Χρησιμοποιείτε μη συμβατό browser
Feedback


Υπηρεσία Ειδοποιήσεων Δημοσίων Διαγωνισμών

Μην χάνετε επιχειρηματικές ευκαιρίες
 
Email
Ενημέρωση μέσω Email
Ενημερωθείτε καθημερινά μέσω Email για τους νέους δημόσιους διαγωνισμούς στο αντικείμενό σας και προετοιμάστε έγκαιρα την προσφορά σας.
XLS
Εξαγωγή σε XLS
Ταξινομήστε, φιλτράρετε και παραμετροποιήστε τις δικές σας λίστες αποτελεσμάτων και αποθηκεύστε τις αναζητήσεις σας στην πιο διαδεδομένη μορφή αρχείων.
Επισυναπτόμενα
Αιτήματα και Εγκρίσεις
Ενημερωθείτε για τα αιτήματα και τις εγκρίσεις για διαγωνισμούς που πρόκειται να διεξαχθούν μελλοντικά και αποκτήστε το προβάδισμα της έγκαιρης ενημέρωσης.
Ανάδοχοι
Αποτελέσματα / Ανάδοχοι
Ενημερωθείτε για τους αναδόχους των δημοσίων διαγωνισμών στο αντικείμενό σας. Μάθετε ποιες εταιρίες έχουν κερδίσει τους διαγωνισμούς που σας ενδιαφέρουν.
Email ανά παραλήπτη
Διαχείριση mail ανά παραλήπτη
Ορίστε πολλαπλές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις οποίες θα αποστέλλονται τα αποτελέσματα ημερησίως και οργανώστε καλύτερα τα αποτελέσματά σας.
Email ανά περιφέρεια
Διαχείριση mail ανά περιφέρεια
Λάβετε στο email σας τα αποτελέσματα των δημοσίων διαγωνισμών του προφίλ σας κατηγοριοποιημένα σε διαφορετικούς γεωγραφικούς προσδιορισμούς.
XML
Αρχεία XML
Εξάγετε τους δημόσιους διαγωνισμούς που σας ενδιαφέρουν σε αρχεία XML και χρησιμοποιείστε τις πληροφορίες στα ενδοεταιρικά σας συστήματα.
API
Υπηρεσία API
Το προϊόν HTTP API σας επιτρέπει να λάβετε τα δεδομένα που επιθυμείτε σε μορφή που μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να παρουσιάζονται για δική σας χρήση σε ενδοεταιρικές εφαρμογές.
 Υπηρεσία Αναφορών και Αναλύσεων

Περισσότερη Γνώση. Εξυπνότερες Αποφάσεις.
 
Competitor_and_Price
Τιμές αναδόχων (Competitor & Price Report)
Σας ενημερώνουμε για τα αποτελέσματα των δημοσίων διαγωνισμών αποστέλλοντας σας συγκεντρωτικές πληροφορίες για τα αποτελέσματα των διαγωνισμών με τα ονόματα των αναδόχων και τις τιμές τους. Διαβάστε περισσότερα.
Market_Report
Παρακολούθηση της αγοράς (Market Report)
Σας ενημερώνουμε για το ιστορικό των αναθετουσών αρχών αποστέλλοντας σας συγκεντρωτικά αποτελέσματα συγκεκριμένης χρονικής περιόδου με τα ονόματα των αναδόχων και τις τιμές τους. Διαβάστε περισσότερα.
Sales_Leads
Περιοδικοί Διαγωνισμοί (Upcoming Tenders)
Σας ενημερώνουμε για τους περιοδικούς δημόσιους διαγωνισμούς των αναθετουσών αρχών με βάση το ιστορικό προηγούμενων ετών που ενδέχεται να ανακοινωθούν. Διαβάστε περισσότερα.
Daily_Tender_Report
Εξατομικευμένες Αναφορές (Report on Demand)
Έχετε συγκεκριμένες ερωτήσεις που μπορούν να απαντηθούν χρησιμοποιώντας τα δεδομένα των διαγωνισμών; Ξοδεύετε πολύτιμο χρόνο για την δημιουργία στατιστικών τον οποίο θα μπορούσατε να αξιοποιήσετε πιο παραγωγικά; Διαβάστε περισσότερα.