρόκειται να υπογραφεί. Ο προμηθευτής υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών (κατ’ ανώτατο όριο 15) από τη λήψη της ανακοίνωσης να προσέλθει για να υπογράψει τη σύμβαση. Σε διαφορετική περίπτωση κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 23 του Π.Δ. 118/07. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα. Η υπογραφή της σύμβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Η οριστική ανακοίνωση κατακύρωσης αναρτάται στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

Οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής

α) Εάν από τη σύμβαση δεν προβλέπεται εργαστηριακός έλεγχος αλλά μόνο μακροσκοπικός ή και άλλος έλεγχος, ο οποίος μπορεί να διενεργηθεί από την επιτροπή παραλαβής, τότε αυτή, αφού ολοκληρώσει τους ελέγχους συντάσσει απευθείας το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής του είδους.

Το οριστικό πρωτόκολλο αποστέλλεται, κατά τα ανωτέρω, στην αρμόδια εκτελεστική Δ/νση της Γ.Δ.Κ.Π., η οποία, αφού επιβάλλει τυχόν πρόστιμο εκπρόθεσμης παράδοσης ή έκπτωσης λόγω ποιοτικής εκτροπής, το διαβιβάζει μαζί με όλα τα σχετικά έγγραφα στην Υ.Δ.Ε. για την πληρωμή στον προμηθευτή του 100% της αξίας μετά Φ.Π.Α. της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. 

β) Εάν από τη σύμβαση προβλέπεται και εργαστηριακός έλεγχος τότε, η επιτροπή παραλαβής, αφού λάβει τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, συντάσσει το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής του είδους, αναφέροντας τυχόν ποιοτικές εκτροπές του είδους, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

Το οριστικό πρωτόκολλο αποστέλλεται, κατά τα ανωτέρω, στην αρμόδια εκτελεστική Δ/νση της Γ.Δ.Κ.Π., η οποία, αφού επιβάλει τυχόν έκπτωση λόγω ποιοτικής εκτροπής, το διαβιβάζει μαζί με όλα τα σχετικά έγγραφα στην Υ.Δ.Ε. για την εξόφληση στον προμηθευτή της αξίας μετά κρατήσεων και Φ.Π.Α. της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά.

Ορος «Υποβολή Προσφορών»

Είναι η διαδικασία υποβολής των προσφορών από τους υποψήφιους προμηθευτές, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού. Οι προσφορές μπορεί να υποβάλλονται, είτε την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού στο χώρο υποβολής αυτών, είτε μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, στη Γραμματεία της αρμόδιας εκτελεστικής Διεύθυνσης.

Το promitheies.gr δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για το περιεχόμενο διασυνδεμένων ιστοσελίδων.