Feedback

Γλωσσάριο

Υποβολή των δικαιολογητικών του μειοδότη

Είναι η υποβολή των δικαιολογητικών από τον μειοδότη, σύμφωνα με την αποσταλείσα σε αυτόν ανακοίνωση από την αρμόδια εκτελεστική Δ/νση.

Υπογραφή σύμβασης

Η σύμβαση υπογράφεται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών (Δημόσιο – Προμηθευτής) σε καθορισμένη ώρα και ημέρα εντός της 10ήμερης ή 15ήμερης προθεσμίας από τη λήψη της ανακοίνωσης κατακύρωσης. Ο τελικός υπογράφων για το Δημόσιο καθορίζεται από την απόφαση περί εξουσιοδότησης υπογραφής. Η σύμβαση υπογράφεται σε δύο (2) αντίτυπα και σφραγίζεται αρμοδίως. Ένα αντίτυπο λαμβάνει ο Προμηθευτής ενώ το άλλο, αφού αναπαραχθεί σε ικανό αριθμό αντιγράφων, αποστέλλεται από την αρμόδια εκτελεστική Δ/νση στο Τμήμα Δημοσιεύσεων, Παραλαβών και Δειγμάτων της Δ/νσης Πολιτικής Προμηθειών.

Το promitheies.gr δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για το περιεχόμενο διασυνδεμένων ιστοσελίδων.