Feedback

Γλωσσάριο

Πράξη πληρωμής

Είναι η Πράξη που εκδίδεται από το αρμόδιο Τμήμα της εκτελεστικής Δ/νσης, προκειμένου να διενεργηθεί η πληρωμή του προμηθευτή. Στην πράξη πληρωμής επισυνάπτονται τα απαραίτητα παραστατικά ( πρωτόκολλα παραλαβής, δελτία αποστολής των ειδών, τιμολόγια κ.α. ), καθώς και οι αποφάσεις παράτασης – μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης και επιβολής προστίμων για εκπρόθεσμη παράδοση ή ποιοτικές εκτροπές των συμβατικών ειδών που τυχόν έχουν εκδοθεί.

Διακρίνουμε τις εξής πράξεις πληρωμής : 

Α) Πράξη πληρωμής της προκαταβολής (μέχρι το 50% της συμβατικής αξίας άνευ Φ.Π.Α.)

Β) Πράξη πληρωμής για τμήμα (συνηθέστερα το 20%) της συμβατικής αξίας των παραληφθέντων ειδών.

Γ) Πράξη πληρωμής για την εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας μετά Φ.Π.Α , είτε για την εφάπαξ πληρωμή (το 100% της συμβατικής αξίας μετά Φ.Π.Α.)

Προεδρικό Διάταγμα 60/2007 (Π.Δ. 60/07)

Το Προεδρικό Διάταγμα 60/07 (ΦΕΚ 64/Α/16-03-2007) αποτελεί τη μεταγραφή (μεταφορά) στο ελληνικό δίκαιο της Κοινοτικής Οδηγίας 2004/18/ΕΚ για τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.

Προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο

Είναι ο έλεγχος νομιμότητας (προσυμβατικός έλεγχος) που διενεργεί το Ελεγκτικό Συνέδριο (ΣΤ΄ κλιμάκιο) επί του διενεργηθέντος διαγωνισμού και του σχεδίου της σύμβασης που πρόκειται να υπογραφεί. Το Ελεγκτικό Συνέδριο υποχρεούται εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή των φακέλων του διαγωνισμού να εκδώσει Πράξη σχετικά με το αν κωλύεται ή όχι η υπογραφή της Σύμβασης που απορρέει από τον διαγωνισμό. Ο ανωτέρω έλεγχος διενεργείται επί διακήρυξης με προϋπολογισθείσα δαπάνη άνω του 1.000.000 € άνευ Φ.Π.Α. Ο προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας διενεργείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και την πάροδο της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων-προσφυγών και ένδικων βοηθημάτων-μέσων.

Πρωτόκολλα απόρριψης του προσκομισθέντος είδους

Είναι τα πρωτόκολλα (μακροσκοπικά ή οριστικά) με τα οποία η Επιτροπή Παραλαβής απορρίπτει τα είδη, αναφέροντας τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζουν αυτά. Στα πρωτόκολλα απόρριψης η Επιτροπή γνωματεύει, αν το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Με αιτιολογημένη Υπουργική απόφαση μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού που απορρίφθηκε από την επιτροπή παραλαβής με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Ύστερα από την απόφαση αυτή η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να παραλάβει το υλικό και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Η συνηθέστερη πρακτική είναι η Υπηρεσία (αρμόδια εκτελεστική Δ/νση), με βάση το απορριπτικό πρωτόκολλο και μετά από γνώμη της Τεχνικής Δ/νσης, να εκδίδει απόφαση απόρριψης του είδους παρέχοντας στον προμηθευτή τη δυνατότητα αντικατάστασής του. «Απόφαση απόρριψης και αντικατάστασης ειδών», σύμφωνα με το άρθρο 33 (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση) του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07)

Πρωτόκολλα παραλαβής του συμβατικού είδους

Είναι τα πρωτόκολλα που συντάσσουν οι επιτροπές παραλαβής μετά από τους ελέγχους που διενεργούνται επί των προσκομισθέντων από τον προμηθευτή υλικών. Στα πρωτόκολλα αυτά, μεταξύ άλλων, βεβαιώνεται η ημερομηνία προσκόμισης των ειδών, η ποσότητα αυτών και τυχόν ελαττωματικότητα των υλικών. Τα πρωτόκολλα διαβιβάζονται από τις επιτροπές παραλαβής στην αρμόδια εκτελεστική Δ/νση της Γ.Δ.Κ.Π., προκειμένου με βάση τα αναφερόμενα σε αυτά, και μετά από γνώμη της Τεχνικής Δ/νσης της Γ.ΔΚ.Π. να επιβληθεί, αν απαιτείται, πρόστιμο εκπρόθεσμης παράδοσης του είδους ή έκπτωση επί της αξίας του είδους, λόγω ποιοτικών εκτροπών. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προμηθευτές. Τα πρωτόκολλα παραλαβής, μαζί με τα υπόλοιπα απαραίτητα παραστατικά και την πράξη πληρωμής, διαβιβάζονται από την αρμόδια εκτελεστική Δ/νση στη Υ.Δ.Ε. για να διενεργηθεί η πληρωμή του προμηθευτή. Διακρίνουμε δύο ειδών πρωτόκολλα παραλαβής: το μακροσκοπικό και το οριστικό.

Το promitheies.gr δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για το περιεχόμενο διασυνδεμένων ιστοσελίδων.